Is je beleggingsportefeuille gericht op inkomen of rijkdom?

In de huidige corona-periode hebben we misschien wat tijd om ons te wagen aan zekere “levens-bespiegelingen” en ik doe daar graag eens aan mee.
Zoals velen van jullie weten hebben we onze bijeenkomsten in het land over hoog dividendbeleggen vervangen voor (drukbezochte) Webinars. Steeds beginnen we er dan mee om (veelal nieuwe) geïnteresseerden er op te wijzen dat je als belegger ook op een andere manier kunt gaan denken over beleggen. Kijk eens naar het alternatief, zeker als pensioen opbouwen voor jou voorop staat.
Voor de meeste beleggers is beleggen voor koerswinst de enige beleggingsdoestelling; dat is ons immers altijd voorgehouden. Maar er is ook een alternatief.
Je kunt namelijk ook beleggen/investeren voor direct (passief) inkomen i.p.v. koerswinst en daarmee minstens dezelfde resultaten boeken.
Deze mogelijkheid blijkt voor veel beleggers nieuw en onbekend.
Beleggen voor passief inkomen i.p.v. beleggen voor koerswinst; dat is het alternatief.

Soorten beleggers
Er zij twee soorten beleggers; zij die er energie uit halen, dagelijks de koersontwikkelingen volgen, een app bij de hand hebben en het mogelijk zelfs zien als een (serieuze) hobby.
Het andere type belegger belegt in feite omdat hij geen andere uitweg ziet om zijn vermogen beter te laten renderen dan bij de bank; of om een kapitaal te laten groeien omdat de bank geen rente meer geeft. Deze beleggers vinden beleggen eigenlijk minder leuk maar doen het uit noodzaak of ze laten het doen. Ik overdrijf natuurlijk hier maar een kern van waarheid zit er m.i. zeker in.

Of misschien moet je het zo zien:
Er zijn twee soorten beleggers. De eerste soort wil de waarde van zijn beleggingen, dus zijn portefeuille liefst continu zien stijgen. Hij/zij volgt alle beursberichten, financiële media, alle koersbewegingen, en stuurt daarop zeer persoonlijk en direct.
Het ander beleggers-type heeft de visie om zijn investeringen direct of later om te zetten in een permanente inkomstenstroom.
Dit type belegger is ver in de minderheid in Nederland zeker t.o.v. de VS.
Dit is tevens de reden waarom ik het boek “Beter belegen dan de bank” heb geschreven. Uiteindelijk hebben de meeste mensen als doel om inkomsten te generen al of niet via beleggen en daardoor “plezieriger te kunnen leven”.

Inkomen is cruciaal
Tijdens het grootste deel van ons werkzame leven concentreren we ons op ons inkomen. Hoeveel geld betaalt een baan, een uitkering of pensioen. Dat is de reden waarom er zoveel persoonlijke financiële producten zijn ontwikkeld zoals lijfrentes, pensioensparen, banksparen etc.
Jouw inleg wordt belegd door een financiële instelling, maar je krijgt er op termijn weinig voor terug.  Financiële instellingen, die deze producten ontwikkelden en verkopen, erkennen wel dat de meeste consumenten gewoon een voorspelbare inkomstenstroom willen. De meeste mensen willen zich immers niet bezighouden met het voortdurend moeten rekenen, samenstellen of beheren van een aandelenportefeuille, die later een inkomstenstroom zou kunnen genereren.

Vroeg lazen velen van ons de Donald Duck, waarin je de rijke oom Dagobert Duck zag zwemmen in zijn zwembad, gevuld gevuld met gouden munten; nu te vergelijken met een aanzienlijke aandelenportefeuille. Voor hem was dat prima, maar voor de meesten van ons is het uiteindelijke doel van onze “rijkdom” en investeringen, het genereren van een inkomstenstroom.
We moeten immers allemaal onze rekeningen betalen en willen zonder zorgen voorbereid zijn op onvoorziene (financiële) omstandigheden. Regelmatig inkomen biedt financiële zekerheid en flexibiliteit, niet de (dag)waarde van ons geïnvesteerde vermogen en/of onze aandelenportefeuille.

Maar wat zien we?
We zien dat de meeste mensen/beleggers bijna voor 100% zijn gefocust op de waarde van hun beleggingen. Gaat de waarde van je portefeuille omhoog of niet, dat is waar je op let toch of niet? Natuurlijk kun je ook je inkomsten laten groeien door waardegroei van de aandelen in je portefeuille. Maar dat is vaak een “bumpy ride” met ups en downs op onverwachte momenten. Vervolgens moet je toch vroeg of laat (een deel van) je aandelen verkopen voor inkomen. En dat wil je niet doen op een laagtepunt.

Maar je kunt ook je inkomstenstroom laten groeien door te focussen op direct inkomen uit jouw investeringen.

Sterker nog; je kunt je doelstelling voor een inkomstenstroom net zo makkelijk bereiken door te beleggen voor dividend i.p.v. te beleggen voor koerswinst (als je dat al lukt).

Het totaal-rendement van dividendbeleggen is minstens zo groot als beleggen voor koerswinst maar het is wel veel stabieler, voorspelbaarder en je slaapt er aanzienlijk beter bij.

Concreet betekent dit, dat je net zo makkelijk een een rendement op aandelen kunt behalen van 10% op basis van koerswinst als met een porteuille die 0% koerswinst oplevert maar wel 10% dividend, zeker in de VS. Dat betekent dus beleggen voor hoog dividend.

En als je dan ook nog eens in de gelegenheid bent om het dividend te herbeleggen dan ben je helemaal op de goede weg.

We hebben in onze portefeuille talloze fondstypen, waarbij koerswinst niet primair is maar wel dividend zoals bij Closed end Funds en Preferente aandelen. Ze zijn ervoor ontworpen. Je kunt met deze fondstypen 8-12 % jaarlijks rendement halen zonder dat het fonds (veel) in koers is gestegen over de dezelfde periode.

Conclusie
Particuliere bellegers worden in feite geïndoctrineerd met het feit dat de marktwaarde van je portefeuille de belangrijkste maatstaf is voor jouw beleggingsprestaties. Media en marktgoeroes praten uitsluitend daarover en de meeste beleggers volgen dat ook. Prijzen/koersen van allerlei fondsen en indexen, zoals de AEX, S&P 500, NASDAQ staan altijd vol in de belangstelling in alle media. Koers-, en index-fluctuaties worden op de voet gevolgd en als nieuws gebracht. Daarom is het geen wonder dat particuliere beleggers zijn gaan geloven dat beurs-indexen en koersontwikkelingen de belangrijkste factoren zijn om je op te concentreren bij het beheren van hun eigen portefeuilles.

Financiële instellingen en vermogensbeheerder, die portefeuilles van particulieren beheren, rapporteren de prestaties grotendeels op basis van de mate waarin de waarde van iemands portefeuille stijgt gedurende een bepaalde periode (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, enz.). Maar voor de meeste financiële instellingen en vermogensbeheerders, die aandelenportefeuilles beheren voor particulieren, vormen dividenden een relatief klein deel van het totale rendement; alles draait om koersontwikkelingen. Ook als bijvoorbeeld pensioen opbouwen voorop staat.

Waarom gebruiken zij koersstijgingen/dalingen als primaire prestatiemeting? Het korte antwoord is: ze hebben geen keus. De vermogensbeheersector heeft een gemeenschappelijke en makkelijk te begrijpen standaard nodig. Markt/koers waardering is de standaard, ongecompliceerd, gemakkelijk berekend en direct beschikbaar. Vermogensbeheer is een zeer concurrerende sector en professionele geldbeheerders moeten zichzelf constant bewijzen en hun waarde rechtvaardigen tegenover klanten, hun investeringscomités, hun raden van bestuur of wie het ook is die de beslissing neemt over hoe hen te “belonen”. Dan is een simpele meetmethodiek is essentieel.

En dat is precies wat we beogen met Hoogdividend-beleggen, maar dan wel zelf doen!