Het eerste Nederlandse HD-symposium: Informatief, nuttig en plezant

Beter beleggen dan de bank hield op 25 november jl. voor de eerste keer een landelijk symposium getiteld:
Financial Freedom met Amerikaanse hoogdividend aandelen. Het symposium was druk bezocht met ca 150 deelnemers uit Nederland, maar ook uit België. Sprekers/ambassadors deelden hun kennis en ervaring op het gebied van Financial Freedom/Income-beleggen met de deelnemers.


Sommige sprekers gingen in op de nevenaspecten van Financiële 0nafhankelijkheid o.a. in relaties tot dividend-beleggen. Zo werd een en ander bezien vanuit (aanvullend) pensioen/ fiscaal perspectief of vanuit de optiek van een zelfstandige/ ZZP-er. Ook kwamen verschillende Income-belegging strategieën aan de orde. Een geanimeerde paneldiscussie maakte deel uit van de ochtendsessie.

Zoals gezegd werd ook gesproken over indirecte aspecten m.b.t. Financial Freedom.
Zo waren er presentaties over de pensioen- en fiscale aspecten van Sarah Matton en Josien Verweij (foto onder) en hoe o.a. zelfstandigen hiermee om kunnen gaan. Daarnaast werden alternatieve manieren van HD/Income beleggen toegelicht, waarbij soms het “meer handelen” centraal stond t.o.v. de Buy en Hold-strategie. Broker-Lynx was duidelijk over alle aspecten van hun broker-platform met tips & tricks om er nog optimaler gebruik te kunnen maken. En onze ambassadors Fred Groen en Peter Bruijgom gingen in op de eigenschappen van de huidige fondstypen en de kracht van compounding. Frank van Asten en Onno Scheffers (DiviDragon) toonden diverse oplossingen om een dividendportefeuille softwarematig bij te houden.

Foto’s: Nadine van Schie

Meer “financiële onafhankelijkheid”, dat was rode draad van het event. Volgens de meeste aanwezigen voorzag het symposium ook in de behoefte om eens live kennis te maken en ervaringen uit te wisselen met BBddB, Ambassadors, sprekers en collega-beleggers. Kortom, we kunnen terugkijken op een plezierig en geslaagd event.