Actueel 24 juni 2020

Dividend in dynamische tijden

De Corona-crises is al enige tijd gaande en we beleven “dynamisch tijden”, ook als belegger. De dreun van 23/24 maart jongstleden ligt nog vers in ons geheugen en voor vele beleggers leek het of de wereld op dat moment even stil stond. Zo’n acute beursdaling tot wel 50-60 % op één dag komt vrijwel nooit voor, en zeker niet met een virus als oorzaak.

Zoals ik ook al eerder schreef heeft een degelijke beursdaling helemaal niets met de realiteit te maken. De voornaamste reden van zo’n daling/crash is paniek gevolgd door een kettingreactie van verkooporders. Deze reactie wordt eerst in gang gezet door nerveuze beleggers/instituten, die veelal acuut cash nodig hebben om schulden af te betalen; vervolgens worden de beweging nog eens extra versneld door volledig automatische verkoopprogramma’s.
Dan gaat het van kwaad tot erger waardoor de realiteit volledig naar de achtergrond verdwijnt. Bedrijven en fondsen worden immers niet van de ene op de andere dag de helft minder waard en gaan ook niet acuut op de fles.

Veel van dergelijk verkoopprogramma’s onderkennen dat gelukkig ook, waarna geleidelijk de weg naar boven weer wordt ingeslagen. Zo gaat het altijd na een dip en ook na een krach. Wel duurt herstel na een beurskrach meestal langer; gemiddeld 12-18 maanden. Nu zien we een sterk herstel in veel kortere tijd en dat is niet gebruikelijk. Je kunt je afvragen waarom het herstel nu zo snel intreedt.

Misschien heeft het toch te maken met het feit dat er enig optimisme begint te komen over de bestrijding van het virus. Een groot effect komt ook door de enorme financiële ondersteuning vanuit de Amerikaanse overheid, die de markten overeind houdt. Verder is er enorm veel kapitaal beschikbaar dat, bij een rente van nul, alleen wat opbrengt door beleggen. Er is domweg geen alternatief.
En wat altijd de grootste rol speelt: Markten kijken altijd voor uit, ze gaan ervan uit dat een en ander wel weer goed komt over enige tijd.

Dividend en dips, hoe staan we ervoor?

Wat betekent dit nu voor ons als dividendbeleggers en in het bijzonder voor onze voorbeeldportefeuille; hoe staan we ervoor?
Wanneer aandelenmarkten plotseling zeer sterk dalen zullen de dividendrendementen op korte termijn hoger worden, soms zelfs extreem hoog. Extreem hoge dividenden, zeg boven de 12 %, houden op termijn geen stand. Dus een bedrijf/fonds zal moeten “hopen” dat kun koers weer snel naar “normale” waarden stijgt. Anders moet men het dividend noodgedwongen wel verlagen na enige tijd. Dit dilemma zie je bij veel (dividend)fondsen wereldwijd. Ook onze “eigen” Shell ontkomt niet aan dat dilemma en verlaagt voor het eerst in vele decennia haar dividend met ruim 65 %. Dat komt mede omdat Shell ook nog eens extra getroffen werd door een oliecrises.

Ook veel fondsen in de voorbeelportefeuille kampen met dit dilemma “hoe om te gaan met extreme dividenden”, die soms opliepen tot wel 40% zoals we recent zagen. Moet men dan het dividend constant houden en hopen op een normalisatie van de koers binnen redelijke tijd; of moet men kiezen voor een acute verlaging uit voorzorg? Beide scenario’s hebben we zien gebeuren.
We hebben natuurlijk zien aankomen dat dit dilemma zich zou voordoen bij talloze fondsen in de voorbeeldportefeuille na eind maart. Daarom hebben we op voorhand gemeld dat we alle dividendveranderingen/verlagingen aangeven in rood in de voorbeeldportefeuille. Als “beleggers voor inkomen” willen we zo veel mogelijk continue stabiel dividend; dat is waar we voor gaan en waar onze portefeuille primair voor bedoeld is. Laten we nu eens kijken naar wat onze portefeuille laatste tijd heeft meegemaakt m.b.t. dividendveranderingen.

De Conservative portefeuille

Zoals je ziet zijn er in de conservative portefeuille (nog) geen rode cijfers te zien van fondsen die het dividend hebben verlaagd.  Dat is fijn maar de vraag is hoe komt dat dan?

Komt dat door het feit dat we hier echt conservatief beleggen; ik denk van wel. Immers de conservative portefeuille is samengesteld uit slechts drie typen fondsen te weten Closed end Funds (CEF’s), Preferente aandelen (Prefs) en Babybonds.

Dit zijn juist de fondsen die primair bedoeld zijn voor het generen van inkomen en niet zo zeer voor het behalen van koerswinst.
Zo geven Closed end Funds hun winsten door in de vorm van dividend, bij prefs kan dividend sowieso niet worden verlaagd, alleen tijdelijk uitgesteld en bij babybonds kan dat zelfs helemaal niet.

Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat het bedrijf/fonds niet failliet gaat maar dat gebeurt natuurlijk niet binnen enige maanden en zeker niet bij de (grote) degelijke ondernemingen waarin wij beleggen.
Voor CEF’s geldt wel dat de ene CEF nu eenmaal veiliger is dan andere v.w.b. dividendbetalingen. Dat hangt sterk af van de wijze waarop een CEF belegt en waarin. Ook de kwaliteit van het management is belangrijk. Tot dus ver hebben we dus “goede” CEF’s in de conservative portefeuille
De (voorlopige) conclusie is dat alle dividenden in de conservative portefeuille gewoon worden doorbetaald.

Daarnaast hebben veel abonnees toch ook koerswinst kunnen boeken door deze fondsen op een lager punt (bij) te kopen om een blijvend hoger dividendrendement te realiseren. Inmiddels zijn de meeste fondsen in de conservative portefeuille bijna weer op het oude niveau. Dividend blijft primair maar het “meepakken” van koerswinst kan in dit soort situaties extra rendement geven.

De Advanced portefeuille

Hier is de situatie anders. Dit deel van de portefeuille omvat, naast Prefs en CEF’s ook Real Estate Investment Trust (REITS) en Business Development Corporation (BDC’s). Het is bekend dat dergelijke fondsen in crisistijd eerder geraakt worden en meer tijd nodig hebben om te herstellen; dat zag je ook bij de crisis in 2008/2009.

Toch zijn REIT’s het afgelopen decennium, de beste beleggings-categorie gebleken. BDC’s zijn ook onmisbaar voor de Amerikaanse economie als financier van (door)startende bedrijven. Ik ga er dan ook vanuit dat beide type fondsen op termijn geheel zullen herstellen van de soms forse koersdalingen eind maart; intussen is dat al deels geschied.

De Advanced portefeuille is gericht op continu dividend in combinatie met de kans op koerswinst. Meer risico dus gemiddeld, maar dergelijke fondsen bieden ook extra spreiding in je portefeuille.
We zien dat bij ca. 1/3 van de fondsen in de Advanced-portefeuille het dividend is verlaagd. Dat is niet leuk maar wanneer we hier dieper induiken zien we toch dat het over de hele linie wel meevalt.
Sommige dividendverlagingen vallen binnen de 10-20% range. Er is er ook een aantal waar het dividend aanzienlijk meer is verlaagd c.q. is uitgesteld.

Wanneer je de berichtgeving volgt m.b.t. dividendverlagingen dan zie je dat de meeste dividendverlagingen uit voorzorg hebben plaatsgevonden. REIT’s en BDC’s doen dat snel indien nodig. Fundamenteel is er met alle bedrijven/fondsen in de Advanced portefeuille weinig aan de hand. Het zijn uitsluitend aandelen van grote gerenommeerde fondsbeheerders en ondernemingen en veel van de maatregelen zijn preventief. Sommige REIT’s zoals PMT en NRZ (maakte voorheen deel, uit van de portefeuille) hebben deze week zelfs al geannonceerd het dividend weer terug te brengen richting het oude niveau, met een stijging van 60% resp. 100%. Kortom, wij verachten dat het ook met de Advanced portefeuille wel weer goed komt op termijn ook v.w.b. de dividendrendementen. En…, voor wie nu durft in te stappen; er zijn nog steeds mooie koersstijgingen en dividendrendementen te verkrijgen.

Conclusie

Nooit eerder hebben we zoveel dividendverlagingen in korte tijd gezien als de laatste tijd vanwege de corona-crises. Voordien was er ook wel eens een dividendverlaging die soms ook wel te voorzien was om financiële redenen. Dit keer was niets te voorzien. Maar wanneer we de laatste maanden in ogenschouw nemen heeft onze portefeuille als geheel het zeker niet onverdienstelijk gedaan v.w.b. de continuïteit van dividend.

Juist in deze crisis is gebleken met name de Conservative-portefeuille uitermate stabiel is gebleken v.w.b. de continuïteit van het dividend; hier geen enkele dividendverlaging tot nu toe en ook de koersen van prefs en babybonds vinden de weg terug naar “normaal” d.w.z. rondom 25$.

De Advanced portefeuille laat wel dividenddalingen zien ook omdat met name BDC’s, REITS en ook CEF’s dat snel (kunnen) doen uit voorzorg.
Beide portefeuilles hebben forse koersdalingen laten zien die zich aan het herstellen zijn en soms al bijna weer op het oude niveau zijn. Voor beide geldt dat zij die tijdig (deels) hebben durven instappen/bijkopen, een dubbele slag hebben geslagen. Forse koerswinst in combinatie met blijvend hoger dividendrendement.

Feit is dat het gemiddelde dividendrendement van de voorbeeldportefeuille is gestegen t.o.v. begin dit jaar. Er zijn dus voldoende mogelijkheden om alsnog in te stappen of bij te kopen. Je weet inmiddels wel dat beursdalingen meestal goed nieuws zijn voor dividendbeleggers. Maar op de hectiek van de laatste tijd zitten we natuurlijk ook niet te wachten.
Feit is ook, dat er fundamenteel weinig mis is met de voorbeeldportefeuille als geheel. Van alle 44 fondsen hebben slechts 12 fondsen het dividend verlaagd waarvan slechts 4 met meer dan 20%. Alle dividendverlagingen vonden plaats in de Advanced portefeuille.

En let wel, de markt ziet dividendverlaging onder deze omstandigheden lang niet altijd als negatief; men kan ook daadkracht uit voorzorg waarderen.

Bij “Advanced” is de verwachting dat een en ander wel weer goed komt op termijn. Koersdalingen zijn nog niet allemaal goed gemaakt maar ook de fondsen in “Advanced” zijn quality stocks de wel een stootje kunnen hebben. Daarom brengen we dit keer geen grote veranderingen aan in beide portefeuilles We voegen slechts een babybond toe bij “Conservative”. En nu maar hopen dat er geen tweede coronagolf komt.

Babybonds voor dummy’s

Gezien het feit dat één van de pijlers van de conservative-portefeuille uit babybonds bestaat willen we je graag nog eens vertellen wat een babybond precies is en waarom ze een van de meest veilige beleggingsmogelijkheden vormen.
Allereerst de kenmerken; deze zijn:

 • Lage bewegelijkheid
 • Hoog belastingvrij dividend
 • Veiliger dan preferente en gewone aandelen
 • Koerswinst niet primair
 • Mogelijk alternatief voor deposito

Wat zijn 25$ babybonds?

Vijfentwintig dollar babybonds zijn een typisch Amerikaans fenomeen. Je zult er in Nederland/Europa nauwelijks over horen; ook de meeste beleggingsexperts kennen dergelijke bonds niet. Ze worden ook wel “Senior Notes” genoemd.

Babybonds zijn obligaties, die als aandelen worden verhandeld op een gewone Amerikaanse aandelenbeurs en dus niet op de obligatiebeurs.

Ze betalen meestal tussen 5 en 8% dividend, wat in feite rente is. Dergelijke percentages zijn gemiddeld lager dan bij preferente aandelen maar daar staat tegenover dat ze nog veiliger zijn. Het zijn immers “schulden” die moeten altijd worden terugbetaald /afgelost.

Vrijwel alle babybonds hebben een nominale uitgiftewaarde van 25$ en je koopt ze dus gewoon net als een aandeel. De meeste babybonds hebben een looptijd met een einddatum, vaak ver in de toekomst. Op deze einddatum moet de bond worden afgelost en ontvang je je 25$ terug.
Ook hebben de meeste babybonds een eerdere call-date; na deze datum mag men de bond aflossen en van de beurs halen voor 25$ per bond. Dat is echter geen verplichting! De bond kan ook blijven lopen tot uiterlijk de einddatum.
Om deze reden is het verstandig om een babybonds op of onder de 25$ te kopen, zeker als de call-date nadert of al voorbij is.
(De conservatieve-portefeuille bevat een aantal babybonds waarvan de call-date al voorbij is)

Veiligheid; alternatief voor deposito’s

Babybonds zijn nog veiliger dan preferente aandelen in geval een bedrijf in financiële problemen komt. Dat is ondermeer het geval wanneer het bedrijf het dividend op de gewone en/of preferente aandelen niet meer kan betalen.

Veel babybonds hebben ook nog een “noodknop” waarbij men dan de rente-/dividendbetaling maximaal 10 jaar mag uitstellen (nog nooit meegemaakt). Vandaar dat we proberen babybonds te selecteren van bedrijven die al lang bestaan en naar verwachting blijven bestaan.
Babybonds betalen een vast dividend per per maand/kwartaal dat nooit verandert. Je kunt ze daarom ook vergelijken met een x-jaar deposito van een bank (zonder deposito garantiestelling natuurlijk). Je koopt een babybond en ontvangt een vaste rente zolang de bond loopt. Simpel toch!

Babybonds zijn afkomstig van bedrijven die vaak ook dividend uitkeren op gewone aandelen en/of preferente aandelen. Pas wanneer, in geval van nood, deze dividenden onverhoopt niet meer betaald kunnen worden, komt de aflossing op de babybond in gevaar. Babybonds zijn dus het hoogste in de veiligheids-rangorde. Als je babybonds kunt kopen beneden de 25$ is je dividend vanzelfsprekend hoger.

De markt voor babybonds is beperk; zelfs veel Amerikanen zijn er niet zo bekend mee. Ze zijn met name bedoeld voor particuliere spaarders en “beleggers voor inkomen”. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen zie je nauwelijks in deze markt. Sommige babybonds hebben een zogenaamde “rating” van een onderzoeksinstituut m.b.t. de kwaliteit/veiligheid. Men ziet dat aan een zogenaamde BBB-of hogere “rating”. Dit is een maat voor hoe men de bond inschat m.b.t. de aflossing. De meeste babybonds hebben dat niet; er wordt overigens ook niet zo veel waarde aan gehecht omdat bedrijven vaak geen moeite doen om zo’n (duur betaalde) rating aan te vragen.
Zo lang een bedrijf gewoon dividend kan betalen is een babybond nooit in gevaar; dat is een prima selectiecriterium.
Babybonds worden uitgeven door gewone bedrijven maar ook door veel BDC’s en REIT’s uit de voorbeeldportefeuille.

De verwachting is dat babybonds populairder zullen gaan worden de komende tijd; daar zal Corona zeker aan bijdragen. Als je een deposito-achtige oplossing zoekt voor (een deel van) je portefeuille overweeg dan eens (meer) babybonds. Goed voor een “sleep well at night portefeuille”.

Ervaring van een Ambassador

Instappen of bijkopen
Een van onze Ambassadors is Fred Groen, financieel & beleggingsadviseur te Apeldoorn. Fred houdt zich ook al langer bezig met hoogdividend beleggen en heeft zijn ervaringen opgetekend. Je kunt hier het eerste deel zijn verhaal nu lezen op de blog van onze website. Alvast enige citaten:

Als financieel adviseur en ook beleggingsadviseur heb ik wel zo’n beetje alles gezien de laatste 40 jaar en ook zelf de nodige ups en downs meegemaakt in beleggen.

..de belangrijkste bondgenoot die je hebt in beleggingen is tijd. Ondanks alle ellende die beurscrashes opleveren, maakt de tijd het weer goed. Het is dan wel de kunst rustig te blijven en de emoties wat op een laag pitje te zetten. Dat valt natuurlijk niet altijd mee, zeker niet als je het geld nodig hebt om bijvoorbeeld een huis te kopen. Dus beleg met geld wat je niet op korte termijn nodig hebt.….

….zo voorzichtig aan wat dividend overgemaakt van USA dollar rekening naar Eurorekening en overgeboekt naar mijn privérekening. Best wel heel leuk om te zien dat het echt zo werkt als in het boek staat. Leuke dingen mee doen is eigenlijk de essentie van beleggen denk ik…

Het tweede deel van Fred’s verhaal zie je over enige tijd wederom op de blog.

“Beterbeleggendandebank” regelmatig te gast bij Beleggen.com
Misschien ken je beleggen.com. Dat is een zeer snel groeiend platform voor beleggingsadvies met inmiddels bijna 20.000 leden.
De “motor” hierachter is Harm van Wijk, beleggingsspecialist met meer dan 30 jaar ervaring. Zijn doel is om beleggen veel toegankelijker te maken voor iedereen via trainingen, webinars, etc. Hij doet dit ondermeer door dit platform te delen met talloze experts die elk hun eigen specialiteit/expertise hebben. Voor ieder wat wils dus.
Ook “beterbeleggendandebank” is gevraagd om toe te treden; mede omdat onze specialisatie (beleggen voor inkomen via Amerikaans dividend) uniek is. Van beide kanten dus een prima combinatie.

De portefeuille

We wijzigen de voorbeelportefeuille nauwelijks dit keer omdat de portefeuille bestaat uit grote gerenommeerde ondernemingen/fondsen die financieel gesproken de crisis te boven moeten kunnen komen. Alleen de conservative-portefeuille krijgt er een babybond bij. Zoals gezegd; de meeste dividendverlagingen lijken vooralsnog uit voorzorg toepast.
Voor de volledigheid vind je hieronder een overzicht van de fondsen waar recent een dividendverlaging heeft plaatsgevonden.

Dividendverlagingen tussen 0 en 20%

 • AGNC Investment Corp. (AGNC)                  
 • Allianz GI Convertible & Income Fund II (NCZ)        
 • Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI)         
 • Liberty All-Star Equity Fund (USA)
 • Macquarie/First Trust Global IS/Utilities Dividend & Income Fund (MFD)
 • Tekla Healthcare Investors (HQH)

Dividendverlagingen van meer dan 20%

 • Guggenheim Enhanced Equity Income Inc (GPM)
 • Ladder Capital (LADR)
 • Pennantpark Investment Corp. (PNNT)       
 • SFL Corporation Ltd. (SFL)

Dividend uitgesteld

 • Saratoga Investment Company (SAR)          

Dividend verhoogd met 60 % (na eerdere daling)

 • PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)

CONSERVATIVE

Toegevoegd

We voegen een babybonds toe aan de conservative-portefeuille te weten:
Telephone and Data Systems, Inc. 7% SR NT 60 (TDJ)
Het gaat om een babybond van TDS Telecom.
TDS is, zoals de naam al zegt, is een telecom-operator die in 1960 naar de beurs ging.
TDS is gevestigd in Madison (Wisconsin) en houdt zich bezig met een veelheid aan telecom-diensten. Het gaat om high speed internet, tv-diensten, telefoon/mobiel etc. TDS is geen wereldspeler maar heeft een vaste markt in een groot deel van het zuidwesten van de VS. Het bedrijf behoort wel tot de top 1000 ondernemingen in de VS en wordt de laatst tijd hogelijk gewaardeerd door analisten. Het bedrijf betaalt “gewoon” dividend, maar wij kiezen de babybond van TDS (TDJ)
TDJ biedt op dit moment een nettorendement van ca. 7 %. De bond is in 2015 op de markt gekomen. De first call-date is echter al lang voorbij (2016) maar de looptijd van de bond is tot aan 2060. Wanneer de bond niet wordt teruggehaald heb je er dus jarenlang plezier van. Omdat de call-date reed is verstreken moet je bond niet kopen (ver) boven de 25 $ Het jaardividend is 1.76$/aandeel.

Opmerking (tip)
Ook eBay heeft een babybond (symbool EBAYL) met een looptijd van 40 jaar. De first call-date is maart 2021 en het dividendrendement is ca 5.8%. Als je dit rendement oké vindt kun je ook dit fonds rustig in je portefeuille opnemen. Je kunt het fonds echter niet kopen op eBAY !