Hoe bereken ik het dividend rendement?

Div. rend. = jaardividend x 100/koers bij aankoop

Voorbeeld: investering van 2.500 $
Koers bij aankoop van fonds A: 25 $
Je ontvangt 100 aandelen
Jaardividend = 2 $ / aandeel -> Dividendopbrengst 200 $ / jaar
Dividendrendement = 2 x 100/25 = 8%

Koers bij aankoop van fonds A: 20 $
Je ontvangt 125 aandelen
Jaardividend 2 $ / aandeel -> Dividendopbrengst 250 $ / jaar
Dividendrendement = 2x 100/20 = 10% (25% hoger)

Bij dalende koersen is dividendrendement (aanzienlijk) hoger alsmede de netto opbrengst.
Dat werkt sterk door bij herinvesteren van dividend v.w.b. de groei van het inkomen.

De voorbeeldportefeuille is altijd een momentopname en daarom bedoeld voor mensen die het aandeel op dit moment zouden willen kopen of bijkopen. Je vindt het actuele ‘real-time’ rendement in de betreffende kolom. Als je het aandeel op dit moment koop, hou je dat rendement. Tenzij het jaardividend wordt aangepast. Maar het gebeurt weinig dat dit naar beneden wordt bijgesteld.

Wanneer je al in bezit bent van aandelen uit de portefeuille kan de situatie vanzelfsprekend anders zijn. Het dividendrendement kan dan hoger of lager zijn dan nu.