Hoe kies je aandelen met een hoog dividend

Op zaterdag 28 oktober 2017 heeft de eerste workshop “Hoog Dividend Beleggen” plaatsgevonden in Woerden. Ik meen te kunnen zeggen dat de bijeenkomst, zowel voor de deelnemers als voor ons (de uitgever en ik) een interessante en plezierige ervaring was, waarbij vele zaken op een interactieve wijze aan de orde zijn gekomen. Dat bleek ook uit de ingevuld evaluatieformulieren.

Een van de onderwerpen betrof de veel gestelde vraag:
“Hoe moet je aandelen met een hoog dividend beoordelen v.w.b. kwaliteit, risico en kansen”.

Met andere woorden; wanneer worden Hoogdividend-aandelen in onze voorbeeldportefeuille opgenomen en waarom?
Beleggers, die uitsluitend een voorbeeldportefeuille volgen, hebben hier op korte termijn mogelijke minder interesse in. Echter, voor mensen die het hoogdividend-beleggen meer in de vingers (willen) krijgen en actiever met hun portefeuille willen omgaan, wordt deze vraag relevant. Wanneer u zelf op onderzoek uitgaat naar geschikte hoogdividend-aandelen kunt u gebruik maken van talloze beoordelingscriteria.

Deze criteria hebben we tijdens de workshop meer in detail kunnen behandelen en bleken verhelderend voor het inzicht van alle deelnemers.
In deze korte blog kan ik hier niet uitvoering op ingaan, maar wel enige algemene beoordelingscriteria noemen voor de keuze van hoogdividend-aandelen zoals:

  • Dividendhistorie (hoe veel jaar wordt het dividend al stabiel uitgekeerd?).
  • Dividendverloop (is er groei/krimp van het dividend gedurende de laatste jaren?).
  • 52-weeks gemiddelde van de koers (kan ik een gunstig instapmoment kiezen?).

Verder zijn er criteria die meer bedoeld zijn voor “specialisten” zoals:

  • Discount and Premiums (bij Closed end Funds).
  • Funds From Operations (Percentage van de winst dat wordt uitgekeerd in de vorm van dividend).
  • Inkoop eigen aandelen (gunstig voor bestaande aandeelhouders).
  • Insiders buying.

Deze laatste is een maatstaf voor het vertrouwen van het management in het bedrijf, omdat het management in persoon eigen aandelen koopt en dit ook publiekelijk meldt.

Zelf gebruik ik deze criteria zovele mogelijk, aangevuld met opinies van analisten die ik dagelijks volg. Dit alles leidt, al of niet, tot de opname van een aandeel in de voorbeeldportefeuille en het toekennen van en risicoprofiel.

De keuze-criteria van HD-aandelen is slechts een van de onderwerpen die tijdens de workshop worden behandeld. Als u er ook meer van wilt weten raad ik u aan de workshop te volgen.

Ondanks alle beoordelingscriteria blijken sommige fondsen in de lijst toch “zorgenkindjes” te kunnen worden, waarbij een en ander niet volgens de verwachting verloopt. Gelukkig is dat maar een zeer beperkt aantal.  “That’s all-in the game”, zoals u zult begrijpen.