Kunnen dividenduitkeringen in gevaar komen?

Een van de pijlers onder hoog dividend beleggen in de VS is de continuïteit van het dividend dat wordt uitgekeerd. Dividenden zijn veel minder bewegelijk/volatiel dan beurskoersen en kunnen zelfs stijgen tijdens een recessie. Zo zien we dit jaar (2022) dat, ondanks de onzekere marktomstandigheden, Amerikaanse dividenden recordniveaus bereiken.

Toch kunnen we nooit met zekerheid stellen dat een periode van (eventueel tijdelijk) structureel dalende dividenden nooit kan plaatsvinden. In al die jaren van hoogdividend-beleggen hebben we echter nooit meegemaakt dat dividenden in de volle breedte werden verlaagd, m.u.v. de bankencrisis-periode in 2008/2009.

Amerikaans bedrijven zullen niet snel het dividend verlagen uit vrees dat aandeelhouders zullen kiezen voor betere alternatieven. De kans dat men het dividend verlaagt of zelfs geheel stopt, al of niet tijdelijk, is echter altijd aanwezig. In het algemeen kun je zeggen dat dividend om twee redenen verlaagd kan worden te weten:

– Uit voorzorg

Dat geschiedde onder meer begin 2020 toen de Corona-crises begon en de beurzen wereldwijd instorten (en weer fors herstelden). Sommige fondsen uit de Voorbeeldportefeuille hebben dat toen tijdelijk gedaan, maar daarna vrij snel de dividendbetalingen hervat in de richting van het oude niveau. Ook enige preferente aandelen hebben toen het dividend (een kwartaal) opgeschort (ze moeten altijd de gemiste dividenden achteraf betalen).

– Vanwege financiële oorzaken/problemen

Een crisis zoals nu kan natuurlijk financiële problemen opleveren voor een bedrijf. Vandaar dat we altijd proberen om kwalitatief goede bedrijven te selecteren die tegen een stootje kunnen. De stabiliteit van dividendbetalingen, zelfs onder de huidige omstandigheden, blijft (vooralsnog) echter gemiddeld zeer hoog. Deels komt dat omdat de Amerikaanse economie veel meer op zichzelf staat en meer self-supporting is dan de Europese.

Dividendverlagingen bij preferente aandelen en babybonds zijn zelfs helemaal niet mogelijk. Dividenden hier zijn immers vast, maar mogen wel worden overgeslagen/uitgesteld (cumulatief); later moeten ze alsnog worden betaald.

Kortom, we hebben op dit moment te maken met talloze crises tegelijkertijd. Dat betekent dat we enige dividendverlagingen niet kunnen uitsluiten. Daar staat tegenover dat er ook fondsen zijn die het dividend juist hebben verhoogd dit jaar. Bovendien zijn de huidige dividenden torenhoog, misschien wel te hoog gemiddeld.

De Amerikaans financiële instelling Moon Capital heeft de gemiddelde dividendverlaging berekent in de periodes na een beursdaling (S&P) van meer dan 20% over de afgelopen 70 jaar. Het effect van beursdalingen op dividendverlagingen blijkt gemiddeld zeer gering, namelijk nog geen 2%. Een uitzonderingen is de bankencrises in 2008/9; toen gingen ook de dividenden van S&P fondsen fors onderuit met ruim 20%. Dit onderstreept nogmaals dat het toewerken naar een portefeuille met veel fondsen verstandig is; zo’n 30 à 40, zoals we altijd adviseren. Dan mag/kan er wel eens een fonds onderuitgaan.