Investeer (veilig) in startups

Heb je je ooit afgevraagd waar startups of nieuwe bedrijven het geld vandaan halen om te groeien? De meeste bedrijven zijn niet op voorhand gestart door ondernemers of investeerders die “iets nieuws” willen gaan doen. Meestal zijn het juist mensen met een goed idee of die een gat in de markt zien, soms bewust maar ook vaak toevallig. Het komt daarnaast veelvuldig voor dat men een (technische) innovatie verder wil ontwikkelen en commercialiseren. In elk geval is er bijna altijd (extra) geld nodig om zo’n bedrijf op te starten of zich verder te laten ontwikkelen. Dergelijke ondernemers moeten dus ergens geld vandaan halen. Dan komt “durfkapitaal” in beeld, ook wel genoemd “Venture Capital”. Venture Capital is de “backbone” van veel innovatieve bedrijven; dat geldt zeker in de VS.

Durfkapitaal is een vorm van financiering die wordt gebruikt door jonge bedrijven in verschillende stadia van hun groei. Deze bedrijven, vooral die in de opstartfase, hebben een bedrijfsmodel waarvan de haalbaarheid nog onzeker is; meestal wordt ook nog geen winst gemaakt. Ze moeten zich daarom veelal wenden tot (durf)investeerders. In de VS bestaan om deze reden de zogenaamde Business Development Corporations (BDC), die ook wel “de kleine banken” worden genoemd. Dit zijn durf-investeerders, vaak met back-up van bestaande grote financiële instellingen. Het fenomeen BDC zou in Europa ook een goed idee kunnen zijn, maar helaas kennen we ze hier niet in deze vorm. De BDC-constructie maakt het mogelijk dat gewone Amerikanen en particuliere investeerders deel kunnen nemen in nieuwe startende en vaak zeer innovatieve bedrijven. Voordien was dat alleen voorbehouden aan vermogenden. De Amerikaanse overheid heeft dit, enige tientallen jaren geleden, technisch mogelijk gemaakt door BDC’s geen winstbelasting te laten betalen. In ruil daarvoor zijn ze wettelijk verplicht om 90% van hun winst af te dragen aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Vandaar het hoge dividendrendement van BDC’s.

BDC’s spelen een belangrijke rol door risicovolle investeringen te doen in jonge bedrijven, vaak in ruil voor aandelenbezit. Ze hebben een brede spreiding in hun investeringen, zodat de winnaars de mislukkingen compenseren. Hun doel is natuurlijk om “toppers” te creëren, die zo mogelijk op wereldwijde schaal kunnen gaan opereren. En daar slagen goede BDC’s prima in.

In de loop der jaren hebben durfkapitaalinvesteringen een grote bijdrage geleverd aan de groei van de Amerikaanse Economie en aan de werkgelegenheid. Vooral bij de wereldwijde digitalisering hebben BDC’s een grote rol gespeeld en nog steeds. Vooraanstaande economen beschouwen durfkapitaal zelfs als de motor van de Amerikaanse economie. Enkele van de grootste bedrijven ter wereld zoals Apple en Tesla hebben in een vroeg stadium durfkapitaal ontvangen.

Het verstrekken van kapitaal aan snelgroeiende bedrijven is meestal voorbehouden aan grote financiële instellingen en superrijke individuen. Maar via BDC’s kunnen ook kleine particuliere beleggers meedoen. Op de achtergrond hebben de meeste BDC’s wel een financiële moederpartij.

Het jaar 2022 lijkt in de VS een goed economisch jaar te worden en dat is ook goed voor startup-bedrijven. In de VS opereren ca. 80 BDC’s. Het zal duidelijk zijn dat de kwaliteit van het management van een BDC grotendeels bepalend is voor het succes. Er zijn natuurlijk ook andere factoren die een rol spelen zoals hoe goedkoop men aan geld kan komen voor investeringen. Overigens, ook bij andere hoogdividend-bedrijven/fondsen en fondstypen blijft de kwaliteit van het management voor ons een van de belangrijkste selectiecriteria.

We hebben op dit moment een aantal hoog gekwalificeerde BDC’s in de Voorbeeldportefeuille. We kunnen wel zeggen dat onze BDC’s het allemaal goed doen.

Beleggen voor inkomen hoeft niet alleen via saaie bedrijven en sectoren. Beleggen via durfkapitaal is absoluut niet saai, zeker in de VS. Investeren in groeiende bedrijven was in het verleden alleen weggelegd voor vermogende particulieren of institutionele beleggers. Tegenwoordig kunnen ook particuliere beleggers eenvoudig meedoen via BDC’s met gemiddeld aantrekkelijk rendementen.

BDC’s zijn natuurlijk ook gevoelig voor markt-turbulentie. Maar veel BDC’s bieden een betrouwbaar en consistent (dividend)rendement op termijn. En daar doen we het voor.