Sleep well beleggen in 2023; ook iets voor jou?

Het is inmiddels 2023; dus kunnen we terugkijken en enige bespiegelingen op 2022 loslaten. De Rollercoaster is nog steeds niet helemaal tot stilstand gekomen. Eigenlijk spreken we dan niet alleen over 2022, maar over de periode van de afgelopen drie jaar.
Tot aan begin 2020 hadden we te maken met “business as usual”, voor zover dat mogelijk is bij beleggen. Maar begin 2020 werd de (beleggings)wereld opgeschrikt door de start van de corona-pandemie. Het gevolg was een enorme daling van de beurzen wereldwijd; in twee dagen tijd met ca. 50%. Een overdreven reactie zoals meestal, maar wel begrijpelijk. Nadien zagen we een sterk stijgende lijn tot eind 2021. Ook deze stijging was overdreven, waarbij veel bedrijven een te hoge beurswaardering kregen t.o.v. hun reële waarde.
Begin 2022 begon ook de oorlog in Oekraïne en werden de beurzen begrijpelijkerwijs opnieuw zenuwachtig. De gevolgen: inflatie en hogere rentes stellen beleggers op de proef tot op de dag van vandaag. Nog steeds staan de beurzen op verlies, maar ook dat is relatief. Verliezen worden immers gerelateerd aan de beursstanden t.o.v. een jaar geleden. Die waren toen overdreven hoog. Kortom; over “sleep well” kunnen we niet spreken m.b.t. de afgelopen beleggingsjaren, wanneer we ons baseren op de hectische koersontwikkelingen.
V.w.b. de continuïteit van dividend ligt dat gelukkig heel anders!

(Nu) niet beleggen of wel beleggen?

In de huidige turbulente periode hoor je natuurlijk veel verschillende opinies over beleggen in het algemeen. Ze variëren van “wachten tot alle onrust voorbij is” tot “juist nu instappen”. De gemiddelde belegger kijkt daarbij uitsluitend naar koersontwikkelingen evenals de meeste (financiële) media, maar de meningen blijven sterk verdeeld.
“Niet beleggen” kost geld vanwege hoge inflatie en “wel beleggen” kost meestal ook geld, wanneer de beurzen volatiel zijn.
Dat zijn reacties die je veel hoort.
Onze visie op beleggen is geheel anders. Wanneer je uitsluitend handelt op basis van koersontwikkelingen, dan heb/had je nu geen rustige tijd als belegger en misschien vind je dat wel prima. Maar, zoals al vaker gezegd, wij handelen liever niet zo veel. Onze keus is “beleggen voor permanent inkomen” en dat doen we op basis van investeren. Onze portefeuillewaarde moet gewoon geleidelijk toenemen en daardoor betrouwbare groeiende inkomsten genereren; dat willen we immers allemaal. Dat kan alleen door te investeren in succesvolle bedrijven die winst maken en die deels met ons delen.

Hoogdividend-fondsen in 2022, hoe ging het?

Wij zijn “Income-Beleggers:” op basis van (vijf) specifieke beursgenoteerde hoogdividend-fondstypen die je alleen in de VS vindt.
Wanneer we kijken naar de verschillende HD-fondstypen zien we een gemend beeld m.b.t. de koersontwikkelingen. Zo zijn veel REITs (Real Estate fondsen) getroffen (rentegevoelig).
Maar veel groei-dividend fondsen zijn nauwelijks of helemaal niet geraakt. Ook “Tech” presteerde verre van optimaal als rentegevoelige sector, aangevoerd door de daling van de grote Tech-fondsen zoals Tesla, Amazon, Apple etc. Aan de andere kant zijn veel vastrentende fondsen, zoals preferente aandelen en babybonds, goed blijven liggen.
De Business Development Corporations (BDC) doen het ook buitengewoon goed.

Dividenden blijven super stabiel

Ondanks alle beursbewegingen van de afgelopen jaren, zien we dat vrijwel alle dividenden zijn doorgelopen. Er zijn nauwelijks dividenden verlaagd; veel dividend is zelfs verhoogd. En dat terwijl we in 2022 te maken hebben met een van de slechtste beursjaren uit de historie. Talloze fondsen betalen zelfs extra/eindejaar dividenden. “Beleggen voor inkomen” via hoog dividend werkt dus ook in sterk volatiele tijden. Daarnaast zijn er, juist nu, nieuwe kansen voor dividendbeleggers. Instappen met hoge dividendrendementen (tot aan 13%/jaar) kan nu bij veel fondsen en fondstypen.
En dat is juist wat dividend-beleggers onderscheidt van “beleggers voor koerswinst”.

Bij een terugblik hoort een vooruitblik

We beleggen in de VS en daar is alles toch een beetje anders. De Amerikaanse economie doet het eigenlijk heel goed en de rentestijging lijkt af te vlakken. We hebben dus nauwelijks te maken met de ontwikkelingen op de Europese markten. Onze dividenden zullen ook in 2023 blijven binnenkomen.
Recent kwam het nieuws dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente dit jaar niet meer verhoogt, maar volgend jaar nog wel een (laatste) verhoging in petto heeft. Ook de hoge inflatie lijkt op zijn retour in de VS. Gaat dit gepaard met een milde recessie? Misschien maar niet te heftig, zo schat men in.
Want, de Amerikaanse regering heeft recent ook het enorme IRA-pakket aangekondigd om onder meer de beperking van de CO2-uitstoot aan te pakken. IRA is een nieuwe wet in de VS die dit jaar werd aangenomen door het congres en op 16 augustus 2022 werd ondertekend door president Joe Biden.
De wet heeft als doel om de inflatie te bestrijden in combinatie met enige andere doelstellingen, gedurende het komend decennium. Een bedrag van bijna 440 miljard dollar is gereserveerd voor de komende 10 jaar. Dit pakket geeft een extra boost aan de Amerikaanse economie vanaf 2023.
Mede hierdoor zijn we ervan overtuigd dat herstel in 2023 waarschijnlijk is.

Conclusie

De bottomline is dat juist de afgelopen jaren laten zien dat dividenden “heilig” zijn in de VS en betaald blijven worden zolang bedrijven zich dat financieel kunnen veroorloven. Daar is wel een gespreide portefeuille voor nodig met bedrijven en fondsen van hoge kwaliteit en die hebben we. Het herbeleggen van ontvangen dividend blijft de kers op de taart. Ons inkomen blijft daarmee als maar groeien en daar doen we het voor.
In 2023 wordt ook een herstel van de markt verwacht; dat geschiedt altijd na een bear-periode terwijl ondertussen de dividenden blijven stromen.
Investeren op basis van “sleep well at night” is wat we nastreven.
Hier past een Warren Buffet wijsheid bij:
Dus; misschien is “sleep well” beleggen voor inkomen ook voor jou een alternatief.
Wij wensen je veel succes in 2023