Actueel 23 oktober 2020

Inkomen of Rijkdom?

In deze corona-periode hebben we misschien wat tijd om ons te wagen aan zekere “levens-bespiegelingen” en ik doe daar graag eens aan mee.
Zoals velen van jullie weten hebben we onze bijeenkomsten in het land over hoogdividend-beleggen vervangen door (drukbezochte) webinars. Steeds beginnen we er dan mee om (veelal nieuwe) geïnteresseerden er op te wijzen dat je als dividendbelegger op een andere manier kunt gaan denken over beleggen; zet eens een andere pet op is het devies.

Voor de meeste beleggers is beleggen voor koerswinst namelijk de enige beleggingsdoestelling; dat is ons immers altijd voorgehouden. Maar er is ook een andere optie. Je kunt namelijk ook belegen/investeren voor direct inkomen i.p.v. koerswinst en daarmee minstens dezelfde resultaten boeken. Deze boodschap is voor vele beleggers nieuw en opmerkelijk. We krijgen er steeds veel vragen over.
Daarom langs deze weg enige “bespiegelingen” m.b.t. beleggen voor passief inkomen i.p.v. beleggen voor koerswinst.

Soorten beleggers
Er zij twee soorten beleggers. Zij die er energie uit halen dagelijks de koersontwikkelingen volgen, een app bij de hand hebben en het mogelijk zelfs zien als een (serieuze) hobby.
Het andere type belegger belegt in feite omdat hij geen andere uitweg ziet om zijn vermogen beter te laten renderen dan bij de bank. Of om een kapitaal te laten groeien omdat de bank geen rente meer geeft. Deze beleggers vinden beleggen eigenlijk minder leuk maar doen het uit noodzaak of ze laten het doen. Ik overdrijf natuurlijk hier enigszins, maar een kern van waarheid zit er m.i. zeker in.

Of misschien moet je het zo zien:
Er zijn twee soorten beleggers. De eerste soort wil de waarde van zijn beleggingen, dus zijn portefeuille, liefst continue zien stijgen. Hij/zij volgt alle beursberichten, financiële media, alle koersbewegingen, en stuurt daarop zeer persoonlijk en direct.
Het andere beleggerstype heeft de visie om zijn investeringen direct of later om te zetten in een permanente inkomstenstroom.
Dit type belegger is ver in de minderheid in Nederland zeker t.o.v. de VS.
Dit is tevens de reden waarom ik het boek “Beter belegen dan de bank” heb geschreven. Toch is uiteindelijk voor de meeste mensen het doel om inkomsten te generen al of niet via beleggen en daardoor plezieriger te kunnen leven.

Maar wat zien we?
We zien dat de meeste mensen/beleggers bijna voor 100% zijn gefocust op de waarde van hun beleggingen. Gaat de waarde van je portefeuille omhoog of niet, dat is waar je op let toch of niet? Natuurlijk kun je ook je inkomsten laten groeien door waardegroei van de aandelen in je portefeuille. Maar dat is vaak een “bumpy ride” met ups en downs op onverwachte momenten. Vervolgens moet je toch vroeg of laat (een deel van) je aandelen verkopen voor inkomen. En dat wil je niet doen op een laagtepunt.

En als je dan ook nog eens in de gelegenheid bent om het dividend te herbeleggen, ben je helemaal op de goede weg.

We hebben in onze portefeuille verschillende fondstypen waarbij koerswinst zeker niet primair is maar wel dividend, zoals bij Closed end Funds en Preferente aandelen. Ze zijn ervoor ontworpen. Je kunt met deze fondstypen 8-12 % jaarlijks rendement halen zonder dat het fonds (veel) in koers is gestegen over de dezelfde periode.

Inkomen is cruciaal
Tijdens het grootste deel van ons werkzame leven concentreren we ons op ons inkomen. Hoeveel betaalt een baan, een uitkering of pensioen.
Dat is de reden waarom er zoveel persoonlijke financiële producten zijn ontwikkeld zoals lijfrentes, pensioensparen, banksparen, etc.
Jouw inleg wordt dan ook belegt, maar je krijgt er op termijn weinig voor terug. En, je bent ook nog eens gebonden aan strenge regels en een vast inkomen/bedrag/uitkering wordt niet gegarandeerd.
De financiële instellingen die deze producten ontwikkelden en verkopen erkennen dat de meeste consumenten gewoon een voorspelbare inkomstenstroom willen. De meeste mensen willen zich niet bezighouden met het voortdurend moeten rekenen, samenstellen of beheren van een investeringsportefeuille, die later een inkomstenstroom zou kunnen genereren.

Conclusie
Particuliere bellegers worden in feite geïndoctrineerd met het feit dat de marktwaarde van je portefeuille de belangrijkste maatstaf is voor jouw beleggingsprestaties. Media en marktgoeroes praten uitsluitend daarover en de meeste beleggers volgen dat ook. Prijzen/koersen van allerlei fondsen en indexen, zoals de AEX, S&P 500, NASDAQ staan altijd vol in de belangstelling in alle media. Koers- en indexfluctuaties worden op de voet gevolgd en als nieuws gebracht. Daarom is het geen wonder dat particuliere beleggers zijn gaan geloven dat beursindexen en koersontwikkelingen de belangrijkste factoren zijn om je op te concentreren bij het beheren van hun eigen portefeuilles.

Financiële instellingen en vermogensbeheerder, die portefeuilles van particulieren beheren, rapporteren de prestaties grotendeels op basis van de mate waarin de waarde van iemands portefeuille stijgt gedurende een bepaalde periode (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, enz.). Maar voor de meeste financiële instellingen en vermogensbeheerders, die aandelen-portefeuilles beheren voor particulieren, vormen dividenden een relatief klein deel van het totale rendement; alles draait om koersontwikkelingen.

Waarom gebruiken zij koersstijgingen/dalingen als primaire prestatiemeting? Het korte antwoord is: ze hebben geen keus. De vermogensbeheersector heeft een gemeenschappelijke en makkelijk te begrijpen standaard nodig. Markt- en koerswaardering is de standaard, ongecompliceerd, gemakkelijk berekend en direct beschikbaar. Vermogensbeheer is een zeer concurrerende sector en professionele geldbeheerders moeten zichzelf constant bewijzen en hun waarde rechtvaardigen tegenover klanten, hun investeringscomités, hun raden van bestuur of wie het ook is die de beslissing neemt over hoe hen te “belonen”. Dan is een simpele meetmethodiek is essentieel.

Als ik een portefeuillemanager in een perfecte wereld zou zijn en de standaard zou kunnen kiezen waarop ik geëvalueerd zou willen worden, zou ik ervoor kiezen om te worden beoordeeld op hoe snel en consistent ik de inkomstenstroom van mijn klanten zou laten groeien op basis van hun portefeuille; niet op hoeveel de marktwaarde van de portefeuille groeit.

En dat is precies wat we beogen met hoogdividend-beleggen, maar dan wel zelf doen!

Korting op aandelen?

Tijdens onze bijeenkomsten/webinars besteden we altijd aandacht aan Closed end Funds. We hebben er immers 14 in onze portefeuille, die gemiddeld over de laatste 10 jaar ca. 9 % per jaar hebben opgeleverd. Los van de andere eigenschappen van CEF’s, waarover je in veel voorgaande “Actueels” kunt lezen, is er één eigenschap die soms onderbelicht blijft tijdens de reguliere webinars (wel tijdens webinar-trainingen), meestal door tijdgebrek. Het gaat over discounts (en premies). Toch krijgen er we er regelmatig vragen over, vandaar deze toelichting.

Wij Nederlanders houden van kortingen. Laat er nu een mogelijkheid zijn om indirect te beleggen in aandelen met (soms zelfs een forse) korting op de werkelijk waarde deze aandelen. Dat kan via talloze Closed End Funds.
Zoals je weet kun je een CEF zien als een bedrijf met slechts één soort bezitting (assets) te weten aandelen of obligaties van andere bedrijven. Dus geen gebouwen, machines etc., alleen aandelen van derden. Een CEF is dus en speciaal beursgenoteerd bedrijf; ze bestaan niet in Europa.

De werkelijke beurswaarde van alle aandelen-bezittingen van een CEF heet “Net Asset Value (NAV)”. Dat is de optelsom van de beurswaarde van alle fonds/aandelen-bezittingen van de CEF, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van de CEF. NAV heet ook wel intrinsieke waarde.

Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van Closed end Funds is om ze te kopen met een korting op hun intrinsieke waarde (NAV). CEF’s handelen vaak tegen kortingen. In volatiele markten, zoals de markten die we recent hebben meegemaakt, kunnen kortingen aanzienlijk oplopen, waardoor beleggers de mogelijkheid krijgen om CEF-aandelen te kopen tegen een prijs die (ver) onder de NAV-waarde ligt. Je belegt dan automatisch in alle fondsen/bezittingen van de CEF tegen een lagere prijs dan wanneer je al deze aandelen zelf apart zou hebben gekocht op de beurs. CEF’s zijn bedoeld voor het betalen van continu dividend, zoals je weet. Wanneer je een CEF koopt met een korting is de kans groot dat de korting op termijn vermindert of zelfs verdwijnt. Dat is gunstig omdat je dan tevens koerswinst kunt verwachten.

Wat zorgt ervoor dat een CEF met korting of premie handelt?
Net als bij een gewoon aandeel wordt de vraag/koers van een CEF beïnvloed door de marktdynamiek, sentiment, etc. Je handelt dus met andere aandeelhouders en niet met een uitgevende financiële partij of zo. Het verschil tussen de koers van de CEF, die doorgaans gedurende de handelsdag fluctueert, en de “NAV per aandeel” van de onderliggende portefeuille wordt dagelijks gepubliceerd. Je ziet dan het premie- of discountpercentage ten opzichte van werkelijke koers van de CEF.

Voorbeeld:
Een CEF, die bijvoorbeeld wordt verhandeld tegen een prijs van 18$ per aandeel
met een NAV van 20$, handelt dus met een korting van 10%. Je krijgt de bezittingen (assets) van de CEF als het ware 10% goedkoper dan werkelijkheid actuele marktwaarde van alle bezittingen opgeteld. Als de koers van een CEF 21$ per aandeel is, wordt die verhandeld tegen een premie van 5% ten opzichte van de NAV.

Waarom zou de markt meer of minder betalen voor een CEF dan de NAV-waarde van de assets van de CEF? Dat kan allerlei redenen hebben, zoals de beleggingsstrategie, de kwaliteit van de fondsbeheerder of een aantrekkelijk dividend.
Feit is dat er veel goed CEF’s te krijgen zijn met met een korting tot wel 8 – 14%.
Zo zijn op dit moment de discounts bij Tekla Healthcare Investors (HQH) en Liberty All-Star Equity Fund USA) resp. 14 en 8%.

Overigens hoeft een CEF waarvoor je een (kleine) premie betaalt ook niet altijd verkeerd te zijn, zeker wanneer de betreffende CEF een goede kwaliteit/ reputatie heeft, zoals Gabelli Equity (GAB) met momenteel een premie van 1,5%. Wanneer je een CEF koopt met een korting is de kans aanzienlijk dat in een later stadium NAV-waarde en CEF-koers weer naar elkaar toegroeien; dan pak je dus ook koerswinst naast je dividend. Soms kan een CEF-koers ook dalen zonder enige aanwijsbare reden zoals elk aandeel. Op zo’n moment kan een CEF kopen met korting extra aantrekkelijk zijn.

Opmerking
Zoals je ziet is er veel te zeggen/leren over Closed end Funds.
“Beter beleggen dan de bank” selecteert CEF’s voor onze voorbeeldportefeuille op basis van talloze criteria waaronder de discount/premie situatie. Je hoeft daar zelf niet op te letten als je dat niet wilt. Zie een CEF dan gewoon als en beleggingsfonds. Echter; voor de liefhebber is dit onderwerp mogelijk een “avondje studeren” waard!

Mijn.beleggen.com

Graag informeren wij je langs deze weg over deze informatieve website.
Mijn.beleggen.com is een community voor en door beleggers. Particuliere beleggers kunnen met elkaar communiceren, maar ook met experts van gedachten wisselen over beleggen. De “club” is opgericht door Harm van Wijk en in in recordtijd gegroeid naar ruim 23.000 leden. Talloze experts geven je dagelijks informatie over tal van onderwerpen via webinars, chats en fora.
“Beter beleggen dan de bank” is ook regelmatig te gast bij webinars van mijnbeleggen.com met vanzelfsprekende als onderwerp “beleggen voor inkomen met Amerikaans dividend”. Misschien ook iets voor jou?

MEXEM nu ook voorkeur-broker

Zoals reeds eerder gezegd; over MEXEM zijn de meningen positief. Deze broker heeft alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille beschikbaar en lijkt ook de afhandeling van dividend-/bronbelasting juist uit te voeren. Daarnaast is MEXEM goedkoop v.w.b. transactiekosten en lijkt de response van de helpdesk in orde. Daarom hebben we MEXEM toegevoegd als voorkeur-broker in de voorbeeldportefeuille naast Lynx en Binck.

Vragen van Lezers

Wij krijgen regelmatig vragen binnen van abonnees over tal van onderwerpen m.b.t hoogdividend-beleggen en de voorbeeldportefeuille. Sommige van deze vragen kunnen van belang zijn voor alle lezers. Daarom selecteren we er regelmatig een aantal, ook deze maand.

Vraag van Marc:
Beste BBDDB,
Sinds enkele jaren maak ik gebruik van hoogdividend-beleggen via bbddb en ben ondanks corona enthousiast over deze wijze van het aanvullen van het inkomen. Ik vraag me nu af of er misschien ETF’s beschikbaar zijn die de strategie van bbddb ook volgen? Zo ja, kunt u misschien adviseren waar ik informatie met concreet genoemde fondsen kan vinden? Zouden ETF’s kunnen passen in het toekomstige beleid van bbddb? Bij voorbaat dank voor de feedback.

Antwoord
Fijn dat je nog steeds enthousiast bent over HD-beleggen ook in deze tijd. V.w.b. ETF’s: Ik krijg deze vraag regelmatig en heb er daarom eind vorig jaar een uitgebreid artikel aan gewijd in “Actueel” van 25 oktober 2019.
Je kunt er ook via de zoekmachine onder “Actueel” nog meer over vinden.

Enige citaten uit dit artikel:
Nederlandse/Europese beleggers zijn meestal wel bekend met index-beleggen via index-trackers (ETF’s). CEF’s daarentegen zijn een typisch Amerikaans fenomeen en komen in Europa niet voor. Ze zijn een alternatief voor ETF’s, maar zijn gemiddeld veel lucratiever v.w.b. het dividend, vandaar onze voorkeur voor CEF’s.

ETF versus CEF, de praktijk
De grote Amerikaanse bedrijven (blue chips) betalen meestal slechts ca 1,8 à 2% dividend. De meeste ETF’s in de VS-betalen ook niet veel dividend. Als je dus voor passief inkomen gaat, zijn ETF’s maar een beperkte oplossing. Je kunt dan als Amerikaan (en Europeaan) veel beter beleggen in Closed end Funds met dividenden die meestal 3-4 keer hoger zijn. CEF’s bestaan niet in Europa.

CEF’s worden echter actief gemanaged in tegenstelling tot ETF’s die meestal via computermodellen werken. Bovendien kun je ETF’s nooit kopen met een discount of premie.

CEF’s zijn primair gericht op het generen van stabiel permanent inkomen in de vorm van dividend (maandelijks of per kwartaal); ETF’s zijn hier niet voor bedoeld.

Wanneer je het artikel hebt gelezen zul je begrijpen dat wij niets doen met ETF’s; het is niet “ons ding” t.o.v. de voordelen van CEF’s. Daarom zie ik ook niet snel gebeuren dat wij ETF’s opnemen in de portefeuille.

Vraag van Annelies:
Moet (Liberty All-Star Growth Fund, ASG) niet uit de portefeuille worden verwijderd vanwege het lage dividendrendement?

Antwoord
Op zich een goede vraag natuurlijk omdat inderdaad het dividendrendement nu “slechts” 6,8% bedraagt voor instappers of (bij)kopers van ASG; dit lijkt  enigszins aan de lage kant voor een CEF en onze portefeuille als geheel. We hebben dit Closed end Fund toegevoegd aan de portefeuille in april 2020. Toen was het dividendrendement ca 9%.

Ter herinnering:
ASG is een fonds dat zich richt op groeiende bedrijven in de technologiesector, maar men doet dit op een tactische en gedisciplineerde manier. Zo heeft men enerzijds de grote hightech-fondsen in bezit zoals Microsoft, Google en Visa, maar ook minder bekende snelgroeiende bedrijven zoals zoals Chegg (CHGG) en Salesforce (CRM).

Sinds april van dit jaar is de koers van ASG met ca. 80 % gestegen van 4.40 $ naar 7.67$. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden voor het lagere dividendrendement van nu. De hoogte van het dividend is immers nauwelijks veranderd. Het dividend is even verlaagd bij het begin van corona, maar is inmiddels weer op het oude peil van 0.52$ per jaar.
Het fonds was in april te koop met een hoge discount t.o.v. NAV (zie artikel hierover). Inmiddels betaal je een kleine premie. Maar dat is voor een dergelijk kwaliteitsfonds acceptabel.

Vragen aan lezers

Zoals je weet hebben wij vanuit bbddb een goede relatie met diverse brokers.
Een van deze brokers is Binckbank. Binckbank heeft de opname van een aantal podcasts in de planning.
Een podcast is in feite een radioprogramma/gesprek dat je kunt beluisteren via internet; dus niet live. Wel kan de opname van een podcast worden gefilmd waardoor het gesprek ook via bijvoorbeeld YouTube zichtbaar is.
Binck heeft ons gevraag mee te werken aan een of twee podcasts over (hoog)dividend beleggen in de VS. Daartoe zoeken wij enige kandidaten in ons abonnee-bestand, die hier eventueel aan mee zouden willen doen.
Het gaat om een interview waarbij alle aspecten van beleggen ter sprake komen, ook de persoonlijke kant zoals “waarom beleg je”, “beleef je er plezier aan”, hoe lang beleg je al”, “wat zijn je goede en slechte ervaringen in heden en verleden” etc. De podcast/kan volledig anoniem worden gehouden v.w.b. jouw identiteit als je dat wilt.

Vanzelfsprekend moet je het leuk vinden om te doen en in staat zijn om makkelijk te kunnen/willen communiceren over alle aspecten van jouw persoonlijke ervaringen als belegger. Mocht je interesse hebben voor deelname aan een Binck-podcast dan verzoek wij je ons dat te laten weten. Je wordt vervolgens vanuit Binck verder benaderd voor het vervolg.

Portefeuille tip: Saratoga?

Inmiddels heeft Saratoga recent het dividend opnieuw verhoogd met 2,5 % naar 0.41 $ en lijkt dus goed door de corona-crisis te komen. De investerings-porteuille is verder toegenomen tot ruim een half miljard dollar. SAR heeft ook een SBA-licentie van Amerikaans overheid (Small Business Admin.) om goedkoop te kunnen lenen aan snelgroeiende bedrijven. Je kunt er bijna zeker van zijn dat het dividend de komende periode verder wordt verhoogd hetgeen meestal een positieve uitwerking heeft op de koers. Die zal kunnen doorstijgen naar 22-24 $. Dubbele kansen dus.

SAR Dividend de laatste vijf jaar

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille is nog steeds grotendeels stabiel. In “Conservative” zijn alle dividenden constant beleven. Ook in de Advanced-portefeuille zien we verder herstel hoewel we nog niet overal terug zijn op het oude niveau van voor corona. De meeste dividenden zijn gelijk gebleven. Toch lijkt ook hier de stabiliteit weer terug te keren waarbij sommige fondsen hun dividend alweer (iets) verhogen. Van onze abonnees krijgen we regelmatig het verzoek om de Conservative-portefeuille nog iets uit te beiden met babybonds. Gezien het feit dat we nog steeds leven in onzekere economische tijden vormen babybonds uiteindelijk de meest veilige HD-categorie, ondanks de gemiddeld wat lagere dividenden. Daarom hebben we een nieuwe babybond toegevoegd, die nog niet zo lang geleden op de markt is gekomen. Daarmee blijft de balans tussen Conservative en Advanced nog steeds ongeveer 40/60.

Toegevoegd bij Conservative
Sachem Capital Corp., 7.125% Note (SCCB)  ISIN: US78590A2087

Sachem Capital is een jonge snelgroeiende Real Estate Investment Trust (REIT) gevestigd in Connecticut. Het bedrijf is een buitenbeentje binnen de REIT-sector v.w.b. de strategie. Men verstrekt kortlopende leningen (van 1 tot 3 jaar) aan investeerders op de onroerend goed markt in diverse Amerikaanse staten waaronder Connecticut, Florida en New York. Daarbij worden hoge rentes bedongen van 5- 13%. Deze kortlopende leningen worden meestal verstrekt wanneer het betreffende onroerend goed op een snelle en flexibele wijze moet worden verbouwd of gerestaureerd. Deze babybond is relatief kortlopend.
De first call-date is al snel (30-6-2021); dat is dus de datum waarop de bond van de beurs mag worden gehaald; In dat geval krijg je 25$ per aandeel terug. Uiteindelijk zal de bond definitief van de markt worden gehaald op 30-6-2024. Het dividendrendement is aan de hoge kant voor een bond, maar liefst 7% netto; je betaalt geen bronbelasting. De koers schommelt rond de 25$.