Op safe met Babybonds

In de VS wordt veel gesproken over Fixed Income beleggen. Daarmee wordt bedoeld beleggen in fondsen die periodiek een vast inkomen bieden (per maand of kwartaal), dat meestal bestaat uit dividend en/of rente. In ons geval hebben we het dan over Babybonds en Preferente aandelen.

Onder Fixed Income wordt ook verstaan dat de uitkeringen van dergelijke fondsen in principe altijd hetzelfde zijn in geld/dollars. Ze hebben dus als kenmerk dat ze een vast bedrag aan dividend/rente betalen, zolang ze op de beurs aanwezig zijn.

Want ze mogen van de beurs worden verwijderd. Zowel Prefs als Babybonds hebben namelijk een zogenaamde calldate. Dit is de datum waarop het bedrijf de Pref of Babybond van de beurs mag halen. Maar dat hoeft niet. Gebeurt dat wel, dan wordt de Pref/Babybond zogenaamd “afgelost” en ontvang je $25 per aandeel (automatisch) terug via je broker. Daarom moet je dergelijke fondsen bij voorkeur aanschaffen als de koers op of onder de $25 ligt. Wanneer een Pref/Babybond niet wordt afgelost op de calldate loopt alles gewoon door ook v.w.b. de dividendbetalingen.

Al met al zijn Prefs en Babybonds daarom betrouwbare beleggingen, zelfs wanneer het uitgevende bedrijf onverhoopt in de (financiële) problemen zou komen.

Babybonds staan daarbij het hoogste in de rangorde v.w.b. veiligheid. Bonds zijn namelijk leningen, die moeten altijd als eerste worden (terug)betaald. Bovendien ontvang je hier rente i.p.v. dividend en rente is onbelast. Je betaalt 0% dividendbelasting. Anders is dat meestal 15%.

Een stapje lager qua veiligheid vind je de Prefs. Betaling van dividend op Prefs heeft altijd voorrang t.o.v. dividend op “gewone” aandelen. Dat is ook de reden dat we veelal Prefs in portefeuille hebben van bedrijven die ook dividend betalen op de gewone aandelen. Wanneer zo’n bedrijf in de problemen zou komen moet men dus eerst het Pref-dividend betalen alvorens men “gewoon dividend” mag betalen.