Is dividendbelasting aftrekbaar voor de belastingen?

Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door uw broker. De buitenlandse bronheffing bedraagt meestal 15%, soms 0% op Amerikaanse fondsen. (Zie kolom in voorbeeld portefeuille). Op uw jaaropgaaf zult u, naast het ontvangen dividend, de ingehouden buitenlandse bronbelasting vinden. De door uw broker ingehouden bronbelasting kunt u verrekenen c.q. terugvragen in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Nederland heeft een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met de VS. Allereerst wordt de box 3 grondslag bepaalt van al uw box 3 vermogen inclusief buitenlandse aandelen Vervolgens wordt de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting verminderd met het bedrag van de ingehouden Amerikaanse bronbelasting (voor maximaal het in het toepasselijke belastingverdrag opgenomen percentage; doorgaans 15% voor de VS).

Het komt er kort gezegd voor 2021 op neer dat je de dividendbelasting kunt terugvragen als je vermogen boven de €50.000 euro ligt (of het dubbele voor gehuwden).

Er kan niet meer buitenlandse dividendbelasting worden verrekend dan de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting over de buitenlandse aandelen. Als het bedrag van de ingehouden buitenlandse dividend- of bronbelasting hoger is dan de in Nederland verschuldigde box 3 belasting (15%) wordt het restant aan (nog niet verrekenbare) buitenlandse bronbelasting met goedkeuring van de Belastingdienst gestald om in volgende jaren te kunnen worden verrekend. Zodra de belegger in een van de volgende jaren weer box 3 belasting verschuldigd is, kan alsnog tot verrekening van de achterstallige buitenlandse dividendbelasting worden overgegaan.

Tags: dividend, dividendbelasting