Actueel 24 september 2021

Nu de herfst op het punt staat van beginnen wordt het misschien tijd om je portefeuille weer eens onder de loep te nemen. De beurzen blijven maar verder stijgen en zelfs de AEX heeft de 800-puntengrens recent (even) doorbroken. Hebben we al hoogtevrees?

In zekere zin wel wat ons betreft. Aan de ander kant bevat de Voorbeeldportefeuille kwalitatief zeer hoogwaardige bedrijven en fondsen die wel een stootje kunnen hebben. Het merendeel van de fondsen in de portefeuille laat een gemiddelde jaarlijkse opbrengst (AATR) zien van meer dan 10% per jaar, over de laatste 10 jaar. Zelfs een eventuele correctie zal daar op de langere termijn niet veel aan veranderen is de verwachting. En je weet, bij een beursdaling wordt jouw dividendrendement bij de aanschaf van fondsen hoger en dat blijft zo, zolang je de aandelen in bezit houdt.

Wel zien we dat de inflatie fors toeneemt in de VS, maar ook bij ons worden veel producten en diensten duurder. Vooral de sterke stijging van de energieprijs is hier debet aan. Alleen al daarom moet je portefeuille rendement blijven leveren. Maar, daar kunnen we deels op anticiperen met zogenaamde “Trippel N REITs”, daarover straks meer.

Ook de broker-situatie blijft actueel. Nu Saxo formeel heeft laten weten dat alle preferente aandelen (initieel) met 15% bronbelasting worden belast is dat duidelijk. Maar we blijven er een nare smaak aan overhouden gezien de 0% die we altijd bij Binck gewend waren. Ook v.w.b. de Closed end Funds (CEF) blijft de situatie onzeker.

Daarom willen we nogmaals benadrukken dat een tweede broker aan te bevelen is. Bovendien heeft een tweede broker nog andere voordelen als we toch die kant op gaan.

Tot slot wijzen we je nog op een aantal Webinars die de komende tijd gaan plaatsvinden. Ook gaan we in oktober weer van start met de zaterdag-workshop op onze vaste locatie in Woerden. Inschrijven kan nu via de Academy. Je kunt er altijd iets van opsteken en…hoort zegt het voort.

Binck-Saxo migratie, het vervolg

In de Actueel van augustus jl. hebben wij onze abonnees met een Binck/Saxo brokeraccount geadviseerd om er een broker bij te nemen, als je die nog niet hebt. De aanleiding voor dit advies was dat, als gevolg van de overgang van je portefeuille van Binck naar Saxo, een aantal zaken significant blijken te veranderen. Nog even ter herinnering:

We waren bij Binck gewend aan 0% bronbelasting op preferente aandelen. Saxo heeft recent de bezitters van prefs laten weten dat men overgaat op 15% bronbelasting. Daarnaast zijn bij Binck vrijwel alle Closed end Funds (CEF’s) uit de Voorbeeldportefeuille beschikbaar. Bij Saxo lijkt dat niet meer het geval.
Een definitief standpunt van Saxo m.b.t. beschikbaarheid van CEF’s hebben wij nog niet ontvangen, ondanks diverse verzoeken. Wel heeft Saxo ons een tussentijdse mededeling gedaan met de volgende inhoud.

Het huidige beleid van Saxo Bank is dat voor dergelijke CEF’s een Kid benodigd is, zoals voorgeschreven in de Europese Priips verordening. BinckBank heeft de verordening naar Nederlands recht tot op heden anders geïnterpreteerd. Wij zijn momenteel het juridische standpunt aan het toetsen bij een externe adviseur. Op basis van dit advies zal Saxo Bank haar standpunt opnieuw bepalen.

(Opmerking: een Kid is een soort van financiële bijsluiter in de lokale taal)

Dit alles brengt ons er nogmaals toe om onze abonnees met alleen een Binck account te adviseren z.s.m. een broker erbij te nemen.

Opmerking
Lynx geeft abonnees van BBddB de mogelijkheid om met voordeel een Lynx account te openen. Je ontvangt gratis €250,- transactietegoed. Zie voor nadere informatie https://lynx.nl/bbddb.

Een tweede broker, de voor en nadelen

Los van de Binck/Saxo-situatie hebben velen al twee (of meer) brokers mede om andere redenen. Wetende dat jouw geld bij verschillende brokers is belegd, kan een rustiger gevoel geven. Hierbij nog een paar andere argumenten en overwegingen.

Depositogarantiestelsel en Beleggingscompensatiestelsel

Wanneer een broker een Nederlandse bankvergunning heeft, geldt het depositogarantiestelsel voor cash geld tot €100.000,-. Lynx en MEXEM hebben geen bankvergunning, Saxo wel.

Voor je beleggingen geldt het depositogarantiestelsel niet, maar dat is ook niet nodig. Beleggingen worden bewaard bij een depotbank of bewaarbedrijf. Als de broker failliet gaat, vallen jouw beleggingen buiten de boedel van de beheerder. De beleggingen in aandelen of beleggingsfondsen blijven juridisch gezien eigendom van beleggers, ook als je broker failliet gaat. Het meeste risico loop je met cash-geld als een broker geen banklicentie heeft.

Er is ook nog een andere regeling, namelijk het Beleggingscompensatie-stelsel. Dit Europese stelsel dekt tot €20.000,- per persoon per rekening (of €40.000 bij een en/of rekening). Je komt alleen in aanmerking voor een vergoeding als je broker de regels van vermogensscheiding onvoldoende heeft nageleefd (of als het “totaal mis gaat” bij de broker, zoals de Nederlandse Bank het formuleert).
De Autoriteit Financiële Markten controleert jaarlijks of de bank/broker voldoet aan de regels die gelden voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als een broker failliet gaat, de beleggingen en/of tegoeden van klanten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank/broker. Daardoor vallen de beleggingen van klanten als het goed is niet in de failliete boedel van de bank/broker.

Opmerking: Bij Lynx en Mexem is dit gereld bij/via hun Amerikaanse backoffice te weten Interactive Brokers.
 
Citaat Lynx:

Houd er daarnaast rekening mee dat LYNX samenwerkt met Interactive Brokers (IB). Interactive Brokers is een grote Amerikaanse broker, bij IB zijn uw gelden en effecten ondergebracht. IB is wettelijk verplicht een scheiding aan te brengen tussen haar eigen activa en de effecten en cashgelden van de klanten. Hierdoor komt het erop neer dat in de praktijk het beleggerscompensatiestelsel alleen in werking hoeft te treden als deze scheiding niet goed gewaarborgd is, bijvoorbeeld in het geval van fraude.

Twee brokers, meer opties
Hoewel het simpeler lijkt om slechts één brokeraccount te hebben, geven meer brokerrekeningen je ook meer mogelijkheden. Brokers bieden vaak verschillende beleggingsmogelijkheden en dat kan soms van pas komen. Dat geldt zeker ook voor de beschikbaarheid van fondsen. Elke broker of bank heeft zo zijn eigen sterke/zwakke punten.

Kostenbesparend
Brokers concurreren met elkaar op het gebied van vergoedingen en kosten. Sommige brokers bieden gratis transacties aan, of transacties tegen lage kosten. Daarvan kun je eveneens profiteren.

Wel bieden goedkope brokers niet altijd dezelfde ondersteuning en handelsmogelijkheden als de duurdere. Het beste is om daar een balans in te vinden die voor jou werkt, indien nodig.

Nadelen van beleggen bij meerdere brokers
Hoewel er voordelen zijn aan het beleggen bij verschillende brokers, zijn er ook enkele nadelen. Eén van de nadelen kan zijn dat het meer complexiteit oplevert. Je moet verschillende rekeningen afzonderlijk bijhouden, wat het lastiger maakt om je totale portefeuille bij te houden en het totale rendement te beoordelen. Maar bij twee brokers is dat nog wel te doen.

Conclusie
Het hebben van meerdere brokerrekeningen biedt meer mogelijkheden dan wanneer je bij één broker blijft. Ook op de eventuele “nukken” van een broker kun je makkelijker anticiperen.

Op de lange termijn is er geen betere manier om je vermogen te laten groeien dan te investeren in de aandelenmarkt; dat vereist een broker die bij jouw beleggingsstrategie past.

Onze beleggingsstrategie, te weten (hoog)dividendbeleggen in de VS, vereist een broker die alle mogelijkheden biedt zoals ook Amerikanen die hebben. Saxo lijkt daar helaas (vooralsnog) niet meer in te passen, Lynx en Mexem wel.

Inflatie op de loer, hoe hiermee om te gaan?

Inflatie is iets van alle tijden, maar kan ook zeer nadelig zijn bijvoorbeeld voor gepensioneerden. In Nederland hebben vele pensionado’s al jarenlang geen inflatiecorrectie ontvangen op hun pensioenuitkering. In de Verenigde Staten zien we ook een forse toename van de inflatiepercentages, die in juni en juli op maar liefst 5,4% uitkwam. Hoe kunnen we hiermee omgaan als belegger?

We beleggen immers deels om inflatie voor te blijven en liefst meer dan dat. Al geruime tijd waarschuwen tal van analisten en experts in de Verenigde Staten voor de dreiging van inflatie. Ook in Nederland wordt alles duurder, boodschappen, vakanties, restaurants en vooral energie. Iedereen die onlangs in een supermarkt of restaurant is geweest, kan dat bevestigen. Het ziet er helaas niet naar uit dat verdere inflatiedreiging zal afnemen zolang de belangrijkste oorzaken aanwezig blijven. Inflatie is een zeer reëel probleem voor gepensioneerden en voor iedereen met een vast inkomen. Het vermindert de waarde van jouw geld; je kunt er minder voor kopen. Wanneer inflatie in de loop van de tijd verergert, kun je het gevoel krijgt steeds armer te worden. Het kan daarom zinvol zijn om wat geld te steken in zaken die in waarde stijgen bij toenemende inflatie om koopkracht te beschermen.

Inflatie te lijf met onroerend goed
Onroerend goed is een goede optie om inflatie te compenseren omdat het meestal in prijs stijgt en tegelijkertijd een bron van (huur) inkomsten kan zijn. Economen beschouwen inflatie over het algemeen als een noodzakelijk kwaad. Het wordt veroorzaakt door de geldhoeveelheid in de economie die sneller groeit dan de productie van goederen en diensten. Veel geld in de economie betekent dat veel producten makkelijker te koop zijn en dat drijft de prijs omhoog op basis van vaag en aanbod. Dat is in de Verenigde Staten al geruime tijd het geval en ook bij ons zie je dat bijvoorbeeld in de woningmarkt.

Een van de beste mogelijkheden om inflatie te compenseren is via investeren in (bepaald) onroerend goed. Natuurlijk kun je zelf investeren in fysiek onroerend goed zoals woningen maar dat is voor de meeste mensen een brug te ver en niet praktisch. Maar, zoals beschreven in de Actueel van augustus, kun je ook in onroerend goed investeren via REITs. Dat is namelijk minstens zo lucratief op termijn.
Met name om inflatie voor te blijven kiezen veel Amerikanen er voor om in (een deel van) hun portefeuille zogenaamde Triple Net Lease REITs op te nemen; wat zijn dat?

Wat is een Triple Net Lease REIT?

Een Triple Net Lease REIT, ook wel NNN-REIT genoemd, is een huurovereenkomst op een onroerend goed, waarbij de huurder alle (huur)kosten van het onroerend betaalt, inclusief belastingen, verzekeringen, onderhoud en nutsvoorzieningen van het pand.

In standaard huurovereenkomsten vallen deze kosten meestal onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder; bij NNN-REITs dus niet. Met een NNN-lease gaat de huurder akkoord met het betalen van al deze kosten.
Het mooie van een “triple-net” huurovereenkomst is dat er, na ondertekening van de huurovereenkomst, niet veel werk van de verhuurder meer nodig is. Het grootste deel van de kosten van de verhuurder is vast. Ondertussen zorgt inflatie er wel voor dat de huur stijgt; daarom hebben vrijwel alle NNN-REIT’s contractuele huurverhogingen standaard opgenomen in het contract.

Welke NNN-REITs maken deel uit van de Voorbeeldportefeuille?
Een team is krachtiger dan een individu en dat geldt ook voor een inkomensportefeuille. Wanneer je een inkomensportefeuille opbouwt, zorg er dan ook voor dat je een aantal “kernspelers” hebt/toevoegt; fondsen waar je altijd op kunt rekenen, zowel in goede als minder goede tijden en in tijden van toenemende inflatie. Dergelijk rotsvaste fondsen vind je bij uitstek bij sommige NNN-REITs. Misschien heb je het nog niet zo bekeken, maar de Voorbeeldportefeuille bevat al een aantal kernspelers, die je in feite “nooit” hoeft te verkopen. Het zijn NNN-REITs met een ogenschijnlijk lager dan gemiddeld dividendrendement bij de start, maar wel met een “AATR” (totale gemiddelde jaarlijkse opbrengst) van 10-14% jaar als gevolg van waardegroei en dus koersstijging, en tussentijdse dividendverhogingen. Echte dividendgroei-fondsen dus. We zullen er nogmaals een aantal toelichten uit de Voorbeeldportefeuille en tevens een NNN-REIT toevoegen; eentje met een extra “incentive”. Daar beginnen we mee.

W. P. Carey (WPC)
WPC is een “triple-net” vastgoed REIT, wat betekent dat men investeert in een gediversifieerde portefeuille van onroerend goed met contracten die de huurders verantwoordelijk maken voor vrijwel alle kosten m.b.t. belasting, verzekering en onderhoud. WPC belegt voornamelijk in de VS (60%) en Europa (35%). WPC heeft dus nauwelijks kosten m.b.t. haar onroerendgoed-bezittingen; het grootste deel van de kosten zijn vaste kosten en daarom niet veel werk voor de verhuurder. Inflatie is voor WPC geen groot probleem. Verreweg het grootst deel van de huurcontracten van WPC heeft clausules waarbij de inflatie wordt verrekend met de huuropbrengsten.

Inflatie betekent ondertussen ook dat huren per definitie stijgen; ook de waarde van de bezittingen neemt dan toe. WPC heeft een portefeuille van bijna 1300 objecten zoals woningen en bedrijfspanden met een waarde van meer dan 12 miljard dollar. Het bedrijf kan makkelijk uitbreiden zonder de bedrijfskosten sterk te verhogen. WPC is momenteel zeer actief met het verwerven van nieuwe eigendommen. Men zal daartoe 1,5-2 miljard dollar uitrekken de komende tijd.

Dividend Aristocrat
W. P. Carey is goed op weg om een zogenaamde Dividend Aristocrat te worden. Dividend Aristocrats vormen een selecte groep van bedrijven die hun dividend elk jaar, gedurende minimaal 25 jaar, hebben verhoogd. Veel dividendbeleggers zijn dol op Aristocrats; wij minder omdat het dividend veelal (te) laag is bij aanvang en de dividendgroei niet spectaculair is. Maar, wanneer is de beste tijd om een Aristocrat te kopen? Natuurlijk voordat het officieel zo ver is. Zodra een aandeel is toegevoegd aan de Dividend Aristocrat-lijst, neemt de populariteit toe en is de kans op (extra) koersstijging reëel. Daarom maken we voor WPC een uitzondering, mede omdat het start-dividend nu op een redelijk niveau ligt.

Conclusie
Het is waarschijnlijk dat WPC het dividend (zelfs elk kwartaal) zal blijven verhogen en de status van Dividend Aristocrat binnen afzienbare tijd zal bereiken. Ook tijdens de recente Corona-cisis wist WPC de huurinkomsten op niveau te houden. De verwachting is zelfs dat de dividendstijging dit jaar hoger zal uitvallen dan de afgelopen jaren dankzij inflatie en nieuwe aankopen. WPC is daarom een “kernspeler” in je portefeuille.

Medical Properties Trust (MPW)
Een andere NNN-Reit is MPW. We hebben MPW al toegevoegd aan de Voorbeeldportefeuille in juni van dit jaar. MPW investeert uitsluitend in ziekenhuizen over de hele wereld. Ruim 60% van de bezittingen van MPW bevinden zich in de VS, 20% in de UK en de rest in andere landen. MPW heeft recent meer dan $3,5 miljard aan overnames gedaan of in de pijplijn. MPW heeft daardoor de waarde van haar bezittingen verdubbeld van $9,4 miljard in 2018 tot meer dan $20 miljard vandaag. MPW groeit dus snel; een nieuwe dividendverhoging tegen het einde van het jaar is waarschijnlijk. MPW bezit ziekenhuizen op basis van langlopende geïndexeerde huurcontracten; ook het onderhoud is niet voor rekening van MPW. Een echte NNN-Reit dus.

VICI Properties

Tot slot VICI. Ook dit is een NNN-REIT. Deze REIT is echter nog te kort op de markt om alle aspecten goed te kunnen evalueren, niettemin nemen we hem mee in dit overzicht.
VICI Properties is binnenkort de grootste “gaming-REIT” ter wereld na de aanstaande fusie met MGM, een andere kolos op dit gebied. De megafusie zal, naar verwachting, later dit jaar worden afgerond. Het bedrijf is eigenaar van casino’s /hotels etc. zowel in Las Vegas als elders waaronder de wereldberoemde “The Venetian” en “Caesar Palace” op de welbekende “strip”. Misschien ben je er wel eens geweest?
Ondanks Corona heeft VICI de huurinkomsten ruim op peil weten te houden met sterke huurders. Gamen is aanzienlijk minder gevoelig voor economisch mindere tijden dan je zou denken. En veel Amerikanen staan te popelen om weer eens te gaan gamen. VICI zal binnenkort 43 casino’s bezitten en bijna 60.000 hotelkamers. Daarmee zal VICI meer hotelkamers bezitten dan Disney en Universal samen.
Er is een grote kans dat VICI, na de fusie, zal worden opgenomen in de S&P index, de index van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Dus voor inflatie-bestendigheid lijkt deze REIT zeker te kunnen zorgen.

Tip: National Retail Properties (NNN)
Een andere NNN-REIT is National Retail Properties. We hebben deze REIT al eens genoemd als tip in de Actueel van maart 2021, maar nog niet in de Voorbeeldportefeuille opgenomen. NNN heeft het woord “Retail” in de naam en was daarom uit de gratie sinds de start van Corona, maar dat verandert nu snel. NNN bezit veel service-georiënteerd onroerend goed zoals de bekende TACO-Bell restaurants en Seven/Eleven, de dag en nacht supermarkten met langlopende huurcontracten met standaard indexering. Toch is NNN wel een NNN-REIT om te overwegen nu Corona grotendeels achter de rug is. NNN verhoogt jaarlijks het dividend, al 32 jaar op rij! Intussen heb je 5% dividendrendement bij de start. Misschien iets voor jouw portefeuille?

Beleggen in REITS via CEF’s
Tot slot kun je ook beleggen in REIT’s via gespecialiseerde Closed end Funds (CEF). Hun portefeuilles bevatten niet alleen NNN REIT’s, maar die zitten er wel ruimschoots tussen. We hebben er twee in portefeuille te weten Cohen&Steers Quality Income Realty Fund (RQI) en Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR). We laten je nog even de belangrijkste eigenschappen zien van deze REIT-CEF’s.

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI)
RQI investeert in ruim 150 REITs. In de afgelopen 10 jaar heeft men het dividend niet verlaagd maar wel regelmatig verhoogd.
De doelstelling van RQI is om een “hoog huidig inkomen” te bieden en daarnaast te streven naar koerswinst. RQI belegt ook in preferente aandelen van REITs. Een CEF presteert vanzelfsprekend pas goed als haar investeringen rendendabel zijn. RQI bezit hele specifieke REITs waar onder bijvoorbeeld de top-REIT “American Tower Corp”, die wereldwijd 5G zendmasten exploiteert. Ook het hiervoor genoemde VICI Properties maakt deel uit van de portefeuille. Daarmee is het is een prima investering geweest en de kans dat dit zo blijft, is groot. De gemiddelde jaarlijks opbrengst (AATR) was ca 14%/jaar over de laatste 10 jaar.

Clarion Global Real Estate Income Fund (IGR)
Een ander REIT-CEF is IGR, een fonds van CBRE Group. CBRE is ‘s-werelds grootste commerciële vastgoed-servicebedrijf. De oorsprong gaat terug tot 1906 toen het bedrijf werd opgericht in de nasleep van de aardbeving in San Francisco. Men is actief in meer dan 100 landen. Ook IGR heeft als doelstelling beleggers hoge inkomsten te bieden en daarnaast koersstijging; niet ongebruikelijk als CEF-doelstelling. Het fonds belegt veel in REITs, waaronder ook NNN-REITs. IGR is zeer consistent geweest met haar dividendbetalingen over de afgelopen 10 jaar. Het gemiddeld jaarlijkse rendement bedraagt ca 9%.

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Rob
Ik ben benieuwd waarom jullie altijd de AATR aangeven op basis van herinvesteren van je dividend. Als je niet herinvesteert kun je het toch gewoon opnemen?


Antwoord:
Wij geven inderdaad meestal de gemiddelde opbrengst/jaar (AATR = Average Annual Total Return) van een fonds/bedrijf aan op basis van het herinvesteren van dividend. Wij doen dat omdat dit een essentieel onderdeel is van dividendbeleggen, zeker wanneer je dat voor de langere termijn doet en daarmee een kapitaal wilt opbouwen. Je krijgt namelijk de hoogste AATR op basis van herinvesteren van je dividend, waardoor steeds meer dividendbetalende aandelen verkrijgt. Ook tussentijdse groei van het dividend is daarbij belangrijk wanneer je de aandelen in bezit hebt. Denk daarbij aan:

 Dividenduitkeringen, dividendgroei en herbeleggen zijn de belangrijkste drijvende krachten achter het rendement op aandelen.

Wanneer je het dividend niet herbelegt zal de AATR en daarmee de opbrengst van je investering ca 30% lager zijn in een periode van bijvoorbeeld 5-10 jaar. Wanneer je het dividend nodig hebt hoef je natuurlijk niet te herbeleggen, maar een deel is toch wel nuttig met het oog op inflatiecorrectie.

Webinar training, Webinar-specials en weer de klas in

Het verheugt ons dat we weer eens Workshop kunnen plannen (onder voorbehoud) op onze vaste locatie in Woerden. Dat was door Corona al bijna 1,5 jaar geleden voor het laatst.
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen op zaterdag 30 oktober. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden deze bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd. Er zijn op dit moment nog twee plaatsen vrij. Kijk voor aanmelden bij Academy.

Webinar-specials
Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om Webinar-specials te introduceren. De eerste Income investing via Amerikaanse Beleggingsfondsen heeft plaatsgevonden op 21 september 2021 jl. De belangrijkste zaken hieruit kun je tot 1 oktober 2021 terugkijken via deze link.

Nieuws uit het Forum

Het Forum op de website is biedt de nodige aanknopingspunten voor degenen die zelf op dividend-avontuur willen gaan met suggesties van andere beleggers over mogelijk kansrijke fondsen. Maar er is ook aandacht voor alledaagse vragen, over bijvoorbeeld dividendbelasting, het nut van een fiscalist of accountant en wat er aan info op Facebook te vinden is. En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

Video’s op YouTube

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Deze video legt in het kort nog eens uit wat ‘beleggen voor (passief) inkomen’ inhoudt en hoe je dat moet doen.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

En begin dit jaar nodigde Peter Siks van Binck Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Dit is de link naar de opname.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille blijft uiterst stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen en we hebben op dit moment niet veel aanleiding om grote mutaties aan te brengen. Alle dividenden worden trouw betaald en groeien ook bij tal van fondsen. Wel blijven de beurzen op een hoog niveau. Wij raden je daarom aan om op dit moment niet te veel geld tegelijk te investeren. Doe het geleidelijk en neem de tijd. We hebben daarom het risicoprofiel van een aantal fondsen recent verhoogd naar M (midden) zoals o.a. bij GGT, GAB, USA en CGO.

Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie, die een keer gaat komen. Mocht die er komen, dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement. Bij prefs zien we wel een lichte daling van de koersen (zie opmerking). Een aantal Prefs en Babybonds worden weer koopwaardige omdat de call-date ver weg is en/of de aankoopprijs rond de 25-26$ ligt. We voegen een NNN-REIT toe aan de VBP, te weten WPC. We verwijderen een REIT uit de portefeuille namelijk LADR.

Opmerking: Let wel op dat talloze Prefs en Babybonds in de Voorbeeldportefeuille nog steeds boven de nominale waarde van 25$ noteren terwijl de call-date voorbij is. Deze fondsen kun je beter niet (ver) boven de 25$ aankopen onder de huidige marktomstandigheden, tenzij je het risico van aflossen/terugtrekking van het fonds wilt nemen.

Toegevoegd bij Advanced:

W. P. Carey (WPC)
WPC is een “triple-net” vastgoed REIT, wat betekent dat men investeert in een gediversifieerde portefeuille van onroerend goed met contracten die de huurder verantwoordelijk maken voor vrijwel alle kosten m.b.t. belasting, verzekering en onderhoud. WPC belegt voornamelijk in de VS en Europa (36%). WPC heeft dus nauwelijks kosten m.b.t. haar onroerend goed-bezittingen; het grootste deel van de kosten zijn vaste kosten. W. P. Carey (WPC) is goed op weg om een Dividend Aristocraat te worden. Dividend Aristocrats vormen is een selecte groep van bedrijven die hun dividend elk jaar gedurende minimaal 25 jaar hebben verhoogd. Zodra een aandeel is toegevoegd aan de Dividend Aristocrat-lijst, neemt de populariteit toe en is de kans op (extra) koersstijging reëel.
WPC zal vrijwel zeker het dividend elk kwartaal blijven verhogen. De AATR van WPC is 13% over de laatste 10 jaar. Het dividendrendement is ca 5,5% en wordt per kwartaal betaald.

Verwijderd uit Advanced:

Ladder Capital (LADR)
Zoals alle hypotheek-REIT’s is ook LADR gevoelig voor schommelingen in de rentetarieven en marktturbulentie. Ladder Capital daalde in maart 2020 met bijna 60% als gevolg van de Coronacrash, net al vele andere fondsen. Ladder heeft daar tot op heden veel last van gehad, meer dan andere vergelijkbare REITs. Het rendement op het eigen vermogen stortte in. LADR heeft er nooit geheimzinnig over gedaan en dat is te prijzen. Intussen zijn analisten ervan overtuigd dat men het ergste achter de rug heeft. Dat zien we nog niet terug in de koers, die nog steeds ver achterblijft t.o.v. “voor-Corona”. Recent is er pas weer groei in het aantal nieuwe leningen. Ook de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van het fonds is slecht 2,5% over de laatste 7 jaar. Dat is onvoldoende naar onze normen. We zien LADR nog steeds als kwalitatief goede REIT met (nieuwe) kansen, maar we kunnen op dit moment beter terecht. Daarom verwijderen we LADR uit de portefeuille.

Overig portefeuille nieuws:

Ares Capital Corp. (ARCC)
ARCC is de grootse Business Development Corporation in de VS en heeft recent het dividend verhoogd van 1.60 naar 1.64$/jaar