Algemeen

Portfolio Performance is een programma om de prestaties van een dividendportefeuille, over meerdere accounts, te meten gebruikmakend van True-Time Weighted Re bnturn of Internal Rate of Return.

Het betreft een zogenaamd ‘Open Source’ programma dat gratis te downloaden is, lokaal gebruikt kan worden en geschikt is voor zowel MacOS, Windows als Linux. Het programma vraagt geen persoonlijke gegevens of details over bankrekeningen. Je hoeft je nergens aan te melden of een account aan te maken. Aandelenkoersen en valuta omrekeningen vinden automatisch plaats bij het openen van het programma.

Invoer van gegevens kan afhankelijk van de omvang van de portefeuille wat tijd vergen, maar vervolgens kunnen zaken zoals het invoeren van dividenden automatisch verwerkt worden. Alle gegevens worden in XML opgeslagen voor verdere verwerking en kunnen als CSV worden geëxporteerd.

Nadat alle transacties ingevoerd zijn komt de kracht van het programma pas goed tot zijn recht. Het wordt omschreven als een ‘statistiek monster’. Grafische weergave, dashboards, rendementsberekeningen, dividend en kostenontwikkelingen, voorstellen tot herbalanceren en nog veel meer mogelijkheden zijn beschikbaar.

Het programma

Het programma is in een vijftal onderdelen opgebouwd. Hieronder volgt voor elk onderdeel een korte beschrijving.

Effecten:

Hier kunnen alle effecten die je wenst te monitoren worden ingevoerd. Dit is dus niet beperkt tot de effecten die in je portefeuille voorkomen. Dit is ook in vreemde valuta mogelijk. Tevens heb je de mogelijkheid om benchmarkgegevens aan te leggen. Denk hierbij aan een AEX- of Dow Jones index die je later kunt gebruiken als vergelijking met je eigen portefeuille. Per aandeel kan op basis van het symbool automatisch de actuele en historische koers uit Yahoo Finance worden geactualiseerd.

Rekeningen:

Hieronder wordt per broker een depositorekening en effectenrekening aangelegd. De depositorekening zal als cashrekening fungeren, terwijl de effectenrekening de actuele portefeuille bij de desbetreffende broker weergeeft. Boekingen die op de depositorekening worden geboekt, bestaan uit: storting, opname, rente, kosten en belastingen. Terwijl natuurlijk ook de koop, verkoop en ontvangen dividenden van de onderliggende aandelen hierop worden verwerkt.

Rapporten:

Dit is ontegenzeggelijk het meest interessante en krachtigste gedeelte van het programma. Hier worden overzichten van activa en de prestaties weergegeven. Er is een gedeelte waarin alle activa worden gepresenteerd. Denk aan een grafische weergave van geïnvesteerd vermogen versus de ontwikkelingen van jouw portefeuille of ten opzichte van je account. Filters en zelf te kiezen tijdvakken geven de mogelijkheid om dieper analyses te maken. Elke selectie is tevens als favoriet op slaan. Zo maak ik bijvoorbeeld analyses op basis van de gehele looptijd, ontwikkelingen per kalenderjaar en ook nog op basis van de laatste 20, 5 en 1 handelsdag(en).

Prestatie berekeningen (per account) kunnen ook worden weergegeven in een financieel overzicht waarbij ongerealiseerde en gerealiseerde resultaten worden aangevuld met dividenden, belastingen en kosten op zowel aandelen- als accountniveau. Dus altijd een sluitende berekening tussen stortingen en eindwaarde. Ook dit is weer grafisch te presenteren. Alle inkomsten en uitgaven worden ook nog separaat bijgehouden en kunnen op maand, kwartaal en jaarbasis worden weergegeven in bedragen, staafdiagrammen of geaccumuleerde grafieken.

Tot slot zijn al deze mogelijkheden samen te voegen in een dashboard, waarbij door middel van widgets ook berekeningen zoals True-Time Weighted Return en Internal Rate of Return toe te passen zijn.

Taxonomieën:

Deze geven de mogelijkheid om de portefeuille op een zelf te kiezen wijze te classificeren. Denk hierbij aan een verdeling ‘conservative’ en ‘advanced’. Of een indeling op type; BDC, Bond, PREF, REIT enz. Voor elk van deze indelingen kan je een zelf te bepalen weging in procenten ten opzichte van het totaal bepalen. Door deze verhouding te vergelijken met de actuele situatie worden voorstellen tot herbalanceren weergegeven.

Algemene gegevens:

Hieronder zijn zaken zoals de wisselkoersen, valutaconverter en overige instellingen vastgelegd.

Conclusie

Zijn er tekortkomingen aan dit programma? Jawel, zo mis ik de mogelijkheid om toekomstige dividenden te kunnen vastleggen. Wat ook een nadeel kan zijn is dat het programma in de Duitse taal ontwikkeld is. Ondertussen is het in meerdere talen te gebruiken waaronder ook Nederlands. Maar vaak moet je voor achtergrondinformatie de uitgebreide forumdiscussies volgen. Deze worden in beperkte mate in het Engels gevoerd en verder, wel weer zeer uitgebreid, in het Duits. Voor elke vraag is er overigens wel een antwoord of oplossing.

Tevens zijn er via de site: www.portfolio-performance.info/en/ en YouTube diverse handleidingen, video-instructies en extra toelichtingen te vinden over dit product.

Kortom: Mijn ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. Ik heb hiermee een tool die mijn in staat stelt mijn inkomensgerichte dividend portefeuille zodanig in te richten en te monitoren dat het aan bijna al mijn wensen en doelstellingen voldoet.

Jos Rutten
Ambassador Beter beleggen dan de bank