Actueel 24 mei 2020

Dividend blijft de basis

De afgelopen 1-2 maanden zijn voor investeerders/beleggers “minder plezant” geweest en dat geldt ook voor ons als “income investors”. Terwijl we het afgelopen decennium grotendeels konden rekenen op stabiel continu dividend, veelal in combinatie met koersstijgingen, is daar abrupt een voorlopig einde aan gekomen t.g.v. Corona.
Wij, als beleggers voor inkomen/dividend, weten dat koersdalingen voor ons prima kunnen uitpakken omdat het (bij)kopen van fondsen dan nog aantrekkelijker is vanwege hogere dividendopbrengsten, soms zelfs aanzienlijk hoger. Maar op een beurskrach, zoals die zich afgelopen maart afspeelde, zit natuurlijk niemand te wachten, ondanks het feit dat veel dividendrendementen nu (te)hoog zijn, maar onvoldoende stabiel.

Dividendverlagingen zijn voor veel bedrijven op dit moment een noodzaak, al is het maar voorlopig uit voorzorg. Dit jaar zijn er zelfs al meer dividendverlagingen geweest dan in geheel 2009, tijdens de financiële crisis. Dit komt mede omdat herstel in corana-tijd ook moeilijker valt te voorspellen en anders is dan bij een “normale ”recessie. Mensen gaan voor zekerheid en dat geldt ook voor CEO’s en fondsmanagers.

Maar, aan de andere kant, zien we ook dat beleggers graag weer willen instappen. Wanneer er slechts een gerucht is over een mogelijk corona-medicijn of vaccin, schieten de beurzen al omhoog. Zolang de rente op nul staat blijft er enorm veel kapitaal beschikbaar om te beleggen en dat zal op een gegeven moment weer moeten loskomen. Wanneer precies weten we niet, maar wel dat het een keer gaat gebeuren. Intussen zou je alvast kunnen besluiten om geleidelijk wat fondsen bij te kopen, stap voor stap zou ik zeggen.

FAANG

In dit verband moeten we eerst toch nog een wijdverbreid misverstand uit de wereld helpen. Om ons heen horen we dat de S&P 500, de index van de grootste Amerikaanse bedrijven, “slechts” 12% is gedaald. Cijfermatig klopt dit, maar objectief niet. Slechts een handvol bedrijven heeft ervoor gezorgd dat deze index redelijk op peil bleef. Dat zijn de zogenaamde FAANG-fondsen, de grote Tech-bedrijven zoals Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Helaas krijg je bij dergelijke bedrijven nauwelijks of geen dividend.
Wanneer je alle fondsen uit de S&P gelijk zou “wegen” dan is de daling ca. 20% en wanneer je ook de Amerikaanse “mid-markt fondsen” zou meewegen dan kom je uit op een daling van ca. 30%. Andere bekende Amerikaanse fondsen zoals Ford, Disney, GM, en tal van oliefondsen hebben inmiddels het dividend stopgezet of fors verlaagd evenals Shell bij ons. Ongekend, dit allemaal.

Conservative en Advanced

Zoals bekend is onze voorbeeldportefeuille verdeeld in een conservative en een advanced deel. De conservative portefeuille is gericht op fondsen die ontworpen zijn voor het generen van inkomen via dividend en niet zo zeer voor het verkrijgen van koerswinst. Dit zijn met name preferente aandelen, babybonds en (bepaalde) Closed end Funds.
Voor de conservatieve portefeuille betekent dit dat, tot op het moment van dit schrijven, nog geen enkel fonds het dividend heeft gestaakt of verlaagd of eventueel uitgesteld.

Ook beide Gabelli-fondsen hebben het dividend intact gelaten terwijl ik een (kleine) daling, zoals bij de meeste CEF’s, had verwacht. Weliswaar zijn de fondsen in “conservative” ook niet allemaal pandemic-proof, maar qua dividend wel tot nu toe en dat is opmerkelijk. Nogmaals, tot op heden!

De advanced-portefeuille is eveneens gericht op het verkrijgen van continu stabiel dividend maar wel in combinatie met mogelijke dividendgroei en kans op koerswinst (en verlies). Deze portefeuille bevat ook andere fondstypen, waarvan sommigen meer risicovol zijn in onzekere tijden, zoals REIT’s en BDC’s. Niettemin vormen REIT’s de beste beleggingscategorie van de laatste 20 jaar. Ook BDC’s waren/zijn aan een grote opmars bezig samen met participaties van talloze grote financiële/beleggingsinstellingen in de VS. Overigens lieten REIT’s ook bij de financiële crises in 2009 één van de grootse dalingen zien, maar evenzeer optimaal herstel nadien. Onroerend goed verdwijnt immers niet.

Alle dividendverlagingen hebben tot nu tot plaatsgevonden in de advanced-portefeuille al of niet tijdelijk zoals bij, NRZ. Maar tot op heden valt de hoeveelheid dividendaanpassingen in verhouding nog mee; de meeste lijken uit veiligheidsoverwegingen voort te komen. Wat de komende maanden gaan brengen weten we natuurlijk nog niet. Wel is waarschijnlijk, zoals het verleden laat zien, dat je met BDC’s en REIT’s forse koerswinsten kunt behalen naast een hoog dividend wanneer je nu instapt. Maar of nu het juiste moment is weet niemand.
Intussen zijn de beurzen alweer aanzienlijk opgeveerd na de krach op 23 en 24 maart en lijken enigszins te stabiliseren. We zijn nog niet op de koersniveaus van begin dit jaar, maar zodra corona bedwongen wordt kun je een spurt op de beurzen verwachten. Wanneer…ja dat blijft afwachten. Intussen blijven we focussen op dividendinkomsten als kussen in onze portefeuille.

Hoe verder?

In de april-editie van deze nieuwsbrief zijn we uitgebreid ingegaan op de huidige situatie en hoe hiermee om te gaan. We hebben we de afgelopen maand gezien dat meer fondsen uit de voorbeelportefeuille het dividend hebben verlaagd of uitgesteld. Tot op heden valt dit echter redelijk mee.
Gelukkig zien we intussen al het aantal dividend-verlagingen afnemen en kunnen we weer gaan hopen op dividendherstel in de loop van dit jaar. Zoals ook besproken bij ons laatste Webinar, kunnen we gebruikmaken van deze wetenschap in combinatie met een aantal trends in de wereld. In het vorige nummer hebben we getracht deze kansen samen te vatten en we gaan hier nog even op door aan de hand van de actuele situatie. Onderstaand een samenvatting van deze trends en onze invulling v.w.b. de voorbeeldportefeuille in de nabije toekomst.

  • Prefs en babybonds blijken uiterst stabiel te blijven ook in deze corona-crisis; we zullen de komende tijd onze porteuille nog wat meer van dergelijke fondsen toevoegen.
  • Closed end Funds zullen mede worden gekozen op basis van hun/onze doelstelling die in lijn zijn met de juiste marktontwikkelingen zoals bijvoorbeeld technologie. Daarnaast CEF’s met focus op vastrentende waarden zoals bonds en Prefs.
    Gemiddeld vallen de dividendverlagingen bij CEF’s mee, uitzonderingen daargelaten.
  • V.w.b. de “gewone” REITs, deze blijven we in portefeuille houden maar hoofdzakelijk met focus op groei-segmenten zoals technologie, nutsbedrijven en medisch. D.w.z. voorlopig geen hotel, entertainment en shoppingmail REIT’s (die hadden we ook al niet.
  • Mortgage/financial REIT’s: we zullen voorlopige blijven focussen op zogenaamde Agency REIT’s (met garantstelling van de Amerikaanse overheid) tot dat ook andere (non-agency) mortgage REIT’s weer attractief worden. Dat zal zijn wanneer de markt denkt dat Amerikanen/bedrijven hun huur-betalingen weer kunnen garanderen.
  • BDC’s; hiervoor geldt ook dat de focus blijft op alleen “de beste” met investeringen in veelal nieuwe richtingen/markten/technologieën. Alle huidige BDC’s in portefeuille vallen hier (voorlopig) onder.
  • Individuele bedrijven: Dit blijft stock-picking voor kwaliteit in combinatie met stabiel hoog dividend.
  • Grondstoffen: fondsen die op grondstoffen zijn gericht, zoals olie, zullen we vermijden. Dergelijke bedrijven zullen het ook in de toekomst moeilijk blijven houden omdat hun beleid afhankelijk is van een grillige buitenwereld en omdat alternatieve energievormen snel terrein winnen.

Nog even over Prefs

De meeste bedrijven die preferente aandelen uitgeven, geven ook gewone (common) aandelen/shares uit. Het dividend op prefs moet altijd eerst worden betaald voor dat er ook maar een dollarcent aan dividend mag worden betaald op “gewone” aandelen. Veel bedrijven willen niet te boek staan naar de buitenwereld als “geen dividend-betaler” op gewone aandelen. Ze betalen dan liefst nog wel een klein dividend(je) maar eerst moet men altijd dividend op prefs betalen. Bij REIT’s en BDC’s is de pref-betaling nog stringenter. Ze zijn immers wettelijk verplicht om

90% van hun belastbaar inkomen te betalen aan de aandeelhouders, of ze het nu leuk vinden of niet, zo nodig eerste via prefs.
In onze voorbeelportefeuille hebben talloze fondsen recent het gewone dividend verlaagd zoals Gaslog, Two Harbors en Landmark; de prefs worden hierdoor niet geraakt en de koersen blijven op peil.

De portefeuille

Op basis van bovenstaand overwegingen gaan we de portefeuille geleidelijk aanpassen. Daarbij laten we de meeste REIT’s en BDC’s intact omdat we op termijn verwachten dat ze weer zullen opveren zodra Corona achter de rug is.
We verwijderen een REIT te weten NRZ uit de advanced-portefeuille en de Colony-Capital pref uit de conservative. We voegen een pref en een babybond toe bij “conservative” alsmede een pref en medische REIT bij “advanced”. Een dergelijke REIT hadden we immers niet meer.

OPMERKINGEN
Instappen of bijkopen

 De voorbeeldportefeuille is bedoeld voor instappers of voor hen die fondsen willen bijkopen. Vanuit deze optiek bekijken wij het toevoegen of verwijderen van fondsen uit de portefeuille. In het algemeen kunnen we zeggen dat een fonds uit de portefeuille wordt verwijderd wanneer:
– het dividend, naar verwachting, in gevaar is/kan komen;
– het dividend voor instappers (te) laag is (geworden).

Je kunt natuurlijk te allen tijde naar eigen inzicht een fonds in bezit houden, ook wanneer het niet meer in de voorbeeldportefeuille voorkomt. Dit geldt zeker wanneer je het fonds in het verleden met een mooi dividendrendement in bezit hebt gekregen en er verder voor jou geen dringende redenen zijn om afscheid van het fonds te nemen.

Dividendveranderingen
Deze worden, indien nodig, dagelijks aangepast in de voorbeeldportefeuille.

Maximum aankoop grens prefs en babybonds
In het algemeen moet je prefs en babybonds kopen onder de uitgifte/nominale prijs van meestal 25 (soms 100) dollar. Je kunt er (iets) boven gaan zitten wanneer de “first calldate” nog ver weg is. Wanneer zo’n fonds onverhoopt op of na de “first calldate” wordt teruggetrokken ontvang je namelijk de nominale waarde van 25$ of 100$ retour.

Risico-categorieën

Risico-categorieën (LMH), zoals deze vermeld staan in het portefeuilleoverzicht, gelden voor “normale” beurstijden. Deze categorieën zijn bedoeld om de te verwachten stabiliteit en continuïteit van het dividend aan te geven. Op dit moment is echter niet goed voorspelbaar hoe dividenden zich de komende tijd zullen houden. Vandaar dat we bij sommige fondsen de risico-categorie hebben aangepast, hopelijk tijdelijk.

CONSERVATIVE

Toegevoegd

Medical Trans Bill 11% Pref Perp (MTBCP)
Deze pref hebben we al jaren in portefeuille eigenlijk zonder zorgen. Het bedrijf Medical Transcription Billing Corp. groeit gestaag en heeft nauwelijks last van de crisis. Het dividend op deze pref was al snel weer terug op het oude/nominale niveau van ca. 25$. Daarom verplaatsten we dit fonds vanuit advanced naar de conservative-portefeuille

Cowen Inc. 7.75% SRNT 2033 (babybond) COWNL
Cowen Inc. is in oorsprong al een hele oude onderneming, gestart in het begin van de vorige eeuw en heeft zich ontwikkeld via fusies en overnames naar een vermogensbeheerder en investment banker van naam en faam. Het hoofdkantoor is in New York met talloze vestigingen elders in de wereld. Deze babybond mag voor het eerst van de beurs worden gehaald (afgelost) in juni 2023. Uiteindelijk is de looptijd tot juni 2033. Tot die tijd ontvangt je 1.94$ per jaar/bond. Het rendement bedraagt daardoor nu ca. 8 % geheel netto!

Verwijderd

Colony Capital 7.125% Series H (CLNY-H)
Helaas moeten we de pref van Colony Capital verwijderen uit de conservatieve portefeuille. De reden is dat deze REIT heeft geannonceerd dat men overweegt het dividend in juni uit te stellen. Het is moeilijk in te schatten of dat eenmalig is of (voorlopig) blijvend. De geschiedenis leert dat, wanneer pref-dividend tijdelijk wordt gestaakt, een bedrijf er niet zo goed voor staat en je moet afwachten of /wanneer hervatting van dividendbetaling plaatsvindt. Uit voorzorg verwijderen we het fonds.

AVANCED

AGNC Investment Corp. 6.5% Pref-E (AGNCO)
AGNC is een van de grootste Real Estate Investment Trusts in de VS, die al geruime tijd deel uitmaakt van de advanced-porteuille. Het bedrijf is ook geraakt door de crisis maar heeft het grote voordeel dat deze schade op termijn waarschijnlijk wordt hersteld. Dat komt omdat AGNC uitsluitend leningen en hypotheken verschaft die volledig zijn gedekt qua rentebetalingen door de Amerikaanse overheid (zogenaamde agency-REIT).
De huidige AGNC-koers is rond de 13$ maar vrijwel alle analisten zijn ervan overtuigd dat de koers snel weer richt 16$ zal kunnen gaan, een kans op koerswinst van ca. 30%. Mocht je AGNC nog niet in je portefeuille hebben dan zou je dit alsnog kunnen overwegen. George Soros, een van de super-beleggers in de VS à la Warren Buffet) is één van de talloze analisten die het fonds nu zeer koopwaardig vindt. Het huidige dividend lijkt stabiel omdat het recent al is verlaagd van 0.16$ naar 0.12$. Wij kiezen er nu voor om ook een van de prefs van AGNC op te nemen te weten AGNCO.

Deze pref is eind 2019 op de markt gekomen en is perpetueel en cumulatief. Dat betekent dat de pref geen einddatum heef qua looptijd en dat eventueel achterstallig dividend altijd moeten worden betaald (behalve bij faillissement).
De pref mag van de beurs worden gehaald in oktober 2024, tot die tijd ontvang je 1.60$ vast dividend per jaar. Het dividendrendement is momenteel ca. 7.5 % netto. De koers zit ruim onder de nominale waarden van 25$ dus dat ontvang je altijd terug, vroeg of laat. Na oktober 2024 wordt, indien de pref niet wordt teruggehaald, een variabel dividend betaald van 5% plus de liborrente van dat moment. De komende 4 jaar heb je dus een gegarandeerd rendement van 7.5% plus potentieel koerswinst tot 25 dollar in het de knip.

Omega Healthcare (OHI)
OHI is even van grootste Healthcare-REIT’s van de VS en de UK met “assets” in de vorm van bijna 1000 ziekenhuizen en klinieken. Veel abonnees hebben in het verleden Omega Healthcare in portefeuille gehad. Het fonds werd op een geven moment zo populair dat we het hebben verkocht met forse koerswinst, omdat daardoor het dividendrendement (voor instappers) te laag werd. De aantrekkelijkheid van het fonds werd mede verklaard door de jarenlange dividendverhogingen, die elk kwartaal plaatsvonden. Bij de huidige koers nemen we het fonds weer op in de portefeuille. OHI lijkt inmiddels weer op weg naar het oude koersniveau maar heeft momenteel nog een dividendrendement van ca. 9% met tevens kans op koerswinst.

Verwijderd

New Residential Investment Corp (NRZ)
NRZ heeft totaal onverwacht vrijwel het gehele dividend geschrapt voor komend kwartaal uit angst voor liquiditeit-problemen bij huurders t.g.v. de snel oplopende werkeloosheid in de VS. Inmiddels heeft de Amerikaanse overheid aangekondigd dat huiseigenaren hun rentebetalingen mogen uitstellen. Mogelijk toch wel goed nieuws voor NRZ. Toch verwijderen wij het fonds met tegenzin nu uit de portefeuille, ondanks het feit dat het bedrijf altijd een trouwe dividendbetaler is geweest.

First Trust Dynamic Europe Eq Inc (FDEU)
We verwijderen dit Closed end Fund uit de portefeuille omdat men recent het dividend met 50% heeft verlaagd en dat is veel meer dan gemiddeld t.o.v. veel andere CEF’s. Dat geeft ons (te) weinig vertrouwen voor de toekomst. Bovendien is het fonds geheel gericht op Europa waar herstel overhet algemeen langer duurt dan in de VS.


Consult-online
Mocht je liever persoonlijk advies/hulp wensen bij beleggen in hoogdividend-fondsen, eventueel in relatie tot je overige financiële planning, dan biedt “Beter Beleggen dan de bank” (BBDDB) je die mogelijkheid in de vorm van een persoonlijk “Online-consult” dat eveneens door BBDDB- Ambassadors kan worden ingevuld. Voor zowel beginnende als meer ervaren spaarders/beleggers kan dit het verschil maken.
Op deze pagina leggen we in detail uit hoe zo’n Consult-Online werkt en hoe je je kunt opgeven.