Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne raakt ons allemaal. De schrijnende beelden en de onzekerheid over de toekomst laten niemand onberoerd. En het laat zich niet voorspellen hoe het zal aflopen.

De oorlogsomstandigheden raken ook de beurzen, vooral die in Europa. Het voelt ongemakkelijk om je je daar op dit ogenblik druk over te maken. Maar toch, een paar korte kanttekeningen.

Voor hoog-dividendbeleggers is het financiële leed beperkt. Dividendwijzigingen naar aanleiding van de oorlog hebben zich niet voorgedaan.

Natuurlijk valt de handel tussen de VS en Rusland grotendeels stil, evenals tussen Europa en Rusland. De consequentie is dat de handel tussen de VS en Europa zal toenemen. En dat er meer vraag komt naar innovatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven aan beide zijden van de oceaan. Ook de handel met China zal getroffen worden, zo is de verwachting, omdat men nog altijd nauwe banden onderhoudt met Rusland.

Amerika zit ver van het front en het verleden heeft geleerd dat problemen elders in de wereld indirect leiden tot economische groei in de VS. Amerikaanse analisten zien dat met name gebeuren bij fondsen van de volgende typen: MLPs, BDCs en REITs.
MLPs varen wel bij de toegenomen vraag naar olie en gas uit de VS.
Van BDCs wordt verwacht dat ze niet geraakt worden door bijvoorbeeld de sancties. Het gaat vooral om kleine en middelgrote bedrijven, die geen banden hebben met Rusland.
Dat geldt ook voor REITs, die geen relatie hebben met Rusland en vooral in tijden van oplopende inflatie een toevluchtshaven kunnen zijn.

Dat gezegd hebbende, moeten we ons in de eerste plaats toch het lot van de Oekraïners aantrekken. En als we – mede door te investeren in hoog-dividendfondsen – financieel ruimte hebben, zijn dat de mensen waar het goed aan besteed is.