Actueel 25 april 2021

Tijd is geld

Vaak gaan mensen er ten onrechte van uit dat beleggen voor inkomen uit dividend risicovoller is dan beleggen voor koerswinst of andere vormen van beleggen. Beleggen voor inkomen is daarom nooit echt populair geweest in Nederland/België en zelfs niet in Europa. Waarom niet? Dat is eigenlijk niet duidelijk, of misschien toch wel?
In Europa kun je nu eenmaal als dividendbelegger nauwelijks beschikken over ruime dividendmogelijkheden zoals in de VS. We spreken in dit verband vaak over de Amerikaanse dividendcultuur.
Meestal wordt dividend betaald op zogenaamde waarde-aandelen. Dat zijn aandelen van gevestigde bedrijven met forse beurswaarde en een ruime cashflow om dividend te kunnen betalen. Dit in tegenstelling tot groei-aandelen. Dit zijn aandelen van bedrijven die weinig of geen dividend uitkeren en hun inkomsten investeren in verdere groei. Met dergelijke aandelen zul je het moeten hebben van koerswinst op termijn als dat lukt. Overigens zie je de combinatie van beide ook wel.

In control
Maar, zoals je weet, betekent “beleggen voor inkomen ”gewoon cash”. Wanneer jouw dividendstroom op gang is kun je er rekeningen van betalen of herbeleggen om jouw inkomen verder te laten groeien. Dat kost wel tijd natuurlijk.
Tijd (verloop) wordt vaak gezien als negatief. Je wordt ouder, ook wanneer je jong zou willen blijven. Bovendien gaat tijd vaak ongemerkt voorbij totdat je het gaat merken en je pensioendatum nadert. Maar tijd is wel de bondgenoot van inkomens-beleggers.
Op termijn kun je genoeg “sparen via dividend” en wanneer je het t.z.t. nodig hebt kun je er (deels) van leven. Het kost dus tijd wanneer je planmatig toe wilt werken naar een spaarbedrag via (herbeleggen van) dividend. Aan de andere kant kan het ook wel hard gaan, zeker wanneer je al een tijdje op gang bent en ook regelmatig wat nieuw geld toevoegt. Samengestelde interest heet dat. Tijdens onze Webinars laten we regelmatig de voorbeelden zien.
En, met continu cash-inkomsten via dividenden ben jij wel in control als je je aan spelregels houdt. Elk ontvangen dividend is van jou en kun je omzetten in extra rendement of besteden.

Koerswinst blijft mogelijk
Toch ben je wel eens geneigd om mee te gaan in andere beleggings-verleidingen. Dan volg je de uitspraken, ideeën, voorspellingen etc. van (zogenaamde) specialisten, beursgoeroes of algoritmen. Zeker, dat is verleidelijk soms, maar meestal aanzienlijk onvoorspelbaarder dan dividendinkomsten. Op verjaardagen hoor je meestal alleen de positieve verhalen over successen.
Ook als dividendbelegger willen we graag koerswinst meepakken wanneer dat kan; de opzet van de Advanced-portefeuille is hier deels op gebaseerd. Voor ons is koerswinst niet het primaire doel, maar wel waarschijnlijk op langere termijn, dus een bijkomend voordeel. De afgelopen tijd hebben we daarvan geprofiteerd.
Wie, bijvoorbeeld tijdens onze webinars, de AATR-percentages volgt, ziet dat veel HD-fondsen in de tijd ook aanzienlijk koerswinst behalen. AATR is de gemiddelde jaarlijkse totale opbrengst van een fonds (dividend + koerswinst + herbeleggen) over xx jaar.

Defensief
Als inkomensbelegger hoef je je maar op één ding te concentreren namelijk (de groei van) jouw inkomstenstroom via continu dividend. Je hebt daarover zelf de controle. Hoe meer inkomsten je herbelegt des te meer inkomsten het op termijn zal genereren. Ben je tevreden met de opbrengsten uit jouw spaarbedrag/vermogen dan is het natuurlijk niet nodig om het opnieuw te investeren.
Dividendbeleggen is daarom defensief, de tijd werkt in je voordeel en je hebt controle over de opbrengsten. Daarom kun je rustig met vakantie gaan of een tijdje een beleggings-pauze nemen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over jouw portefeuille. Dat is een groot voordeel ten opzichte van beleggers die via kopen en verkopen van aandelen een inkomen moeten genereren.
Ook in het turbulente jaar 2020 zat je goed met dividendaandelen. Zoals we eerder schreven heeft de Voorbeeldportefeuille nauwelijks dividend-pauzes of verlagingen laten zien. En zij, die in de dip hebben bijgekocht, hebben blijvend hoge dividenden; het bekende “kussen” onder de portefeuille. Dividendbeleggen betekent defensief beleggen met aanzienlijk minder neerwaarts risico, maar wel met constant rendement. En je kunt geleidelijk toewerken naar een planbaar einddoel.

Al met al: Tijd is geld, ook voor dividendbeleggers!

Income investing, de stand van zaken

Opnieuw kunnen we constateren dat de beurzen niet te stoppen lijken. Het ene record na het andere wordt gebroken en de belangrijkste Amerikaanse beurzen Nasdaq en NSYE staan op all-time highs. Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan, maar wanneer dit (voorlopig) stopt weten we niet. Hoe moet we hier nu als dividendbelegger mee omgaan?

Allereerst zijn beurzen of in hosanna-stemming, of in mineur of ergens er tussen in, dat is altijd zo. Maar als dividendbelegger heb je toch een andere invalshoek dan je uitsluitend bezig te houden met beurssentiment. Maar we kunnen er wel op anticiperen zoals:
• Investeer geleidelijk in de tijd, d.w.z. dat je aandelen geleidelijk in de tijd (bij)koopt die je betaalt met al ontvangen dividend of met nieuw geld.
• Houd spreiding in je portefeuille v.w.b. de (zes) fondstypen en investeer niet te veel in één fonds of fonds(type). Beter minder investeren in meer fondsen dan andersom.
• Bereid je voor op een mogelijk beurscorrectie.
Een beurscorrectie lijkt waarschijnlijk in de komende tijd, maar je weet als dividendbelegger dat je er dan juist bij moet zijn, zoals we het afgelopen jaar hebben gezien.
Op dit moment zijn dividendrendementen gemiddeld wel wat lager dan voorheen als gevolg van de forse koersstijgingen. Dividend heeft deze opmars nog niet overal kunnen volgen, hoewel we recent toch wel een redelijk aantal dividendstijgingen hebben gezien. Na een beurscorrectie komen dividendrendementen vaak op een hoger niveau. Bovendien, wanneer koersen daarna weer gaan stijgen, pak je ook nog eens koerswinst mee.

Portefeuilleonderhoud
In de nieuwsbrief/actueel van februari van dit jaar schreven we dat een dividendportefeuille ook onderhoud nodig heeft hoewel we eigenlijk niet zo veel willen muteren. Veel muteren doen we ook meestal niet, omdat de Voorbeeldportefeuille is opgebouwd uit ca. 50 stabiele fondsen verdeeld over 6 verschillende fondstypen. Ook binnen de diverse fondstypen wordt ook nog eens een selectie van juiste markten en segmenten gemaakt die op dit moment de beste kansen bieden. Maar toch; anticiperen op beurs-, en markt veranderingen blijft nodig. Letterlijk schreven we:
Toch moet ook een dividend-portefeuille regelmatig worden bijgehouden en worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld omdat bedrijven/fondsen minder presteren of zelfs geheel “verdwijnen” zoals recent bij enige prefs en babybonds. Weliswaar is het bijhouden van een dividend-portefeuille geen dagtaak en hoef je ook niet continu op koersfluctuaties letten; toch moet je er af en toe wat tijd in investeren.

Je kunt dus constateren dat dividendrendementen van alle fondsen en fondstypen in de Voorbeeldportefeuille lager zijn dan voorheen. Dat geldt zeker voor prefs en babybonds en in mindere mate voor Closed end Funds. Bij BDC’s, REIT’s en aandelen-CEF’s is het dividend ook lager dan voorheen maar, dat wordt veelal aangevuld met (extra) koerswinst met hogere “Average Annual Total Returns” als resultaat.
Aan de andere kant is de lage rente ook wel weer goed voor aandelen-CEF’s, REIT’s en BDC’s, die meestal deels met geleend geld werken. Ook daar blijft het belangrijk in welke type fonds je veilig kunt investeren of een trend volgen.
Kortom, portefeuille-onderhoud blijft altijd nodig en daar proberen we zo goed mogelijk op in te spelen.
De spreiding van de Voorbeeldportefeuille over zes verschillende fondstypen blijft cruciaal, zelfs wanneer dat betekent dat sommige fondstypen op dit moment wat minder dividendrendement laten zien dan voorheen. Daarnaast blijft de juiste selectie van fondsen cruciaal.

Fonds-Selectie, wat is belangrijk?
We krijgen regelmatig de vraag op welk wijze we fondsen selecteren voor de Voorbeeldportefeuille, maar dat is niet zo eenvoudig uit te leggen. De door ons gehanteerde fonds-selectiecriteria zijn gebaseerd op langjarige ervaring, met daarbij ook min of meer harde selectiecriteria. Cashflow om dividend te kunnen betalen is natuurlijk essentieel.
Criteria zijn o.a. gebaseerd op veiligheid, stabiliteit en continuïteit van dividend en natuurlijk eveneens op prijs. Is een fonds niet te duur geworden? Kortom het moet gaan over fondsen en fondstypen die ons langjarig kunnen plezieren v.w.b. het dividend in goede en mindere tijden en liefst los van het beurssentiment. En weet dat stabiele dividendbetalers vaak ook kwalitatief goede bedrijven/fondsen zijn en dus ook (extra) koerswinst kunnen opleveren zoals in de laatste maanden. Ook het volgen van de juiste Amerikaanse dividend-analisten is essentieel bij de selectie.
Per fondstype kunnen we ook specifieke selectiecriteria hanteren. Zo kijken we bij CEF’s onder meer naar de markt waarin men belegt, de kwaliteit van managementteam, dividendhistorie en naar de AATR van de laatste 5-10 jaar. Ook bij de keuze van REIT’s en BDC’s gebruiken we specifieke selectiecriteria. Dit betreft eveneens de markt waarin een REIT/BDC zich begeeft, het REIT-type etc. Over REIT’s later meer.

Nogmaals onder de loep: prefs en babybonds
Een van de aandachtpunten van dit moment zijn de fondstypen preferente aandelen en babybonds; een citaat uit een recente Actueel:
Je ziet de laatste tijd dat de lage rente een forse invloed begint te krijgen op de zogenaamde vastrentende waarden zoals prefs en babybonds. Prefs en babybonds met een hoog dividend worden steeds meer afgelost /teruggetrokken en vervangen door nieuwe prefs en/of babybonds met lagere rentes/dividenden.

Begin dit jaar werden al twee babybonds afgelost en recent nog eens twee te weten TDJ en RILYZ. Op zich is dat logisch en ook niet zo erg. Prefs en babybonds zijn in feite leningen waarover rente moet worden betaald. Wanneer de rente sterk daalt verwacht je niet anders dan dat bedrijven gaan kijken naar goedkopere alternatieven. Dat kunnen nieuwe prefs zijn of babybonds met een lagere renten (coupon-rate).
Omdat de rente historisch laag is, wordt het dus lastiger om nieuwe prefs en BB te vinden met de (hoge) dividendrendementen en de kwaliteit die we gewend zijn. Kwalitatief goede prefs en babybonds, die (ver) onder de 25$ noteren zien we nauwelijks meer. De meest prefs en BB’s noteren nu rond de 25$ en sommigen zelfs aanzienlijk hoger tot aan 27-28$. Een pref of BB mag overigens best (enigszins) boven de 25$ noteren maar dan moet de “first call-date” wel een aantal jaren in de toekomst liggen.
Toch willen we natuurlijk nieuwe stabiele en veilige prefs en BB in de portefeuille opnemen. We hebben er twee gevonden die aan onze selectiecriteria voldoen. Een pref met een call-date in 2025 en een prijs van (op dit moment) ca 25$ en een babybond. Van beiden is het dividendrendement momenteel ca. 7-8%. En je weet, pref-, en BB-dividend is geheel netto voor Nederlanders (niet voor Belgen). Prima dus, als we dit vergelijken met de huidige rente.

Wat zijn Agency-REIT’s?

Zoals je wellicht weet kun je in VS ca. 400 REIT’s vinden waarvan vele gespecialiseerd zijn in een bepaald marktsegment. Zo zijn er REIT’s met medisch onroerend goed, datacenter REIT’s, (senior)housing REIT’s, REIT’s die zendmasten exploiteren en zelfs cannabis-REIT’s.
Maar wat velen zich niet realiseren is dat je REIT’s ook op een andere manier kunt bezien. Je kunt REIT’s op hoofdlijnen ook verdelen in twee typen te weten Mortgage REIT’s en “gewone” REIT’s.

Mortgage REIT’s richten zich primair op de financiering van onroerend goed via leningen en hypotheken, etc. “Gewone REIT’s” hebben vaak onroerend goed daadwerkelijk in bezit, zoals winkelcentra, zendmasten, casino’s, hotels, huizen of datacenters. Ook een mengvorm komt voor. Binnen de sector van Mortgage REIT’s kun je verder onderscheid maken. De Voorbeeldportefeuille bevat zogenaamde “agency-REIT’s ”, wat zijn dit?
Voluit worden “Agency-REITs ook wel “Agency-MBS REITS” genoemd. MBS staat voor “Mortgage Backed Securities”. Dat houdt het volgende in. Wanneer je in de VS een hypotheek aanvraagt, gaat dat via een “initiator”, een bedrijf dat de aanvraag in behandeling neemt, de lening zal aanbieden en alle benodigde informatie verifieert. Zodra de lening is gefinancierd, heeft de “initiator” een probleem; ze hebben maar een beperkte hoeveelheid geld ter beschikking. De Amerikaanse hypotheekmarkt is enorm en jaarlijks komen er veel nieuwe hypotheken bij. De oplossing? De initiator verkoopt de hypotheek kort na financiering. Daarmee wordt kapitaal vrij gemaakt voor de lening van een de volgende klant. De overgrote meerderheid van de Amerikaanse hypotheken wordt verkocht aan de “agencies”. Dat zijn door de overheid gesponsorde ondernemingen die tot doel hebben om de liquiditeit van de hypotheekmarkt te verbeteren en zo woningen meer bereikbaar te maken te maken.

Freddie en Fannie
Je hebt misschien wel eens gehoord van Fannie Mae en Freddie Mac. Deze bureaus kopen het grootste deels van de hypotheken die in de VS worden uitgegeven. Maar zelfs zij hebben geen oneindig kapitaal, dus in plaats van de hypotheken voor altijd vast te houden, “verpakken” ze de hypotheken en verkopen ze als “door hypotheken gedekte effecten” ook bekend als Mortgage Backed Security (MBS). Dat zijn in feite obligaties die worden verkocht aan bedrijven die daarmee geld kunnen verdienen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en… hypotheek/Mortgage-REIT’s. Wanneer de lening wordt gekocht door een REIT en wordt gegarandeerd door een “overheids-Agency” zoals Fannie Mae of Freddie Mac spreekt men van een “Agency REIT’s ”.
In de Voorbeeldportefeuille zijn dit o.a. AGNC, PMT en TWO.

Nauwelijks creditrisico
Ingewikkeld? Het komt erop neer dat Agency-REIT’s vrijwel geen kredietrisico lopen. Het risico van wanbetaling door de oorspronkelijke huiseigenaar wordt gedragen door “Fannie en Freddie”. Dit maakt Agency-REIT’s populaire beleggingen. Zo kunnen ze nu profiteren van de lage rente meeprofiteren van hogere hypotheekrentes op termijn.

Conclusie
Wij hebben verschillende Agency/Mortgage-REIT’s in portefeuille zoals AGNC, PMT, en TWO. Naast gewone aandelen geven REIT’s meestal ook preferente aandelen uit of babybonds om geld op te halen. Zo hebben we ook de pref van AGNC (AGNCO) in portefeuille evenals de pref van TWO (TWO-A).
Al met al zijn dit plezierig fondstypen. Dat geldt zeker voor de prefs want die gaan altijd voor, v.w.b. de dividendbetalingen.
Wel zijn mREIT’s gevoelig voor rente-schommelingen. Op langere termijn zijn het stabiele beleggingen met als kenmerk veelal hoge dividenden.


Vragen van Lezers

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van webinars. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn
Overigens, heb je zelf een vraag dan zijn er twee mogelijkheden. Plaats hem in het Forum (zie verderop) of gebruik het formulier op de Contactpagina (eerst inloggen). Dus stel de vraag nooit via bv. een reply op een nieuwsbrief o.i.d. Want dan ben je er niet zeker van dat wij de vraag onder ogen krijgen.

Vraag van Ton
Ik ben zeer verheugd met dividendbeleggen en in ontvang regelmatig dividend. Toch is het voor mij nog niet duidelijk wanneer het dividend uiteindelijk wordt uitbetaald. Hoe kan ik dat zien?

Antwoord
Als dividendbelegger heb je te maken met vier verschillende data die betrekking hebben op (de koop van) jouw aandeel en het tijdstip van uitbetalen van dividend. Hier zij ze.

Declaration-date
Dit is de datum waarop een bedrijf de details van het aanstaande dividend annonceert. Men kan ook voor meer (aanstaande) maanden/kwartalen het dividend bekend maken. De bekendmaking heeft meestal plaats via een persbericht.

Ex-dividend-date
Dit is de datum waarop je het aandeel in bezit moet hebben om recht te hebben op het dividend. Zo niet dan moet je wachten op de eerstkomende pay-date (een maand of kwartaal later).

Record date
Dit is de datum waarop jouw broker bekend moet zijn met het feit dat jij het aandeel in bezit hebt. Hier hoef je normaliter niet op te letten De record-date valt enige dagen later dan de ex-dividend-date.

Pay date.
Dit is de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt betaald en vervolgens op jouw broker-rekening verschijnt.

De bottom-line is dat je het betreffende aandeel in bezit moet hebben vóór de ex-dividend-date om het dividend op de aanstaande pay-date, enige weken later, tegemoet te kunnen zien. Koop je het aandeel na de ex dividend-date dan moet je wachten op de eerstvolgende pay-date.
Hieronder zie je, als voorbeeld, het dividend-schema van AGNC.

Vraag van Angela
Via het Webinar van de Binckbank ben ik bij uw boek en website gekomen. Ik ben erg enthousiast en wil graag een portefeuille opbouwen. De afgelopen dagen heb ik de voorbeelden van de voorbeeldportefeuille (conservative) doorgenomen en ben ik verder op zoek gegaan naar de financiële gegevens van die fondsen om zo goed voorbereid te beginnen. Sommige lijken geen winst te maken. Hoe bepaal je of een bedrijf er financieel er goed voor staat. Ik heb al een paar interessante fondsen uitgekozen. Maar ik vind dit toch belangrijk om te weten.

Antwoord
Fijn dat je op gang begint te komen met HD-beleggen. Je zegt dat sommige fondsen geen winst lijken te hebben. Ik kan niet zien hoe je dat beoordeelt, maar het klopt niet. Het gaat er om dat fondsen en bedrijven voldoende cashflow hebben om continu stabiel dividend te betalen en doen ze allemaal. Daar worden ze immers op geselecteerd. De Voorbeeldportefeuille is ook wat dat betreft up to date.

Vraag van Theo
Nu de koersen ook van veel fondsen uit de voorbeelportefeuille behoorlijk zijn gestegen vraag ik mij af of ik winst moet nemen?
Ik realiseer mij dat ik dan het dividend kwijtraak.

Antwoord
Deze vraag is op dit moment heel logisch, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Winst nemen ten koste van misschien (blijvend) hoog dividend op een fonds dat je in het verleden hebt gekocht is een keus. Het is zeer persoonlijk en je weet ook nooit of je te vroeg verkoopt. Dus een eenduidig antwoord is lastig te geven. Wel heb ik nog een andere tip voor het geval koersen nog verder stijgen. Mogelijk kun je dan gebruik maken van een trailing-stop. Je kunt dan een verkooporder invoeren op basis van een door jou in te stellen koersdaling. De koers kan gewoon verder omhoog, maar bij de daling wordt jouw automatisch fonds verkocht op basis van bijvoorbeeld 1 of 2$ onder hoogste koers.
Lees hiervoor het volledig artikel “wel eens gehoord van een trailing-stop?” in de Actueel van januari 2020.

Webinar training vernieuwd

Al geruime tijd bieden wij de Webinar-training HD-beleggen voor starters, verdeeld over twee avonden. Wij hebben deze training recent inhoudelijk aangepast aan de laatste inzichten.  De naam is veranderd in:
Income investing voor (door) starters
Deze naam sluit nog meer aan bij inhoud en doelstelling van de training.
Mocht je je verder willen verdiepen in “Income Investing” dan is dit een aanrader. De eerstvolgende is op 25 en 27 mei 2021.

Omschrijving en inhoud
Beleggen voor passief inkomen is een typisch Amerikaanse beleggingsmethodiek, gebaseerd op beleggen met (hoog) dividend. Veel Amerikanen gebruiken deze zeer effectieve methode voor het opbouwen van spaar/pensioen vermogen. De aanpak is gebaseerd op de unieke dividendcultuur in de VS die is uitgaat van “sparen/beleggen” via continu stabiel maandelijks/kwartaal dividend en (eventueel) herbeleggen. Het behalen van koerswinst is secundair. In Nederland/Europa is deze rustige “sleep well at night” beleggingsvorm, gebaseerd op 6 unieke hoogdividend fondstypen, vrijwel onbekend. Toch kunnen wij er gewoon gebruik van maken en nog vrijwel belastingvrij ook.

Je leert onder andere:

  • Wat is de essentie van beleggen voor (passief) inkomen m.b.v. (hoog) dividend?
  • Waarom kan dit alleen in de VS?
  • Welke (6) unieke HD-fondstypen komen in aanmerking?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van de Voorbeeldportefeuille met ca 50 fondsen?
  • Hoe creëer ik mijn eigen plan voor opbouwen/verkrijgen van gewenst passief inkomen.
  • Hoe bepaal ik mijn eigen strategie a.d.h.v. de Voorbeelportefeuille met het oog op rendement, risico en timing.
  • Wat zijn de fiscale aspecten?

Deze webinar-training is verdeeld over twee 2 avonden, duurt steeds ca 1,5 uur, is zeer praktisch van aard en vindt plaatst in een interactieve ongedwongen sfeer. Regelmatig hebben ook onze ambassadors een rol.

Forum blijft groeien

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels is al een 40-tal onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen.
Onderwerp zoals groen-beleggen, broker-zaken, nieuwe aankopen, bronbelasting etc. zijn hier voorbeelden van. Twee (of meer) weten altijd meer dan één. Ook recente onderwerpen zoals “nieuwe aankopen”, “Lynx en/of Mexem”, “porfolio-trackers” zijn lezenswaardig. Ook de Binck-Saxo migratie is aangekaart. Kijk gerust eens mee of snijd zelf een nieuw onderwerp aan.

Video’s op YouTube

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

Wil je (nog eens) weten wat “beleggen voor (passief) inkomen” inhoudt en hoe je dat moet doen? Bekijk dan ook eens onze video op YouTube. En misschien heb je familie, kennissen of relaties in je omgeving die ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de methodiek van hoogdividend-beleggen? Dan is het is het bekijken/ doorsturen van deze link een eerste stap.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Ook de opname van het recente Binck-webinar is nog altijd te zien. Peter Siks nodigde Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Siks is behalve beleggingstrainer ook auteur van het bekende boek ‘Beleggen voor Dummies’. Hij weet precies wat beginnende en gevorderde beleggers bezighoudt en speelde daar tijdens het webinar perfect op in blijkens de vele positieve reacties. Daarom deel ik hier graag de link naar de opname van het webinar. 
Klik hier en ga er eens rustig voor zitten zou ik zeggen.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille blijft stabiel; alle fondsen lijken momenteel in rustig vaarwater te zitten v.w.b. de dividenduitkeringen. Wel zijn veel koersen fors opgelopen waardoor dividendrendementen voor nieuwe aankopen lager zijn dan voorheen. Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie. Mocht die er komen dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement.
We richten in ons nu even op het conservative deel van de portefeuille. De laatste maanden is een aantal prefs en babybonds afgelost/teruggetrokken zoals RILYZ, MFO, NGHCZ, TDJ. Zoals gezegd kost het momenteel meer moeite om veilige HD-fondsen te vinden met een hoog en betrouwbaar dividendrendement. Toch willen we graag twee nieuwe zogenaamde “vastrentende waarden” fondsen aan de portefeuille toevoegen, ook om de benodigde spreiding in de portefeuille te kunnen vasthouden. Het gaat om een pref en een babybond.

Opmerking:
Let wel op dat een aantal prefs en babybonds in de Voorbeeldportefeuille nu boven de nominale waarde van 25$ noteren terwijl de call-date voorbij is. Deze fondsen kun je beter niet (ver) boven de 25$ aankopen onder de huidige marktomstandigheden, tenzij je het risico van aflossen/terugtrekking van het fonds wilt nemen.
Zo is het uiterst populaire pref MTBCP gestegen naar bijna 30$, te duur dus voor instappers en te risicovol. Om deze positieve reden zouden we eigenlijk MTBCP moet verwijderen uit de portefeuille, maar gezien de kwaliteiten van het bedrijf en het nog steeds aantrekkelijke dividendrendement houden we het vooralsnog zo. Wel gaat het risico naar “H” vanwege mogelijke aanzienlijk koersverlies, wanneer het fonds onverhoopt wordt “ge-called”. Als dat niet geschiedt blijft het een super-pref.


Portefeuille wijzigingen

Toegevoegd bij Conservative

Compass Diversified Pref (CODI.PC) of (CODI-C)
Compass Diversified is een beursgenoteerde “private equity” onderneming die al meer dan 30 jaar met succes meerderheidsbelangen neemt in middelgrote bedrijven in allerlei bedrijfstakken of deze zelfs geheel overneemt. De werkwijze van Compass lijkt enigszins op die van een Business Develoment Corporation (BDC) maar is toch anders. Waar BDC’s meestal (door)startende bedrijven financieren of er deels in participeren, neemt Compass de bedrijven gewoon over om ze vervolgens op te stuwen in de vaart de volken. Later worden de bedrijven weer verkocht.
Compass is hierin uiterst succesvol en heeft zelfs de financiële crisis van 2007-2008 met glans doorstaan. Men heeft ook altijd beter gepresteerd dan de S&P-500, de Amerikaans beursindex. Compass heeft dividendbetalingen aan gewone en preferente aandeelhouders nooit opgeschort of verlaagd. Daarbij weten we dat pref-dividend altijd voor gaat. Een bedrijf mag immers geen dollar dividend uitkeren op gewone aandelen totdat men het preferente dividend volledig heeft betaald. Een prima historie dus met ook zeer goede vooruitzichten. Compass Diversified werd opgericht in 2005 en is gevestigd in Connecticut en Californië.

Het gewone aandeel CODI is op zichzelf ook een stabiel dividendaandeel, maar we gaan voor de pref. Je kunt deze pref nu kopen rond de 25$ of iets daar boven met een dividendrendement van ca. 7,5-8%, geheel netto. Het vaste jaardividend bedraagt 1,97$ per aandeel.
Deze pref kan pas in januari 2025 van de beurs worden gehaald (tegen 25$/aandeel) maar dat hoeft niet. Intussen ontvang je mooi dividendrendement voor vele jaren en in alle rust. Bovendien is CODI-PC “cumulatief”, dat betekent dat het dividend altijd moet worden betaald met terugwerkende kracht , wanneer het bedrijf onverhoopt tijdelijk een dividendpauze zou moeten inlassen.

JMP Group 6.875% Senior Note (babybond): JMPNZ
We voegen een nieuwe babybond toe aan de conservative portefeuille. Het betreft een bond van JMP-Group, een middelgrote vermogensbeheerder/financiële instelling/dienstverlener met een groot scala aan diensten. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig met beleggingsactiviteiten. JPM is gevestigd in San Francisco en heeft vestigingen in de gehele VS.
De bond “JMPNZ” is pas kort op de markt en loopt tot uiterlijk tot 2029.
Toch is de “first call-date” al dit jaar in september. Dan mag men deze babybond al terugtrekken. De kans daarop lijkt niet zo groot. Je kunt waarschijnlijk jarenlang plezier hebben van deze babybond als hij blijft doorlopen. Aangezien er toch altijd een kans bestaat dat men de bond terugtrekt na september 2021 moet je hem niet (ver)boven de 25$ kopen, maar dat kan op dit moment. Het dividendrendement is bijna 7% geheel netto. Het jaardividend is 1,72 $/aandeel
Opmerking: bij Binck lijkt dit op het eerste gezicht een pref, maar het is een BB.


Overige portefeuille zaken en weetjes

MTBC heet nu CareCloud
Medical Transcription Billings Corp. heeft recent haar naam veranderd in Carecloud. Carecloud is een van de leidende bedrijven voor softwareoplossingen in de gezondheidszorg. De naamsverandering is wel toepasselijk omdat het vaak om Cloud gebaseerde oplossingen gaat. Meer dan 40.000 klanten gebruiken producten/diensten van Carecloud om patiëntenzorg te verbeteren en administratieve lasten te verminderen.

Liberty fondsen blijven het goed doen.
De beide Liberty fondsen in onze Portefeuille hebben recent het dividend verhoogd. Daarmee worden de dividendrendementen nog aantrekkelijker.
Liberty All-Star Growth (USA) verhoogt het dividend met 6,3%
Liberty All-Star Equity Fund (ASG) met 5,3%