Actueel: 25 maart 2019

Inleiding

De maanden maart en april zijn voor jou, als Amerikaanse dividendbelegger, weer de topmaanden v.w.b. dividendinkomsten. Niet iedereen heeft alle fondsen uit de voorbeeldportefeuille in bezit maar feit is dat alle fondsen in de voorbeelportefeuille zonder uitzondering deze maand en/of volgende maand dividend uitkeren of al hebben betaald.

Toch zullen we, zoals altijd, waakzaam moeten blijven en we mogen onze focus “continu stabiel dividend” niet uit het oog verliezen. Markten reageren nu eenmaal snel, zeker op (ogenschijnlijk) negatief nieuws, maar misschien raak je daaraan wel gewend. Komt de wereldeconomie in een recessie; kunnen we een adempauze verwachten?

Niemand die het echt weet en dus is mijn overweging eigenlijk altijd hetzelfde. We zien wel, maar blijven intussen focussen op de betalingsregelmaat van het dividend. Wel kunnen we onze portefeuille iets voorzichtiger invullen met fondsen waarbij “dividendgarantie” nog zwaarder weegt, zoals bij Prefs en Babybonds.

Dat is immer de essentie van dividendbeleggen. Dividend moet regelmatig en zo constant mogelijk worden uitgekeerd, en dat is wat wij voor alle fondsen in de portefeuille proberen te volgen. Dat lukt niet altijd omdat er soms een onverwachte tegenvaller tussen zit, naast gelukkig ook meevallers. Maar dat hoort bij beleggen. Feit is dat continu stabiel dividend de sleutel is tot succes en dat koerswinst is meegenomen wanneer zich dat voordoet.

Als dat het geval is, kun je overwegen het fonds te verkopen om vervolgens in een nieuw hoogdividendfonds te stappen. Daarnaast zijn voor dividendbeleggers koersdalingen niet altijd een probleem maar een kans om bij te kopen tegen hogere dividendrendement zoals afgelopen december. Begint je “het spel” al te leren? Door deelname aan een workshop kun je nog sneller op gang komen.

Uw bank uw beleggingspartner?

Ook de afgelopen maanden hebben we weer veel belangstellenden mogen verwelkomen bij onze (gratis) informatieavonden en workshops. De interesse voor hoogdividendbeleggen in de VS neemt steeds meer toe en de reden is wel duidelijk immers: De rente is en blijft laag en waarom zou je dan je geld werkeloos op de bank laten staan? Wij spreken veel (potentiële) beleggers die zeggen weinig vertrouwen meer te hebben in beleggen via hun eigen (huis)bank.

De belangrijkste reacties in dit verband:

  • Mijn bank wil mijn geld alleen maar in (eigen) beleggingsfondsen stoppen.
  • Als ik zelf wil gaan beleggen wordt dat niet gestimuleerd door mijn bank of vermogensbeheerder, integendeel.
  • Ik word belemmerd in de keuze van (Amerikaanse) fondsen wanneer ik via mijn bank beleg.
  • Mijn vermogensbeheerder of bank rekent (te) hoge kosten en de resultaten blijven meestal achter.

Bedenk daarbij ook dat, wanneer u de laatste jaren hoofdzakelijk heeft belegd in Nederlandse fondsen via een actief gemanaged beleggingsfonds, uw resultaat vrijwel altijd achter is gebleven t.o.v. de index.

Bijgaande citaten maken dit nog eens duidelijk:

Financieel Dagblad: maart 2016

Nergens in Europa blijven traditionele actieve beleggingsfondsen zo massaal achter bij de markt als in Nederland. Over de afgelopen vijf jaar wist geen enkel fonds met Nederlandse aandelen de index te verslaan

S&P Dow Jones Indices (SPDJI): september 2017

Fondsen die in Nederlandse aandelen beleggen, blijven massaal achter bij de markt. Gemeten over een periode van 3 jaar lukt het 80% van de beleggingsfondsen niet de index te verslaan

Kortom redenen genoeg om het roer eens om te gooien. Waarom zou je zelf niet eens gaan beleggen maar dan op basis van dividendinkomsten via een gespecialiseerde broker. Onze voorbeeldportefeuille helpt je daarbij. Deze bevat bijna 40 (Amerikaanse) hoogdividend- fondsen onderverdeeld in 7 verschillende typen en drie risico-klassen.

Derde druk “Beter beleggen dan de bank” verschenen

Zoals je mogelijk (nog) weet verscheen de eerste uitgave van dit boek in juni 2017. De uitgever en auteur hadden niet voorzien dat de belangstelling voor het boek in korte tijd zo’n grote vlucht zou nemen. Beleggen op basis van stabiel hoog (Amerikaans) dividend is immers een onbekend fenomeen in Nederland. Maar mede door publicaties in financiële en andere (landelijke) media werd het boek snel een succes met name voor “gewone beleggers” en zelfs enige tijd het bestverkochte beleggingsboek.

Met enig trots kunnen we melden dat recent de derde druk van het boek op de markt is gekomen. Veel lezers hebben hun ervaringen met ons gedeeld gedurende de afgelopen twee jaar, deze ervaringen zijn zoveel mogelijk in de nieuwe druk verwerkt. Ook een aantal marktpartijen, waaronder brokers, hebben bijgedragen aan de groeiende populariteit van dividendbeleggen. Onze dank gaat daarom uit naar allen die hebben meegewerkt aan deze derde editie van het boek. Onderstaand vind je enige citaten uit het voorwoord.

In dit boek probeer ik terug te gaan naar de oorsprong van beleggen. Beleggen betekent immers investeren in de verwachting er meer voor terug te krijgen. De meeste beleggers hopen dan op koerswinst, de roulettevorm van beleggen, maar dat gaat bijna altijd fout.

Oorspronkelijk betekent beleggen dat je investeert in een fonds of bedrijf met als doel (onmiddellijk) evenredig mee te kunnen delen in de winst. Dat idee is door veel beleggers al lang geleden verlaten. We zijn zelfs bereid om te investeren in bedrijven die (nog) geen winst maken en waarvan het de vraag is of ze dat ooit gaan doen.

Dit boek gaat over investeren in bedrijven en fondsen die wel winst maken en waarbij je onmiddellijk de revenuen ziet in de vorm een periodieke winstuitkering, genaamd dividend Het continu ontvangen van dividend is de pijler is van succesvol beleggen. Zonder dividend meestal geen (goed) rendement

Mogelijk ook voor jou aanleiding om te beginnen?

BETER BELEGGEN dan de bank start ambassadors programma

“Beter beleggen dan de bank (bbddb)” heeft de afgelopen tijd vele spaarders en beleggers op nieuwe gedachten gebracht. Tijdens de bijeenkomsten die organiseert blijkt regelmatig dat dat deze (eenvoudige) beleggingsmethodiek bij uitstek past binnen de dienstverlenging van andere partijen. Je kunt dan denken aan zelfstandige vermogensbeheerders, financiële planners/adviseurs of anderszins. Dergelijke partijen hebben vaak ook eigen specialismen

om hun relaties (financieel) te ondersteunen. Kennis en advies m.b.t. hoogdividend- beleggen kan daar prima op aansluiten.

Bbddb: Ambassador programma

Daarom heeft bbddb een zogenaamd ambassador-programma gestart. Bbddb-ambassadors zijn partijen die voldoende kennis hebben van hoogdividendbeleggen om dit aan te wenden binnen hun eigen adviespraktijk. Bbddb zorgt ervoor dat ambassadors voldoende kennis hebben en houden van deze beleggingsvorm. Zo nodig kan men terugvallen op de kennis van bbddb.

Hoe word ik bbddb ambassadeur?

Wanneer jij ook denkt dat hoogdividendbeleggen toegevoegde waarde heeft voor jouw eigen relaties gaan wij graag met je in overleg. Wij onderzoeken samen of een ambassadors- rol voor jou van toepassing zou kunnen zijn en hoe je daar kunt komen. Daarbij zal het duidelijk zijn dat jouw kennis op het juiste niveau moet zijn/komen.

Wetenwaardigheden

Regelmatig krijgen wij tips, informatie, beschouwingen en ideeën van abonnees en andere relaties, die wij mogen delen. Hieronder vind je er twee. Voor de goede orde: niet alle wetenswaardigheden zijn door ons geverifieerd

Tastyworks

Recent schreven wij over het feit dat de Amerikaanse broker Tastyworks voor velen een goed alternatief blijkt om fondsen te kopen uit de voorbeeldportefeuille, die niet (meer) via Nederlandse brokers te koop zijn. Over het algemeen is men zeer tevreden met deze broker. Een minpunt is echter het feit dat het overboeken van geld van en naar Tastyworks nogal duur is tot wel 45-50 euro/dollar per banktransfer. Banken verdienen hier dus goed aan.

Een alternatief lijkt “Currencyfair”.

Via Currencyfair zijn de kosten slechts 4 USD (3,50 EUR) en de overboekingen worden geaccepteerd door Tastyworks. Het aanmaken van een account is niet anders dan bijvoorbeeld een online bankrekening openen bij Moneyou of een andere onlinebank. Je maakt vervolgens EUR-geld naar een bank in het Verenigd Koninkrijk (Barclays) en zij storten het direct door naar Tastyworks in USD. Het gaat snel en de valutatarieven zijn beter dan bij de banken.

U kunt onderstaande referal link gebruiken wanneer u een currencyfair- account opent: https://www.currencyfair.com/?channel=RHESO1

Tastyworks currencyfair support vind je bij. https://tastyworks.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000435321-can-i-use- currencyfair-to-fund-my-account-

Valuta risico; voor de rekenaars

Regelmatig krijgen wij de vraag over het mogelijke euro/dollar risico m.b.t. beleggen in Amerikaanse fondsen. Het valutarisico dus. Zoals elk risico kun je er voordeel of nadeel mee behalen. Dit geldt voor het cashen van je dividend en eventueel het verkopen van (een deel van) je portefeuille. Je kunt dit risico vanuit diverse scenario’s bekijken. Laten we voor de verandering eens een negatief scenario bekijken. Dit scenario werd ons toegezonden door een van onze abonnees met de toestemming om dit met u te delen. Het voorbeeld gaat uit van enige scenario’s waarbij de dollar wegzakt t.o.v. van de euro en er geen herbelegging van dividend plaatsvindt.

Laten we eerst eens kijken naar de dollar/euro koers van de laatste 34 jaar. De dollar heeft zich tussen 1985 en 2019 (de afgelopen 34 jaar dus), bewogen tussen een hoogste koers in 2000 van € 1 is $ 0,80 (voor 1 $ kreeg je toen € 1,25) en een dieptepunt in 2008, waarbij € 1 = $ 1,60 waard was (voor $ 1 kreeg je toen € 0,62). De gemiddelde koers over de afgelopen 34 jaar was $ 1 = € 0,93. Eén dollar levert op dit moment € 0,88 op.

Stel:

Je stapt nu in met € 100.000 die je omwisselt tegen dollars bij een koers van nu € 1,00 = $1,13, je ontvangt dan $ 113.000,-.

Die ga je vijf jaar beleggen tegen een rendement van laten we zeggen 8%, dat is in vijf jaar 5 x (8% van $ 113.000,- per jaar is $ 9.040,- per jaar) = $ 45.200, – .

Na vijf jaar heb je dan in totaal $ 158.200, – op je rekening staan. Nogmaals: dit is bij constante koersen en geen herbelegging van dividend,

Het valutarisico bij een dalende dollar.

Scenario 1

Stel de dollar zakt in die vijf jaar zo’n 20%, van € 1 = $ 1,13 (oftewel $ 1 = € 0,884) naar € 1 =$ 1,41 ($ 1 = € 0,709). Je krijgt dan voor jouw $ 158.200,- x 0,709 = € 112.163,- terug wanneer je je gehele portefeuille ineens verkoopt.

M.a.w.: als de dollar in vijf jaar 20% zakt, heb je nog steeds een rendement van € 12.163, ofwel 2,4% per jaar.

Scenario 2

Stel de dollar daalt 10% in vijf jaar, dus van $ 1 = € 0,88 naar $ 1 = € 0,79 (oftewel van € 1 = $ 1,13 naar € 1 = $ 1,26), dan krijg je voor jouw $ 158.200, – x 0,79 is € 124.978,- terug. Jouw rendement is dan bijna 25% na vijf jaar, ofwel 5% per jaar.

Scenario 3

Stel de dollar zakt 30% zakt, naar de laagste stand in de afgelopen 34 jaar (€ 1 = $ 1,60, ofwel $ 1 is € 0,62), dan krijg je voor $ 158.200 x 0,62 = € 98.084,- terug. Na vijf jaar heb je dan een verlies geleden van bijna € 2000,- (2%, 0,4% per jaar) op je inleg van € 100.000, -.

Conclusie:

Het risico op verlies door een dalende dollarkoers lijkt dus beperkt en het omgekeerde kan vanzelfsprekend ook gebeuren.

Het 8e wereldwonder (Einstein), namelijk het herbeleggen van dividend is hierbij niet meegerekend. Reken je het wel mee, dan mag de dollar nog verder wegzakken alvorens je echt verlies gaat leiden (afgezien natuurlijk van alle andere risico’s die er aan beleggen kleven). Koers-, en dividenddalingen en stijgingen zijn natuurlijk eveneens niet meegenomen in deze scenario’s en dan kan ook niet. Eigenlijk kunnen we dus geen feitelijke conclusie trekken behalve dan dat ook bij het meest negatieve scenario het valutaverlies beperkt blijft, zeker wanneer je tijdens de rit herbelegt. Daarnaast blijft het altijd verstandig om je investeringen ook te spreiden in de tijd.

Events, workshops en informatieavonden Je hebt altijd al willen beginnen met hoogdividendbeleggen, maar weet je niet precies hoe. Of je bent al een tijdje bezig en wil er nog meer van weten.

Voor eenieder staan er weer geschikte bijeenkomsten op de planning.

Aanmelden via:

www.beterbeleggendandebank.nl

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast als volgt.

Verwijderd

CBL and Associates Properties 7.375% Cumulative Redeemable Preferred Stock(CBL-D)

In April 2018 hebben CBL-D opgenomen in de portefeuille.

CBL is een shoppingcenter REIT (Real Estate Investment Trust) en bezit meer dan 100 winkelcentra en “malls”, verspreid over de gehele VS.

Sinds die tijd hebben we talloze malen over dit fonds geschreven; enerzijds gematigd positief m.b.t de groei van het bedrijf en het feit dat men hard werkt aan verbeteringen en opwaardering van de winkelcentra, maar anderzijds was er ook een waarschuwend geluid. Enige citaten uit eerdere nieuwsbrieven.

April 2018

Recent is CBL “gedownsized” door een Amerikaanse financiële instelling.

Hierdoor is de koers van het gewone aandeel plotseling gedaald evenals de koers van het preferente aandeel. We voegen echter het preferente aandeel CBL toe omdat er feitelijk geen reden is voor de koersdaling en dit een goed instapmoment biedt. Bovendien hebben preferente aandeelhouders altijd prioriteit t.o.v. gewone aandeelhouders.

Oktober 2018

CBL is een grote speler op het gebied van winkelcentra in de VS. Het fonds heeft het moeilijk bij analisten omdat men vindt dat CBL te veel minder courante winkelcentra in beheer/eigendom heeft t.o.v. de concurrentie. Daar staat tegenover dat men al jaren bezig is met de modernisering van de bestaande winkelcentra en dat men daar goed mee op weg is. Analisten verwachten dat een dividendverlaging van het “gewone” aandeel onvermijdelijk is om meer cash te generen voor de omzwaai van het bedrijf.

November 2018

De verwachte dividendverlaging heeft inmiddels plaats gevonden; het (gewone) dividend is verlaagd met ca 60%! Let wel dit betreft uitsluitend het dividend op het gewone aandeel CBL en dus niet het dividend van ons preferente aandeel. Hier zie je hoeveel veiligere pref dus kan zijn. Analisten beschouwen de dividendverlaging als positief. Het genereert meer beschikbaar cash de problemen aan te pakken. Recent werd ook weer een nieuw winkel/entertainment centrum geopend. Nu bijkopen levert u ruim 12 % dividendrendement. Wij zien het als zien het als een risicovolle kans.

Wat is de huidige situatie?

CBL is één van de shoppingmall-REITs die ogenschijnkijk (te) laat heeft gereageerd op de veranderende marktomstandigheden. Analisten zien nog ruime kansen voor de meer luxe en “aparte” shoppingmalls. De traditionele shoppingmalls met “gewone winkels” raken deels uit de gratie. Dit komt door de enorme opmars van internetwinkelen, met name in de VS aangevoerd door de moloch Amazon.com. Dit vereist dat bestaande shoppingcentra moeten worden aangepast en opgewaardeerd en ook met andere activiteiten hun doelgroep moeten bereiken. CBL is hier druk mee maar niemand weet of men het tij tijdig weet te keren.

Analisten zijn er tamelijk pessimistisch over.

Toch heeft het bedrijf recent een nieuwe lening (credit-facility) ontvangen van de banken om het verbetertraject te kunnen voortzetten. De voorwaarden voor deze lening zijn stevig daarom is het fonds recent opnieuw gedaald. Dit geldt ook voor ons preferente aandeel. Wel zijn er nu voldoende middelen om het dividend op de pref voorlopig te kunnen blijven betalen, mede omdat het fonds veel minder dividend betaalt aan “gewone” aandeelhouders.

Hoe nu verder?

Het bedrijf heeft nu tijd gekocht, maar staat wel onder curatele van de bank. Er zijn nu twee scenario’s denkbaar.

  1. CBL slaagt tijdig met de vernieuwingen in haar shoppingcentra met hulp van de nieuwe lening en klimt binnen redelijke tijd uit het dal. In dat geval verandert er niets en kan de koers weer gaan stijgen en aan het einde van de looptijd (2023) weer $ 25 opbrengen.
  2. CBL slaagt hier niet tijdig in. Je zult dan zien dat het dividend op de pref mogelijk wordt bevroren. Dat mag alleen tijdelijk en moet nadien met terugwerkende kracht alsnog worden betaald. Wanneer terugbetaling uiteindelijk niet lukt zal CBL failliet gaan. Dit scenario is denkbaar maar niet waarschijnlijk.

In elk geval is CBL nu een hoogrisico-fonds geworden voor instappers. Wanneer alles goed gaat (scenario 1) ontvangt je een zeer hoog dividend tot in 2023. Daarbij pak je dan ook nog eens 100% koerswinst.

Wanneer scenario 2 werkelijkheid wordt en CBL toch failliet gaat, dan houdt het op. Voor dit fonds blijft dus gelden “high risk en mogelijk high reward”.

Het doel van “Beter beleggen dan de bank” is om een voorbeelportefeuille te onderhouden met continu stabiel dividend. Vanzelfsprekend mogen er best wel fondsen met een gecalculeerd risico in de portefeuille aanwezig zijn, dat kan niet anders, maar het mag geen gokken worden. Ik beschouw CBL inmiddels als een redelijke gok, zeker voor instappers. Om deze reden verwijderen we CBL-D uit de portefeuille. Heb je het fonds al in bezit dan moet je zelf beslissen of je het risico acceptabel vindt.

Toegevoegd

National General Holdings Corp.7.625% Subordinated Notes (NGHCZ)

NGHCZ is een babybond uitgegeven door National General Holding (NGH) en is met name bedoeld voor conservatieve beleggers. NGH is een verzekeringmaatschappij gevestigd in Californië.

Men verkoopt tal van persoonlijke verzekeringen maar ook voertuig-, en zorgverzekeringen. Verzekeringmaatschappijen hebben gewoonlijk een stabiele kas/inkomsten stroom, die veelal voorspelbaar is tenzij bij uitzonderlijke claims. NGH is daarnaast rijk aan cash en assets om eventuele tegenvallers op te vangen. Het bedrijf geeft o.a. deze babybond uit, evenals enige aantrekkelijke preferente aandelen.

Deze babybond heeft een dividendrendement van ca 7,6% (netto); je betaalt geen bronbelasting. De maturity-date valt in september 2020; vanaf dat moment mag het fonds van de beurs worden gehaald tegen 25$. De einddatum van dit fonds is pas in 2050. Dus typisch een fonds om waarschijnlijk lang in portefeuille te houden. De rente wordt betaald per kwartaal.