Pensioen beleggen – zo indexeer je jouw pensioen

Over veel zaken wordt “gesteggeld” in Nederland en dat geldt ook voor de pensioenen. Jaar in jaar uit wordt erover gedebatteerd in de politiek, bij de pensioenfondsen, de banken, verzekeraars, vakbonden etc.
En wordt het beter? Daarvan is weinig te merken. Pensioenen zijn al vele jaren niet geïndexeerd. In het laatste regeerakkoord stond zelfs het voornemen om ook de AOW niet meer te indexeren, zodat deze elementaire ouderdomsvoorziening niet meestijgt met andere uitkeringen of voor inflatie wordt gecorrigeerd.

Recent hebben sommige pensioenfondsen hun eerste verhoging aangekondigd. De dekkingsgraad is de boosdoener, weet u wel? Er zit immers “slechts” het astronomische bedrag van 1.560 miljard euro in kas. Maar gelukkig kunnen we van de recente verhoging maandelijks wel een paar extra biertjes drinken.
Nu komt er weer een nieuw pensioenstelsel; het huidige stelsel gaat volledig op de schop. Zo krijgen zelfstandigen waarschijnlijk ook te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsdekking.
Je kunt erop wachten; dit wordt weer een van die jarenlang slepende overheidsprojecten zonder winnaars. Alleen goed voor de portemonnee van (pensioen)adviseurs. Waar kennen we dat van?

Uitgesteld loon
Het Nederlandse pensioensysteem is gebaseerd op “uitgesteld loon”. Dat betekent dat je gedurende je arbeidsleven steeds een beetje loon afgeeft (en/of dat je werkgever dat doet). Daarmee wordt belegd. Je krijgt dat eigen loon als pensioen weer terug tegen de tijd dat je het nodig hebt, maar is dat zo? Velen die hun eerste pensioen ontvangen, klagen dat de hoogte van de uitkering achteraf tegenvalt. Dat kan komen door tal van oorzaken zoals verschillende banen, zoekgeraakte oude pensioenen of omdat het pensioenfonds zegt onvoldoende rendement te hebben gemaakt. Ook de giga-bedragen die worden betaald aan ingehuurde beleggingsfirma’s zijn al vaak onderwerp van discussie geweest, ook in de media.

Maar, als werknemer bouw je lang niet altijd automatisch pensioen op. Veel zzp’ers bouwen geen pensioen op. Volgens het CBS bouwen echter ook veel werkenden in loondienst geen pensioen op, of minimaal. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kent Nederland geen algemene pensioenplicht. Wel is in de meeste sectoren/grote bedrijven (via de cao) geregeld dat er pensioen wordt opgebouwd. Volgens het CBS is voor bijna een miljoen werknemers helemaal niets geregeld, of heel beperkt.

Nu aftrek, later belasting
Je kunt zelf natuurlijk ook (extra) een oudedagsvoorziening opbouwen. Bijvoorbeeld door een lijfrenterekening te openen en daarop elke maand geld te storten. Een lijfrente bij een verzekeraar lijkt aantrekkelijk, maar de opbrengsten zijn matig en je kunt er moeilijk (eerder) bij zonder hoge kosten.
Veel verstandiger is om zelf, gewoon via sparen of beleggen, vermogen/inkomen voor later opbouwen. Dat geldt ook voor hen die wel een pensioen verwachten, maar daarnaast willen toewerken naar een extra inkomen in eigen beheer en los val alle complexe en stringente Nederlandse mogelijkheden. Dan ben je veel flexibeler. En wanneer je dat doet via dividendbeleggen is het ook nog eens vrijwel belastingvrij.

Pensioen, zelf doen
Wil je het heft (deels) in eigen hand nemen, dan moet je eens kijken hoe veel Amerikanen dat doen.
In de VS heb je nauwelijks pensioenfondsen, van daar dat men het zelf moet doen via sparen/beleggen of een combinatie.  In Amerika is echt niet alles beter maar op dit punt kunnen we veel van ze leren. Je belegt daar in de grootste economie van de wereld. Dan moet je wel zelf in actie komen en niet alles aan ons “pensioenstelsel” overlaten. Je kunt via dividendbeleggen in de VS  een veel hogere uitkering bereiken dan via het sterk gereguleerde Nederlandse pensioensysteem. Je bent bovendien veel flexibeler en kunt erbij wanneer jij wilt. De Amerikaanse overheid stimuleert sterk sparen via (herbeleggen van) dividend en daar kunnen wij ook gebruik van maken. Tel daarbij op de mogelijkheid van “samengestelde interest” (herbeleggen van ontvangen dividend) en jouw vermogen/inkomen neemt snel toe.

Natuurlijk is dit artikel ook bedoeld als promotie voor het recent geactualiseerde boek “Permanent inkomen met Amerikaanse hoog-dividendaandelen”.
Maar feit blijft, dat ik dit boek grotendeels deels uit verbazing heb geschreven omdat deze (dividend) spaar/beleggings-methodiek in Nederland volledig onbekend is. Dat geldt eveneens voor financieel specialisten, adviseurs en planners.  Zij zullen je daarom altijd de hun bekende Nederlandse standaard mogelijkheden adviseren.
Maar wanneer je (extra) pensioen in eigen hand wilt nemen doe het dan anders. Het lezen van het boek is de eerste stap; dan gewoon aan de gang gaan en je dividendportefeuille opbouwen. Makkelijk en ook leuk om je toekomst in eigen hand te nemen.