Actueel 24 augustus 2021

BBddB heeft de laatste tijd veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Daarom lijkt het ons nuttig en nodig om in deze Actueel nog eens wat tips, tricks, adviezen en wetenswaardigheden over (hoog)dividend-beleggen te beschrijven. Veel van de regelmatig gestelde vragen worden hiermee beantwoord. Het gaat dan om vragen als “Waarom beleggen in dividend aandelen” en “Hoe zo veilig mogelijk te beleggen”. En vanzelfsprekend hebben we een update (en advies) m.b.t. de Binck-Saxo migratie; dat is echt een “must-read” voor Binck-gebruikers.

Binck-Saxo migratie, de stand van zaken

Zoals je weet hebben we de laatste tijd te maken met de nodige broker-perikelen. Eén van zorgpunten is het feit dat ons vertrouwde en robuuste Binck-platform verdwijnt. Alle Binck-portefeuilles worden geleidelijk overgezet naar het Saxo-platform/applicatie; dit proces is al begonnen. Op zich zou dat geen probleem zijn als Binck-gebruikers op dezelfde wijze kunnen blijven handelen als bij Saxo en tegen dezelfde voorwaarden. Dat blijkt helaas (nog) niet het geval. De migratie verloopt uiterst moeizaam en heeft geleid tot een storm aan protesten richting Saxo. Ook op ons forum is dit (helaas) het meest besproken onderwerp. Vanuit BBddB hebben we situatie bij Saxo aangekaart via een uitgebreid schrijven aan de directie. Dit heeft geleid tot een gesprek dat op 13 augustus jl. plaats had bij Saxo-Amsterdam. Onderstaand vind je onze bevindingen.

Wat zij de belangrijkste verschillen en aandachtspunten?
Hieronder vind je de besproken punten almede de (voorlopige) reactie van Saxo.

Bronbelasting preferente aandelen
De standaard bronbelasting voor preferente aandelen bij Binck is/was altijd 0% voor alle preferente aandelen. Dit gaat verdwijnen wordt in de basis 15% bij Saxo, soms 0%.
Saxo heeft hiervoor KMPG ingeschakeld. Die rapporteert dat de (standaard) 0% bronbelasting op prefs discutabel is en mede afhangt van de interpretatie van de (nieuwe) Amerikaanse tegenpartij van Saxo. Daarbij speelt een rol of het pref-dividend is opgebouwd uit “echt” dividend, rente en/of teruggaaf van kapitaal, of een combinatie. Ingewikkeld dus.

De norm voor pref-bronbelasting wordt daarom bij Saxo 15%, zoals ook bij alle andere HD-fondstypen.
(Bij sommige prefs is/blijft het 0%, maar dat is tevoren niet te voorspellen)

Closed end Funds
De redelijke beschikbaarheid van Closed End Funds bij Binck wordt vooralsnog niet overgenomen door Saxo. Het (bij) kopen van CEF-fondsen uit de Voorbeelportefeuille lijkt dan niet meer mogelijk. Een definitief besluit hierover valt binnenkort. Saxo is voorlopig van mening dat CEF’s niet meer mogen worden aangeboden wanneer de zogenaamde “bijsluiter” niet beschikbaar is. Dit is een gevolg van de Europese Pripp-verordening. Het hoofdkantoor van Saxo in Denemarken heeft het laatste woord.

De verkrijgbaarheid van Closed End Funds bij Saxo is dus voor de komende tijd onzeker.

Babybonds
Hier is/blijft de bronbelasting volgens KPMG 0%, omdat hier sprake is van “echte” rente uitkering.

Beschikbaarheid van de overige HD-fondstypen
Preferente aandelen, babybonds, REITS, en BDC’s blijven beschikbaar, maar het blijft onzeker of dat voor allemaal blijft gelden in de nabije toekomst.

Wat betekent dit voor HD-beleggers bij Binck/Saxo?
In de afgelopen jaren hebben we ervaren dat er altijd wel broker-perikelen zijn en dat zal ook wel zo blijven. Interpretatie van wetgeving, verordeningen en overheidsmaatregelen blijft kennelijk altijd open voor discussie en daarom gaan brokers hier soms verschillend mee om. De meeste Nederlandse brokers hebben ook een buitenlandse/Amerikaanse backoffice die veelal niet identiek opereren. Veel van onze relaties hebben inmiddels om deze reden al twee verschillende brokers. Overigens is/blijft de grote lijn dat bronbelasting bij alle brokers 15% bedraagt op basis van het belastingverdrag Nederland -VS. Je moet dan wel het W-8 formulier invullen.

Niettemin is ons advies op basis van de reacties van Saxo om een tweede broker te nemen naast Binck/Saxo. Je kunt dan geleidelijk een tweede portefeuille opbouwen met nieuwe aankopen. Ook kun je bestaande fondsen in je Binck/Saxo portefeuille verkopen om daarmee eventueel nieuwe fondsen bij de andere broker aan te kopen. Bovendien betekent het hebben van twee brokers ook een vorm van risicospreiding.

Tot slot willen we je vragen elke klacht/afwijking t.o.v. Binck te blijven melden aan de Saxo-helpdesk.

Welke broker erbij?
Onderstaan vind je, als Binck/Saxo gebruiker, een aantal mogelijkheden voor het openen van een tweede broker-account. We noemen de (nu bekende) voor en nadelen.

Lynx (Lynx basic)
Dit is de webversie. Er is ook een uitgebreider en gecompliceerder platform beschikbaar, maar dat heb je voor HD-beleggen niet echt nodig.

Pluspunten:

 • Redelijk gebruikersvriendelijk.
 • Alle fondsen uit beide de Voorbeeldportefeuille’s zijn beschikbaar.
 • Actief; veel informatie beschikbaar ook via webinars .
 • Transactiekosten zijn ca. 4 euro (t.o.v. ca. 9 euro bij Binck/Saxo).
 • Lynx gebruikt het (wel bekende) platform van Interactieve Brokers (IB).
 • Staat onder toezicht van de Nederlandse AFM.
 • Redelijke helpdesk

Minpunten:

 • Aparte toegang tot het accountmanagement gedeelte van de website (voor persoonlijk gegevens en speciale overzichten).
 • Misschien zelf denken aan het invullen van het W8-formulier om in aanmerking te komen voor de 15% bronbelasting.

Mexem
Mexem is een internationale broker; het hoofdkantoor is gevestigd in Cyprus

Pluspunten:

 • Mexem maakt gebruik van het platform van IB.
 • Alle fondsen uit de Voorbeeldportefeuille’s zijn beschikbaar.
 • Gebruiksvriendelijk maar wel minder dan Lynx .
 • Redelijke helpdesk.
 • De transactiekosten zijn lager dan bij Lynx.

Minpunten:

 • Mexem staat niet onder toezicht van de Nederlandse AFM maar van de toezichthouder op Cyprus.

Interactive Brokers (IB)
Je kunt ook rechtstreeks een account nemen bij Interactive Brokers in Ierland.

Pluspunten:

 • Redelijk eenvoudig in gebruik.
 • Alle fondsen uit de Voorbeeldportefeuille’s zijn beschikbaar.
 • Zeer lage transactie kosten, ca 1 euro.
 • Openen gaat vrij eenvoudig.

Minpunten:

 • Engelstalig

De Voorbeeldportefeuille (must read)
Team BBddB heeft de laatste tijd veel tijd moeten besteden aan brokerperikelen en met name de Binck/Saxo migratie. Dat blijven we vanzelfsprekend doen zo lang als nodig.

Aan de andere kant besteden ook wij de tijd liever aan de inhoud zoals het up-to-date houden van de portefeuille en het delen van relevante informatie. Het feit dat prefs nu ook veelal met 15% worden belast, evenals alle andere fondsen in de Voorbeeldportefeuille lijkt, na al die jaren, een feit. Op zichzelf is dat jammer maar wel duidelijk.

Wij zullen daarom in de Voorbeeldportefeuille in de “kolom Bronbelasting” ook bij prefs 15% noteren met als voetnoot “soms blijkt de bronbelasting (achteraf) 0% te zijn”.
De kolom “Brokers” in de Voorbeeldportefeuille geeft aan bij welke broker het fonds beschikbaar is. Alle fondsen zijn nu te verhandelen bij Lynx en Mexem. V.w.b. Binck/Saxo zullen we voorlopig proberen de beschikbaarheid van fondsen zo veel mogelijk te monitoren en up-to-date te houden in de komende tijd.

Veilig beleggen, tips en tricks

Iedereen die belegt of overweegt dit te gaan doen wil het liefst zijn investeringen laten groeien maar dan wel op een veilige manier. Beleggen geeft altijd risico’s, maar je kunt veel van deze risico’s wel beperken door je aan een aantal regels te houden. Deze regels zijn voor dividendbeleggers vaak anders dan voor “gewone beleggers” d.w.z. voor beleggers voor uitsluitend koerswinst. Natuurlijk willen/moeten dividendbeleggers ook koerswinst meepakken, maar de continuïteit van stabiel dividend staat voorop. Wat kun je nu doen om jouw portefeuille zo veel mogelijk stabiel en veilig te houden en bovendien te laten te laten groeien.

Hier een aantal suggesties:

1. Veel fondsen is beter dan weinig.

Zowel voor het Active Income Plan (AIP) als het Easy Income Plan (EIP) geldt, dat je zo veel mogelijk fondsen moet opnemen in je portefeuille. Hiermee spreid je je investering en loop je minder risico.

Opmerking: In elke beleggingsportefeuille ontstaan soms onverwachte individuele situaties, los van beurscorrecties. Bedrijven en fondsen kunnen immers onverwachts problemen ervaren of (extra) succes toejuichen. Dat kan het gevolg zijn van plotseling veranderende omstandigheden zoals fusies en overnames, overheidsmaatregelen, dividendveranderingen, marktomstandigheden, etc. Vaak zijn dit situaties waar tevoren geen mededelingen over worden gedaan. Daarom moet je er van uitgaan dat zich met enige regelmaat een onvoorziene gebeurtenis voordoet bij een fonds in jouw portefeuille, die (forse) invloed kan hebben op de beurskoers van dat moment. Echter, wanneer je veel fondsen hebt dan heeft een negatieve gebeurtenis weinig invloed op jouw portefeuille als geheel. Heb je bijvoorbeeld 40 fondsen heb je slechts 2,5 % van je inleg geïnvesteerd per fonds. Dan kun je een stootje hebben al of niet tijdelijk.

2. Spreiding over alle fondstypen.

Kies altijd voor spreiding over alle fondstypen (AIP) en bij EIP voor zo veel mogelijk verschillende CEF-typen. Dan zit je automatisch ook in verschillende markten zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en (soms) grondstoffen.

3. Dollarrisico verminderen.
Het euro/dollar risico is er altijd en kan zowel positief als negatief voor je werken. Je kunt dit risico wel afdekken via allerlei dure constructies. Maar, rustiger en goedkoper is het om geleidelijk aan je portefeuille op te bouwen in de tijd. Investeer daarom niet te veel op hetzelfde moment maar neem de tijd, bijvoorbeeld een jaar. Zo  wordt het dollarrisico uitgemiddeld.

4. Koersrisico verminderen.
Wanneer je je investeringen spreidt in de tijd, vermindert ook jouw koersrisico sterk. Je investeert in goede en mindere beurstijden daarmee middel je ook het risico. Als dividendbelegger ontvang je ook een hoger dividend in mindere beurstijden en een lager dividend in betere beurstijden. Ook hier middeling dus. Dat gaat overigens deels vanzelf als je dividend herbelegt, omdat je het dividend ook gespreid ontvangt. Dividend geeft per definitie een kussen onder je portefeuille in goede en mindere tijden.

5. Combineer hoogdividend-fondsen met dividend-groeifondsen.
De Voorbeeldportefeuilles van zowel AIP als EIP bevatten ook groeidividend-fondsen. Dit zijn fondsen waarbij het dividendrendement initieel lager is dan gemiddeld, maar waarbij de kans op (jaarlijks) dividendgroei aanzienlijk is. Dergelijke fondsen vertonen, als gevolg hiervan, meestal ook een geleidelijke koersstijging waarbij het totaalrendementen (dividend + koersstijging) veelal boven de 10% jaar uitkomt (Jaarlijkse Total Return), zeker wanneer je het dividend consequent herbelegt.

6. Correctie, beurskrach en tegendraads handelen.
Feit is dat gemiddeld één keer in de 7-10 jaar stagnatie plaatsvindt, resulterend in een bearmarkt. Niets kan immers eeuwig stijgen, ook beurzen niet. Let wel ik heb het hier over een dalende (bear)markt, dat is heel iets anders dan een of een beurscorrectie of beurskrach. Op een dalende markt kunnen we (deels) anticiperen op een krach niet. Meestal dalen de beurskoersen aan de vooravond van een recessie. Recessies zijn van alle tijden en beursdalingen ook. Ga je dan opeens al jouw fondsen verkopen? Het is immers niet leuk om te zien dat jouw portefeuille in waarde daalt en rode cijfers toont t.o.v. het (recente) verleden. Veel mensen verkopen daarom hun fondsen in een bearmarkt of na een correctie. Dit blijkt meestal één van de grootse beleggersfouten te zijn en tevens één van de redenen waardoor ca. 90% van de mensen geld verliest op de beurs. Je kunt immers nooit voorspellen wanneer de koersen nadien weer gaan stijgen, maar dat gebeurt toch altijd weer, ook na een correctie. De markt kijkt namelijk altijd vooruit.

Als je blijft zitten na een beurscorrectie weet je dat:

 • Dividend vaak koersverlies (deels) compenseert en soms meer dan dat, zeker wanneer je al jaren dividend hebt ontvangen (zie GGT-voorbeeld hierna).
 • Dividendaandelen meestal als eerste weer opveren, juist vanwege het dividend.
 • Het herinvesteren van dividend, tijdens een bearmarkt, zeer verstandig is. Je krijgt meer aandelen in bezit en dus ook meer dividend. Tevens maak je een goede kans op koerswinst als beurzen weer gaan stijgen. Je gaat dan voor koerswinst plus dividend. De Amerikaan spreekt dan van “Total Return”; dat is de focus.

Wanneer de tijden wat minder worden ben je als dividendbelegger altijd in het voordeel t.o.v. beleggers die uitsluitend op koersstijgingen mikken, en dat zijn de meesten. Je moet dan wel tegendraads durven denken en handelen.

7. Rotatie van je portefeuille; buy and hold but not forever
Elke professionele fondsmanager in de wereld past portefeuillerotatie toe; waarom zou jij dat niet eens doen? Je bent immers je eigen fondsmanager. Een fonds verkopen en weer een andere terugkopen, dat kan zo zijn voordelen opleveren. Het is de mens echter eigen om vast te houden aan winnaars, daarnaast vindt men het ook vaak moeilijk om afscheid te nemen van verliezers. Maar soms is het verstandig en/of noodzakelijk, zeker bij een dividendportefeuille om je dividend op peil te houden en te laten stijgen. Wanneer je een nieuw/geschikt fonds tegenkomt, kijk dan eens of dat in je portefeuille past ten koste van een ander fonds. Markten en bedrijven staan immers niet stil.
Je kunt bijvoorbeeld overwegen om te roteren wanneer een fonds een flinke koersstijging heeft laten zien. Verwijder eens een fonds uit je portefeuille dat bijvoorbeeld 25% in koers is gestegen. Je hebt het fonds destijds gekocht met 8% dividend rendement. Wanneer je het fonds nu verkoopt en het gehele bedrag investeert in een nieuw fonds met 8% dividendrendement, dan gaan je dividendinkomsten er 25% op vooruit. Een forse boost door een simpele rotatie.

Waarom beleggen in dividendaandelen?

Tegen het einde van de zomer zien we vaak dat beleggers weer wat meer tijd aan hun portefeuille gaan besteden. Daarbij kan ook de beleggingsstrategie worden geëvalueerd. Dus, voor hen die zich in het HD-profiel herkennen, geven we nogmaals een aantal redenen, waarom dividendbeleggen een echt alternatief is. Ook voor jongeren en zelfstandigen is deze beleggingsvorm bij uitstek een mooie manier om pensioen mee op te bouwen. Beleggen voor inkomen is wat je dan doet.

Al vele jaren zijn wij dividendbelegger en we voelen ons veel meer op ons gemak dan als belegger voor uitsluitend koerswinst (of verlies).

Dividendbeleggen is een beleggingsstrategie die niet focust op de hoogte- en dieptepunten van de beurs. Het gaat om het bezit van fondsen die een regulier inkomen genereren en waarbij je dit inkomen deels gebruikt om nog meer dividend-betalende fondsen te verwerven.

Hoewel jouw inkomen misschien in eerste instantie beperkt is, zal het op termijn groeien. Denk daarbij aan het “achtste wereldwonder van Einstein”. Bij Beter beleggen dan de bank volgen we deze strategie voor 100 %. Ons primaire doel is om een duurzame en groeiende stroom van continue inkomsten op te bouwen. Deze inkomensmethodiek is uitermate flexibel; ook jonge beleggers (jouw kinderen/kleinkinderen?) kunnen beginnen met slechts een paar honderd euro/dollar. Ook gepensioneerden kunnen er een (extra) inkomen mee verkrijgen. Daarom is dit een uiterst flexibele beleggingsstijl, die te overwegen is voor alle beleggers ongeacht hoe men voorheen heeft belegd. Voor beleggers die deze beleggingsvorm overwegen, hierbij de belangrijkste redenen om een “inkomensinvesteerder” te zijn:

1. Je bent nooit te oud om te starten.
Je bent nooit te jong (of te oud!) om te gaan beleggen voor inkomen. Beleggen voor inkomsten biedt tal van voordelen voor elke beleggingsportefeuille.
“Income today, not tomorrow”, dat is wat de meeste mensen willen. Bekijk het eens als volgt:

Wanneer je vandaag 1 euro ontvangt dan is dat veel gunstiger dan wanneer je deze 1 euro later krijgt. Dat heeft ook alles te maken met inflatie. Inflatie is één van de redenen waarom je beter vandaag betaald kunt worden dan later. Bij een inflatie van 2% is 1 euro over een jaar 0,98 euro waard, etc. Naast inflatie zijn er nog veel meer redenen om liever vandaag geld te ontvangen. Wie wil er niet liever eerder betaald worden? Als je herinvesteert, wil je zo snel mogelijk opnieuw investeren om dat geld voor je te laten werken. Als je van je dividend leeft is “snel” contant geld in handen jouw doel. Zelfs als je het geld niet meteen nodig hebt, kun je het altijd tijdelijk op een rekening zetten, voordat je het nodig hebt. Ontvangen cash is immers van jou en kan niet meer worden afgenomen.

2. Eén vogel in de hand is beter dan tien in de lucht.
Met andere woorden, de winst die je nu hebt is meer waard dan misschien grotere winsten op termijn, die een risico met zich meebrengen. Dividenden zijn de ‘vogels in onze hand’. Ze bieden een gegarandeerd rendement waarvoor we meestal geen grote risico’s hoeven te nemen om het te ontvangen. Dividenden dempen op termijn jouw risico enorm. Inkomensgericht beleggen is mede daarom een conservatieve beleggingsstijl.

Bovendien, wanneer je al langer dividendbelegger bent komt er een moment waarop het ontvangen dividenden meer is dan jouw oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. Zo maar een voorbeeld.

Gabelli Equity Trust (GGT) is een mooi fonds dat belegt in multimedia bedrijven. We hebben GGT in maart 2017 toegevoegd aan BBddB-Voorbeeldportefeuille. Stel je kocht het fonds in maart 2017 voor 7.70$. Sindsdien heeft het fonds 18 keer een kwartaaldividend uitgekeerd van 0.22$. Wanneer je toen een investering zou hebben gedaan van 10.000 $ zou je 1290 aandelen hebben ontvangen. Intussen zijn er 18 kwartalen voorbij en heb je 1290 x 0.22= 2.850 $ dividend ontvangen.
Daarmee heb je dus in feite al ca. 30% van je oorspronkelijke investering terugverdiend.
Intussen is de koers ook gestegen naar 9.54$, een koerswinst van ruim 30%.
Wanneer je je dividend in de afgelopen jaren had herbelegd wordt de terugverdientijd van je investering nog korter.

3. Sterke bedrijven of fondsen
Om dividend te kunnen uitkeren, moet een bedrijf een vrije kasstroom hebben. Dit zijn dus geen bedrijven die in de toekomst misschien winst gaan maken; ze maken vandaag winst. Het is tegenwoordig zeer trendy om te investeren in bedrijven die nog nooit een cent winst hebben gemaakt, maar wel enorm hoog worden gewaardeerd. Dat soort bedrijven kunnen geen dividend uitkeren en de vraag is of ze dat ooit gaan doen. Dus, bedrijven die dividend betalen zijn daarom veelal stabiele bedrijven met en langjarige (dividend) historie.

4. Flexibiliteit
“De enige constante is verandering” en dat geldt zeker bij beleggen. Als “gewone belegger” maak je kans op koerswinst of koersverlies; dat geldt ook voor dividendbeleggers. Maar als dividendbelegger heb je in elk geval de zekerheid van een inkomstenstroom in de vorm van dividend, zowel in goede als meestal ook in mindere tijden. Je kunt jouw cash-inkomen naar eigen wens gebruiken aan de hand van jouw prioriteiten. En dat zonder een aandeel te hoeven verkopen! De Voorbeeldportefeuille van BBddB bevat ca. 50 fondsen die alle, zonder uitzondering, dividend betalen per maand of kwartaal. Een rustig idee toch!

Vragen van lezers en reacties op forum

Wij ontvangen regelmatig (lezers)vragen onder meer naar aanleiding van Webinars. Ook talloze forum-reacties zijn noemenswaardig. Hierbij enige voorbeelden die mogelijk voor eenieder nuttig zijn.

Vraag van Wilfred
Ik zie regelmatig dat sommige fondsen nieuwe aandelen willen uitgeven, vooral bij Closed end Funds. Ze bieden dan kennelijk de mogelijkheid tot inschrijven, wat moet ik doen?


Antwoord:
In het algemeen kun je zeggen dat wanneer een bedrijf of fonds nieuwe/extra aandelen gaat uitgeven dit op korte termijn nadelig is voor de zittende aandeelhouders. De winst moet immers verdeeld worden over meer aandeelhouders. Vaak is dit nadeel niet van lange duur omdat men het opgehaalde geld gebruikt voor nieuwe investeringen. In dit verband wijzen wij ook op de zogenaamde “Rights Offerings”.
“Rights offerings” zie je meestal bij Closed end Funds, die extra nieuwe aandelen willen uitgeven en daarvoor geld wil ophalen. Dat gaat vaak gepaard met een “aanbieding” voor bestaande aandeelhouders om mee te doen en zo enige voordelen te behalen. Zo’n aanbieding loopt meestal enige weken. Zie ook het artikel hierover in de Actueel van juli 2021.

Webinar training, Webinar-specials en weer de klas in

Het verheugt ons dat we weer eens Workshop kunnen plannen (onder voorbehoud) op onze vaste locatie in Woerden. Dat was door Corona al bijna 1,5 jaar geleden voor het laatst.
Het gaat om de Workshop Hoogdividend-beleggen op zaterdag 30 oktober. Deze workshop is vooral bedoeld voor diegenen die al enige ervaring hebben met hoogdividend-beleggen en die hun kennis verder willen verdiepen. Dit alles in een informele omgeving. Zonder uitzondering worden de bijeenkomsten dan ook hoog gewaardeerd.

Al geruime tijd bieden wij de Webinar-training “HD-beleggen voor starters”, verdeeld over twee avonden. Wij hebben deze training recent inhoudelijk aangepast aan de laatste inzichten. De naam is veranderd in:
Beginnen met hoogdividend-beleggen, de praktijk. Deze naam sluit nog meer aan bij inhoud en doelstelling van de training. Mocht je je verder willen verdiepen in “beleggen voor inkomen” dan is dit een aanrader. De eerstvolgende is op 7 en 9 september 2021.

Webinar-specials
Regelmatig ontvangen wij de vraag om eens dieper in te gaan op specifieke fondstypen die in de Voorbeeldportefeuille voorkomen. Daarom hebben we besloten om Webinar-specials te introduceren. De eerstvolgende zal plaatsvinden op 21 september 2021 en heeft als onderwerp: Webinar SPECIAL: Income investing via Amerikaanse Beleggingsfondsen (CEF). Het Webinar is gratis voor AIP-abonnees.

Nieuws uit het Forum

Sinds de start van ons forum zien we een groei van het gebruik. Inmiddels zijn al tientallen onderwerpen geopend waarover abonnees hun zegje kunnen doen.Onderwerpen zoals groen beleggen, broker zaken, nieuwe aankopen, US-belastingen, bronbelasting etc. zijn hier voorbeelden van. Twee (of meer) weten altijd meer dan één. Ook de Binck-Saxo migratie blijft actueel. Verder blijven de onderwerpen “nieuwe aankopen”, “Lynx en/of Mexem”, “porfolio-trackers” lezenswaardig. En wanneer je zelf een onderwerp op de agenda wilt zetten dan is dit de plaats.

Video’s op YouTube

Voor veel van onze abonnees zal het inmiddels bekende kost zijn. Maar voor nieuwkomers, en als je aan een relatie wil uitleggen hoe jij belegt, zijn er video’s beschikbaar.

Deze video legt in het kort nog eens uit wat ‘beleggen voor (passief) inkomen’ inhoudt en hoe je dat moet doen.
https://youtu.be/dRxKztbmxQc

Fred Hendriks heeft recent een podcast gemaakt samen met Harm van Wijk, oprichter van Beleggen.com met inmiddels bijna 55.000 leden. Je kunt deze podcast ook bekijken via YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=9S45q78HEyE

En begin dit jaar nodigde Peter Siks van Binck Fred Hendriks uit om te vertellen over de mogelijkheden van hoogdividend-beleggen. Dit is de link naar de opname.

De Voorbeeldportefeuille

De Voorbeeldportefeuille blijft uiterst stabiel v.w.b. de dividenduitkeringen. Alle dividenden worden trouw betaald. Wel blijven de beurzen op een all-time high niveau. Daarom hebben we het risicoprofiel van een aantal fondsen recent verhoogd naar M (midden) zoals o.a. bij GGT, USA en CGO. We hebben geen reden om de portefeuille drastisch te wijzigen ondanks de hoge beurskoersen van dit moment en het feit dat dividendrendementen daardoor wat lager zijn. Wij raden je wel aan om op dit moment niet te veel geld tegelijk te investeren. Doe het geleidelijk en neem de tijd.
Misschien willen sommige lezers daarom wel wachten op een correctie, die een keer gaat komen. Mocht die er komen, dan kun je lager instappen/bijkopen met een hoger dividendrendement. Bij prefs zien wel een lichte daling van de koersen (zie opmerking). Een aantal Prefs en babybonds worden weer koopwaardige omdat de call-date ver weg is en/of de aankoopprijs rond de 25$ ligt. We voegen een veilige CEF toe aan de Voorbeeldportefeuille, te weten JHI.

Opmerking:
Let wel op dat ook talloze prefs en babybonds in de Voorbeeldportefeuille nog steeds boven de nominale waarde van 25$ noteren terwijl de call-date voorbij is. Deze fondsen kun je beter niet (ver) boven de 25$ aankopen onder de huidige marktomstandigheden, tenzij je het risico van aflossen/terugtrekking van het fonds wilt nemen.

NEWT, wat te doen?
Wanneer wij fondsen opnemen in de Voorbeeldportefeuille letten we vanzelfsprekend niet alleen op de kwaliteit en continuïteit van het dividend, maar ook op de kwaliteit van het bedrijf of fonds als geheel. In welke markt opereert het bedrijf/fonds, zijn er unieke fondseigenschappen etc. Meestal gaat dat goed, soms niet, en soms is het plotseling niet meer zo duidelijk. Er is altijd wel een fonds/bedrijfssituatie die we niet voorzien. Vandaar ook dat we veel fondsen in portefeuille willen om het (koers)risico van de portefeuille als geheel te beperken. Een van de recente verassingen voor ons (en voor de markt) was de koersdaling van Newtek (NEWT).

NEWT wordt bank
Newtek is geen gewone BDC. Het heeft een uniek businessmodel. Men leent niet alleen geld aan (door)startend kleinere bedrijven, maar er zijn talloze andere activiteiten die sterk aanvullend zijn. Eén van deze unieke activiteiten is dat NEWT, als enige niet-bank in de VS, zogenaamde SBA-leningen mag verstekken aan startende bedrijven. Het grootste deel van deze leningen wordt gegarandeerd door de Amerikaanse overheid. Deze leningen zijn zeer lucratief voor NEWT. Daarnaast heeft men en aantal andere aanvullend bedrijfsactiviteiten zoals payroll-, cloud-, en verzekeringsdiensten, kortom een heel pakket om startende bedrijven te ondersteunen.

NEWT heeft de afgelopen jaren enorm gepresteerd met “Total Return” of 86.63% over de laatste 3 jaar. Zeer onverwachts heeft NEWT besloten om de National Bank of New York City over te nemen, een middelgrote bank. Kostenverlaging en cross-selling van producten worden genoemd als de belangrijkste reden voor de overname. NEWT gaat dus ook bankieren en daarmee wordt de status als BDC waarschijnlijk beëindigd. Dan hoeft NEWT geen 90% van zijn inkomsten aan dividend meer te betalen zoals wettelijk is verplicht in de VS. Daarmee kan het eigen vermogen worden gebruikt voor verdere groei en uitbreiding. De markt verwacht daarom een forse dividendverlaging later dit jaar. Gewoonlijk is een dividendverlaging nooit fijn voor beleggers, maar is dat hier ook zo?

NEWT betaalt in september een (variabel) dividend van 0.90$ per aandeel, het hoogste in haar geschiedenis en gedekt door opbrengsten. Natuurlijk is het op dit moment onduidelijk of NEWT zich meer zal gaan gedragen als een BDC of als een bank nadat de overname een feit is. De bedrijven, waaraan BDC’s lenen, passen meestal niet in het normale bankmodel. Wat gaat dit betekenen voor het bedrijf? De analisten zijn verdeeld.

Aan de andere kant is NEWT een zeer gezond bedrijf dat ongetwijfeld verdere groei zal laten zien. De kans is groot dat men daardoor een dividendgroei-fonds wordt (zie actueel juni 2021). Zoals je weet zijn dividendgroei-fondsen eveneens bijzonder aantrekkelijk op termijn omdat de “Total Return” veelal ook richting 10% per jaar gaat, maar dan bestaand uit dividend plus koerswinst. Als gevolg van het feit dat NEWT een soort bank wordt maar ook niet-bank activiteiten ontplooit is het onduidelijk was de toekomst zal inhouden.

Conclusie
De verwachting is dat het dividend zal kelderen omdat men niet meer 90% van de winst hoeft uit te betalen. De transitie van een BDC naar bankmodel hebben wij nog nooit meegemaakt en is voor ons ook nieuw, net als voor veel analisten. Maar voor ons staat wel vast dat NEWT een mooi uniek bedrijf is en blijft in de nabije toekomst. De kans dat het een dividendgroei-aandeel wordt is aanzienlijk. We houden van kwaliteit en NEWT is absoluut en kwaliteitsbedrijf.  Ook na de recente koersdaling is de “Total Return” nog immer ca 24% jaar over de laatste 10 jaar. Daarom houden we NEWT vooralsnog in portefeuille

Toegevoegd bij Conservative
John Hancock Investors Trust (JHI)
Zoals je weet is het in deze dagen niet zo eenvoudig om aantrekkelijk CEF’s te spotten. De meeste (bekende) CEF’s staan (te) hoog genoteerd, waardoor de dividendrendementen lager zij dan voorheen en je eveneens nauwelijks met discount kunt kopen. Soms moet je zelfs een premie betalen t.o.v. de waarde van de bezittingen van de CEF (NAV). Dus moeten we gaan kijk naar CEF’s die onder de radar opereren voor de meeste beleggers, maar die toch een positief langjarig trackrecord hebben v.w.b. dividend en “Total Return”. En dan komen we uit bij John Hancock Investors Trust.
JHI is een hoogrenderend obligatiefonds van John Hancock, een van de oudste vermogensbeheerder in de VS met een uitstekende reputatie. (We hebben al een ander fonds van deze firma in portefeuille te weten JTD).
Het dividendrendement bedraagt ca. 8% dat volledig wordt gedekt door de inkomsten. Het dividend is recent nog verhoogd met 20%, maar schommelt enigszins in de tijd. Ondanks het hoge dividend is dit een laagrisico-fonds.
De Total Return (dividend + koerswinst) over de afgelopen 5-6 jaar is ca 10 – 11 %/jaar.