Actueel 24 november 2021

We zijn allemaal verschillend, ook als belegger

We zijn gelukkig allemaal verschillend, daarom zullen we op verschillende manieren met onze beleggingsportefeuille omgaan. De één gaat primair voor koerswinst en baseert zijn beleggingsbeslissingen op de verwachting dat zijn investering later meer waard wordt door koersstijging. De ander kiest liever voor meer zekerheden bij het investeren. Investeren op basis van dividend geeft meer zekerheid omdat je (in normale omstandigheden) altijd kunt plannen op basis van regelmatige dividendinkomsten.
De ene methode is natuurlijk niet beter dan de andere, maar ze zijn wel heel verschillend.
De praktijk is natuurlijk dat dividendbeleggers ook graag koerswinst “meepakken” en daarover hebben we niet te klagen de laatste tijd. De meeste koersen stijgen gemiddeld over langere termijn ook altijd met ca. 6-7% jaar. Veel dividenden stijgen op termijn mee, als gevolg hiervan. (Zie ook het artikel in de Actueel van juni 2021 over groeidividend en de dividendmagneet).

Hoogtevrees?
De laatst tijd zijn we gewend geraakt aan de combinatie van de stijgende koersen en dividenden, we gaan het mogelijk als vanzelfsprekend beschouwen. Veel fondsen hebben een eindejaars-dividend (verhoging) aangekondigd, al of niet eenmalig (zie bij Portefeuilleoverzicht).
Toch moeten we de komende tijd gaan oppassen. Wat omhoog gaat, zal ook eens stagneren of dalen, al of niet tijdelijk. Dat is voor dividendbeleggers natuurlijk minder problematisch, omdat dividendrendementen vervolgens weer stijgen, maar toch…. Dividendrendementen zijn nu gemiddeld aanzienlijk lager dan voorheen, vooral bij REIT’s en Prefs. Stijgende koersen zijn daar debet aan. Maar ook bij lagere dividendrendementen hebben we in de huidige markt mooie winsten kunnen behalen op basis van AATR (koerswinst+ dividend). Daar proberen we ook op te sturen.

Toch worden we voorzichtiger. De huidige hosanna-stemming kan niet altijd zo doorgaan. Er zal eens een correctie komen waardoor koersen zullen dalen en dividendrendementen weer zullen stijgen. Communicerende vaten dus. Waarom zou je daarom je koerswinst niet eens verzilveren en investeren in een ander fonds met ongeveer hetzelfde dividendrendement of hoger? “Van winstnemen is nooit iemand armer geworden” is de uitdrukking. Na verkoop vervolgens herinvesteren in een ander dividendaandeel is soms verstandig, maar herinvesteren hoeft natuurlijk ook niet onmiddellijk. Je kunt rustig eens een tijdje wachten op een goed instapmoment van een ander fonds.

Wat is dan een goed instapmoment?
Ook dat blijft lastig; je weet immers nooit wat het beste koopmoment is. Maar een vuistregel kun je als dividendbelegger wel gebruiken. Vaak blijkt een goed instapmoment te zijn wanneer je kunt kopen op een koers die (aanzienlijk) lager is dan de hoogste koers van het laatste jaar. Daarvoor kun je altijd het 52-weeks koersgemiddelde opzoeken van het betreffende fonds, wat overal wordt gepubliceerd. Heb je dus een fonds verkocht met winst, dan kun je het aankoopmoment van een nieuw fonds hierop (deels) baseren. Vaak kun je dan hetzelfde dividendrendement behalen maar natuurlijk over een hogere investering dan voorheen. Maar soms moet je misschien even wachten op het juiste instapmoment. Altijd blijft het advies echter: investeer geleidelijk in de tijd, dat voorkomt veel ellende.

Essentiële regels voor inkomensbeleggers

Je kunt als inkomstenbeleggers een aantal basisregels hanteren. Daarmee beleg je op een meer solide basis en je leert er ook nog van.

Kwaliteit is essentieel
Inkomensbeleggers moeten, zo veel als mogelijk, investeren in dividendbetalende bedrijven van hoge kwaliteit. Veel Amerikanen vinden dat bedrijven hen moeten “belonen” in de vorm van stabiel continu dividend. Ze willen simpelweg betaald worden voor hun aandelenbezit en daarmee het risico; dat vinden wij ook. Verder nemen we rendementen van minder dan 6% meestal minder serieus, tenzij we duidelijk te maken hebben met dividendgroei-aandelen of aandelen met een historisch gezien hoge AATR (jaarlijks gemiddelde totaal opbrengst) van boven de 8%/jaar.
Dergelijke percentages leiden (op termijn) tot voldoende inkomsten om rekeningen van te betalen of om lucratief te herinvesteren. We kunnen immers onze energierekening niet betalen met aandelen van Google of Tesla.

Op naar 40 fondsen
We kunnen er niet vaak genoeg zeggen. Een succesvolle portefeuille moet gespreid zijn. Als “belegger voor inkomen” wil je continu dividend ontvangen per maand of kwartaal. Het maakt qua inkomen niet uit of je dat dividend ontvangen uit 10 of 50 fondsen. Maar met 40-50 fondsen is dat aanzienlijk veiliger dan met 10.

Dus blijft het advies om toe te werken naar een portefeuille met ca. 40 fondsen, waarbij alle fondstypen zijn vertegenwoordigd. Of het nu gaat om gewone aandelen zoals CEF’s, REITs, BDC’s, Preferente aandelen, Babybonds, het gaat om de mix. Je kunt de mix natuurlijk wel naar eigen inzicht samenstellen op basis van het fonds(type) risico. Je hebt dan voldoende inkomstenbronnen om ervoor te zorgen dat jouw totale inkomstenbron niet in gevaar komt als er eentje onderuit gaat. Dit betekent dat elke fonds in jouw portefeuille niet meer dan ca 2,5 % van je investering is.

Dit staat geheel los van de (dollar)waarde van je portefeuille. Veel beleggers zullen er maanden of zelfs jaren over doen om ca. 40 fondsen te bereiken; dat is prima. Het is een lange termijn doel. Diversificatie vermindert de kans op problemen met je portefeuille. Zo bouw je aan een inkomstenportefeuille op. De primaire bron van rendement zijn de dividendinkomsten. Koerswinsten (en verliezen) zijn er natuurlijk ook, dat geldt voor alle beleggingsvormen. Maar een bewezen feit is dat (groei)dividend-betalende bedrijven op termijn aanzienlijk beter scoren dan niet-dividend betalen bedrijven v.w.b. “Total Return”.

Keep it Simple & Safe
Wederom een Amerikaans advies voor dividendbeleggers. Als je wilt toewerken naar een doel-inkomen op termijn, afkomstig van ca. 40 dividendfondsen, moet je er wel regelmatig wat tijd insteken. Je wilt immers jouw inkomstenstroom veilig houden.
Als dividendbelegger wil je eigenlijk niet (te veel) investeren in uitdagende en risicovolle fondsen. Daarom vind je vooral in de Conservative portefeuille fondstypen zoals Prefs en Babybonds waar je weinig omkijken naar hebt, omdat de rente/dividendbetalingen vrijwel altijd betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Dergelijke fondsen lijken saai, maar het zij zo.
Wij beheren de Voorbeeldportefeuille actief en we denken dat elke belegger dat ook zou moeten doen met zijn eigen portefeuille. De wereld verandert continu, bedrijven eveneens en dus moet je regelmatig wijzigingen aanbrengen, ook als HD-belegger. Een volledig passieve portefeuille is vaak niet haalbaar. Maar ondertussen geldt: Keep it Simple & Safe.

Conclusie
Bovenstaande vuistregels zijn van toepassing wanneer je je eigen portefeuille actueel en veilig wilt houden. Het stelt je in staat om hoge dividendinkomsten te realiseren met de kans om daardoor ook beter te presteren dan de markt als geheel. Je moet dan wel je portefeuille zelf beheren en je eigen weg daarin vinden.
Maar, met (extra) inkomen uit dividend voorkom je stress en onnodige financiële tegenvallers. Ook lang voor je pensioendatum kun je al profiteren zoals je hierna kunt lezen.

Dividend nu; een aanvulling op je huidige inkomen?

De laatste tijd hebben zich veel nieuwe beleggers gemeld bij brokers. Deels zijn dit avontuurlijke beleggers die bijvoorbeeld kiezen voor crypto-beleggingen, maar ook velen die zich realiseren dat je er altijd verstandig aan doet om te gaan beleggen, al was het maar omdat de rente nul is en de inflatie sterk oploopt. (Zie ook de Actueel van september 2021, Inflatie op de loer, hoe hiermee om te gaan?)

We zien ook dat veel nieuwe beleggers gemiddeld jonger zijn dan voorheen en dat zij een traject van vallen en opstaan moet gaan bewandelen. Dat is prima en logisch, hoewel het jammer blijft dat in Nederland de aandacht voor beleggen op een zeer laag pitje staat bij de reguliere opleidingen. Dit in tegenstelling tot de VS; daar begint men er mee op jonge leeftijd. Veel nieuwe beleggers starten met het oog op hun pensioen en dat is verstandig.

Maar, waarom zou je ook niet beleggen voor een aanvulling op je huidige inkomen, al was het maar voorlopig?

Je hoeft immers geen grote kapitalen te sparen alvorens profijt te kunnen hebben van dividendbeleggem. We kennen inmiddels veel HD-beleggers die enige honderden euro’s per maand (extra) belastingvrije inkomsten verkrijgen uit dividend. Dit kan al op basis van een spaarsom van enige tienduizenden euro’s.
Extra inkomen kan nu ook heel plezierig zijn. Je kunt er je auto van rijden, je energierekening van betalen etc., zonder in te teren op je spaargeld. Het dividend-inkomen hoeft immers (nog) niet super hoog te zijn om er nu al van te kunnen profiteren, zeker als je in een levensfase zit met hoge kosten.

Zoals gezegd, in Nederland is er nu eenmaal geen beleggingscultuur vergelijkbaar met de VS. Juiste daarom zou dividendbeleggen voor passief inkomen nu, een prima start kunnen zijn voor beginnende beleggers. Continu dividend, kans op koerswinst en relatief rustig. Intussen kun je dan verder kennis opbouwen als je dat wilt. Dividendbeleggen heeft immers vele facetten.

Een voorbeeld uit de praktijk

Ton en Petra met hun twee opgroeiende kinderen vormen een gemiddeld gezin. Ze werken allebei en kunnen zich financieel redelijk op de been houden, maar het houdt niet over. Petra, die meestal de boekhouding van het gezin doet, merkt dat de kosten van levensonderhoud steeds hoger worden de laatste tijd. Dat geldt niet alleen voor vaste kosten, zoals energie en brandstof, maar ook voor boodschappen en uitjes.
Ton en Petra hebben ca. 30.000 euro op een spaarrekening. Petra moet de spaarrekening af en toe aanspreken om onvoorziene kosten te betalen; ze vindt dat niet fijn.
Dan krijgt Petra een tip van een vriendin. Zij belegt in dividend-aandelen en ontvangt hieruit maandelijks inkomsten. Ze vertelt ook dat zij daarvan haar privé-lease auto grotendeels gratis rijdt Petra is onmiddellijk geïnteresseerd en vraagt door.

Petra’s vriendin is een deel van haar spaargeld gaan beleggen in HD-aandelen te weten ca 25.000 euro. Ze Het ontvangt daarmee ca. 180 euro maand. Haar privé-leaseauto kost 230 euro maand en ze kan dus het grootste deel van de leaseprijs betalen uit dividend.

Petra is gelijk enthousiast en vertelt het aan Ton. Ton is sceptisch en zegt, koersen kunnen ook dalen. Maar Petra begrijpt het inmiddels helemaal en zegt dat koersen fluctueren, maar dat je intussen nagenoeg hetzelfde dividend houdt. Dus geen kapitaalverlies op termijn, wel – nu – netto inkomen uit je spaargeld en nog eens bijna belastingvrij ook. Ton gaat overstag, ze gaan dividendbeleggen. Nog niet voor hun pensioen, maar voor extra inkomen nu. Pensioen komt dan nog wel.

Heb je het zo al eens bekeken?

Veel hoogdividend-fondsen zijn geschikt om lang in portefeuille te houden. Dat heeft te maken met de kwaliteit van het fonds door de jaren heen en met de aard van het fonds. Wanneer je zo’n dividendfonds koopt en lang in portefeuille houdt, komt er een moment dat je je oorspronkelijke investering gedeeltelijk of geheel terug verdient.

Neem bijvoorbeeld het PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund (PCI), een obligatiefonds/CEF dat je lang zou kunnen vasthouden.

Stel, je had vijf jaar geleden (november 2016) 10.000$ geïnvesteerd in PCI a 20,16$/aandeel. Je kreeg er toen 496 aandelen voor (10.000/20,16).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar 11,72 $ per aandeel aan dividend ontvangen (dividends collected/share); dat is 5.813$ (496 x 11,72$).
M.a.w. je hebt bijna 60% van je oorspronkelijk investering terugverdient zonder iets te doen. Na ca. 7-8 jaar heb je de hele investering terugverdiend en nog steeds 496 aandelen PCI, die dividend uitkeren.

Opmerking:
Dit is het resultaat zonder herinvesteren van je dividend gedurende deze 5 jaar en exclusief koerswinst/verlies. Bij herinvesteren van je dividend heb je je oorspronkelijk inleg natuurlijk nog sneller terugverdiend.

Broker-issues/tips

Het forum is bij uitstek de plaats om alle broker-ontwikkelingen te volgen, vragen te stellen en/of onderwerpen aan te kaarten. Maar de meest significante zaken blijven we ook in de maandelijkse nieuwsbrief/actueel behandelen zolang het nuttig en nodig is.
Zoals je misschien hebt gezien heeft de pers zich inmiddels ook gestort op de Binck/Saxo situatie, waarbij BBddB één van de bronnen is. Met toestemming van diverse abonnees hebben wij ook hun ervaringen mogen doorgeven aan de pers. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Binck/Saxo portefeuille overzetten naar andere broker
Binck/Saxo heeft ons officieel laten weten wanneer  je jouw portefeuille gratis kunt verhuizen naar een andere broker. Dit naar aanleiding van het recente artikel in het Financieel Dagblad.

Citaat:
Zoals besproken heeft het FD gisteren een artikel gepubliceerd over gratis overboeken van effecten vanaf Saxo Bank naar een andere bank/broker. Helaas ligt het verhaal iets genuanceerder. De VEB heeft recent een aantal klachten ontvangen over de verwerkingstijd van overboekingen.
Met de VEB is dan ook afgesproken dat, wanneer de verwerkingstijd van een overboeking dermate afwijkt van de gebruikelijke periode, wij de overboekingskosten vergoeden. Dit betekent niet dat elke overboeking vanaf nu gratis zal worden verwerkt. In de praktijk zullen wij vragen om de overboekingskosten te betalen. Indien blijkt dat betreffende overboeking een te lange doorlooptijd heeft, dan zullen wij de kosten van de overboeking vergoeden. Saxo rekent voor een overboeking 25$ per aandeel/fonds

Men lijkt dus te zijn teruggekomen van eerdere uitspraken waarbij iedere vertrekkende/overstappende klant zou worden gecompenseerd.

Wij hebben daarom de directie van Saxo formeel gevraagd om al onze abonnees in de gelegenheid te stellen om gratis hun portefeuille over te zetten naar een andere broker.

Het antwoord laat nog op zich wachten, je hoort de uitkomst zodra we die hebben ontvangen.

Zakelijke rekening
Helaas biedt Lynx (nog) geen zakelijke accounts zoals bijvoorbeeld voor een BV. Dat is wel mogelijk bij Mexem. Eén van onze ambassadors heeft daar recent betrekkelijk eenvoudig een zakelijk account geopend. Hij heeft een voorbeeld van de aanvraagprocedure ter beschikking gesteld. Laat ons weten wanneer je die wilt ontvangen.

Bronbelasting Prefs
De Inhoudingen van bronbelasting is bij Saxo van 0% naar 15%. v.w.b. (de meeste) Prefs. Dat is ook het geval bij Lynx en Mexem.
Echter; enige prefs uit de VBP zijn uitgegeven door (Master) Limited Partnerships (Amerikaanse Energie Bedrijven). Juist deze worden nu door Saxo extra belast met 30/37% i.p.v. 0% bij Binck; een zuur besluit, dat geld kost. Ook bij Lynx/Mexem is nog niet helemaal duidelijk hoe men met deze LP-prefs omgaat.

Meer hierover bij Portefeuille-overzicht.

Opmerking
Lynx geeft abonnees van BBddB de mogelijkheid om met voordeel een Lynx account te openen. Je ontvangt gratis €250,- transactietegoed. Zie voor nadere informatie https://lynx.nl/bbddb.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Herman
Ik heb gisteren naar een webinar met U en Harm geluisterd en dat is waar ik al een hele tijd naar op zoek ben. Even wil ik u in vogelvlucht schrijven waar het om gaat.
In december heb ik contact gehad met de website “GroeiDividend.nl”, die elke maand komt met nieuwe (hoog)dividend-aandelen waar we een keuze uit kunnen maken. Ik had echter geen enkele tool waarmee ik de waarde van de aandelen kon toetsen. Dus kocht ik gewoon langs de vuist weg de aandelen. Ik ben begonnen in januari 2021 met 10K en daarmee 10 verschillende aandelen gekocht. Alles staat bij DeGiro. Nu we al in november zijn zie ik dat ik nog weinig aan dividend gespaard heb. Best mogelijk dat ik het verkeerd zie, daarom graag uw mening hierover heb. Wat ik gisteren van u ook begrepen heb, blijft dividend constant, ook als beurzen dalen. Kunt u me zeggen wat ik beter kan doen?

Antwoord
Op voorhand kunnen we zeggen dat uw portefeuille bij GroeiDividend geheel andere fondstypen omvat dan bij ons. Op zichzelf prima maar het zijn allemaal fondsen met een voor ons (te) laag dividendrendement, zo te zien ca 2-4 % gemiddeld.
Wij gaan uit van geheel andere fondstypen, die bedoeld zijn voor (passief) inkomen en waarmee veel Amerikanen hun pensioen opbouwen. Onze voorbeeldportefeuille bevat ca. 50 fondsen, verdeeld over 5 verschillende HD-fondstypen (waaronder REITs). Ze geven gemiddeld 6 -10 % dividendrendement en het “Total Return” (dividend +koerswinst+ herbeleggen in xx jaar ) is meestal meer dan 10%/jaar gemiddeld.
Het lijkt mij het beste dat u nogmaals een van onze Webinars bekijkt of een consult aanvraagt bij een van onze ambassadors als u persoonlijk adviezen wenst. Voor de goede orde wijs ik u ook op ons aanstaande Webinar van 30 november 2021 in de vorm van een vragenuur.

Niemand heeft de wijsheid in pacht, gebruik ons forum

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels zijn er al tientallen onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen. Daarmee wordt het forum steeds belangrijker voor veel abonnees.
Onderwerpen zoals groen-beleggen, broker-zaken, nieuwe aankopen, VS-belastingen, bronbelasting etc. zijn hier voorbeelden van. Twee (of meer) weten altijd meer dan één. Ook de Binck-Saxo migratie blijft actueel. Verder blijven de onderwerpen “nieuwe aankopen”, “Lynx en/of Mexem”, “porfolio-trackers” lezenswaardig. En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Zo werd Fred Hendriks tijdens een uitgebreide webinar van broker Lynx aan de tand gevoeld over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS.

De webinar is hier terug te kijken.

De Voorbeeldportefeuille

In het algemene kun je zeggen dat de portefeuille in rustig vaarwater blijft maar er zijn wel enige kanttekeningen te maken.

Conservative
In de eerste helft van dit jaar zagen we dat een aantal preferente aandelen en babybonds in de conservative portefeuille werden afgelost en van de beurs verdwenen.
Natuurlijk wordt overal 25$/aandeel/bond terugbetaald, maar ook hoge dividenden verdwenen daarmee. Koerswinsten zijn met prefs en babybonds op dit moment niet meer zo eenvoudig te behalen omdat de meeste noteren rond de 25$ of hoger. In het verleden konden we deze fondstypen ook vaak onder de 25$ aankopen.
De laatste tijd zien we aanzienlijk minder aflossingen van Prefs en Babybonds, mede omdat de rente toch iets op lijkt te lopen.
Dit ondanks het feit dat talloze fondsen de (niet verplichte) aflosdatum zijn gepasseerd, zoals GLOG-A (april 2020), JPMNZ (sept 2021), LMRKP (april 2021), NSS (jan 2018), SCCB (juni 2021), TGP-A (oktober 2021) en TANNZ (oktober 2018).
Dat is ook de voornaamste reden dat deze fondsen dichtbij de 25$ noteren; je kunt dan ook rustig bijkopen. Die 25$ krijg je immers terug wanneer het fonds onverhoopt alsnog van de beurs wordt gehaald. Zo niet dan loopt je dividend gewoon door. We brengen daarom nu geen wijzingen aan in de (stabiele) conservative portefeuille met het oog op de stabiliteit van het dividend.

Niettemin; lees wel het volgende:

LP- Prefs
Nu voor vele Binck-abonnees de overgang naar Saxo aanstaande is of misschien al heeft plaatsgevonden, kunnen we langzamerhand zien welke consequenties dit alles heeft ook met het oog op de eventuele overstap naar een andere broker zoals Lynx of Mexem.

Op dit moment lijkt de grootste onduidelijkheid te zijn welke consequenties een overstap heeft voor preferente aandelen van zogenaamde (Master) Limited Partnerships (LP of MLP). We ontvangen tal van uiteenlopende reacties, ook via het forum, m.b.t. de ingehouden bronbelasting.
We hebben een aantal van de dergelijke prefs in portefeuille te weten CEOP.PR, GLP-B, LMRKP en TGP-A.
Zoals je weet werden ook deze prefs bij Binck altijd belast met 0%.
We krijgen helaas gemende berichten over de bronbelasting, die door de verschillende brokers wordt ingehouden. Bij Saxo lijkt dit 30/37% te zijn, bij Lynx en Mexem 15, 30 of 37. Daarbij wordt ook soms gezegd dat aan het einde van het jaar nog een correctie/verlaging van de bronbelasting mogelijk is, afhankelijk van de aard van het dividend.
Bovendien lijken individuele protesten ook af en toe te helpen.

Een en ander plaatst ons voor een dilemma. Aan de ene kant zijn deze prefs heel stabiel v.w.b. hun dividendbetalingen, aan de andere kant kunnen we voorlopig nauwelijks voorspellen waar de te betalen bronbelasting op uit komt per pref, per broker en soms zelf per persoon. Dat is jammer en geeft helaas onduidelijkheid.
We zullen ons daarom in de komende tijd beraden of we dergelijke prefs in portefeuille kunnen/moeten houden of dat we deze geleidelijk vervangen door non-LP-prefs.
Nogmaals, het gaat alleen om de bronbelasting. Maximaal 15% kun je aftrekken in box 3. Maar je zult zelf in de komende tijd moeten beslissen of je dergelijke prefs wilt aanhouden met minder rendement dan voorheen. Intussen hebben we de bronbelasting van deze prefs in de voorbeeldportefeuille even on hold gezet v.w.b. het juiste percentage.

Advanced
Zoal je weet is het karakter van de Advanced-Portefeuille anders; meer dynamisch kun je zeggen. Kenmerk is een hogere volatiliteit, maar ook op termijn een hogere AATR (gemiddelde jaarlijkse opbrengst) op basis van dividend, koerswinst en herbeleggen.
Dat heeft ook deels te maken met het feit dat aandelenkoersen op termijn gemiddeld stijgen met ca. 6 – 7% per jaar; dat geldt meestal niet voor prefs, babybonds en vastrentende waarden CEF’s. Ook hebben fondsen in Advanced soms een meer dynamisch dividendverloop. Al met al blijft een mix van Conservative en Advanced aan te bevelen, maar de verhouding is aan jou.

Verwijderd: Omega Healthcare (OHI)

Helaas hebben we moeten besluiten om OHI te verwijderen uit de portefeuille. We hebben vele jaren plezier gehad van dit fonds.
OHI richt zich als REIT helemaal op onroerend goed in de verpleging (nursing facilities) met ruim 900 bezittingen. Toch twijfelen vele analisten in de VS inmiddels over de continuïteit van deze markt. Sterker, de meeste verpleeghuizen in de VS hebben te maken met een aanzienlijk lagere bezettingsgraad t.o.v. enige jaren geleden. Veel huurders/exploitanten van Omega hebben moeite om huur en kosten te betalen. Ook wordt aangenomen dat de bezetting van het omroerend goed niet zo snel zal terugkeren naar normaal. Steeds meer Amerikanen kiezen namelijk voor thuiszorg boven verpleeghuizen, ook vanwege angst voor Covid-besmetting. In de VS is ca. 30% van de Corona-besmettingen terug te voeren op verpleeghuizen, die daarom zullen blijven worstelen met lagere bezettingsgraden. OHI is nog steeds overgewaardeerd en heeft ewn dividendrendement van 9,3%.
Daarmee lijkt OHI zeer aantrekkelijk voor inkomensbeleggers, ondanks de risico’s. Maar, een mogelijke dividendverlaging lijkt dichterbij te komen; dit is mogelijk wel al ingecalculeerd in de koersdaling van de afgelopen tijd. Sommigen zullen zeggen dat je daarom juist nu moet instappen. Dat lijkt logisch voor een dividendbelegger na een koersdaling. Wij kiezen er echter voor om (voorlopig) afscheid te nemen, op basis van de genoemde redenen; wel met enige spijt.

Newtek (NEWT), een goed instap moment?
Een omgekeerde redenering volgen we bij NEWT. We hebben al gezegd dat fondsen in de Advanced-Portefeuille gemiddeld volatieler zijn en dat geldt (recent) ook voor Newtek. De koers van deze Business Development Corporation (BDC) ging onverwachts fors onderuit begin augustus van dit jaar. De reden; NEWT wordt omgezet naar een bankstructuur i.p.v. een BDC; maar is dat helemaal waar? We scheven hier al over in de Actueel van augustus met als titel “NEWT, wat te doen?”

Een citaat:
Maar voor ons staat wel vast dat NEWT een mooi uniek bedrijf is en blijft in de nabije toekomst. De kans dat het een dividendgroei-aandeel wordt is aanzienlijk. We houden van kwaliteit en NEWT is absoluut en kwaliteitsbedrijf. Ook na de recente koersdaling is de “Total Return” nog immer ca. 24% jaar over de laatste 10 jaar. Daarom houden we NEWT vooralsnog in portefeuille

Sindsdien hebben we een en ander laten bezinken omdat de acute koesdaling eigenlijk niet verklaarbaar is bij zo’n kwaliteits-bedrijf. Het is misschien wel aardig om te noemen dat het omgekeerde in 2014 heeft plaatsgevonden. Toen werd NEWT een BDC.
Intussen zijn de analisten nog steeds verdeeld over deze stap. Sommige analisten gaan uit van een forse dividendverlaging in 2022, omdat NEWT als bank niet meer verplicht is om 90% van de winst uit keren; een BDC moet dat wel. Wij zien inmiddels genoeg argumenten en redenen om NEWT in portefeuille te houden, sterker nog om juist nu in te stappen met een dividendrendement van ca. 11%. Bij de workshop HD-beleggen behandelen we altijd de (ca 10) selectiecriteria voor het opnemen/houden van fondsen in de Voorbeelportefeuille. Welke criteria gelden momenteel voor NEWT?

  • Topkwaliteit
    Een van de belangrijkste redenen om NEWT te behouden is de bewezen kwaliteit van het fonds en het management. Zoals je hiervoor hebt kunnen lezen is kwaliteit meestal een van de meest bepalende factoren voor succes en goede resultaten.
  • Intern bestuurd
    Een ander selectiecriteria bij BDC’s en REIT’s kan zijn of het management van het bedrijf “binnenshuis” plaatvind of dat het is uitbesteed aan een andere financiële partij. Dat zie je veel in de VS. NEWT is een intern gemanagede BDC onder leiding van een zeer ervaren CEO, die het bedrijf naar grote hoogte heeft gebracht.
  • Internal buying

Een derde argument is dat talloze interne managers ruimschoots NEWT-aandelen hebben gekocht in 2020. Dat doen ze alleen wanneer ze een verdere mooie toekomst voor het bedrijf verwachten. In de VS moeten insiders de aankoop van eigen aandelen wettelijk publiek maken.

Conclusie:
Waarom zou het management van NEWT deze move maken, namelijk het kopen van een bank, als het ten koste zou gaan van de waarde van het bedrijf. Daarmee daalt de koers en worden de managers en aandeelhouders benadeeld. Niet logisch dus.
Newtek is immers een van de best presterende BDC’s in de geschiedenis. We moeten een er een beetje doorheen kijken.
Feit is namelijk ook dat NEWT geen bank wordt maar slechts een holdingcompany voor de recent door hen overgenomen “National Bank of New York City”. NEWT zelf gaat niet als bank fungeren en alle BDC-activiteiten blijven gewoon doorlopen.

Gezien bovenstaande blijven wij het vertrouwen houden dat Newtek de aandeelhouders positief kan blijven verassen, mogelijk met een lager dividend op termijn maar met forse kans op aanzienlijke koerswinst, hetgeen samen voor een hoge AATR zorgt.

Daarom houden wij het fonds in portefeuille. Aan jou vanzelfsprekend de keus om al of niet hetzelfde te doen. Het instapmoment lijkt nu in elk geval zeer aantrekkelijk.

Overig portefeuille nieuws

Capital Southwest (CSWC) verhoogt dividend.
CSWC verhoogt het reguliere dividend met ca. 7%; van 0,44$/aandeel naar 0,47$/aandeel. Men kondigt ook een (aanzienlijk) speciaal dividend aan van 0.50$. De pay-date is eind december 2021.

Horizon Technology Finance (HRZN); extra dividend
HRZN houdt het gewone dividend op 0,104$ per maand maar heeft daarnaast een extra eindejaars-dividend aangekondigd van 0.05$/aandeel. Midden december vindt betaling plaats.

Liberty All-Star Growth Fund (ASG) verhoogt dividend en extra dividend
ASG verhoogt het kwartaaldividend van 0,17$ naar 0,18$/aandeel, een stijging van 5,9%. Het reguliere dividendrendement komt dan op ongeveer 7,8%. Echter, gezien het feit dat ASG streeft naar een dividendrendement van 10% op jaarbasis is meer dividend nodig om daaraan te voldoen. Een spectaculair extra eindejaars-dividend is daarvoor nodig van 0,34 $/aandeel. In totaal komt het 4e kwartaal dividend daarmee eenmalig op 0,52 $/aandeel.

Main Street Capital (MAIN) verhoogt dividend; komt met extra dividend
MAIN verhoogt het reguliere maanddividend met 2,4% van 0.20$ naar 0.215$/aandeel. Daarnaast wordt een extra dividend betaald van 0.10$ per aandeel in december 2021.

Gabelli Equity Trust (GAB) dividend push
GAB heeft het dividend verhoogt met ca 20%; dat wordt 0,18$ per kwartaal. Misschien kun je je nog herinneren dat GAB een “10% dividend policy” heeft. Mede daarom heeft men het dividend van 0.15$ naar 0.18$ gebracht om aan deze eis te voldoen in 2021. Niettemin is de verwachting dat het nieuwe dividend op dit peil blijft in 2022 en dat deze verhoging niet eenmalig is. Het dividendrendement komt hiermee op ca. 10%. Je betaalt wel een premie voor dit fonds bij aankoop, maar in dit geval te billijken gezien de kwaliteit van GAB.