Gelden in België en Duitsland dezelfde belastingvoordelen als in Nederland?

Ook Duitsland kent een belastingverdrag – net als Nederland – met de VS. Daarmee wordt de bronbelasting ook beperkt tot 15%. De bank of broker moet wel over een ingevuld W-8BEN-formulier kunnen beschikken. Je kunt zonodig het formulier downloaden en naar de broker mailen. Check dit in ieder geval bij je Duitse broker!

Voor Belgische beleggers ligt de zaak anders. Daar wordt er per 1 januari 2017 over het netto dividend (85% van het bruto dividend) een roerende voorheffing geheven van 30% (was 27%).

Voorbeeld:
Fonds A heeft voor u als (Belgische) belegger een dividend uitgekeerd van $100. Na inhouding van 15% dividendbelasting is het netto dividend $85.
Over het netto dividendbedrag van $85 wordt de roerende voorheffing geheven. Dit is 30% van $85. Het uiteindelijk uit te keren bedrag aan dividend is (85/100) X 85 = $59,50.

Wanneer je als Belgische belegger preferente aandelen (Prefs) bezit, dan moet je oppassen wanneer de Pref wordt afgelost c.q. van de beurs wordt gehaald. Bij Nederlandse pref-bezitters wordt de gehele waarde waarde netto teruggestort tegen de nominale waarde per aandeel, meestal 25$. Heeft u bijvoorbeeld 100 preferente aandelen, die de uitgevende partij van de beurs haalt, dan ontvangt u automatisch 2.500 euro op uw broker-rekening. Belgische Pref-bezitters betalen in dat geval de zogenaamde roerende voorheffing van 30%. D.w.z. dat dan slechts 1.750 euro wordt uitgekeerd.
Zij kunnen beter hun preferente aandelen verkopen voordat de pref wordt afgelost. Dit kan overigens pas na de “first call date”.
Het dividend, dat je als Belgische belegger ontvangt over prefs, wordt ook initieel belast met 15%.
Wel adviseren wij voor de zekerheid dit “dubbel te checken” bij je Belgische broker!

Bovenstaande geldt ook voor babybonds.

Tags: belgie, dividendbelasting