Actueel 24 januari 2022

Is de correctie begonnen?

Het jaar 2022 is begonnen en we kunnen ons de vraag stellen of het net zo succesvol zal worden als 2021 v.w.b. beleggen. Het jaar 2021 lijkt bijna niet te evenaren, maar je weet maar nooit.
Bij beleggen spelen immers vele factoren een rol waar we geen directe invloed op hebben zoals renteveranderingen, inflatie, pandemieën, nieuwe (tech)ontwikkelingen, oorlogen etc. Wel kun je natuurlijk proberen te anticiperen op gebeurtenissen en veranderingen, maar het blijft veelal koffiedik kijken. Wat gaat de verwachte renteverhoging betekenen, houden we hoge inflatie, wat doen energieprijzen etc.?
Zoals je weet is één van de zaken waar je wel op kunt plannen continu stabiel dividend. Daarnaast kun je ook, als dividend-belegger, meer dingen doen (of nalaten) om rendement verder te optimaliseren of jouw kapitaal tenminste in stand te houden. Daarover straks meer.

We zien dat de enorme stijging van beurzen de laatste tijd vooralsnog tot een stilstand/teruggang is gekomen en dat is logisch. Het ging eigenlijk te snel omhoog; er was sprake van een bubbel. Ook zien we dat de koersen van fondsen uit de Voorbeeldportefeuille zijn gedaald; hier en daar zelfs tot onder het 52-weeks gemiddelde over het laatste jaar. Dat betekent automatisch dat daardoor dividendrendementen hoger worden dan voorheen, wanneer je nu instapt of bijkoopt. Een paar willekeurige voorbeelden:

De grootste fluctuaties zien we bij de Tech-fondsen zoals HQH, BST en GGT. De volatiliteit bij Tech-fondsen is meestal hoger dan gemiddeld, maar per saldo kun je deze markt natuurlijk niet negeren. Veel van de grootste Amerikaanse fondsen zijn immers Tech-bedrijven. We blijven graag Tech-dividend ontvangen, maar dan indirect via CEF’s, REIT’s, etc.
Het kopen van kwaliteitsfondsen, tegen een lagere prijs dan voorheen, is een van de belangrijkste factoren waar je op kunt sturen, juist als dividendbelegger. Hoger dividend is dan de beloning. Dat weten we, maar misschien wordt het nu wel tijd om hier daadwerkelijk invulling aan te geven.

Ook sturen op “Total Return”

De laatste tijd hebben we gezien dat veel beleggers de zogenaamde waarde-aandelen deels hebben vermeden. Koerswinst en inspelen op stijgende beurzen, daar ging het om.
Waarde-aandelen zijn aandelen van gevestigde bedrijven met, in ons geval, vaak een lange en betrouwbare dividendhistorie. Vanzelfsprekend fluctueren ook de koersen van dit soort bedrijven. Maar dat betekent eveneens dat je soms kunt instappen tegen een aantrekkelijke prijs. Soms spreek je dan van onderwaardering van een fonds.

Dat veel beleggers achter de trend van stijgende beurzen aanlopen is logisch; het lijkt immers “niet op te kunnen”, wanneer je de beurstrend bekijkt van de laatste anderhalf jaar en zelfs van de laatste 10 jaar. Velen verliezen daarbij uit het oog dat succesvol beleggen toch een kunst blijft, die je moet leren met vallen en opstaan. Dat geldt ook voor (hoog)dividendbeleggen, hoewel in mindere mate omdat dividend nu eenmaal zorgt voort een kussen onder je portefeuille. Maar we kunnen niet blijven rekenen op alsmaar stijgende koersen op de korte termijn. We zullen dus beleggingsbeslissingen moeten nemen op basis van fluctuerende koersen en ook niet uitsluitend op basis van (hoog)dividend.

Dividenden zijn lager dan voorheen, koersen hoger
In het algemeen kun je zeggen dat dividendrendementen over de hele linie zijn gedaald t.o.v. ca. twee jaar geleden en daarvoor.
We zien dat bij alle fondstypen. Kon je voorheen bijvoorbeeld prefs en babybonds kopen veelal onder de 25$, nu niet meer. Ook worden steeds meer van dergelijke aandelen/obligaties afgelost.
Ook bij de meeste CEF’s zien we ca 1-2% lagere dividendrendementen; bij REIT’s is dit ook het geval. Beleggers hebben in ruime mate REIT’s gekocht in de afgelopen tijd, met als gevolg stijgende prijzen en lagere dividendrendementen dan voorheen. Is dat erg?

Het antwoord is nee
Beursschommelingen zijn van alle tijden daar kunnen we niets aan doen. Wel kunnen we proberen om er intelligent mee om te gaan, zeker als dividendbelegger. Daarbij is niet ons doel om alleen maar te letten op hoge dividenden, maar ook op het totaal-rendement van een investering. En om zo mogelijk ook het juiste het instapmoment te kiezen. Dan hebben we het dus over de zogenaamde AATR (Average Annual Total Return) van een fonds over een bepaalde periode.
 
AATR = De gemiddelde jaarlijkse opbrengt van een fonds, bestaande uit koerswinst plus dividend in een bepaalde periode. Liefst met herinvesteren van je dividend.

Je kunt de AATR van alle beursfondsen terugvinden over een afgelopen periode van bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Dat geeft vaak een goede indicatie voor de toekomst. De AATR heeft niet altijd dezelfde samenstelling bij alle fonds-typen.
Zo bestaat de AATR van prefs en babybonds meestal voor 70-80% uit (herinvesteren van) dividend en voor ca. 10-20% uit koerswinst (wanneer je hebt gekocht onder de 25$). Ook bij vastrentende-waarden CEF’s is dit zo. Maar bij aandelen-CEF’s zie je vaak een 50/50 verhouding op termijn v.w.b. de “Total Return”.

Bij REIT’s en BDC’s is deze verhouding soms nog extremer Bij veel REIT’s bestaat de “Total Return over de laatste jaren voor 30-50% uit (herbeleggen van) dividend en dividendgroei, en voor de rest uit koerswinst.
Dat is ook de reden dat we de laatste tijd veel REIT’s hebben toegevoegd aan de Voorbeeldportefeuille waarbij het dividendrendement relatief laag is bij aanvang (5-6%), maar waarbij de AATR-verwachting toch boven de 10%/jaar ligt o.b.v. koerswinst en dividend(groei). VICI, MPW en WPC zijn hier voorbeelden van.
In dit verband hebben we het ook vaak gehad over de dividendmagneet, waarbij dividendgroei uiteindelijk leidt tot een stijgende koers. (Zie ook de Actueel van juli 2021)
Natuurlijk kun je de AATR-alleen zien op basis van prestaties in het verleden. Maar meestal blijft zo’n hoge AATR ook in de toekomst in stand bij waarde- aandelen. Hoe ga je hier dan verder mee om?
We zullen alle aspecten nog eens belichten maar dan vanuit de REIT-markt gezien. Dat is immers de markt waarbij hoge AATR’s het meest voorkomen, maar dat geldt lang niet voor alle REIT (typen).

REIT’s in soorten en maten

Laten we eens een stapje teruggaan.
Feit is dat de vastgoedsector in de VS op jaarbasis in 2021 met ruim 40% is gestegen; meer dan alle andere beleggingscategorieën. Dat is veel beter dan in 2020 toen REIT’s bijna 5 % moesten inleveren vanwege de Corona-Crash.

In het afgelopen decennium hebben REIT’s gemiddeld 13,5%/jaar opgeleverd (AATR); daarmee is het de best presterende beleggingscategorie volgens JP Morgan.

In de VS bestaan ca. 450 REITs en er komen steeds nieuwe bij; een enorme markt dus. Zoals je wellicht weet bestaan er vele soorten REIT’s die in diverse onroerendgoed-markten investeren zoals hypotheken, woningen, kantoren, industriële complexen, medisch, datacenters, zendmasten/5G, land/grond, hotels, shoppingmalls, etc.
Natuurlijk is het daarom van essentieel belang om ook te kijken naar het REIT-type en niet alleen naar het dividendrendement. Daarom hebben we bijvoorbeeld nooit winkelcentra en hotel-REIT’s opgenomen in de Voorbeeldportefeuille, mede door Corona. M.a.w. investeren in REIT’s is prima en vaak lucratief maar je moet het wel met verstand doen.

Kiezen voor alleen een hoog dividendrendement is niet voldoende. We proberen te mikken op een hoge AATR, dat betekent dat we andere aspecten moeten meewegen zoals de markt waarin de REIT opereert, de kwaliteit van het fonds/management en het juiste instapmoment. Het kiezen van winnaars blijf de kunst.

Kudde versus winnaars?
Dit roept de vraag op of er na zo’n massale rally nog koopjes te vinden zijn in de REIT-wereld?

Meer eerst dit:

Steeds meer beleggers kiezen voor dividend-aandelen om hun portefeuille op te bouwen en er een groeiend passief inkomen uit te halen; er is toch nauwelijks een alternatief om rendement te behalen. Vele anderen blijven toch achter actuele beurstrends aanlopen.
Ons doel is niet om achter elke trend aan te lopen. We proberen zo veel mogelijk met een zekere discipline te beleggen en niet toe te geven aan de angst om iets te missen of aan hebzucht. De geschiedenis laat duidelijk zien dat beleggers zonder discipline, vaak “achter de kudde aanlopen”, en uitsluitend het beurssentiment volgen. Hebzucht leidt dan vaak tot (te) hoog inkopen van (te) dure fondsen. Dit zorgt er mede voor dat bubbels ontstaan en veel beleggers schade oplopen.

En dan, wanneer de onvermijdelijke zeepbel barst, verkopen de meeste beleggers uiteindelijk, in een zwak moment, toch hun aandelen.

Vaak omdat ze nooit een goed begrip hadden van wat ze kochten of waarom ze het kochten. Of omdat men te weinig aandacht besteedde aan het juiste instapmoment of aan de kwaliteit van een fonds.
De geschiedenis leert dat veel beleggers niet in staat zijn om goed om te gaan met deze emotionele aspecten. Korte-termijn-winstbejag is de leidraad. Dit is precies de reden waarom de gemiddelde particulier belegger op de langere termijn de minste resultaten boekt.
Zoals je in het plaatje ziet, heeft de gemiddelde particuliere belegger in de afgelopen 20-jaar nauwelijks beter gepresteerd dan de inflatie; slechts 2,9% op jaarbasis (oranje kolom).
Een investering van 1.000 $ zou in 20 jaar zijn opgelopen tot 1.771$. Daarmee zal een gemiddelde particuliere belegger zijn financiële lange-termijn-doel waarschijnlijk niet bereiken.
Wanneer je 1.000$ in REIT’s zou hebben geïnvesteerd, zou dat inmiddels zijn opgelopen tot 6.727$. Ongeveer 280% hoger.

Hoe dan wel?
Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn als je de volgende richtlijnen toepast:

  • Koop bedrijven van hoge kwaliteit met adequate prestaties.
  • Koop bij voorkeur met een veiligheidsmarge; dus niet tegen de hoogste koers (zie 52 week gemiddelde).
  • Koop fondsen met een redelijk dividend (betekent bedrijf heeft positieve cashflow) en herbeleg zo veel mogelijk.
  • Spreid aankopen zoveel mogelijk in de tijd en ook in het aantal fondsen en fondstypen.
  • Houd emoties onder controle.

Op deze wijze bereik je niet alleen kapitaalgroei, maar ook kapitaal-behoud. Maar ondanks alles; aandelen blijven altijd een risico, evenals beleggen in het algemeen.

Citaten: Warren Buffet:

“Diversification is protection against ignorance (onwetendheid)”

“Anything can happen to stock prices tomorrow. The combination of compounding interest (herbeleggen) will make equities(aandelen) the much better long-term choice for the individual who does not use borrowed (geleend) money and who can control his or her emotions.”

Een (REIT) avontuur?

Niets is veranderlijker dan de beurs (en de mens). Dat betekent dat zich soms nieuwe beleggingsmogelijkheden lijken voor te doen met nieuwe bedrijven in geheel nieuwe markten. Het is lastig om nieuwe markten en bedrijven vroegtijdig te spotten, maar het kan tegelijktijdig enorm lucratief zijn. Potentiële nieuwe markten vind je ook in de REIT-wereld. We hebben intussen gezien dat REIT’s beleggen in vele vormen van onroerend goed. Er lijkt nu in de VS een nieuwe markt snel opgang te maken, namelijk die van de cannabis. Nieuwe REIT’s springen er op.

Wat zijn Cannabis-REIT’s?
De verwachting is dat alle 50 staten in de VS, tegen 2025, cannabisteelt voor medicinale toepassingen zullen hebben gelegaliseerd. Ruim de helft heeft dat al gedaan. Dat belooft een enorm groeipotentieel. Er is bovendien veel steun onder de bevolking voor cannabisteelt voor medisch gebruik. BBddB volgt een aantal analisten in de VS op allerlei gebied, waaronder de beste REIT-analisten. Eén van de meest opvallende zaken van dit moment is dat ze allemaal “bullisch” zijn over opkomst van Cannabis-REIT’s. Dergelijke REIT’s verwerven industriële faciliteiten om cannabis te verbouwen en verhuren deze vervolgens weer aan de telers; vaak grote farmaciebedrijven met een licentie.
Eén van de eerste op dit gebied was Innnovatieve Industrial Properties (IIPR) lange tijd de snelst groeiende REIT in de VS.
Sinds de beursgang eind 2016 zijn de aandelen van IIPR gegroeid van 17$ naar ca. 220$. Het kwartaaldividend is gestegen van 0,15$ naar 1,50$.

We verwachten een vergelijkbaar patroon van een nieuwe REIT op dit gebied te weten NewLake Capital Partners (NLCP).
Helaas blijkt deze REIT lastig verkrijgbaar (zie kader).

Correctie 25 januari: New Lake Capital Partners

In deze Actueel werd New Lake Capital Partners in eerste instantie opgenomen in de Voorbeeldportefeuille. We hebben het fonds “zeer speculatief” genoemd. Mede hierdoor blijkt nu dat dit fonds lastig op standaard wijze te verkrijgen via Nederlandse brokers, ook niet via Lynx-Basic zoals alle andere. Het kan wel, maar je moet dan handelspermissie aanvragen voor een andere beurs in de VS (OTCQX). Het fonds is namelijk (nog) niet genoteerd aan een van de twee grote beurzen in de VS (Nasdaq of NYSE). Dat zal wel gaan komen, maar wanneer precies weten we niet. Wij willen  het voor onze relaties niet onnodig ingewikkeld maken om fondsen te kunnen kopen. Daarom hebben we NLCP vooralsnog uit de Voorbeeldportefeuille teruggetrokken en wachten we op een notering aan een van de grote beurzen.
Aanvulling 26 maart 2022: inmiddels is volgens sommige abonnees het fonds wel bij Lynx te koop.

Discount en premies bij CEF’s

We spraken hiervoor over de mogelijkheden om je rendement verder te verbeteren. Eén van deze mogelijkheden betreft ook de premie/discount situatie bij CEF’s. Dat heeft wederom te maken met het instapmoment en niet met de kwaliteit van het fonds of de continuïteit van het dividend. Het is altijd verstandiger om een CEF te kopen wanneer deze beschikbaar is tegen een discount. Nog even ter herinnering:

Het is van belang om bij een CEF niet alleen te kijken naar de marktprijs/beurskoers maar juist naar de zogenaamde Net Asset Value (NAV). Dit is de werkelijke waarde van de bezittingen van de CEF. Deze wordt dagelijks gepubliceerd. Als een CEF bijvoorbeeld tien verschillende aandelen bezit waaronder bijvoorbeeld Microsoft, Amazon, Google, enz. dan wordt hiervan de dagkoers/waarde per aandeel (NAV) dagelijks berekend aan hand van de actuele beurskoersen van deze fondsen. Nu is de NAV/aandeel heel vaak niet gelijk aan de beurskoers/aandeel van de CEF zelf. Als de NAV koers/per aandeel lager is dan de CEF-beurskoers spreekt men van een “premium”; wanneer hij hoger is van een “discount”. Het is aantrekkelijk om een CEF te kopen met een discount; je verkrijgt dan de bezingen van de CEF tegen een lagere prijs dan de werkelijke beurswaarde van deze fondsen; de kans op extra koerswinst neemt dan toe en de kans op een eventuele dividendverlaging is kleiner. Een en ander biedt daarmee een hogere veiligheid.

Actualiteit
Premie en discount zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Veelal zijn CEF’s te koop zijn met een (hoge) discount zoals voor Corona-periode. Nu zijn de meeste CEF’s te koop tegen een lagere discount dan voorheen en sommigen zelfs met een (forse) premie. Zie het overzicht.
Op dit moment betaal je een forse premie voor bijvoorbeeld GGT, GAB, en RA. Beleggers betalen vaak een premie omdat men de kwaliteit het dividendbeleid van het fonds (extra) waardeert. Dan is wel het aankoop-moment minder gunstig.

Opmerking:
Als “gemiddelde belegger” is een en ander mogelijk niet (onmiddellijk) relevant voor jou maar toch is het goed om er kennis van te nemen. Wanneer je belegt in de tijd, dan middelen ook premies en discounts uit. Niettemin is het altijd verstandig om niet “alles tegelijk” in premie-CEF’s te investeren ondanks het aantrekkelijke dividendrendement.
Pas wanneer een CEF langdurig te koop is tegen een (te) hoge premie dan overwegen we het fonds uit de Voorbeeldportefeuille te verwijderen.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Henk
Kunnen jullie nog eens uitleggen wat een floating dividend betekent bij NuStar?

Antwoord
De Babybond van NuStar (NSS) is sinds 2018 in de “Floating mode” v.w.b. de rentebetalingen. Men betaalt op dit moment een zogenaamde floating rate, d.w.z. een vast rentepercentage (6,734%) plus de (variabele) liborrente. Liborrente is de rente die banken elkaar onderling berekenen. Op dit moment is de liborrente laag, ca 0,25%. In totaal betaalt men in deze periode dus bijna 7%. Wanneer de rente weer zou gaan stijgen, wordt dit vanzelfsprekend hoger. Sinds 2018 heeft NSS altijd tussen en 6,85 en ca. 9% rente betaald. De bond loopt af in het jaar 2043. De zogenaamde “call-date” is echter al lang voorbij; dat betekent dat men het fonds altijd van de beurs mag halen/aflossen tegen 25$ per bond. Deze kans lijkt echter klein. Het variabele dividend wordt driemaandelijks achteraf betaald op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober.

Vraag van Albert
Betreft Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (ASG). Als dividendbelegger en heb ik altijd cashdividend ontvangen. Maar nu heb ik plotseling stockdividend ontvangen van dit fonds. Mijn dividend is dus betaald met nieuwe ASG-aandelen en niet contant in geld. Kan dat zo maar?

Antwoord
Recent heeft ASG, naast het reguliere dividend, ook een (fors) extra dividend uitgekeerd. In totaal was de uitkering 0,52$/aandeel. Het persbericht van Liberty zegt hierover het volgende:
The distribution will be paid in newly issued shares to all shareholder and who elect to receive the distribution in cash.

Dit betekent dat ASG het dividend initieel betaalt met aandelen tenzij je vraagt om cash. Dat zien we eigenlijk nooit maar tegelijkertijd is het ook niet zo erg. Uit berichten op het forum lezen we ook dat, soms afhankelijk van de broker, het dividend toch in geld wordt betaald. Beide is voor deze situatie oké wat ons betreft.

Vraag Loes,
Moet ik altijd mijn dividend blijven checken bij mijn broker(s) of gaat dat altijd vanzelf goed?

Antwoord
Gezien het feit dat veel mensen een nieuwe of extra broker nemen is het altijd verstandig om jouw dividendinkomsten periodiek te checken. Het komt immers regelmatig voor dat brokers fouten maken zowel m.b.t het percentage bronbelasting als bij andere zogenaamde “corporate actions”. Dat zijn acties van een fonds/bedrijf die niet standaard zijn, zoals dividend-aanpassing, fusies, overnames en uitgifte van nieuwe aandelen. Acties waarbij de aandeelhouder betrokken is of moet worden geïnformeerd. Op het forum vind je vaak ook antwoorden en ervaringen hierover.
Ter geruststelling:
Bij het meeste dividendbetalingen gaat het gewoon goed wanneer je een goede broker hebt (niet Saxo of DeGiro).

Het Forum

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels zijn er al tientallen onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen. Daarmee wordt het forum steeds belangrijker voor veel abonnees.
Heb je wat een nieuwe brokers, zoals BUX Zero? Kun je ergens bij een broker een zakelijk account openen? En bestaan er handige apps om je (dividend)beleggingen bij te houden?

Video’s

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Zo werd Fred Hendriks tijdens een uitgebreide webinar van broker Lynx aan de tand gevoeld over alle ins- en outs van hoogdividend-beleggen in de VS.

De webinar is hier terug te kijken.

Beleggen.com

Fred Hendriks heeft een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 80.000 leden! Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

De Voorbeeldportefeuille

De beurzen vertonen recent een dalende trend; dat is niet zo vreemd en misschien zelfs niet on-plezierig voor dividendbeleggers. De inflatie stijgt en ook de rente. De markt wordt onzekerder als gevolg van een en ander. Maar met onzekerheden moeten wij als beleggers altijd leven. De lang verwachte correctie lijkt er nu te zijn/komen met name in Tech. Je kunt er ook je voordeel mee doen zoals elders in deze Actueel wordt toegelicht. Zo zijn dividenden gemiddeld al ietwat gestegen; hier en daar zelfs richting 9-10%. Dit biedt de mogelijkheid om in te stappen op een lager niveau.


Brookfield Real Assets Income Fund (RA), wel eens naar gekeken?
Brookfield Real Assets Income Fund (RA) is een CEF die zich onder meer richt op Real Estate/REIT’s, natuurlijke hulpbronnen/energie, en infrastructuur via onder meer Master Limited Partnerships (MLP). Zoals je wellicht weet kun je helaas zelf lastig rechtstreeks beleggen in MLP’s vanuit Nederland. Het fonds werkt fors met geleend geld, maar dat leidt mede tot een hoog dividendrendement van ruim 11%, dat maandelijks wordt betaald.
Dit fonds biedt daarom een goede diversificatie. Helaas handelt RA momenteel wel met een forse premie.

Toegevoegd bij Conservative
Cherry Hill Mortgage Investment Corp 8.25% Fix/Float Series A (CHMI.PB of CHMI-B)

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation is een Amerikaanse financieringsmaatschappij voor woninghypotheken in het hogere segment. Naast het gewone aandeel brengt het bedrijf en aantal preferente aandelen op de beurs. Een daarvan is CHMI-PB.
Deze pref is een zogenaamde “Fixed to Floating Rate Pref”. Dat betekent dat het dividend de eerste jaren vast is tot aan de call-date in april 2024. Na deze datum kan de pref (optioneel) door Cherry Hill van de beurs worden gehaald/afgelost tegen terugbetaling van 25$/aandeel. Wanneer men ervoor kiest de pref niet af te lossen wordt het dividend variabel. Het dividendrendement wordt dan 5,63% plus de 3-maandelijks liborrente; dat is de rente tussen de banken onderling. Op dit moment is de liborrente laag te weten ca 0,25%. De markt verwacht de komende jaren een rentestijging. Vanaf april 2024 zul je een variabel dividendrendement kunnen verwachten tussen ca 6 en 7-8%. De pref is cummulatief, d.w.z. dat alle dividenden moeten worden betaald ook na een eventuele pauze. De koers van CHMI-PB ligt (nu) iets boeven de 25$. Het jaardividend is 2.06$. Daarmee is het dividendrendement nu ca. 8,1%.

Webinar training, “Webinar-specials” en weer “de klas in”

Recent hebben we weer een goedbezochte klassikale workshop kunnen houden in Woerden; de tweede sinds ruim anderhalf jaar. We plannen dan ook hiermee door te gaan (Corona voorbehouden).
 
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Hou de Academy-pagina op de website in de gaten voor nieuwe data.

Webinar-specials
Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om zogenaamde Webinar-specials te introduceren.  Ook het Webinar-vragenuur op 1 februari 2022 is zo’n special.

In de Academy vind je alle workshops, trainingen, webinars, consult-mogelijkheden etc. en andere events in de komende tijd. Ook een coaching/consulting afspraak met een van onze ambassadors kun je hier aanvragen; de ervaring leert dat een dergelijk consult in korte tijd een sterke bijdrage levert aan jouw kennis.