Het eerste jubileum

Het is deze maand een jaar geleden dat het boek “Beterbeleggendandebank” op de markt is gekomen. De uitgever en ik willen daar graag even bij stilstaan.
Onmiddellijk nadat het boek verscheen, werd er in diverse media op ruime schaal aandacht aan besteed. Dit resulteerde in een snelle acceptatie van het boek (zelfs op een gegeven moment het meest verkochte beleggingsboek) en de methodiek van Hoogdividendbeleggen in de VS. Dit overtrof al onze verwachtingen. Kennelijk hebben veel mensen behoefte aan een gedegen mogelijkheid om aanzienlijk meer rendement te behalen op hun spaargeld tegen vergelijkbare risico’s. Zeker wanneer je ook niet dagelijks hoeft te letten op koersbewegingen en dus rustig kunt slapen. Sparen bij uw bank of beleggen in de huisfondsen levert immers vrijwel niets op. U weet dat meer dan 90% van de beleggingsfondsen nooit de index verslaat en dat u dus veel beter zelf aan de slag kunt gaan.
Gebleken is dat het boek, in combinatie met de website en de maandelijks nieuwsbrief/voorbeeldportefeuille, het voor velen mogelijk heeft gemaakt om zelf te gaan beleggen in Amerikaanse Hoogdividendaandelen met een rendementen van 8-12 % per jaar en soms zelfs aanzienlijk meer. Het afgelopen jaar hebben velen dan ook de stap gezet. Uit de talrijke positieve reacties blijkt dat de meesten hun “cash-machine” al (deels) hebben “draaien” en maandelijks hun dividenden ontvangen.

Toch staat ook de wereld van Hoogdividendbeleggen niet stil en moeten we soms onze benadering en strategieën herzien of aanpassen en daar werken we voortdurend aan. Het afgelopen half jaar was dat het geval met de Europese Priips-verordening, waardoor sommige fondsen voor Europeanen pas weer te koop zijn als de (Amerikaanse) uitgevende partij een (Nederlandstalige) bijsluiter beschikbaar stelt. Hier creëert de EU opnieuw een oplossing voor een probleem dat niet bestaat, maar we hebben wel last van.
We houden onze abonnees zo veel mogelijk op de hoogte van alles wat betrekking kan hebben op het verdere succes van hun portefeuille. Ook werd het afgelopen jaar duidelijk, dat de gevestigde orde niet altijd even ingenomen is met “Beterbeleggen dan de bank”. Wij promoten immers het feit dat u zelf aan de slag moet met beleggen en dan nog wel in de VS. Regelmatig worden we dan ook gepasseerd bij verzoeken tot deelname aan events die veelal gesponsord worden door de klassieke financiële partijen. Daarom zullen we ook in het “nieuwe jaar” de “Hoogdividendmethodiek” op onze eigen wijze onder de aandacht blijven brengen via informatieavonden en workshops. Het afgelopen jaar hebben deze geanimeerde bijeenkomsten immers in een behoefte voorzien. Binnenkort worden nieuwe data gepubliceerd op onze site.
Mocht u ook willen starten, kom eens langs; u zult er geen spijt van hebben!