Eenvoudig 8-10 % netto rendement met “Prefs”

Vrijwel alle abonnees van onze site hebben een of meerder preferente aandelen (Prefs) opgenomen in hun portefeuille. De reden is niet moeilijk te raden. Preferente aandelen zijn namelijk een zeer rustige belegging, zonder slapeloze nachten en bovendien meer dan gemiddeld veilig.

Ik zal uitleggen waarom.

Amerikaans bedrijven, meestal de grotere gerenommeerde, kunnen op diverse manieren geld aantrekken. Een van deze manieren is het uitgeven van zogenaamde preferente aandelen (Prefs), naast “gewone aandelen”.
Wat is nu precies een preferent aandeel, die vooral bij Amerikaanse bedrijven populair zijn?

Een preferent aandeel wordt uitgegeven om geld aan te trekken, maar de bezitters hebben andere voordelen en rechten.
Een Pref koopt u gewoon op de beurs net als een gewoon aandeel. De meeste Prefs worden uitgegeven tegen een nominale waarde van 25$ (soms 50$). U zult dus altijd zien dat de koers van Prefs meestal rondom deze 25$ blijft schommelen gedurende de looptijd, tenzij er fundamenteel iets misgaat met het bedrijf.
Een preferent aandeel heeft een zogenaamde couponrente, dat is het dividend dat het bedrijf aan u betaalt. Amerikaanse Prefs betalen per maand of per kwartaal. Dit dividend is in feite rente en blijft in vrijwel alle gevallen gelijk gedurende de looptijd. Gewoonlijk hebben Prefs een looptijd zonder einddatum (perpetual); wel kan het uitgevende bedrijf de Pref van de beurs halen na een bepaalde datum maar dat hoeft niet. In dat geval ontvangt u de uitgiftewaarde (25$) plus achterstallig dividend.
Preferente aandelen kunnen cumulatief zijn of non-cumulatief. Onze Voorbeeldportefeuille nemen wij hoofdzakelijk cumulatieve Prefs op. Bij cum-prefs kan het bedrijf namelijk de betaling van dividend tijdelijk bevriezen bij “problemen”.
Het uitgevende bedrijf is dan echter te allen tijde wettelijk verplicht het achterstallige dividend op een later tijdstip alsnog uit te betalen.
Als het dividend uiteindelijk niet meer zou worden uitgekeerd, is het bedrijf in feite failliet

Preferente aandeelhouders hebben daarnaast altijd de prioriteit, m.b.t. de ontvangst van dividend, boven de gewone aandeelhouders. Aan gewone aandeelhouders is in principe nooit dividend verschuldigd; aan pref-aandeelhouders wel.

Zijn er dan geen nadelen?
Eigenlijk niet zo veel. Koerswinst is met Prefs niet waarschijnlijk tenzij u ze aankoopt onder de 25$. (Wel uitkijken dan want een Pref met een waarde van 20$ of minder kan een reden hebben). Het Pref-dividend blijf daarnaast altijd constant en groeit nooit. Al met al vormen Prefs meestal een rustige stabiele belegging voor vele jaren.
Wanneer u Prefs koopt via Binckbank of Alex betaalt u geen bronbelasting. Het dividend is dan 100 % netto. Bij DeGiro betaalt u 15%. Vraag me niet waarom dit verschil; ik ben er nog niet achter.
Onze voorbeeldportefeuille bevat tal van Prefs die al jaren een dividendrendement opleveren van 8-10% netto. Prefs ook iets voor u?