Hoe wordt de buitenlandse bronbelasting verrekend?

Bij hoogdividendbeleggen in Amerikaanse fondsen hebben we te maken met het fenomeen buitenlandse bronbelasting. Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten is de in te houden bronheffing meestal 15% op uit te keren dividenden. De inhouding heeft automatisch plaats bij het uitbetalen van het dividend.

Deze bronbelasting kun je terugkrijgen via je aangifte inkomstenbelasting (voor de particuliere beleggers) ofwel via de aangifte vennootschapsbelasting. Een voorwaarde daarbij is wel dat je belasting betaalt in box 3 dan wel dat jouw BV vennootschapsbelasting betaald. De 15% ingehouden bronbelasting wordt dan verrekend met de Nederlandse belasting.

Als je geen belasting betaalt in het betreffende jaar kun je de ingehouden bronbelasting wel vermelden in de aangifte. Deze bronbelasting wordt dan “gestald”. Indien je in de toekomst belasting gaat betalen (in box 3 voor de particuliere belegger dan wel vennootschapsbelasting voor de zakelijke belegger) wordt de bronbelasting alsnog verrekend. Hieraan is geen termijn verbonden. Het te verrekenen bedrag wordt vastgesteld door de belastinginspecteur op de aanslag.

Wordt meer dan 15% bronbelasting ingehouden, dan kun je verzoek indienen bij de Amerikaanse belastingdienst om een teruggave. Dit gaat dan via een tijdrovende teruggaafprocedure.

Voor een BV tenslotte is het mogelijk om de bronbelasting als kosten in aftrek te nemen. Dus geen verrekening met verschuldigde vennootschapsbelasting nu dan wel in de toekomst; maar een aftrekpost nu. Dat zal interessant kunnen zijn indien de kostenaftrek zou lijden tot een hoger fiscaal verlies wat verrekend kan worden met de winst van het voorafgaande jaar waarbij er geen verwachting is dat in de toekomst nog vennootschapsbelasting betaald behoeft te worden.

Tag: bronbelasting