Wel eens gehoord van een SWAN-Portefeuille met 10% rendement?

Wij krijgen regelmatig de vraag wat nu exact het voordeel is van hoogdividendbeleggen in de VS t.o.v. andere vormen van beleggen. Misschien is het goed om het verschil nog eens op hoofdlijnen uit te leggen.

Hoogdividendbeleggen is niet beter of slechter dan andere vormen van beleggen maar wel anders. Andere vormen van beleggen hebben gemeen dat ze bijna allemaal primair gericht zijn op het verkrijgen van koerswinst. Dat is waar je bij beleggen automatisch aan denkt en dat is logisch. Dat koersverlies ook mogelijk is zal duidelijk zijn.
Hoogdividendbeleggen is echter wel anders, heel anders.  Hoogdividendbeleggers beleggen allereerst voor inkomen uit dividend en zijn niet direct uit op koerswinst.  Hoogdividendbeleggers zijn over het algemeen rustige beleggers die niet elke dag achter hun PC-scherm willen zitten om alle koersontwikkelingen te volgen. Dit is de belangrijkste reden waarom deze vorm van beleggen in de VS ook wel “SWAN- Investment” wordt genoemd.

SWAN betekent “Sleep Well At Night”.
SWAN-beleggers/investeerders zijn dan ook op zoek naar een “SWAN-portefeuille”. Zij gebruiken het dividend om (deels) van te leven en/of (deels) te herinvesteren in nieuwe fondsen om hun vermogen te laten groeien. Een op dividend gerichte “SWAN-portefeuille” zou een dividendrendement van ca 10% per jaar moeten hebben. En daar streven we naar bij ‘Beter beleggen dan de bank’.

Een SWAN- portefeuille met 10% rendement, hoe doe je dat?
Zoals gezegd, de meeste beleggers zijn primair gericht op koerswinst. Enig dividend beschouwen ze als meegenomen. Zij vergeten meestal de gouden regel m.b.t tot de kracht van dividend namelijk dat:
Dividend, herbeleggen van dividend en dividendgroei de belangrijkste factoren zijn voor het verkrijgen van positieve beleggingsresultaten.
Bovendien herstellen stabiele dividendfondsen veelal sneller na een beurscorrectie. Vanzelfsprekend is belangrijk dat de selectie van fondsen in een Hoogdividend/SWAN- portefeuille gericht moet zijn op fondsen die een trackrecord hebben van continu, stabiel, betaalbaar en liefst groeiend dividend. Voor een SWAN-portefeuille is dat essentieel. Ook iets voor jou om eens naar te kijken in 2020?

Alvast een goed (beleggings) jaar gewenst!