De markt verslaan, waarom?

Als dividendbelegger is ons doel niet om de markt te verslaan, integendeel. Ons doel is om permanent groeiend inkomen te genereren via continu stabiel dividend, zonder veel zorgen om de nukken van de markt. (Sleep well at night). Om dit te bereiken bevat onze voorbeeldportefeuille 7 typen Hoogdividend-fondsen. Die bieden blijvend gemiddeld 8-10% dividendrendement, zolang je de aandelen in bezit houdt.
Een van deze fondstypen is de zogenaamde Real Estate Investment Trust (REIT), waarvan er in de VS ca. 400 bestaan.

De meeste REIT’s hebben een eenvoudig businessmodel dat ook begrijpelijk is voor particuliere investeerders. Ze bezitten en/of financieren onroerend goed, om huur of rente-inkomsten te genereren. Met kwalitatief goede REIT’s in de juiste markt zit je eigenlijk meestal goed.  De REIT-sector kent natuurlijk ook ups en downs tijdens onzeker marktomstandigheden, maar de opbrengsten (waardegroei en dividend) zijn de afgelopen 20 jaar zeer consistent geweest, met gemiddeld 15% rendement/jaar.

REIT’s en de inkomsten-belegger
Als je wilt (verder) bouwen aan een inkomstenstroom, en als je 100% van de dividenden wilt/kunt herbeleggen, dan kun je eigenlijk niet om REIT’s heen. Veel REITS geven naast gewone aandelen ook zogenaamde preferente aandelen aandelen uit (Prefs). Bij “Beter beleggen dan de bank” zijn we grote fans van preferente aandelen en in het bijzonder van Prefs uitgeven door REIT’s.  Nog even de voordelen:

  • In de VS moeten REIT’s verplicht hun winst voor 90% uitbetalen aan de aandeelhouder in de vorm van dividend.
  • Dividenden op preferente aandelen moeten als eerste worden betaald voordat dividenden aan gewone aandeelhouders mogen worden betaald. Pref-bezitters hebben dus altijd voorrang.
  • Preferente dividenden zijn daardoor niet alleen veiliger, maar vertonen ook aanzienlijk minder koersvolatiliteit dan gewone aandelen.
  • Daarom zijn preferente aandelen bij uitstek geschikt voor conservatieve inkomensbeleggers en pensionado’s.

Preferente aandelen zorgen dus voor stabiel inkomen, zelfs in ongunstige marktomstandigheden.

Je kunt soms REIT-prefs kopen onder hun nominale waarde van (meestal) 25$; met een prima korting dus omdat bij aflossing altijd 25$ wordt betaald. Onze Voorbeeldportefeuille kent nu 10 Prefs waaronder 4 REIT-prefs. Het gemiddeld dividendrendement is ca 9% netto.

De nieuwe Pref
Recent is wederom een gerenommeerde REIT-pref toegevoegd aan de Voorbeelportefeuille.  De bezittingen omvatten voornamelijk vrijstaande panden verspreid over de gehele VS, met zeer kredietwaardige huurders voornamelijk in de lifestyle business. Het bedrijf is altijd een consistente dividendbetaler geweest. Deze pref heeft alle kenmerken van een “rustige” pref zoals:

  • Optioneel “terughaalbaar van de beurs” pas na maart 2024; dan geld terug.
  • Een eeuwigdurende looptijd (perpetual).
  • Cumulatief, d.w.z. dividend moeten altijd worden betaald ook na een eventuele pauz.e              
  • Nu aantrekkelijk geprijsd (onder de25$).

Het dividendrendement bedraagt op dit moment ca 8 % netto! Je betaalt geen dividend-/bronbelasting.