Pensioen beleggen – zo begin je ermee

Beleggen in Amerikaanse hoog dividend aandelen biedt de nodige zekerheid. Maar uiteraard zijn ook dit soort aandelen gevoelig voor beursfluctuaties. Met als groot pluspunt dat het dividend vrijwel altijd ongestoord doorloopt; de basis voor een solide permanent inkomen.

Maar het kan uitmaken of je jong begint, of dat je pensioenleeftijd al in zicht komt.

De Voorbeeldportefeuille van het Active Income Plan is verdeeld in een Conservative en een Advanced gedeelte. De Conservative-portefeuille bevat hoofdzakelijk zogenaamde vastrentende waarden. Dat zijn effecten (aandelen of obligaties) die altijd een vaste uitkering betalen. In ons geval zijn dat vooral zogenaamde preferente aandelen en babybonds. Daarvan is het dividend/rente elke maand/kwartaal hetzelfde dollar-bedrag.

Je behaalt in normale tijden geen spectaculaire koerswinsten met de Conservative portefeuille. Het gaat hier hoofdzakelijk om permanente (vaste) inkomsten uit (herbeleggen) van dividendinkomsten en nauwelijks uit koerswinst.

De Advanced-portefeuille bevat met name zogenaamde Real Estate Investment Trusts (REIT), Business Development Corporations (BDC) en aandelen-CEF’s. Deze fondstypen zijn gemiddeld volatieler, maar bieden tegelijkertijd op termijn kans op koerswinst naast (hoog) dividend.

Hoe kun je hier mee omgaan als Income -belegger?

Het is in ieder geval verstandig om geleidelijk aan toe te werken naar ca. 30-40 fondsen. Geleidelijk, omdat je dan koersfluctuaties dempt en uitschieters zowel naar boven als naar beneden neutraliseert in de tijd en dat geldt eveneens voor het euro/dollar-risico.

Het opbouwen van een gespreide dividendportefeuille kan tijd kosten; zo’n één à twee jaar is niet vreemd. Tot zo ver niets nieuws maar welke fondsen en fondstypen kies ik bij de opbouw van mijn portefeuille? Kies ik hoofdzakelijk voor laag, midden of hoog risico-fondsen, of een mix?

Er bestaat geen eenduidig antwoord op deze vragen. Toch kunnen we je wel wat suggesties en ideeën geven.

Wanneer je op jongere leeftijd begint met income-beleggen, kun je gewoon een doorsnee van de Voorbeeldportefeuille gaan opbouwen. Dan zul je zien dat je inkomen gestaag groeit en tevens de waarde van je portefeuille, zeker wanneer je ook alle dividenden herbelegt. Je kunt er zelfs voor kiezen om meer fondsen uit Advanced op te nemen t.o.v. fondsen uit Conservative, zeg in verhouding 70/30. Dit omdat fondsen uit Advanced op termijn ook meer koerswinst kunnen genereren.

Op middelbare leeftijd zou je al wat meer kunnen opschuiven en naar een andere verdeling op basis van 50/50 en natuurlijk (deels) blijven herbeleggen.

Op latere leeftijd is het zaak om jouw portefeuillewaarde zoveel mogelijk intact te houden en ook je (pensioen) inkomstenstroom. Minder risico nemen dus. Dan is het wenselijk om meer nadruk te leggen op fondsen zoals prefs en babybonds. Misschien ga je dan je inkomsten grotendeels gebruiken om (deels) van te leven. Altijd een beetje blijven herinvesteren is wel verstandig vanwege inflatie.