Veilig beleggen, tips en tricks

Iedereen die belegt of overweegt dit te gaan doen wil het liefst zijn investeringen laten groeien maar dan wel op een veilige manier. Beleggen geeft altijd risico’s, maar je kunt veel van deze risico’s wel beperken door je aan een aantal regels te houden. Deze regels zijn voor dividendbeleggers vaak anders dan voor “gewone beleggers” d.w.z. voor beleggers voor uitsluitend koerswinst.
Natuurlijk willen/moeten dividendbeleggers ook koerswinst meepakken, maar de continuïteit van stabiel dividend staat voorop. Wat kun je nu doen om jouw portefeuille zo veel mogelijk stabiel en veilig te houden en bovendien te laten te laten groeien.

Hier een aantal suggesties:

 1. Veel fondsen is beter dan weinig.
  Zowel voor het Active Income Plan (AIP) als het Easy Income Plan (EIP) geldt, dat je zo veel mogelijk fondsen moet opnemen in je portefeuille. Hiermee spreid je je investering en loop je minder risico.
  Wanneer je veel fondsen hebt dan heeft een negatieve gebeurtenis weinig invloed op jouw portefeuille als geheel. Heb je bijvoorbeeld 40 fondsen heb je slechts 2,5 % van je inleg geïnvesteerd per fonds. Dan kun je een stootje hebben al of niet tijdelijk.
 2. Spreiding over alle fondstypen.
  Kies altijd voor spreiding over alle fondstypen (AIP) en bij EIP voor zo veel mogelijk verschillende CEF-typen. Dan zit je automatisch ook in verschillende markten zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en (soms) grondstoffen.
 3. Dollarrisico verminderen.
  Het euro/dollar risico is er altijd en kan zowel positief als negatief voor je werken. Je kunt dit risico wel afdekken via allerlei dure constructies. Maar, rustiger en goedkoper is het om geleidelijk aan je portefeuille op te bouwen in de tijd. Investeer daarom niet te veel op hetzelfde moment, maar neem de tijd, bijvoorbeeld een jaar. Zo wordt het dollarrisico uitgemiddeld.
 4. Koersrisico verminderen.
  Wanneer je je investeringen spreidt in de tijd, vermindert ook jouw koersrisico sterk. Je investeert in goede en mindere beurstijden daarmee middel je ook het risico. Als dividendbelegger ontvang je ook een hoger dividend in mindere beurstijden en een lager dividend in betere beurstijden. Ook hier middeling dus. Dat gaat overigens deels vanzelf als je dividend herbelegt, omdat je het dividend ook gespreid ontvangt. Dividend geeft per definitie een kussen onder je portefeuille in goede en mindere tijden.
 5. Combineer hoogdividend-fondsen met dividend-groeifondsen.
  De Voorbeeldportefeuilles van zowel AIP als EIP bevatten ook groeidividend-fondsen. Dit zijn fondsen waarbij het dividendrendement initieel lager is dan gemiddeld, maar waarbij de kans op (jaarlijks) dividendgroei aanzienlijk is. Dergelijke fondsen vertonen, als gevolg hiervan, meestal ook een geleidelijke koersstijging waarbij het totaalrendementen (dividend + koersstijging) veelal boven de 10% jaar uitkomt (Jaarlijkse Total Return), zeker wanneer je het dividend consequent herbelegt.
 6. Correctie, beurskrach en tegendraads handelen.
  Recessies zijn van alle tijden en beursdalingen ook. Ga je dan opeens al jouw fondsen verkopen? Het is immers niet leuk om te zien dat je portefeuille in waarde daalt en rode cijfers toont t.o.v. het (recente) verleden.
  Veel mensen verkopen daarom hun fondsen in een bearmarkt of na een correctie. Dit blijkt meestal één van de grootse beleggersfouten te zijn en tevens één van de redenen waardoor ca. 90% van de mensen geld verliest op de beurs. Je kunt immers nooit voorspellen wanneer de koersen nadien weer gaan stijgen, maar dat gebeurt toch altijd weer, ook na een correctie. De markt kijkt namelijk altijd vooruit. Als je blijft zitten na een beurscorrectie weet je dat:
  Dividend vaak koersverlies (deels) compenseert en soms meer dan dat, zeker wanneer je al jaren dividend hebt ontvangen.
  Dividendaandelen meestal als eerste weer opveren, juist vanwege het dividend.
  Het herinvesteren van dividend, tijdens een bearmarkt, zeer verstandig is. Je krijgt meer aandelen in bezit en dus ook meer dividend. Tevens maak je een goede kans op koerswinst als beurzen weer gaan stijgen. Je gaat dan voor koerswinst plus dividend.
 7. Rotatie van je portefeuille; buy and hold but not forever
  Elke professionele fondsmanager in de wereld past portefeuillerotatie toe; waarom zou jij dat niet eens doen? Je bent immers je eigen fondsmanager. Een fonds verkopen en weer een andere terugkopen, dat kan zo zijn voordelen opleveren. Het is de mens echter eigen om vast te houden aan winnaars, daarnaast vindt men het ook vaak moeilijk om afscheid te nemen van verliezers. Maar soms is het verstandig en/of noodzakelijk, zeker bij een dividendportefeuille om je dividend op peil te houden en te laten stijgen. Wanneer je een nieuw/geschikt fonds tegenkomt, kijk dan eens of dat in je portefeuille past ten koste van een ander fonds.