Pripps, nu al mislukt?

Ik heb de afgelopen maanden veel geschreven over de Pripps-verordening, die beleggen in specifieke Amerikaanse fondsen zoals ETF’s en CEF’s  via Nederlandse brokers moeilijk c.q. onmogelijk maakt. Ik heb ook geschreven dat de financiële wereld, de toezichthouder en de politiek zich er niet zo druk over lijken te maken. Minister Hoekstra van Financiën heeft het onderwerp weggewoven na Kamervragen en de toezichthouder zegt dat men uitsluitend de naleving van de regels controleert.

Op maandag 15 oktober 2018 bestede Kassa aandacht aan dit onderwerp. Ofschoon ik wel zag aankomen dat Pripps nauwelijks zou kunnen gaan werken deed Kassa er nog een flinke schep bovenop. Pripps vereist, zoals u weet, een financiële bijsluiter van de uitgevende partij. Kassa toonde de inhoud van diverse financiële bijsluiters en ik was verbijsterd over wat ik hoorde. De bijsluiters zijn dermate onduidelijk in taalgebruik en tevens zo complex qua inhoud, dat ze hun doel volledig voorbijschieten. Het woordgebruik en de terminologie zijn voor vrijwel niemand te begrijpen en zeker niet voor de gemiddelde consument waar ze immers voor bedoeld zijn.

Volgens Carien de Jager van de Rijksuniversiteit Groningen, die recent op dit onderwerp promoveerde, halen financiële bijsluiters maar weinig uit. Ze bieden geen bescherming aan de consument, want het taalgebruik is lastig en de ingewikkelde producten zijn ook moeilijk in eenvoudige taal aan de consument uit te leggen. Kortom, al die informatie ter grootte van twee à drie A4tjes heeft weinig zin.
Bovendien schrijven de financiële instellingen de bijsluiter zelf, volgens regels die door de AFM worden gecontroleerd. Zou het kunnen dat financiële instellingen de bijsluiter expres onbegrijpelijk maken? De Jager weet het niet, maar wel dat het eenvoudiger moet kunnen.
Er zijn natuurlijk wel prikkels om onbegrijpelijke taal te gebruiken. En transparantie is al geen sterk punt bij financiële instellingen

Wij lijken dus (weer) opscheept met zinloze regelgeving ter verhoging van ons vertrouwen in de financiële sector. Kan iemand daar eens echt iets aan doen? Dan kunnen we tenminste weer gewoon beleggen, ook in de VS. Ook Europa blijkt dus goed in het opwerpen van handelsbelemmeringen.