Actueel: 25 juli 2019

Inleiding

Zoals je hebt gezien hebben wij de voorbeeldportefeuille recent een andere indeling gegeven in de vorm van een Conservative-, Advanced-, en US-only portefeuille. We hebben hierover veel positieve reacties ontvangen en zullen op deze weg voorlopig verder gaan.

Je kunt nu veel eenvoudiger keuzes maken m.b.t het risicoprofiel van je portefeuille. Ook de broker-beschikbaarheid van fondsen is verduidelijkt. Wij melden al dat alle fondsen uit de Conservative en Advanced portefeuille beschikbaar zijn bij Binckbank en in veel mindere mate bij DeGiro.

Wij zullen trachten de beschikbaarheid van fondsen bij de belangrijkste brokers te blijven volgen en je waar nodig te informeren. Jouw reacties op dit punt blijven wij op zeer op prijs stellen. Ook dit keer komen wij met een (aanvullend) artikel over een andere belangrijke broker in Nederland te weten LYNX. Je leest er verderop meer over.

Stijgende beurzen, hoe lang nog?

Het lijkt wel of er geen eind komt aam de alsmaar stijgen beurskoersen, zeker in de VS maar ook elders. Vroeg of laat komt daar natuurlijk een (voorlopig) einde aan, mogelijk zelfs gevolgd door koerscorrecties.

Zoals u weet zijn koersdalingen in principe niet slecht voor dividendbeleggers wanneer je nadien in een fonds stapt of gaat bijkopen. Je kunt dan instappen op een lagere koers en dus een hoger dividendrendement realiseren. Niemand weet vanzelfsprekend wanneer er een correctie komt en in welke omvang, maar we kunnen er wel (deels) op anticiperen. We laten een aantal punten en suggesties de revue passeren om beter voorbereid te zijn op een beurscorrectie.

 1. Een goed HD-fonds biedt continuïteit en blijvende uitkering van het dividend, ook in mindere tijden, dat is essentieel. Wij proberen zo veel mogelijk de fondsen in de voorbeeldportefeuille te selecteren op basis van dit gegeven.
 2. Gebruik een broker die de meeste typen hoogdividendfondsen biedt en waarvan je de dividenden/rentes netjes ontvangt zonder aftrek van onterechte (bron)belasting. Je verkrijgt zo ook een ruimere spreiding. Kijk dus niet alleen naar transactiekosten wanneer je een broker selecteert. Zie onze opmerkingen hierover verderop.
 3. Koop uw babybonds en preferente aandelen niet ver boven de nominale waarde (meestal 25$, soms 50 of 100$). U krijgt de nominale waarde immers altijd terug wanneer het fonds van de beurs wordt gehaald, zoals deze maand bij de pref van Callon Petroleum is geschied. Wanner u een pref kunt kopen onder de normale waarde (ca 21-25$) dan pak je op termijn ook de koerswinst als extra.
 4. Koop geen fondsen (uitzonderingen daargelaten) wanneer de koers op het hoogste punt van de laatste 52 weken staat. Een (tijdelijke) koersdaling is dan waarschijnlijker.
 5. Verkoop gerust eens en fonds dat bijvoorbeeld 20% koerswinst heeft opgeleverd en investeer het bedrag in een nieuw HD-fonds. Voordat u dezelfde 20% winst bereikt met dividendopbrengsten bent u gemiddeld 2 jaar verder.
 6. Lig niet te lang wakker van een beurscorrectie, die waait meestal na enige tijd weer over. Ga niet in paniek over tot verkoop van je fondsen, dat is immers de grootste beleggersfout! Beurzen corrigeren altijd weer na relatief korte tijd. Bij een echte beurskrach duur dat wel veel langer; daar kunnen we niets aan veranderen. Wanneer je lang dividend aandelen bezit zit wordt je verlies meestal gecompenseerd t.g.v. het reeds jarenlang ontvangen dividend.

M.a.w. blijf ten allen tijde belegd als HD-belegger.

 • Probeer, wanneer mogelijk, uw dividend (deels) te herinvesteren in HD-fondsen. Uw dividend inkomen groeit daardoor.
 • Maak gebruik van het 8-ste en 9e wereldwonder (zie verderop).

Het 9e wereldwonder

U bent ongetwijfeld bekend met de 7 wereldwonderen waaronder de piramides in Egypte, het Colosseum in Rome en de grote muur in China.

Allemaal wonderen uit de tijd dat er nog geen beurzen en dividendaandelen bestonden. Misschien kent u inmiddels het 8e wereldwonder, ook wel door Einstein zo genoemd. Het betreft samengestelde-interest of wel rente/dividend op rente/dividend (her) investeren. Zijn beroemde uitspraak hierover:

“He who understands it, earns it,” said Einstein. “He who doesn’t, pays it.”

Tijdens onze workshops bespreken we altijd om, op basis van deze methodiek, planmatig toe te werken naar een bepaald vermogen.

Middels herinvesteren van ontvangen rente/dividend kunt u “snel” een pensioenvermogen bereiken, zeker op basis van gemiddeld 8-12 % dividendrendement per jaar en zeker in vergelijking tot de gemiddelde prestaties van beleggingsfondsen. Nu is er ook nog een 9e wereldwonder, wat is dat dan?

Het 9e wereldwonder; de kracht van dividendgroei

Dit is de groei van het dividend nadat u een fonds in bezit heeft genomen.

Warren Buffet, werelds rijkste belegger, heeft hiervan gedurende zijn lange loopbaan meesterlijk gebruik gemaakt.

Het beroemdste voorbeeld is altijd Coca-Cola waarin hij in 1987 investeerde.

Hij heeft zijn aandelen nooit verkocht terwijl Coca-Cola het dividend vrijwel jaarlijks heeft verhoogd. Het dividendrendement is, als gevolg van jarenlange dividendstijgingen opgelopen tot nu 64% op basis van zijn initiële investering in 1989.

En u weet dat wanneer dividend groeit ook de prijs van het onderliggend aandeel op termijn mee groeit. Warren heeft de waarde van zijn investering met een factor 20 zien groeien exclusief het dividend.

Wat kan ik hiermee zul je denken?

Je kunt proberen fondsen te kopen waarvan het dividend periodiek groeit om vervolgens deze fondsen lang vast te houden. Dat valt niet mee natuurlijk maar er zijn zeker mogelijkheden. Van talloze fondsen in onze portefeuille is het dividend niet alleen hoog en stabiel maar ook regelmatig groeiend. Een combinatie dus van het 8e en 9e wereldwonder.

Voorbeelden zijn MAIN en IRM en recent OHI (Omega Healthcare).

OHI heeft (t/m 2018) 17 keer op rij elk kwartaal het dividend verhoogd. De koers van het aandeel steeg daardoor mee, echter sneller dan verwacht en maakt dat het dividendrendement (waarschijnlijk tijdelijk) tot onder de 7% zakte voor nieuwe investeerders. Ook voor MAIN geldt dit; de koers is (te)sterk gestegen en daardoor is het dividendrendement lager. Maar dus wel, een prima fonds, ook omdat men tussentijds veelal extra dividend uitkeert.

Er is echter nog een fonds dat het dividend reeds 17 keer op rij elk kwartaal heeft verhoogd en het einde lijkt nog niet in zicht. Het gaat om Saratoga Investment Company (SAR), een Business Development Corporation. We voegen dit fonds toe aan de Advanced-portefeuille (zie verder bij portefeuille-overzicht).

Brokers en meer

Regelmatig proberen wij je op de hoogte te houden welke broker het best aansluit bij onze wijze van beleggen te weten Hoogdividendbeleggen in de VS. Dit, omdat niet alle Nederlandse brokers hiermee op dezelfde wijze omgaan. Onze conclusie uit de nieuwsbrief van juni 2019 was:

Wil je hoofdzakelijk hoogdividendbeleggen in de VS dan kun je het beste kiezen voor

Binckbank. Hier zijn (op dit moment) alle fondsen uit de “Conservative- “, en “Advanced” portefeuille beschikbaar. Voor de “US-only” portefeuille heb je een (extra) Amerikaanse broker nodig zoals Tastyworks.

Naar aanleiding hiervan ontvingen wij de nodige reacties die ons (terecht) wezen op de (ruime) mogelijkheden van de derde grote broker in Nederland te weten LYNX. We gingen op onderzoek.

LYNX

Recent brachten we een bezoek aan LYNX. Samen met DeGiro en Binck zwaait LYNX de scepter op de Nederlandse brokermarkt. Gevestigd in een monumentaal grachtenpand aan de Herengracht in Amsterdam opereert LYNX zeer doeltreffend. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een krachtige Europese speler met 220 personeelsleden

die haar dienstverlening aanbiedt in 10 verschillende landen.

LYNX heeft een verregaand partnership met ‘s werelds grootste broker, te weten het Amerikaanse “Interactive Brokers”, en maakt dan ook handig

gebruik van hun platform. Ons bezoek aan LYNX heeft ons een kijkje in de keuken gegeven over alle mogelijkheden voor de hoog-dividendbelegger in de VS. Hieronder lees je onze belangrijkste bevindingen.

LYNX biedt:

 • Een zeer gebruiksvriendelijk handelsplatform dat, voor ons als ‘buy & hold dividendbelegger’, eenvoudig in gebruik is.
 • Een goed geoutilleerde en ruim-bemande helpdesk, inclusief persoonlijke accountmanagers voor elke nieuwe klant.
 • Een proactieve dienstverlening in de vorm van nieuwsbrieven en orderbevestigingen.
 • Talloze extra services in de vorm van online Webinars, Morning Calls en Marktupdates
 • Mogelijkheid voor het openen van zowel privé- als zakelijke rekeningen.
 • Beschikbaarheid van alle fondsen uit onze drie voorbeeldportefeuilles! (Conservative, Advanced en US-Only), m.u.v. (op dit moment) MORL, AMZA en CEFL
 • Een multi-valutarekening waarin u verschillende valuta aan kunt houden en zeer flexibel bent om het juiste moment te kiezen voor het converteren van deze verschillende valuta
 • Standaard het benodigde W8-formulier.
 • Bronbelasting op Preferente aandelen meestal 0% evenals van Babybonds.

Nogmaals buitenlandse bronbelasting

Zoals toegezegd in de nieuwsbrief van juni 2019 komen we hierbij terug op de bronbelasting. Als je belegt in aandelen, fondsen, trackers, etc., dan ontvang je meestal dividenduitkeringen. Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door degene die het dividend heeft uitbetaald. De ingehouden dividendbelasting staat op de jaaropgave die je van jouw bank of broker ontvangt.

Bij beleggen in de VS is – op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten – de bronheffing meestal 15%. De inhouding vindt automatisch plaats bij het uitbetalen van het dividend. Deze bronbelasting kun je u terugkrijgen met je aangifte inkomstenbelasting (voor de particuliere beleggers) ofwel via de aangifte vennootschapsbelasting.

Een voorwaarde daarbij is wel dat je belasting betaalt in box 3 dan wel dat je bv- vennootschapsbelasting betaalt.

De 15% ingehouden bronbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belasting.

Als je geen belasting betaalt in het betreffende jaar kun je de ingehouden bronbelasting wel vermelden in de aangifte.

Deze bronbelasting wordt dan “gestald”. Indien je in de toekomst belasting gaat betalen (in box 3 voor de particuliere belegger dan wel vennootschapsbelasting voor de zakelijke belegger) wordt de bronbelasting alsnog verrekend.

Hieraan is geen termijn verbonden. Het te verrekenen bedrag wordt vastgesteld door de belastinginspecteur op de aanslag.

Wordt er meer dan 15% bronbelasting ingehouden, dan kun je een verzoek indienen bij de Amerikaanse belastingdienst om een teruggave. Dit gaat via een tijdrovende teruggaafprocedure. In de voorbeeldportefeuille zitten geen fondsen waar meer dan 15% bronbelasting wordt ingehouden.

De bronbelasting is dus aftrekbaar, maar wordt verrekend met de belasting uit box 3. Maar dus alleen als er inkomen is boven het heffingsvrije vermogen van bijvoorbeeld € 60.000 (echtpaar) en er daadwerkelijk belasting verschuldigd is. Onderstaand twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 2
Spaarrekening 100.000 25.000
Beleggingen 50.000 50.000
Totaal 150.000 75.000
Heffingsvrij vermogen -60.000 -60.000
Belastbaar in box 3 90.000 15.000
Grondslag 1,94% 1.746 291
Belasting 30% 523 87
Betaalde bronbel. (aanname) -500 -500
Te betalen belasting 23 0
Restant bronbelasting   -413

Tabel gecorrigeerd 12/8/2019

Het restant van de bronbelasting is de volgende jaren verrekenbaar met hogere belastingbedragen in box 3.

Voor een BV tenslotte is het mogelijk om de bronbelasting als kosten in aftrek te nemen. Dus geen verrekening met verschuldigde vennootschapsbelasting nu dan wel in de toekomst; maar een aftrekpost nu. Dat zal interessant kunnen zijn indien de kostenaftrek zou leiden tot een hoger fiscaal verlies wat verrekend kan worden met de winst van het voorafgaande jaar waarbij er geen verwachting is dat in de toekomst nog vennootschapsbelasting betaald behoeft te worden.

Opmerking: Dit artikel is grotendeels opgesteld in samenwerking met belastingadviseur/financial planner Mr. Perry Valks RB, Valks Personal Finance B.V. te Boxtel.

De Portefeuille

De portefeuille is stabiel en er zijn eigenlijk geen fluctuaties in dividendenuitkeringen t.o.v. vorige maand m.u.v. PCI. Dit Pimco-fonds heeft het dividend verhoogd met 6%. We hebben een fonds dat reeds lang in onze “(US-only) Portefeuille” zit (MORL) vervangen door een

recent op de markt gebracht zusterfonds eveneens van UBS-bank te weten MRRL. Daarnaast is een nieuwe Business Development Corporation toegevoegd (SAR). We houden de portefeuille verder grotendeels in stand. De afgelopen maanden juni en juli waren prima dividendmaanden, augustus zal wat beperkter zijn.

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast.

Toegevoegd bij “Advanced Portefeuille”:

Saratoga Investment Company (SAR).

We voegen ditmaal een nieuwe Business Development Corporation (BDC) toe aan de Advance Portefeuille te weten Saratoga Investment Company (SAR).

Saratoga is een zeer succesvol investeringsbedrijf met het hoofkantoor op Madison Avenue te New York.

Business Development Corporation’s investeren in middelgrote ondernemingen via leningen of participaties en dat doet SAR ook. Daarnaast is SAR ook gestart met het managen van zogenaamde CLO ’s (Collateralized Loan Obligation).

Voor de insiders;

Dit zijn leningen die in bundels worden overgenomen van de grootbanken en vervolgens worden verdeeld over meerdere partijen Een ander succesvol fonds in onze portefeuille is Oxford Lane Capital (OXLC), die zich hier in hoofdzaak hiermee bezighoudt.

Het dividend van SAR is maar liefs 17 keer verhoogd in de laatste 4 jaar, een zeer zeldzame situatie. In totaal bedraagt de dividendstijging bijna 200% sinds midden 2015. Toch is het fonds nog altijd onder de radar van de meeste grote investeerders. Gezien de prima financiële situatie van het fonds lijken dividendstijgingen ook in de toekomst vrij zeker.

Daarmee lijkt SAR een typisch voorbeeld van een “9e wereldwonder fonds”. Analisten zien het bedrijf als zeer veelbelovend voor de nabije toekomst met een toenemend dividend en een sterk maar conservatief management.

Bovendien geeft stijgend dividend op termijn vrijwel zeker ook een stijgende koers. Het dividendrendement bedraagt op dit moment bijna 9%.

Toegevoegd bij “US-only Portefeuille”

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN Series B (MRRL). MRRL is een index aandeel afkomstig van de grote Zwitserse bank UBS.

Men volgt de “Global Mortage REIT’s Index” die is samengesteld uit financiële bedrijven op het gebied van hypotheken. Er wordt gebruik gemaakt van 2x leverage; het rendement is dan ook twee keer hoger dan normaal, maar wel gevoelig voor renteschommelingen.

Verliezen zullen dan ook dubbel doorwerken; een hoger risico dus met een fors dividendrendement als beloning. Het dividend wordt maandelijks betaald doch is onregelmatig, zoals altijd bij ETF’s. Het opgegeven dividendrendement is dus een gemiddelde.

Verwijderd bij “US-only Portefeuille”

ETRACS Monthly Pay 2xLev Mortg REIT ETN (MORL)

Bij talloze type HD-fondsen spreek men bij aankoop over premie en discount t.o.v. de werkelijk waarde van de bezittingen van een fonds (Net Asset Value). Dit geldt ook voor de ’bezittingen’ van MORL, een van Etracs-fondsen in onze “US-Only” portefeuille. Deze fondsen/trackers worden uitgegeven door de UBS-bank of Switserland. MORL is op dit moment (te) duur geworden t.g.v. van de hoge premie die betaald moet worden. Deze premie is vaak maar tijdelijk en verdwijnt na verloop van tijd waardoor de koers daalt. De huidige hoge premie is veroorzaakt doordat UBS de uitgifte van nieuwe MORL-notes heeft stopgezet, daardoor blijven ze zeer gewild. UBS-heef wel een nieuw soortgelijk fonds in de markt gezet te weten ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN Series B (MRRL). Dit fonds wordt tegen een veel lagere premie verhandeld. Het is dus verstandig om MORL te verkopen en indien gewenst te vervangen door het zusterfonds MRRL.