Wat zijn Fixed-Income fondsen en Fixed to Floating(F2F) fondsen?

Een deel van de Voorbeeldportefeuille omvat zogenaamd Fixed-Income fondsen, te weten Babybonds en Preferente aandelen met een vast dividend. Op de zogenaamde Calldate mag het bedrijf de Pref/Bond optioneel aflossen, meestal tegen 25$/aandeel, maar dat hoeft niet. Als men dat niet doet, zal het dividend gewoon doorlopen.
Bij F2F-fondsen gaat vaste couponrente over op een variabele couponrente, die meestal elk kwartaal wordt herzien. De variabele rente wordt dan bepaald door de som van een tevoren bekend vast percentage (dat is genoemde in de prospectus van het fonds) plus een variabel percentage gebaseerd op de marktrente van dat moment. We spreken dan over Fixed to Floating(F2F) fondsen.

Tags: dividend, Fixed to Floating, Fixed-Income fondsen