Actueel: 24 januari 2020

Ben je klaar voor een correctie in 2020?

Zelden zijn beursjaren in de VS zo succesvol verlopen als de laatste jaren, in feite het laatste decennium, ondanks een forse dip eind 2018. Blijft dat zo?
Ik heb altijd beweerd dat niemand in de toekomst kan kijken, ook de beursgoeroes niet. De laatste jaren zijn er net zo veel “bearmarkt/recessie-denkers als bull-denkers (we stijgen verder).
Ik ben, na al die beleggingsjaren, geneigd om meer waarde te hechten aan mijn eigen intuïtie. Mijn intuïtie komt natuurlijk wel voort uit de (beleggings)toestand in de wereld.

Niemand die het echt weet natuurlijk, maar er zijn wel feiten die het waarschijnlijk maken dat de markt nog wel een tijdje positief blijft, zeker in de VS. De belangrijkste feiten zijn:

 • Lage rente, dus investeren in aandelen is een van de weinige opties.
 • Aandelen worden steeds schaarser, mede omdat veel bedrijven hun eigen aandelen terugkopen.

Voor dividendbeleggers is dit laatste prima, omdat er daardoor minder aandelen in de markt komen waarover dividend moet worden betaald. Het dividend kan daarmee stijgen en indirect ook de koersen.
Aan de ander kant zie je ook dat, als gevolg van steeds hogere koersen, het dividendrendement, voor instappers of bij-kopers van sommige fondsen uit de voorbeeldportefeuille, meer onder druk komt te staan. Niettemin blijven er voldoende mogelijkheden voor HD-beleggers. Er zijn altijd markten en die achter zijn gebleven; een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse markt voor energiefondsen.
Ik denk dat de bull-markt in 2020 nog wel even zal voortduren maar dat, statische gezien, ook een correctie zou kunnen plaatsvinden, zoals eind 2018. Sterker nog; dit is m.i. zeer waarschijnlijk. Je moet dan denken aan een gemiddelde beursdaling van zo’n 5-15 %.

Hoe bereid je je voor op een correctie?
Allereerst moet gezegd worden dat onze voorbeeldportefeuille is samengesteld op basis van ruime spreiding in acht verschillende typen hoogdividend-fondsen. Verreweg het grootste deel van deze fondsen valt in de risico-categorie “L of M”. Zelf kun je de crises-bestendigheid van je portefeuille nog verder vergroten door meer in L-fondsen te beleggen en/of kleinere bedragen te investeren in “M/H-fondsen”. Ook kun je besluiten om nu enige fondsen, zo mogelijk met koerswinst, te verkopen en te wachten op de correctie. Na een correctie kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividend.

Ben je mentaal bestand tegen een correctie?
Interen, ook als is het tijdelijk, is voor de meeste beleggers een fors psychologisch probleem. Het sentiment van een belegger bepaalt veelal voor een groot deel het resultaat van zijn beleggingen. Waarom?
Particuliere investeerders neigen ernaar om fondsen te kopen wanneer deze (erg) hoog staan qua koers en te verkopen (soms in paniek) wanneer de beurzen sterk zijn gedaald.Men denkt dan dat “de dingen” nooit meer beter worden. Dit “koop-hoog” en “verkoop-laag” gedrag is totaal destructief voor je portefeuille.

Het zit in je hoofd
De eerste stap is dat je moet accepteren dat correcties een normaal beursverschijnsel zijn; een verschijnsel van alledag.
Aandelenkoersen gaan nooit in een rechte lijn omhoog. Op termijn gaan ze altijd omhoog maar gemiddeld zal er elk jaar wel een kleine of grote correctie plaatsvinden. Hou daarom een lange termijn “view” en raak niet onmiddellijk in paniek bij een correctie.
Beurs-correcties worden gekenmerkt door een plotselinge daling van soms wel 10% tot 20%. We definiëren een correctie van 5% tot 10% als een mini-correctie. Als je niet voorbereid bent op een marktcorrectie en geen gepaste actie onderneemt, dan raden we je aan om deze oefening eens te proberen.

Verminder mentaal de waarde van je portefeuille eens met 20% en probeer je voor te stellen hoe je je dan zou voelen. Zou dat je bang maken? Zou je het gevoel hebben dat de wereld vergaat? Als dat zo is, dan ben je zeker niet mentaal voorbereid om in aandelen te beleggen. Je zult dan waarschijnlijk gaan verkopen aan de onderkant van de markt en misschien weer opnieuw aandelen kopen als de beurzen alweer (fors) zijn gestegen. Je maakt dan de meeste bekende maar grootste beleggersfout.
Mede hierdoor verliest het overgrote deel van de beleggers geld op de beurs.
Statistisch gezien is dit jaar een beurscorrectie te verwachten; hopelijk een milde van slechts 5-15%, als ie komt. Onze voorbeeldportefeuille wordt echter minder beïnvloed, omdat ca 30% van de fondsen een defensief karakter hebben. Het gaat dan over preferente aandelen, (baby)bonds en bepaalde Closed End Funds die dergelijke prefs en bonds in bezit hebben.
We speken dan over “vastrentende waarden”. Veel vastrentende waarden hebben weinig correlatie met de prijs van aandelen. Onze aanbevolen modelportefeuille bevat deze vastrentende waarden in de vorm van preferente aandelen en obligaties (Babybonds), vooral om je in te dekken tegen beursbewegingen. Belangrijk is daarom dat je je mentaal voorbereid op het ergste, maar toch in staat bent om te profiteren.

Beste handelwijze
Een marktcorrectie duurt meestal vier maanden en nog eens vier maanden om een volledig marktherstel te zien. Dus marktcorrecties zijn meestal een tijdelijk fenomeen; na ca. 8 maanden blijkt de beurs gewoonlijk terug te zijn op het oude niveau. Het “uitzitten” van een correctie is meestal het beste optie.Voor beleggers die toch graag actie ondernemen, zijn er verschillende manieren om de impact van marktcorrecties op jouw portefeuille te beschermen en te minimaliseren. Deze opties zijn:

 • Herverdeling van jouw portefeuille met meer defensieve aandelen, inclusief preferente, obligaties en hoogwaardige high-yield vastrentende CEF’s.
 • Pak winst op fondsen en posities die het hoogste rendement hebben opgeleverd. We raden zeker af om alle posities te verkopen!
 • Doe altijd aan spreiding in de tijd en kies voor verschillende type HD-fondsen.
 • Hou wat cash of ontvangen dividend achter de hand om te gebruiken na een correctie; je kunt dan vaak instappen met hoger dividendrendement en meer kans op extra koerswinst.
 • Hou vooral een lange termijnvisie aan op je beleggingen. Nogmaals; correcties duren niet zo lang. Raak niet in paniek en verkoop niet laag.
 • En bedenk; hoe langer je al belegt voor dividend, des te meer eventuele (tijdelijke) koersverliezen worden gecompenseerd. Het dividend als “correctie-kussen”.

Nogmaals, het lijkt onwaarschijnlijk dat binnenkort een forse correctie te verwachten is, eerder een mini-correctie. Het is dus niet nodig om drastische maatregelen te nemen en nu veel fondsen te gaan verkopen We hebben immers allemaal inkomsten nodig, zowel in goede als in slechte tijden, en dat is waar we voor gaan, ongeachte hoe de markten zich bewegen. Ook bij een beurscorrectie blijft het dividend vrijwel altijd stromen en dat geeft een goed gevoel.

Conclusie
De grote vraag is of 2020 een even goed jaar wordt als 2019.
Aan de andere kant zijn we optimistisch over sommige delen van de markt zoals de energiesector met hoge dividenden. Probeer dus aan de ene kant niet de “domme belegger” te zijn die in paniek handelt.
Maar probeer wel aan de andere kant je portefeuille wat te meer te verankeren v.w.b. correctie-bestendigheid. Wij van “beter beleggen van de bank” zullen je daarbij ook in 2020 zo goed mogelijk blijven assisteren. En als je nog steviger in je schoenen wilt staan v.w.b., jouw financiële toekomst, neem dan eens deel aan een workshop starters of gevorderden.
In jezelf investeren misschien nog wel het beste advies.

Dividend Coverage

Dat is Amerikaanse term voor “betaalbaarheid van dividend”. Dit blijft immers het allerbelangrijkste voor dividend-beleggers. Wij, als dividend beleggers, investeren nu eenmaal primair voor dividend en secundair voor koerswinst ofschoon we (extra) koerswinst natuurlijk niet uit de weg gaan. En we weten ook dat bedrijven en fondsen die stabiel dividend uitkeren in principe gezonde bedrijven zijn, tenzij er toch “iets aan de hand is” met de dividend-coverage.
Is en blijft het dividend betaalbaar?
Dat is de hamvraag voor elke hoogdividend-belegger. Nog fijner is een dividend dat regelmatig groeit zoals je weet. Jouw initiële investering brengt dan steeds meer op. Blijvende betaalbaarheid van dividend blijft altijd een punt van aandacht ook voor fondsen met een stabiele dividendhistorie. Het houden, verwijderen of muteren van de fondsen in/uit de voorbeeldportefeuille is vaak daarop gebaseerd.
Hoe weet je of dividend betaalbaar blijft?
Dat is vrij ingewikkeld verhaald. Vandaar dat we dit maar even op een aparte pagina hebben gezet.
Als je hier niet in geïnteresseerd bent kun je het rustig overslaan

Brokers en meer

Zoals je weet proberen we je op de hoogte te houden van broker-issues indien nodig. Lezers geven onze regelmatig aanvullende informatie en daar zijn we blij mee. Delen van deze in informatie doen we uitsluitend na toestemming.

Dividend Rapportage in Lynx Accountmanagement
In de toelichting bij de portefeuille-update van 24 december 2019 schreven we over de dividend rapportage van Lynx. Wij ontvingen van een van onze abonnees een aanvulling op dit artikel.

Je kunt ook vrij eenvoudig een ‘Custom Report’ aanmaken met daarin alleen de informatie die je hebben wilt in Lynx. Log in op ‘Lynx Account Management’ via de Lynx.nl website. Ga naar de sectie ‘Reports’. Als het goed is, zie je een blokje genaamd ‘Custom Statements’. Hiermee kun je een rapportage-formaat naar wens samenstellen. We hebben hiervoor een (PDF) document met instructies beschikbaar met hoe je bijvoorbeeld alleen een maandelijks rapport van Dividend en ingehouden belasting kunt exporteren. Als je zo’n rapport eenmaal hebt aangemaakt, kun je iedere maand dat rapport “draaien” voor een snel en actueel overzicht.
Op aanvraag zenden we je dit document graag toe.

Prefs & babybonds; first call date

We ontvangen regelmatig vragen van abonnees m.b.t de zogenaamde firstcall- date (FCD) en maturity-date van Preferente aandelen en Babybonds. Je kunt ze ook zelf op internet vinden maar niet allemaal op dezelfde plaats. Daarom zullen we vanaf heden de firstcall- date vermelden in de “Kolom Fondstype” van de voorbeeldportefeuille.

Is de first calldate belangrijk?
Het antwoord is ja en nee. Na de FCD mag de uitgevende partij het fonds van de beurs halen, maar dat is slechts een optie en geschiedt meestal niet op dat moment. Als men een fonds terugtrekt, betaalt men de nominale waarde terug, meestal 25 $ per aandeel plus achterstallig dividend/rente.
Overigens zegt de call-date niet zo veel; in de voorbeelportefeuille zie je dat bij talloze fondsen de first calldate al lang voorbij is. Toch noteren deze fondsen allemaal nog boven de nominale/uitgifte waarde, hetgeen betekent dat de markt verwacht dat er (nog) geen redemption (terugroep) zal plaatsvinden. Dat hangt namelijk van diverse factoren af.
Dus de first calldate kan belangrijk zijn maar ik zou er ook niet alles aan ophangen. De first calldate is overigens wat anders dan de maturity-date. Dit is de datum waarop het fonds altijd van de beurs wordt gehaald. Die datum ligt meestal heel ver weg, soms tientallen jaren of is zelfs niet eens benoemd (perpetual).

De Portefeuille

De voorbeelportefeuille is stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen.
Er zijn nauwelijks wijzingen; wel zien we enige extra dividenduitkeringen te weten:

PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income fund (PCI)
PCI heeft zijn naam weer eens waargemaakt en komt ditmaal met met een extra dividend van 0,45 $ per aandeel ca 2,5 maal zo veel als het reguliere maanddividend.

DoubleLine Income Solutions Fund (DSL)
Bij DSL zien we een extra dividend van 0,04 $/aandeel

Omruilen USB-Etracs Fondsen?
Veel abonnees zijn (nog) in bezit van sommige zogenaamde Etracs-fondsen.
Dit zijn fondsen die worden uitgegeven door een van de grootste banken ter wereld te weten de Zwitserse UBS-bank.
Het gaat om de fondsen CEFL en MORL (allen series A); zogenaamde Exchange Trade Notes (ETN). Door nieuwe Europese regelgeving (PRIPP) kunnen deze fondsen sinds begin 2018 helaas niet meer worden bijgekocht via Nederlandse brokers. Als gevolg van een reorganisatie binnen UBS-groep AG en UBS-Zwitserland heeft men al enige tijd geleden besloten om van al deze fondsen een B-series uit te brengen. De B-series zijn volledig identiek aan de A-series, gelijk geprijsd en beide (nog) beschikbaar en verhandelbaar.
Recent heeft UBS echter aangeboden om de A-series (een op een) om te ruilen voor de B-series Het gaat dan om:

 • MORL (series-A) omruilen voor MRRL (series B)
  Hier hebben we de portefeuille al op aangepast in juli 2019 (zie ook nieuwsbrief 07/2019)
 • CEFL (series-A) omruilen voor CEFZ (series-B)

Onze aanbeveling is om series-A te ruilen of te verkopen, omdat op termijn de verhandelbaarheid van series-A beperkter zal worden.
De A-series blijft nog minstens op de markt tot mei van dit jaar; daarna heef UBS het recht om de A-series van de markt te halen tegen de zogenaamde Net Asset Value (NAV).
Je ontvangt dan waarschijnlijk een lager bedrag terug dan wanneer je tijdig A zou hebben vervangen door B. Het heeft geen haast maar toch….

Vervangen, maar hoe?

Het kan zijn dat jouw broker de omruil voor je faciliteert (zoals DeGiro). Zo niet dan moet je zelf met jouw broker in overleg over deze omruil. Wij hebben inmiddels ook een en ander bij Binck aangekaart. Vooralsnog is Binck niet bereid om de omruil te faciliteren vanwege Pripps. Wederom zitten de brokers dus niet op een lijn v.w.b. de beschikbaarheid van fondsen. Binck adviseert om de fondsen gewoon te verkopen.

Citaat Binck:
Omdat het niet mogelijk is om gebruik te maken van het omruilaanbod, kunt u de ETN’s in kwestie zelf verkopen of de liquidatie daarvan af te wachten. Hoewel er nog geen aankondiging is wanneer en hoe de ETN’s worden afgewikkeld, beschrijft het persbericht van UBS van 9 december 2019 wel de intentie om dit zo snel als mogelijk na de laatste omwisselmogelijkheid (die in mei 2020 zal zijn) plaats te laten vinden. Voor meer informatie over de actuele ontwikkelingen en aankondigingen verwijs ik u naar de persberichten van UBS: https://etracs.ubs.com/whats-new/press-releases.

Er zit dus weinig anders op dan uw A series te verkopen als u dat nog niet heeft gedaan. U kunt de A- Series zelf vervangen c.q. de B-serie kopen via de Amerikaans broker Tastyworks. Hou er dan wel rekening mee dat Tastyworks alleen particuliere klanten accepteert en geen zakelijke klanten.

We hebben vele jaren plezier gehad van de etracs-fondsen met zeer hoge dividendrendementen. Wij kunnen echter niet anders dan onze voorbeeldportefeuille aanpassen v.w.b. CEFL en deze vervangen door CEFZ. Misschien vind jij nog een andere weg om te kunnen blijven genieten van deze fondsen; zo ja dan horen we dat graag.

Portefeuille veranderingen

Verwijderd (advanced):
Main Street Capital (MAIN)
Toegevoegd (advanced):
Capital Southwest INC. (CSWC)

Ditmaal verruilen we de ene Business Development Corporation (BDC) voor de andere; waarom?
MAIN wordt immers gezien als een van beste en meest stabiele BDC’s in de VS. Wij hebben MAIN sinds april 2018 in portefeuille en hebben sindsdien ca 38% winst gemaakt (dividend + koerswinst = total return). Een prima situatie dus met een goed bedrijf. Toch gaan we een mutatie in de portefeuille aanbrengen en MAIN omruilen voor een andere BDC te weten Capital Southwest (CSCW).

Hiervoor is een aantal redenen te weten:

 • De koers van MAIN is de laatste tijd fors gestegen waardoor het dividendrendement is gedaald tot ca 6,6% (inclusief special dividends). Op zich niet slecht maar we kunnen beter terecht.
 • MAIN en CSWC investeren soms als partners in dezelfde ondernemingen (beide bedrijven zijn gevestigd in Texas, resp. Houston en Dallas).
 • Het bedrijfsmodel van CSWC is vrijwel identiek als dat van MAIN.
 • Beiden investeren in middelgrote bedrijven.
 • CSWC is een BDC met een eigen management en wordt dus niet gemanaged door externen hetgeen je toch vaak ziet in de VS. Dit is meestal een plus punt.
 • CSWC wordt gezien als een het nieuwe MAIN.
 • De instap-mogelijkheden van CSWC zijn momenteel aantrekkelijker en het dividendrendement is aanzienlijk hoger (ca 7,5 %, maar inclusief special dividend wordt dit 9,5 %). Bovendien heeft CSWC ook een patroon van dividendgroei, met veelal ook koersstijging als gevolg.
 • MAIN is op dit moment (te) duur t.o.v. de NAV (Net Asset Value) d.w.z. de waarde van de bezittingen namelijk een factor 1,8. Bij CSWC is dat veel meer in balans (1,1).
 • CSWC is, volgens eigen zeggen, gefocust op investeringen in niet-cyclische bedrijven d.w.z. in bedrijven die weinig conjunctuurgevoelig zijn. Dat is een voordeel in tijden van recessie.
 • Management zegt zo veel mogelijk cash te willen teruggeven aan de aandeelhouders en maakt dit ook waar.

Opmerkingen

 • CSWC maakt veel gebruik van speciale dividenden waardoor het dividendrendement van ca 9% niet altijd juist wordt gepubliceerd in de media.
 • MAIN blijft een van hoogst gekwalificeerde BDC’s maar lijkt momenteel overgewaardeerd.
  Wanneer je in het verleden, bij aankoop van MAIN, een hoger dividendrendement hebt “vastgezet” dan de huidige 6,7% dan kun je het fonds ook rustig in bezit houden natuurlijk. Dat is je eigen besluit. Je kunt natuurlijk ook CSWC er (geleidelijk) bij nemen. Voor instappers is de koop van CSWC momenteel een beter startpunt.

Conclusie
Op basis van deze feiten en inzichten hebben we besloten om winst te nemen op MAIN en deze te verwijderen uit de portefeuille. We vervangen MAIN door CSWC.

Toegevoegd (Conservative):
TNP.PE – Tsakos Energy Navigation Limited PERP PFD SER E
Tsakos Energie Navigation is een scheepvaartonderneming van Griekse oorsprong met bijna 70 schepen voor transport van olie en gas. De meerderheid van de schepen is verhuurd op basis van lange-termijncontracten. Tsakos is een financieel gezond bedrijf en heeft in de laatste 20 jaar nog nooit het preferente dividend (tijdelijk) moeten staken, ondanks soms moeilijke marktomstandigheden.
Deze pref is cumulatief, d.w.z. dat ook, in geval van tijdelijke problemen, het dividend t.z.t. moet worden betaald. De Pref is nu bijna jaar op de markt.
Het jaardividend is 2,31 $ /aandeel, het dividendrendement is 9,5% netto!
Het dividend is vast tot mei 2027 (first calldate), daarna gaat het over in een zogenaamd “floating” dividend van 6,8% plus driemaands liborrente (momenteel ca 2,2%). Er is geen einddatum (maturity date). Je kunt hier dus jarenlang plezier van hebben.

Toegevoegd (Advanced)
Ladenburg Thalmann Financial Services 7.75% (LTSH)
,
Dit fonds is terug van weggeweest.
Zoals je weet hebben we eind vorig jaar dit fonds acuut uit voorzorg uit de portefeuille verwijderd na de fusie van Ladenburg met Advisor groep. De koers van deze babybond daalde daarop, geheel onverwachts, met ca 20%, terwijl er weinig mis leek met de fusie, eerder het tegendeel. De markt was er kennelijk toch niet gerust op. Inmiddels is (nog) niets van dit alles gebleken en is de koers ook weer opgeveerd richting 23 $. Vanuit de markt en via analisten zijn er verder absoluut geen verdere mededingen gekomen m.b.t dit fonds. Het lijkt er dus op dat het fonds weer volledig tot rust is gekomen en dat de onrust het gevolg was van een schrikreactie na de fusie annoncering. We hebben er weer vertrouwen in en nemen het fonds opnieuw op in de voorbeeldportefeuille, voorlopig nog in het Advanced-deel voor alle zekerheid.

Persoonlijke hulp?

Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijke service die, indien gewenst, in samenwerking met BBDDB- Ambassadors wordt ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken. Vul de korte vragenlijst in op onze website. Aan de hand daarvan kijken we wie je het beste kan helpen. BBDDB of de betreffende specialist neemt vervolgens contact met je op om een persoonlijk consult af te spreken. Uiteraard kun je onze Ambassadors ook rechtstreeks benaderen.