Actueel 24 augustus 2020

Onroerend goed, altijd goed

Nu de zomer en de vakantieperiode langzamerhand teneinde loopt wordt het misschien weer eens tijd om je dividendportefeuille tegen het licht te houden met het oog op de huidige marktsituatie.

De beurzen in de VS bereiken immers steeds nieuwe hoogtepunten. Het ene record na het andere sneuvelt. Hoe kan dat,  zul je zeggen, terwijl de meeste economieën nog lang niet zijn bekomen van alle Corona-schade.
Zoals ik al eerder schreef lijkt er een aantal redenen voor dit forse herstel na de krach van 23 en 24 maart van dit jaar, waarbij vele fondsen tot wel 60% in koers daalden. Wat zit achter dit snelle en forse herstel?

Meer instappers na een crash
Allereerst kunnen bedrijven niet “zo maar” 60% van hun beurswaarde verliezen, al was het maar omdat de economie voor die tijd nauwelijks problemen kende. Herstel volgt dan altijd, omdat aandelen koopjes zijn geworden. Wederom is bewezen dat uitstappen/verkopen na een dip of een krach altijd onverstandig is; de bekende valkuil van vele particuliere investeerders. Beurzen keren altijd weer terug naar hun oude niveau, dat is altijd al zo geweest. Velen hebben zich dat ook gerealiseerd, zijn opnieuw (soms te laat) weer ingestapt of hebben bijgekocht. Dividendbeleggers “pakken” dan vaak eveneens extra hoge dividenden. Maar je hebt wel stalen zenuwen nodig in een dergelijke periode, ook dat is duidelijk.

Tech is leading
Op korte termijn wordt de huidige beurshausse grotendeels gedreven door Tech-fondsen die juist in Coronatijd hun producten en diensten nog meer kunnen verkopen. Let echter wel; het gaat slechts om een handvol tech-bedrijven die de huidige beurs opstuwen zoals de de FAANG-fondsen (Facebook, Amazon, etc.) en ook bijvoorbeeld Tesla. Het overgrote deel van de Amerikaanse Tech-fondsen doet hier niet of mindere mate aan mee. Straks meer hierover.

(Te) veel geld beschikbaar
Er is heel veel geld in de markt en dat moet ergens heen gezien de lage rente. De aandelenbeurs is in feite de enige optie tenzij je wilt gokken op bijvoorbeeld goud en andere edele metalen.

Vooruit kijken
Beleggers kijken altijd vooruit en gaan er vanuit dat Corona vroeg of laat onder controle komt.

Kortom we hebben te maken met een enorme beurshausse zonder dat de onderliggende economie daarvoor nu aanleiding geeft.
Toch zijn er sectoren die nog ondergewaardeerd zijn en die je nu in overweging kunt nemen om (bij) te kopen, met soms een extra hoog dividendrendement. Een van deze ondergewaardeerde sectoren zijn de Real Estate Investment Trusts (REIT’s).
En daar gaan we het deze keer eens verder over hebben.

REIT versus Tech

REIT’s genereerden de afgelopen 20 jaar een jaarlijks rendement (return) van 15%. Ter vergelijking: Tech-aandelen genereerden slechts 7% per jaar tot aan de recente crisis, mede omdat de meeste Tech-fondsen weinig of geen dividend uitkeren.(Als je toch wilt profiteren van Tech-fondsen kun je een stabiel Closed end Fund kopen bijvoorbeeld HQH, USA of een BDC zoals HRZN).
Tech-aandelen zijn momenteel duur, heel duur en de groei van tech zal afnemen na Corona. Een risico dus wanneer je er nu in investeert, mede omdat je dus vrijwel geen dividend ontvangt. Voor Tech-aandelen wordt momenteel veelal bijna 50 keer de winst betaald; dat is enorm hoog t.o.v. niet-Tech aandelen en nog nooit eerder vertoont.

Ter vergelijking: REIT’s zijn geprijsd tegen de laagste waardering in meer dan 10 jaar.
Echter, historisch gezien is het altijd zeer winstgevend geweest om REIT’s te kopen na een krach.
De laatste keer dat REIT’s zo goedkoop waren in vergelijking met andere aandelen was in 2008/2009. Nadien echter versloegen REIT’s gemakkelijk de technische aandelen v.w.b. jaarlijks rendement, nogmaals mede door het hoge dividend.
REIT’s zijn immers verplicht om 90% van hun winst uit te keren aan de aandeelhouder!
Deze keer zal het niet anders zijn; de huidige onderwaardering van REIT’s gaat voorbij en ze zullen hun hun koppositie weer (terug)pakken. Een tweede reden waarom Tech-aandelen gemiddeld in de tijd ondermaats presteerden, is omdat tegenover elk succesvol Tech-bedrijf veel mislukkingen staan. Het op voorhand kiezen van een succesvol Tech-fonds zoals Amazon, Google, Tesla etc. zal meestal niet lukken. Tech is een groeiende maar complexe markt met weinig echte winnaars. En…tech-bedrijven komen er gaan. Zelf heb ik het grootste deel van mijn werkende leven voor grote Amerikaanse tech-bedrijven gewerkt en de hectiek van deze markt aan den lijve meegemaakt. Kortom, met blijvend succes investeren in Tech blijft moeilijk; dan zijn REIT’s veel voorspelbaarder.

REIT’s boven Tech?
De meeste REIT’s hebben een eenvoudig businessmodel dat ook begrijpelijk is voor particuliere investeerders. Ze bezitten of financieren onroerend goed, om huur of rente-inkomsten te genereren. Met kwalitatief goede REIT’s in de juiste markt zit je eigenlijke meestal goed. De REIT-sector kent natuurlijk ook ups en downs tijdens onzeker marktomstandigheden, maar de opbrengsten (waardegroei en dividend) zijn de afgelopen 20 jaar veel consistenter geweest dan bij Tech, met gemiddeld 15% rendement/jaar.

REIT’s nu goedkoop
Eigenlijk zou je nu moeten overwegen om REIT’s te kopen omdat ze nog steeds ondergewaardeerd zijn, zeker t.o.v. Tech.
Daarnaast houden de meeste REIT’s hun inkomen/omzet toch grotendeels op peil, zelfs in Corona-tijd. De markt ziet dit wel eens wat somberder, maar feit is dat de meeste REIT-bezitters niet erg getroffen zullen zijn, te meer daar verder herstel zo goed als zeker is. De overgrote meerderheid van REIT’s is erin geslaagd om bijna 100% van de huren en hypotheken volledig en op tijd te innen; slechts een handvol REIT’s worstelt hiermee. Daarom denken veel beleggers dat REIT’s uit de gratie zijn. Het tegendeel zal waar blijken. We hebben het immers over een tijdelijke crisis, niet over een permanente. Veel beleggers lijken te denken dat “deze tijd anders is” en dat de behoefte aan vastgoed in de toekomst radicaal zal veranderen. Ik geloof dat niet. Elke keer, wanneer we door een crisis gaan, beginnen beleggers te speculeren over een “nieuw normaal”. In werkelijkheid keert het leven altijd terug naar normaal, zelfs na oorlogen, terroristische aanslagen en ook na pandemieën.
REIT’s zijn in het verleden vaker met meer dan 30-40% % gedaald. Toch zijn ze altijd volledig hersteld. Deze keer zal het niet anders gaan. Daarom zijn REIT’s zo’n aantrekkelijke investeringssector op dit moment, zeker t.o.v. Tech.

REIT’s en de inkomens-belegger
Als dividendbelegger is ons doel niet om de markt te verslaan integendeel. Ons doel is om permanent groeiend inkomen te genereren via continu stabiel dividend, zonder veel zorgen om de nukken van de markt. (Sleep well at night).
Zijn er dan geen REIT’s die in de afgelopen 20 jaar hun dividend hebben verlaagd? Jazeker wel. Met name tijdens de financiële crisis in 2008-2009 hebben veel REIT’s hun dividend verlaagd echter:
Zelfs in 2009, bleven REIT’s gemiddeld meer dan drie keer zoveel dividend uitkeren als de SPY. (SPY is de naam van de Amerikaanse index tracker/ETF voor de top 500 bedrijven in de VS).
Als je wilt (verder) bouwen aan een inkomstenstroom, en als je 100% van de dividenden wilt/kunt herbeleggen, dan kun je eigenlijk niet om REIT’s heen. Het kopen van REIT’s na en crash is altijd een goede investering gebleken. Nu is de tijd daarvoor; ze zijn nog goedkoop.
Onze voorbeeldportefeuille bevat een aantal hoogwaardige REIT’s die allemaal in aanmerking komen. Denk daarbij aan AGNC, IRM, ABR, LADR.

REIT en Prefs
Bij Beterbeleggendandebank zijn we grote fans van preferente aandelen (Prefs) en in het bijzonder van Prefs uitgeven door REIT’s. Nog even de voordelen:

 • In de VS moeten REIT’s verplicht hun winst voor 90% uitbetalen aan de aandeelhouder in de vorm van dividend.
 • Dividenden op preferente aandelen moeten als eerste worden betaald voordat dividenden aan gewone aandeelhouders mogen worden betaald. Pref-bezitters hebben dus altijd voorrang.
 • Preferente dividenden zijn daardoor niet alleen veiliger, maar vertonen ook aanzienlijk minder koersvolatiliteit dan gewone aandelen.
 • Daarom zijn preferente aandelen bij uitstek geschikt voor conservatieve inkomensbeleggers en pensionado’s.

Preferente aandelen zorgen dus voor stabiel inkomen, zelfs in ongunstige marktomstandigheden. In maart 2020 werden ook de prefs in de voorbeeldportefeuille op de proef gesteld. Sommige dividenden werden opgeschort, maar de meeste werden vrij snel hervat. Bovendien, omdat ze cumulatief zijn, werden ze volledig met terugwerkende kracht betaald.
De meeste preferente aandelen zijn aanzienlijk hersteld van hun dieptepunten en niet alleen de Prefs van REIT’s. Je kunt echter nog steeds REIT-prefs kopen onder hun nominale waarde van (meestal) 25$, een prima korting dus met hoger dividendrendement.
Onze portefeuille kent nu 9 Prefs waarvan 3 REIT-prefs zijn te weten TWO-A, AGNCO en LMRKP; we voegen opnieuw een REIT-pref toe deze keer. Doe er je voordeel mee.

Tot slot:
Ben je een (oudere) jongere, dan zijn REIT’s extra aantrekkelijk gezien hun hoge spaar/dividendrendement op langere termijn. Voor ouderen zijn vooral de REIT-prefs een aanrader. In dit verband het gezegde:
Wijsheid komt vaak met de leeftijd, maar het kan geen kwaad om eerder wijs te worden!

Dollar perikelen?

Regelmatig krijgen wij vragen over het dollar-risico van beleggen in de VS en of dat eventueel te verminderen is. De dollar wordt de laatste tijd weer goedkoper t.o.v. de euro. Allereerst moet gezegd worden dat er bij beleggen of zakendoen in het buitenland altijd een valutarisico meespeelt. Dan kan zowel positief als negatief zijn; dat hebben we al vaker ervaren.
Het antwoord is dat er weinig aan te doen valt zonder hoge kosten voor bijvoorbeeld het afdekken van het risico. Wanneer je jouw beleggingen ook spreidt in de tijd wordt het dollarrisico minder. Risicospreiding betekent immers spreiding in type fondsen maar ook spreiding in de tijd. Niet alles tegelijk investeren dus. Met bijvoorbeeld maandelijkse aankoop van fondsen loop je minder dollarrisico. Bij herbeleggen van dividend gaat dit vanzelf. Overigens lopen alle beleggers dit risico, ook institutionele beleggers zoals pensioenfondsen al zie je dat vaak niet direct.

Opmerking: Mocht iemand toch een eenvoudige en goedkope oplossing weten voor het afdekken van euro/dollar-risico dan horen we dat natuurlijk graag.

Hoe hou jij je dividendportefeuille bij?

Stapsgewijs aankopen en spreiden. Twee basisprincipes om een gezonde hoogdividendportefeuille op te bouwen. Maar hoe hou je het overzicht?
Sommigen hebben aan het dashboard van de broker genoeg. Daar is uiteindelijk alles op terug te vinden. Maar als je het allemaal wat overzichtelijker wilt hebben, of er wat extra berekeningen op wilt loslaten, heb je misschien behoefte aan meer.
Voor veel mensen is een spreadsheet waarop je maandelijks of per kwartaal je binnenkomende dividenden invult al een hele stap voorwaarts. We hebben er verschillende voorbij zien komen. Maar bijna altijd vereisen ze de nodige handigheid met Excel. En als je dat hebt, heb je waarschijnlijk zelf al iets gebouwd. Mocht iemand een ‘out of the box’ oplossing hebben, dan laten we daar graag andere abonnees kennis mee maken.

Er zijn ook speciale programma’s om een en ander bij te houden en door te rekenen. Onze ambassador Jos Rutten is bijvoorbeeld een enthousiaste gebruiker van het (dividend)portefeuille beheersprogramma genaamd “Portfolio Performance”. Op ons verzoek zette hij zijn ervaringen op een rij. Hieronder in het kort meer over het programma. Voor de uitgebreide versie klik je onderaan op de link.

Portfolio Performance
Portfolio Performance is een programma om de prestaties van een dividendportefeuille over meerdere accounts te meten gebruikmakend van True-Time Weighted Return of Internal Rate of Return.
Het betreft een Open Source programma dat gratis te downloaden is. Je hoeft je nergens aan te melden of een account aan te maken. Aandelenkoersen en valuta omrekeningen vinden automatisch plaats bij het openen van het programma.
Invoer van gegevens kan afhankelijk van de omvang van de portefeuille wat tijd vergen, maar vervolgens kunnen zaken zoals het invoeren van dividenden automatisch verwerkt worden.
Nadat alle transacties ingevoerd zijn komt de kracht van het programma pas goed tot zijn recht. Het wordt omschreven als een ‘statistiek monster’. Grafische weergave, dashboards, rendementsberekeningen, dividend- en kostenontwikkelingen, voorstellen tot herbalanceren en nog veel meer mogelijkheden zijn beschikbaar.
Mijn ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. Ik heb hiermee een tool die mij in staat stelt mijn inkomensgerichte dividendportefeuille zodanig in te richten en te monitoren dat het aan bijna al mijn wensen en doelstellingen voldoet.
Lees de uitgebreide toelichting

Vragen aan de lezers

Wij ontvangen dagelijks vragen van lezers die we zo goed mogelijk trachten te beantwoorden. Omgekeerd hebben wij ook wel eens een vraag aan onze lezers. Dat zijn veelal situaties of vragen waar we niet direct een antwoord op hebben of waarover wij de ervaring missen. Misschien heb jij die wel, zodat alle abonnees er hun voordeel mee kunnen doen. Hier zijn er twee:

Stock Yield Enhancement Program
LYNX biedt beleggers de mogelijkheid om extra inkomsten te genereren met aandelen in je portefeuille door deelname aan het “Stock Yield Enhancement Program”. Middels dit programma geeft u toestemming deze aandelen uit te lenen aan derden ten behoeve van short sale transacties, ofwel het speculeren, door de lener van uw stukken, op een koersdaling van het aandeel. Worden uw stukken uitgeleend, dan ontvangt u hiervoor een vergoeding. Heef iemand hier al ervaring mee?
https://www.lynx.nl/stock-yield-enhancement-program/

MEXEM

Beter beleggen dan de bank heeft een uitgebreid gesprek gehad met een nieuwe snelgroeiende broker in Nederland te weten MEXEM.
MEXEM maakt gebruik van het brokerplatform van Interactive Brokers evenals LYNX. Mexem is geregistreerd bij de AFM, KIFID en FSMA (België); er lijken verder ruim voldoende zekerheden. Men claimt dat men aanzienlijk goedkoper is dan LYNX en vrijwel alle andere brokers.
Nu gaan wij normaliter niet voor de goedkoopste broker. Goedkoop kan duurkoop zij zoals we hebben gezien bij DeGiro.

Voor HD-beleggen moet een broker:

 • (Bijna) alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille beschikbaar hebben of maken.
 • Op de juiste wijze automatisch bron/dividend belasting afhandelen en administreren.
 • Jaarlijks een fiscaal overzicht beschikbaar stellen.
 • Een goed functionerende helpdesk.

Graag vernemen wij of er lezers zijn die al gebruik maken van deze broker of dit overwegen. Wanneer blijkt dat ook MEXEM op deze punten geschikt is voor HD-beleggen in de VS dan laten we je dat natuurlijk weten.

De Voorbeeldportefeuille

De voorbeeldportefeuille lijkt verder op weg naar de stabiliteit van voorheen.

Aardig in dit verband is een artikel in de Financiële Telegraaf van 24 augustus met de dreigende kop: ’Dramatische daling van dividendbetalingen’. Om vervolgens te beginnen met: Aandeelhouders hebben over het tweede kwartaal wereldwijd voor ruim $100 miljard aan dividend verloren. Amerikaanse aandeelhouders springen er juist relatief goed uit.
De Telegraaf verwijst naar de meest recente telling van vermogensbeheerder Janus Henderson in zijn Global Dividend Index. Die stelt daarin onder meer:
• North American dividends were almost unchanged year-on-year
• US payouts fell 0.1% to $123.0bn with only one tenth of companies cutting or cancelling dividends

Ook in het “Conservative deel” zijn alle dividenden nog immer constant en stabiel. Ook in de Advanced-portefeuille zien we verder herstel. We hebben eerder geconstateerd dat ook hier de meeste dividenden gelijk gebleven zijn, maar niet allemaal. Toch lijkt ook hier de stabiliteit weer terug te keren waarbij sommige fondsen hun dividend alweer verhogen. Zoals eerder aangegeven breiden we Conservative portefeuille nog wat verder uit. We hebben immers nog niet de onzekere tijden achter ons gelaten. We voegen twee “veilige” fondsen toe, een preferent aandeel en een Closed End Fund. Daarmee verschuift de balans tussen Conservative en Advanced naar ongeveer 40/60 en dat lijkt oké, zolang we in mindere economische tijden leven.

Conservative portefeuille

Toegevoegd

Cohen & Steers Closed-End Opportunity: FOF
FOF is wederom een fonds van de bekende vermogensbeheerder Cohen & Steers. Een van de specialiteiten van de C&S is het zeer succesvol op de markt brengen van Closed end Funds (CEF) in een specifiek marktsegment.
Zo hebben we recent nog het fonds Quality Income Realty Fund toegevoegd (RQI), eveneens van Cohen & Steers. RQI belegt uitsluitend in REIT’s (Real Estate investment Trusts) en is zeker een goed alternatief voor hen die gespreid in REIT’s willen beleggen.

Dit keer voegen we een CEF toe dat uitsluitend belegt in andere CEF’s.

Een fonds van fondsen dus. Je weet wellicht dat er in de VS ca 600 CEF’s bestaan, die alle bezittingen hebben in de vorm van aandelen, obligaties, etc. Niet alle CEF’s zijn natuurlijk even succesvol. Het is de specialiteit van de managers van FOF om te beleggen in de “goede” CEF’s en ze doen dat buitengewoon adequaat.

Onderstaande plaatje laat als voorbeeld een investering zien van 10K$ in FOF op 1 jan 2010. Je ziet dat het gemiddelde jaarlijkse rendement (annual return bij herbeleggen van dividend) uitkomt op maar liefst 8,31 % tot op heden. Ook zou je gedurende die 10 jaar veel meer aandelen in bezit hebben gekregen via herbeleggen te weten bijna 2000 (ending shares) en zou je investering zijn gestegen tot ruim 23.000$.
En dat terwijl de beurskoers van FOF nu zelfs lager is dan in 2010! Hoe kan dat?
Je weet inmiddels dat CEF’s hoofdzakelijk gericht zijn op stabiel inkomen en dat koerswinst secundair is, en dat geldt ook voor deze. FOF heeft, sinds de start in 2006, consequent elke maand dividend uitgekeerd. Een uiterst betrouwbaar fonds dus omdat men belegt in andere CEF’s. Je hebt daardoor een ongekende spreiding binnen dit fonds van enige duizenden bedrijven. Een aanrader dus.

American Finance Trust, Inc. 7.50% PFD A (AFINP)
American Finance Trust is een gerenommeerde Real Estate Investment Trust (REIT). Het bedrijf richt op het verwerven van commercieel vastgoed. De bezittingen omvatten voornamelijk vrijstaande panden met zeer kredietwaardige huurders voornamelijk in de lifestyle business. Het gewone aandeel (AFIN) is als REIT ook aantrekkelijk met een dividendrendement van ca. 11% (zie onze beschouwing over REIT’s hiervoor). AFIN is altijd een consistente dividendbetaler geweest.

Toch kiezen we voor de pref van AFIN te weten AFINP. Deze pref is op de markt sinds de zomer van 2019. Bovendien is een “REIT-pref” veiliger, zeker wanneer de REIT ook “gewoon” dividend uitkeert zoals bij AFIN. Zoals je weet moet Pref-dividend altijd eerst worden betaald, voordat “gewoon dividend” wordt uitgekeerd.

Deze pref heeft alle kenmerken van een “rustige” pref zoals:

 • Optioneel “terughaalbaar van de beurs” pas na maart 2024 (first call date).
 • Een eeuwigdurende looptijd (perpetual).
 • Cumulatief, d.w.z. dividend moeten altijd worden betaald ook na een eventuele pauze.
 • Nu aantrekkelijke geprijsd (onder de25$).

Het dividendrendement bedraagt op dit moment ca. 8 % netto! Je betaalt geen bronbelasting.

Advanced portefeuille

Verwijderd

Guggenheim Enhanced Equity Income Fund (GPM)
GPM is een van de Closed end Funds die de Corona-crises niet goed heeft doorstaan. Dat komt omdat dit fonds voornamelijk wereldwijd in aandelen belegt in combinatie met optie-strategieën. Ofschoon het fonds afkomstig van een van de grootste Amerikaanse vermogensbeheerders (Guggenheim) zijn wij niet meer onder de indruk van de prestaties van het fonds. Als een van de weinige CEF’s heeft GPM het dividend met maar liefst 50% verlaagd. Dat zien we niet veel. Misschien gaat men het dividend wel weer verhogen binnenkort, maar daar willen we niet op wachten. We verwijderen het fonds uit daarom uit de portefeuille

Andere Portefeuille wetenswaardigheden

Tekla Healthcare Investors (HQH)
Dit tech-Closed end Fund hebben we toegevoegd aan de portefeuille in april van dit jaar. Kort daarop heeft het fonds een beperkte dividendverlaging aangekondigd van 12%. Recent heeft men deze dividendverlaging weer ongedaan gemaakt met een dividendverhoging van 19%. Daarnaast is de koers van het fonds in april ook nog eens gestegen met zo’n 30%.

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR)
Heeft het dividend recent verhoogd met 3 % naar 0.31$. Een van de prima REIT’s in de portefeuille.

Gabelli (GAB en GGT)
Zoals al eerder gemeld: vermogensbeheerder Gabelli hanteert al jaren een zogenaamde “10% dividend policy”. D.w.z. dat men tenminste 10% dividendrendement garandeert. Men heeft dit recent opnieuw bekrachtigd voor GAB en GGT. Een prettig idee.

Capital Southwest (CSWS)
CSWC is een Business Development Corporation (BDC) die al geruime tijd deel uitmaakt van onze voorbeelportefeuille. Ook CSWC heeft last gehad van de forse Corona-dip maar de koers is sinds end maart weer aanzienlijk opgeveerd en dat geldt ook voor de andere BDC’s in de portefeuille. De meeste BDC’s hebben overigens het dividend niet verlaagd of zelfs nadien soms alweer verhoogd.
Ook CSWC betaalt het dividend gewoon door; een goed teken.
CSWC is recent ook verkozen door de Amerikaanse SBA-overheidsdienst om kapitaal te verstrekken namens de SBA aan (door)startende bedrijven. De SBA is een Amerikaanse dienst binnen het Ministerie van Financiën die “small businesses” ondersteunt. En je weet, “small” betekent in Amerika vaak al honderden miljoenen. CSWS heeft dit contract gekregen van de SBA voor 10 jaar waardoor CSWC extra goedkoop kan lenen/ investeren in snelgroeiende ondernemingen. CSWC heeft ook al het dividend voor september aangekondigd in twee delen te weten 0.41$ en 0.10$ extra. Ook een fonds om “erbij te hebben/houden”.

Webinars | Workshops | Consult-online

Ook wij hebben vanwege de corona-crises meer gebruik moeten maken van de technisch middelen van deze tijd om de communicatie met onze relaties gaande te houden. Eigenlijk is ons dat goed bevallen en dat lijkt ook zo te zijn bij onze relaties. Daarom blijven we ook in de komende periode hiermee doorgaan. Dat geldt met name voor de (gratis) introductie-Webinars en trainingen/workshops.
Wel zullen we proberen dit najaar wederom ook in het land weer bijeenkomsten te plannen wanneer dat kan. Kortom; een combinatie van beide in de toekomst.


Nieuw: Webinars Portefeuille-review & update
Veel abonnees hebben ons gevraagd om regelmatig een Webinar-update te houten m.b.t de ontwikkelingen rondom de voorbeeldportefeuille. Dit in navolging van een dergelijk webinar in april jl. We zijn voornemens om dat vanaf nu op regelmatige basis te doen. De eerstvolgende is inmiddels gepland
.