Actueel: 25 januari 2019

Inleiding

Het jaar 2018 is voorbij en “Beterbeleggendandebank” heeft zich mogen verheugen in een sterk stijgende belangstelling. We hebben vele nieuwe abonnees mogen verwelkomen waarvan de meesten inmiddels zijn begonnen met hoogdividendbeleggen. Ook de drukbezochte informatieavonden en workshops in het afgelopen jaar hebben hieraan bijgedragen.
Eind december schreef ik ook dat 2018 een turbulent jaar was voor beleggers in Amerika met zaken als Pripps en een negatieve eindejaarsrally. Veel fondsen zijn in december op een overdreven wijze in koers gedaald, meer vanwege het marktsentiment dan vanwege bedrijfseconomische redenen. Angst voor verdere rentestijgingen, handelsoorlogen, Brexit, olieprijzen en een “shut-down” van de Amerikaanse overheid spelen een rol.

Geldt dan toch het spreekwoord: “men lijdt het meest door het lijden dat men vreest”? Ik denk het wel. Er zijn immers altijd “omstandigheden” die beurzen beïnvloeden, niets nieuws onder de zon. En, correcties gaan altijd voorbij en de aandelenprijzen zullen weer herstellen. Dat is sinds 1950 al bijna 40 keer zo gegaan en dat zien we u ook weer.

2018: prima dividendjaar

Ook schreef ik dat 2018 een uiterst stabiel dividend jaar was. Koersbewegingen zijn van alle tijden dus ook naar beneden, zoals we in december zagen, maar dividendbeleggers hebben daar op termijn veel minder last van.

Er zijn twee hoofdredenen waarom dividendbeleggers minder last hebben van beurscorrecties namelijk:

  • De continuïteit van het dividend blijft meestal lang stabiel, soms (bij veel Closed end Funds) zelfs ook tijdens een beurskrach.
  • Beleggers staan snel klaar om weer in te stappen in dividendfondsen wanneer de koersen zijn gedaald. Daardoor zullen de koersen van dividendfondsen gewoonlijk sneller opveren.

Amerikaanse bedrijven houden het dividend dus zo lang mogelijk constant ook in mindere tijden en daar profiteren we van. Ook hebben we nu (weer) gezien, dat de forse daling van koersen in de maand december alweer is verminderd mede omdat vele beleggers juist hebben bijgekocht op het dieptepunt met als resultaat een hoger dividendrendement. Veelal zulken koersen, na een correctie (geen krach), hun oude niveau binnen afzienbare tijd weer kunnen bereiken. Heb je er ook van geprofiteerd?

Onze voorbeeldportefeuille is op zichzelf zeer stabiel v.w.b. de dividenden. Wel zijn er altijd een (klein) aantal fondsen die bijzondere aandacht vereisen alvorens je instapt. Daarover later meer.

Wanneer verkopen?

Tijdens de talloze bijeenkomsten krijg ik regelmatig de vraag wanneer ik een fonds ga verkopen of uit de portefeuille verwijder. Maar.., dat is niet hetzelfde.

Je kunt natuurlijk je eigen redenen hebben om een fonds te verkopen. Wij kunnen veelal een hele andere reden hebben om een fonds uit de voorbeeldportefeuille te verwijderen, zoals een (verwachte) dividendverlaging (komt gelukkig niet zo veel voor), marktontwikkelingen, enzovoort. Echter, een belangrijke reden om een fonds uit de voorbeeldportefeuille te verwijderen kan ook zijn “succes”. Wat bedoelen we daarmee?

Allereerst wijs ik er dan nogmaals op dat de voorbeeldportefeuille uitsluitend is bedoeld voor het kiezen van het juiste aankoopmoment. Het dividendrendement, zoals genoemd in voorbeeldportefeuille, is een momentopname en geldt alleen wanneer je op dat moment het fonds koopt.

Het rendement blijft dan constant zolang je het fonds in bezit hebt (en het dividend ongewijzigd blijft) ongeacht de verdere koersontwikkelingen. Ik streef er naar om een minimum dividendrendement aan te houden van ca 8%, tenzij het een echt groeidividendfonds betreft.

Wanneer het dividendrendement van een fonds onder 8%/jaar komt dan bekijk ik of (gedeeltelijke) verkoop het fonds te overwegen is. Soms is de aanleiding dat de koers van het fonds fors is gestegen, zoals we bevooroordeeld nu zien bij Omega Healthcare. Om deze reden verkopen kan heel lucratief zijn. U heeft immers al die tijd dividend ontvangen en de koers is ook nog eens gestegen. Zelf verkoop ik meestal een fonds wanneer de (dollar)koers met circa 20% is gestegen. Ik investeer de opbrengst dan weer in een nieuw hoogdividendfonds.

Risicocategorie: wat betekent het?

Ook bereikt ons regelmatig de vraag hoe we het risicoprofiel van een fonds inschatten. In de voorbeeldportefeuille wordt gewerkt met risico-categorieën (hoog, midden, laag). Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden omdat niet elk type fonds hetzelfde risicoprofiel heeft. Alle aspecten van risicoprofielen worden uitvoerig behandeld in de workshops dus ik beperk me hier tot de hoofdlijnen te weten:

  • Is/blijft het dividend betaalbaar?
  • Is het fonds meer dan gemiddeld gevoelig voor koersschommelingen?
  • Voor welke marktontwikkelingen is het fonds gevoelig (zoals renteontwikkelingen).
  • Zit het fonds in een groei-, of krimpende markt?
  • Wat denken analisten?

Het kan dus zijn een fonds een hoog-risico beoordeling heeft vanwege de kans op forse koersfluctuaties, maar dat de “zekerheid van het dividend” niet ter discussie staat. Het omgekeerde kan ook. Wel kan ik zeggen dat de continuïteit/betaalbaarheid van het dividend en de volatiliteit (bewegelijkheid) van het fonds bij mij voorop staat bij de risicobeoordeling van een fonds. Straks een mooi voorbeeld.

Nieuw: nieuwsflitsen

Het kan nodig zijn je tussentijds te informeren over belangrijke zaken m.b.t jouw portefeuille. Naast de maandelijkse uitgave van de voorbeeldportefeuille/nieuwsbrief zijn wij onlangs begonnen met nieuwsflitsen tussendoor. Dit zijn korte mails met daarin actuele informatie over fondsen, brokers, marktomstandigheden, speciale dividenden etc. Wij sturen u vanaf heden, deze flitsen zodra dat opportuun is, dus zonder vaste regelmaat.

Events, workshops en informatieavonden

Je hebt altijd al willen beginnen met hoogdividendbeleggen, maar weet je niet precies hoe of je bent al een tijdje bezig en wil er nog meer van weten. Voor een ieder staan er weer geschikte bijeenkomsten op de planning.

Gratis Informatiebijeenkomsten.

Deze zijn bedoeld voor degenen die op een informele wijze kennis willen maken met het fenomeen hoogdividend-beleggen. In een ongedwongen sfeer wordt uitgelegd waarom hoogdividend-beleggen een betere en veiliger beleggingsmethode is en waarom je dat juist in de VS moet doen. En we laten zien hoe je daaruit een vast inkomen kunt verwerven.

De eerstvolgende is op 5 februari in IJsselstein (Utrecht). De volgende op 12 maart in Apeldoorn. Duur ca 2 uur, de toegang is gratis.

Workshop hoogdividendbeleggen voor starters

Je begrijpt dat hoogdividendbeleggen profijtelijk is, maar hoe begin je? Je hebt misschien het boek gelezen of al meer over hoogdividendbeleggen gehoord. Misschien heb je al een brokeraccount en je moet nog een beetje de weg zien te vinden in beleggersland. Tijdens de Workshop hoogdividendbeleggen voor starters gaan we op dat soort vragen in. Het is een typische ‘hands-on workshop’. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je heel concreet kunt starten met hoogdividendbeleggen. Waar moet je op letten bij het kiezen van fondsen als je begint? Met welke risico’s moet je rekening houden? Hoe zit het met de belastingen? En we loggen in bij verschillende brokers en laten zien hoe dat werkt en wat de eventuele voor- en nadelen zijn.

De eerstvolgende is op 19 februari in IJsselstein (Utrecht)

De kosten bedragen €85,- (incl. e-boek). Duur ca 2.5 uur

Workshop hoogdividendbeleggen voor gevorderden

Beleggen doe je al wat langer, misschien met wisselend succes. Want koersen stijgen en dalen en je weet nooit precies wanneer je moet instappen. Je zoekt wat meer rust in je portefeuille door middel van hoogdividendbeleggen.

De Workshop hoogdividendbeleggen voor gevorderden laat zien hoe je dat doet. Je krijgt een uitgebreide toelichting op hoogdividendbeleggen door de auteur van het boek Fred Hendriks met vele tips en handreikingen. Hoe maak je de ‘overstap’ en waar moet je dan vooral op letten? Bovendien wordt tijdens zo’n workshop veel kennis uitgewisseld tussen ervaren en minder ervaren hoogdividendbeleggers. En vragen staat vrij natuurlijk!

De eerstvolgend is op zaterdag 2 maart in Woerden

Het aantal plaatsen is beperkt dus vroeg boeken is raadzaam. De kosten bedragen €150,- (incl. lunch en boek). Duur ca 5 uur.

Aanmelden via: www.beterbeleggendandebank.nl

Aanpassing abonnementsprijzen

Op 1 maart a.s. worden de abonnementsprijzen van de Voorbeeldportefeuille verhoogd voor nieuwe abonnees. Voor u als bestaande abonnees verandert er niets. Voor uw abonnement blijft de oude prijs gelden. Maar als u relaties wilt wijzen op de mogelijkheid zich te abonneren, dan kunnen die nog tot 1 maart profiteren van de oude lagere prijzen.

De Portefeuille

Onze portefeuille blijft op hoofdlijnen zeer stabiel m.b.t. de dividenduitkeringen.
Wel zie je dat aan het einde van een jaar fondsen soms hun dividend aanpassen aan de actualiteit zowel naar boven als naar beneneden. Wederom een reden om een gespreide portefeuille aan te houden. Daarnaast hebben een aantal fondsen een extra eindejaarsdividend uitgekeerd. Als gevolg van de malaise op de beurzen wereldwijd in december waren dividendrendementen aanzienlijk gestegen; inmiddels is dit voordeel weer (deels) teniet gedaan door het opveren van de beurzen.

Maakt UBS ons blij?

Vanaf de start van de voorbeeldportefeuille, in de zomer van 2017, hebben wij een aantal fondsen van UBS opgenomen. Zoals u weet is UBS een van de grootste banken ter wereld en van origine Zwitsers. Het betreft de fondsen MORL en CEFL. Wij hebben deze “etracs- fondsen” altijd gekwalificeerd als “hoog risico”; desondanks lijkt het er op dat veel lezers een of meer etracs-fondsen in portefeuille hebben. Wij krijgen geregeld de vraag waarom deze fondsen zijn gekwalificeerd als “hoog risico”.

Eerst: wat zijn dat precies, de etracs-fondsen van UBS?

Alle etracs-fondsen van UBS (en dat zijn er best veel) hebben het karakter van een EFT, een Exchange Trade Fund. Het kenmerk van een ETF is dat men een index volgt. Zo volgt bijvoorbeeld de Think AEX UCITS ETF de Nederlandse AEX. Een EFT heeft gewoonlijk de fondsen uit de betreffende index in bezit. Nu zijn de etracs-fondsen van UBS een apart geval. Dit zijn namelijk geen echte ETF’s maar ETN’s (Exchange Trade Note). Een ETN volgt ook een index maar heeft de onderliggende fondsen niet in bezit. Bezitters van een etracs-fondsen krijgen wel het dividend uitgekeerd van de fondsen in de betreffende index. De etracs-fondsen in onze portefeuille zijn van het type “2 keer leverage”.

Dat betekent dat UBS geld bij-leent om de portefeuille fictief te verdubbelen met als doel om jouw dividend twee keer zo hoog te maken. Dit geeft een fantastische dividendstroom tot soms boven de 20%. In het verleden konden alleen institutionele beleggers deze fondsen kopen.

Waarom dan een hoog risico?

Uw belangrijkste risico bij dergelijke (UBS) ETN’s is dat de koersen zeer sterk kunnen fluctueren. Dit komt vooral door de leverage. ETN’s zijn dus niet bedoeld voor “voorzichtige beleggers”. Rentewijzigingen en andere marktomstandigheden werken dubbel door op de koersen zowel omhoog als omlaag. De meeste beleggers zullen daarom niet in deze fondsen willen beleggen en zeker niet voor een groot deel van hun vermogen.

De andere kant

Wanneer je echter altijd al goed slaapt en toch wel eens een meer dan gemiddeld risico wilt lopen met een (beperkt) deel van je portefeuille, waarom dan niet? Immers, ETN’s volgen altijd een index en zijn dus een zeer gespreide belegging. Alle UBS etracs-fondsen keren maandelijks uit. Bij dividendbeleggen ligt de focus niet primair op koerswinsten zoals u weet maar op continue stabiel dividend. Etracs dividend varieert wel maandelijks maar is op jaarbasis bovengemiddeld hoog.

De fondsen in de onderliggende index betalen immers altijd dividend dat door UBS wordt verdubbeld. Dividend is dus in principe gegarandeerd.

Ik heb al jarenlang een soort “extra inkomen” op basis van de investering in deze fondsen. Wanneer je vijf jaar of meer blijft zitten en eventueel herbelegt dan heb je je oorspronkelijke investering eruit via dividend, terwijl je nog steeds het fonds in bezit hebt/houdt. Intussen heb je dan wel hoogte en dieptepunten gezien v.w.b. de koersontwikkelingen in die periode. Mijn eigen etracs-fondsen hebben me nooit in de steek gelaten v.w.b. het ruime dividend.

Het risico is dus niet zo zeer de dividendstroom, die blijf wel doorlopen. Het risico is dat u niet meer rustig slaapt bij koersfluctuaties, die twee keer zo heftig kunnen zijn als bij gewone fondsen. Overigens heeft UBS ook etracs-fondsen zonder leverage, misschien ook het overwegen waard? Tot slot, wanneer UBS failliet gaat bent je je inleg wel kwijt.

Tip: Toch eens proberen?

Recent is een nieuwe ETN van UBS op de markt gekomen die nu koopwaardig is. Het gaat om: Etracs Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Dividend ETN (SMHD).

We nemen dit fonds niet op in de voorbeeldportefeuille omdat we al twee etracs-fondsen hebben (MORL en CEFL), maar u kunt het wel overwegen.

SMHD volgt de index van 100 midcap fondsen (kleinere groeifondsen die naar verwachting het hoogste dividend uitkeren in het aanstaande jaar. Ook talloze REIT’s en BDC’s maken hier deel van uit. SMHD is wederom een zeer gespreide belegging en verdubbelt je dividend van deze midcap fondsen. Op dit moment is het rendement ca 18%. De keus in aan jou.

Opmerking: Je kunt etracs-fondsen alleen kopen via een Amerikaanse broker zoals Tastyworks.

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR):

Ook Arbor Realty Trust heeft een extra dividend aangekondigd.

Arbor is een relatief kleine succesvolle REIT die leningen verstrekt aan commercieel partijen met als speerpunt “multi-familie onderkomens”. Het dividend wordt op 31 januari betaald.

InfraCap Active MLP ETF (AMZA) verlaagt dividend

De AMZA-situatie is uitvoerig besproken in de laatste nummers van vorig jaar. Letterlijk schreef ik in december 2018:

Er ontstaat daardoor een verhoogd risico op een dividendverlaging in de huidige omstandigheden.

Nu, deze dividendverlaging is recent aangekondigd en bedraagt 27 %. Het maandelijkse dividend gaat van 0.11 $ naar 0.08 $. Is dat erg?

Op zich zijn dividendverlagingen nooit plezierig maar soms zijn ze noodzakelijk om de financiële positie weer in balans te brengen met de markt. De koers van AMZA is de laatste 1-2 jaar fors gedaald en het dividendrendement was daardoor naar ongekende en onhoudbare hoogte gestegen (naar bijna 23 %). Dit is een ongezond getal zeker voor een weinig “geleveraged” fonds.

Het huidige dividendrendement is met ca 16% is nog steeds zeer aantrekkelijk. Wanneer een ETF haar dividend verlaagt zal de koers niet veranderen. Dit in tegenstelling tot gewone fondsen waar de koers vaak meedaalt. De ETF AMZA volgt de markt van zogenaamde midstream MLP’s (bedrijven in de infrastructuur van de Amerikaanse energievoorziening).
De meeste analisten zijn het erover eens dat de deze markt haar dieptepunt achter zich heeft gelaten en we aan de vooravond staan van groei. Om deze reden houd ik AMZA toch in portefeuille voor instappers, die willen speculeren op de groei van de Amerikaans energievoorziening. Vooralsnog houd ik wel het risicoprofiel op “hoog”.

Gabelli (tip)

Op dit moment zijn beide Gabelli-fondsen GGT en GAB nog steeds verkrijgbaar bij Binckbank ofschoon beiden Closed end Funds zijn. Beiden hebben al vele jaren een zeer aantrekkelijk dividendrendement.

Zowel GGT als GAB hebben het dividend verhoogd; bij GAB van 0.15$ naar 0.19$ (26%) en bij GGT van 0.22$ naar 0.24$ (9%). Je kunt ze niet kopen bij DeGiro.

Liberty All-Star Equity Fund (USA)

Hier zien we een beperkte dividendverlaging van 0.16$ naar 0.15$.

Iron Mountain Inc. (IRM)

IRM heeft het dividend verhoogd met ca 5% naar 2.44$/jaar

Eaton Vance Tax-Mngd Gl Div Eq Inc

Hier zien we een dividendverlaging naar 0.74$/jaar, komend vanaf 0.91$.

De verlaging is aanzienlijk, doch het fonds bestaat al sinds 2004 en is op zichzelf altijd heel stabiel.

Ladder Capital (LADR)

Wie eind vorig jaar tijdig is ingestapt bij LADR ontvangt een zeer fors extra dividend dat op 25 januari wordt betaald.

Portefeuille wijzigingen

De voorbeeldportefeuille wordt deze maand licht aangepast als volgt.

Verwijderd

Omega Healthcare (OHI): winstpakker?

Het komt niet zo vaak voor dat ik een prima fonds verwijder uit de voorbeeldportefeuille maar soms zijn er redenen voor.

Daarbij moet je bedenken dat, zoals ik hiervoor al schreef, de voorbeeldportefeuille uitsluitend is bedoeld voor beleggers die willen kopen of bijkopen.

Uitsluitend op het koopmoment geldt het genoemde dividendrendement.

Er zijn natuurlijk voldoende negatieve redenen te vinden om een fonds te verwijderen uit de portefeuille zoals dividendverlaging, vermindering van de marktpositie etc. Omega heef het goed gedaan de afgelopen tijd.

Talloze beleggers hebben Omega het afgelopen jaar gekocht. Het fonds heeft altijd een prima dividendrendement opgeleverd. Daarnaast is het fonds fors in koers gestegen tot wel 40% t.o.v. de koers bij aankoop; het zit nu aan de bovenkant van het afgelopen jaar. Dit heeft er toe geleid dat OHI op dit moment “slechts” een dividendrendement heeft van 6,9 %. De verwachting is wel dat het Omega het dividend opnieuw zal gaan verhogen in 2019 maar daar hoef je niet op te wachten als je al ca. 40% koerswinst hebt behaald; het mag natuurlijk wel. Een dergelijke koerswinst staat immers gelijk aan ca. 4 jaar dividendinkomsten.

Wij verwijderen daarom OHI uit de voorbeeldportefeuille om een positieve reden en sluiten niet uit dat we later weer instappen wanneer de koers/dividend verhouding daartoe weer aanleiding geeft. Kortom verkopen en iets leukst doen van de winst of herinvesteren is soms ook een overweging. Een aloude beleggingswijsheid zegt immers:

“Van winstnemen is nog nooit iemand armer geworden.”

Fondsen in voorbeeldportefeuille

Onderstaand vindt u een korte beschrijving van alle fondsen uit deze voorbeeldportefeuille. Wanneer u meer informatie over het betreffende fonds zoekt zoals de beleggingen en de dividendhistorie, verwijzen wij u naar diverse websites zoals www.dividata.com, www.seekingalfa.com , www.dividend.com, https://finance.yahoo.com. Ook de gratis App “Dividend Tracker” geeft ruime informatie. U kunt hierin ook eenvoudig uw eigen portefeuille opslaan en bijhouden. Voor de goede orde: niet al deze websites en app’s zijn altijd up to date; check dus dubbel wanneer u twijfelt.

Via de Blog en email zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van veranderingen en nieuwtjes op het gebied van hoogdividend-beleggen.

Deze voorbeeldportefeuille is een momentopname en daarom bedoeld voor mensen die het aandeel op dit moment zouden willen kopen of bijkopen.

Wanneer u al in bezit bent van aandelen uit de portefeuille kan de situatie vanzelfsprekend anders zijn. Het eventueel verkopen van een fonds bijvoorbeeld t.g.v. koerswinst/verlies is altijd is uw eigen beslissing.

Wanneer u al een aandeel bezit uit de portefeuille kan uw dividendrendement hoger of lager zijn dan nu. Wij herinneren u eraan:

Dividendrendement (%) = jaardividend x 100/koers bij aankoop.

ISIN-Code

Deze unieke code maakt het soms mogelijk om het betreffende fonds eenvoudiger te vinden. Bij alle fondsen in de voorbeeldportefeuille de ISIN- code vermeld.

Nederlandse & Amerikaanse broker?

Wilt u alle fondsen in de voorbeeld portefeuille kunnen aanschaffen dan heeft u op dit moment helaas twee brokers nodig, Een Nederlandse broker en een non-EU-broker zoals Tastyworks.

Let op W8 BEN of W8-BENE-formulier!

Om in aanmerking te komen voor de 15% bronbelasting (i.p.v. 30%) moet altijd een ingevuld W8-BEN (particulier) of een W8-BENE-formulier (zakelijk) naar uw broker worden gezonden.

NCZ: Allianz GI Convertible & Income Fund II

NCZ is een fonds uit de Allianz-familie. Allianz is een leidende “Financial Services Company” in New York en beheert talrijke beleggingsfondsen. NCZ investeert voornamelijk in (converteerbare) obligaties en andere vaste waarden. De investeringen vinden op brede schaal plaats o.a. in energie, finance, technologie en gezondheidszorg. NCZ heeft een zeer stabiele dividendhistorie.

ARCC: Ares Capital

Ares Capital is de grootste Business Development Corporation (BDC) van de VS, de “blue chip of the sector”. Business Development Corporation zijn financiers en investeerders van kleinere en middelgrote ondernemingen in de VS. Ze worden daarom ook wel de nieuwe banken genoemd. Ares heeft een zeer solide historie van financiële prestaties in combinatie met een conservatieve investeringsstrategie. Vrijwel alle uitstaande leningen zijn gebaseerd op zwevende rentetarieven, waardoor een rentestijging nauwelijks invloed zal hebben op de koers- en dividend ontwikkelingen van het fonds. Men heeft nog immer een ruim budget voor nieuwe investeringen.

ARCC heeft een portefeuille ter waarde van bijna 12 miljard dollar, verspreid over meer dan 300 ondernemingen. ARC betaalt al vele jaren een constant dividend van 1.52 $ per jaar/aandeel, zelfs in de turbulente jaren 2007-2008.

ABR: Arbor Realty Trust

ABR is een betrekkelijk kleine speler op de Amerikaanse onroerend goed markt. Het is een REIT met een marktkapitalisatie van ca 500 miljoen dollar en ca 1.5 miljard dollar aan uitstaande leningen/hypotheken. Het bedrijf houdt zich bezig met hypotheken die vooral gericht zijn op luxere woningen bedoeld voor gezinnen en families. In dit segment is het bedrijf marktleider. De “home-family” markt is een groeimarkt waardoor het dividend, dat de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Arbor is betrokken bij de bekende financiële (mega) instellingen Fannie Mae en Freddie Mac. Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) en Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) leveren voornamelijk financiële diensten aan hypotheeknemers. Arbor is een van de weinige REIT’s in de VS, die als partner van deze twee enorme financiële instellingen mag opereren.

ARI: Apollo Commercial Real Estate

ARI is een Real Estate Investment Trust (REIT).

Men investeert in onroerend goed via leningen en deelnemingen. ARI staat bekend om zijn degelijkheid en is van grote waarde voor zijn aandeelhouders. Men heeft ca. 2 miljard dollar aan beleggingen. De winst moet voor 90% worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

RA: Brookfield Real Assets Income Fund

Het fonds is nog niet zo lang op de markt maar wordt uitgegeven door Brookfield. Brookfield is een van de oudste bedrijven in de VS op het gebied van vermogensbeheer en bestaat al meer dan 100 jaar. Het beheerd vermogen bedraagt ca 250 miljard dollar.

CBL-D of CBL-PRD: CBL and Associates Properties 7.375% Cumulative Redeemable Preferred Stock.

CBL is een REIT (Real Estate Investment Trust) met meer dan 100 winkelcentra en “malls” in bezit, verspreid over de gehele VS. Men heeft de bezettingsgraad van haar shoppingcenters de afgelopen twee decennia goed op peil weten te houden ondanks crisismomenten. Het bedrijf ging naar de beurs in 1993 en is sindsdien zeer sterk gegroeid evenals de cashflow. CBL investeert fors in de herontwikkeling van haar winkelcentra en doet dit uit eigen middelen. Feit is echter dat CBL zeer ruime middelen ter beschikking heeft om het dividend blijvend te kunnen betalen. Het preferente aandeel is nominaal 25$.

CGO: Calamos Global Total Return Fund

Calamos Asset Management is een wereldwijd opererende onderneming met zo’n 50 miljard dollar onder beheer. Calamos biedt verschillende financiële diensten en heeft een groot aantal Closed-End Fondsen onder beheer, waaronder het Calamos Global Total Return Fund”. Men belegt wereldwijd in zowel aandelen als obligaties. Bekende ondernemingen als Apple, General Electric maken deel uit van het portfolio naast honderden andere deelnemingen, waardoor een brede spreiding wordt verkregen.

CPR-PRA: Callon Petroleum Co 10% Pref Perp-A

Callon Petroleum is een onafhankelijke zeer succesvolle olie- en gasproducent in het Midland-Bassin in de VS. Men exploreert talloze bronnen en pijpleidingen. Het preferente aandeel is opgenomen in portefeuille en geeft een vast dividend van 1.25 $ per maand. De nominale waarde bedraagt 50 $.

DS-O: Drive Shack Inc. 9.75% Pref -B

Drive Shack heette voorheen Newcastle Investment.

Drive Shack is een Real Estate Investment Trust met grote (onroerend goed) belangen in de gehele VS. Het preferente aandeel is openomen in de portefeuille en geeft een vast kwartaaldividend van 0,61 $.

DSL: DoubleLine Income Solutions Fund

DSL is een fonds van de Double Line Capital, een van de grootste vermogensbeheerders in de VS met ruim 100 miljard dollar onder beheer. DSL is een Closed end Fund genoteerd aan de New York Stock Echange

Het fonds belegt voornamelijk in obligaties en andere vastrentende waarden. De doelstelling van het fonds om “current income” te genereren, dus dividend en niet primair koerswinst.

DSL betaalt elke maand dividend, soms is er nog een extra dividend in december. Het fonds heef een laag risicoprofiel.

EXG: Eaton Vance Tax-Mngd Gl Div. Eq Income Fund

Eaton Vance is een van de oudste beleggingsinstellingen in de Verenigde Staten. Eaton Vance biedt vele vormen van beleggingsproducten en verleent diensten voor vermogensbeheer. EXG investeert gespreid wereldwijd in aandelen, waaronder Google, Nike, Philips, Unilever en Disney. De bijna honderd investeringen hebben een gezamenlijke waarde van ruim 3 miljard dollar.

Het fonds heeft lange stabiele en zeer betrouwbare dividendhistorie.

CEFL: Monthly Pay 2x Lev Close End Fund index

CEFL is afkomstig van de grote Zwitserse bank UBS. CEFL is een is Exchange-Traded Note (ETN). Men investeert uitsluitend in Closed End Funds conform de CEF-index; dit geeft een goede spreiding. Het hoge dividendrendement wordt mede veroorzaakt door het feit dat UBS de inleg verdubbelt. Dit geeft een hoger risico maar ook een dubbel dividendrendement voor de deelnemers. Het dividend is variabel, de opgave is een jaargemiddelde.

LADR: Ladder Capital Corp

Ladder Capital is een zogenaamde Commercial lender, d.w.z. een REIT die zich financieel beweegt in de onroerend goed sector. LADR weet zijn winsten steeds weer op te voeren en daarmee eveneens de dividenduitkeringen. Sinds 2016 hebben maar liefst 4 dividend stijgingen plaatsgevonden naast nog enige eindejaars dividenden. Hierdoor heeft het fonds al ruim 50% rendement opgeleverd (koerswinst + dividenden) in deze periode.

Er blijft echter genoeg ruimte voor nieuwe dividendstijgingen wanneer we naar het financiële plaatje kijken. Een typisch groei-dividendfonds dus voor de langere termijn. Ladders omzet is booming; er moet de komende jaren veel worden geherinvesteerd in de Amerikaanse ontroerend goed markt. Ladder is specialist in de kleinere financieringen van ca. 20 M-dollars en daar zijn er veel van. Daarnaast is er aanzienlijk “insider ownership”. Het management bezit ruim 10%, van de aandelen, een goed teken.

(MFD) Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund

MFD is een CEF (Closed end Fund) dat op de markt wordt gebracht door First Trust Advisors

L.P. gevestigd in Wheaton, Illinois. Dit bedrijf richt zich met talloze fondsen op een brede markt waaronder de markt van pensioenen zowel privé als via financiële instellingen. MFD is een fonds met een grote diversificatie. Het richt zich grotendeels op nutsbedrijven (utilities) wereldwijd. Men belegt zowel in aandelen als obligaties.

MORL: ETRACS Monthly Pay 2xLev Mortg REIT ETN

MORL: is een index aandeel afkomstig van de grote Zwitserse bank UBS.

Men volgt de “Global Mortage REIT’s Index” die is samengesteld uit financiële bedrijven op het gebied van hypotheken. Er wordt gebruik gemaakt van 2x leverage; het rendement is dan ook twee keer hoger dan normaal, maar wel gevoelig voor renteschommelingen.

Verliezen zullen dan ook dubbel doorwerken; een hoger risico dus met een fors dividendrendement als beloning. Het dividend wordt maandelijks betaald doch is onregelmatig, zoals altijd bij ETF’s. Het opgegeven dividendrendement is dus een gemiddelde.

GAB: Gabelli Equity Trust Inc.

GAB is een Closed end Fund van Gabelli, een van de grote vermogensbeheerders in de VS. Men hanteert een 10% distributie policy hetgeen betekent dat men een dividendrendement van 10% per jaar garandeert aan de aandeelhouders. Het fonds investeert in ondergewaardeerde bedrijven met een sterke groeipotentie.

GFNCP: General Finance Corporation – Cum. Redeemable Perpetual Preferred Series C General Finance Corp. is een Californische onderneming die op grote schaal actief is in de verhuur van mobiele opslagruimtes, kantoren en opslagtanks. Men bezit ca. 80.000 units voor de verhuur/lease. Er zijn vestigingen in de VS en Azië Pacific. Men richt zich op vele markten waaronder industrie, mijnbouw, transport, bouw, enz.

Het aandeel heeft een nominale waarde van 100 $ (dit in tegenstelling tot de meeste prefs die een nominale waarde van 25 $ hebben).

GGT: Gabelli Multimedia Trust Inc.

Gabelli Multimedia Trust Inc. is een fonds van Gabelli, een van de grote vermogensbeheerders in de VS. Men hanteert een 10% distributie policy hetgeen betekent dat men een dividendrendement van 10% per jaar garandeert aan de aandeelhouders. Het fonds heeft ca. 250 miljoen dollar aan investeringen.

Men investeert voornamelijk in (nieuwe)mediabedrijven.

GLOG-A: Gaslog Ltd 8.75 % Pref Perp

Gaslog is een snelgroeiend bedrijf dat zich geheel richt op alle facetten van vloeibaar LNG- gas. Men exploreert schepen, opslag- en distributiefaciliteiten. Het preferente aandeel is opgenomen in de portefeuille. Men betaalt een vast dividend van 0,55 $ per kwartaal.

GPM: Guggenheim Enhanced Equity Income Fund

GPM is een Closed End Fund uit de Guggenheim familie.

Guggenhein is een grote financiële dienstverlener in de VS en biedt diensten op het gebied van vermogensbeheer, verzekeringen, investment banking, enz.

Het bedrijf heeft hoofdkantoren in Chicago en New York en heeft tevens vestigingen in de Europa en Azië. De onderneming beheert een vermogen van meer dan 100 miljard dollar waaronder investeringen in bekende ondernemingen als Google, Coca-Cola, Nike en McDonald’s.

GPM investeert wereldwijd in aandelen, ook m.b.v. optie-strategieën, en geeft prioriteit aan een stabiel dividend voor de aandeelhouders boven koeswinst.

Recent zijn enige Guggenheim fondsen samengevoegd; deze fondsen hebben allen een lange stabiele dividendhistorie, hetgeen ook de verwachting is voor GAB.

HRZN: Horizon Technology Finance

HRZN is gevestigd in Farmington, Connecticut, en heeft regionale kantoren in California, Virginia and Boston. HRZN is een Business Development Company die voornamelijk investeert in hightech ondernemingen.

V.w.b. ICT-technologie investeert men o.a. in zaken/bedrijven op het gebied van cloud- computing, wireless communications, cyber security, data analytics and storage, internet, software, enz. Ook wordt geïnvesteerd in alternatieve brandstoffen, groene energie en watertechnologie. Daarnaast wordt sterk ingespeeld op medische technologie, biotechnologie en aanverwante terreinen. HRZN-heef een lange betrouwbare dividendhistorie; het dividend wordt maandelijks uitbetaald.

AMZA: InfraCap Active MLP ETF

InfraCap MLP ETF is een Exchange Trade Fund dat uitsluitend investeert in energie gerelateerde Master Limited Partnerships (MLP’s). Het fonds wordt actief gemanaged en is gericht op het verkrijgen van hoge dividenden voor zijn aandeelhouders. Men werkt met levarage, hetgeen betekent dat men deels met geleend geld opereert. Dit geeft een hoger risico en een hoger dividendrendement.

IRM: Iron Mountain Inc.

IRM is een zogenaamde “storage-REIT”;

Dergelijke REIT’s bieden opslagruimte voor het opslaan van goederen in de meest ruime zin. IRM is een niche player omdat men zich uitsluitende concerteert op de zakelijke markt en niet op de consumentenmarkt. IRM is tamelijk onbekend maar niettemin een groot bedrijf. De marktkapitalisatie van het bedrijf is ongeveer 10 miljard dollar. Het bedrijf houdt zich ondermeer bezig met opslaan/omzetten van fysieke en digitale kopieën zoals files, dossiers etc. Alsmede dossier vernietiging. IRM biedt haar klanten “one stop shopping” voor alle (data) storage vragen. Het bedrijf bestaat sinds 1950 en heeft ruim 90% van alle top 1000 bedrijven in de wereld als klant.

USA: All-Star Liberty Fund

Het All-Star Liberty Fund is een Closed end Fund. Het fonds belegt voor 90% in grote en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Bekende namen hierbij zijn Amazon, Adobe, Visa, Google, Kraft en Microsoft. USA heeft sinds de oprichting haar dividend met regelmaat verhoogd; vrij ongebruikelijk voor een CEF.

Het fonds volgt principieel vijf van de meest vooraanstaande fondsmanagers in de VS. Op deze wijze heeft USA de afgelopen 10 jaar gemiddeld 16% per jaar opgeleverd (gemeten in dollars vanzelfsprekend). USA heeft de afgelopen 10 jaar ook de vergelijkbare indextrackers (ETF) verslagen.

MAIN: Main Street Capital Inc.

Main is een Business Development Corporation (BDC).

Business Development Corporation zijn investeringsmaatschappijen die met name investeren in jonge ondernemingen om deze nog verder te laten groeien. Ze worden ook wel de nieuwe banken genoemd. MAIN heeft sinds de oprichting in 2007 bewezen een “goede neus” te hebben voor dergelijke investeringen en wordt daarom gezien als een van de meest consistente BDC’s in de VS. Het bedrijf groeit elk jaar in omzet en toename van investeringen. Het bedrijf kan bogen op vele successen. MAIN kan worden gezien als een “dividend growthfund”. Het dividend wordt regelmatig verhoogd en maandelijks uitbetaald. Daarnaast keert men regelmatig extra dividend uit.

MTBCP: Medical Transcription Billing Corp 11% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Stock

Medical Transcription Billing Corp. biedt internetoplossingen en bijbehorende zakelijke dienstverlening op het gebied van zorginstellingen en zorgverleners. Vanaf 31 december 2015 levert het bedrijf haar diensten, waaronder medische facturering, aan ongeveer 730 medische praktijken in 43 staten. Het belangrijkste product “PracticePro” is een veelgebruikte softwareapplicatie (ook mobiel) voor medische praktijken.

HIE: Miller/Howard high Income Equity Fund

Miller/Howard is een beleggingsfonds dat zich richt op energie en infrastructuur en daarbij op ondernemingen die dividend en dividendgroei vooropstellen. Deze specialisatie wordt weerspiegeld in de portfolio d.m.v. beleggingen in onroerend goed/infrastructuur trusts (REIT’s) en telecombedrijven. Ook energiegerelateerde bedrijven, waaronder MLP’s komen in de portefeuille voor. De dividendhistorie is lang en uiterst stabiel.

NRZ: New Residential Investment Corp.

New Residential Investment Corp. is een investeringsmaatschappij die investeert in onroerend goed en aanverwante diensten. NRZ is een REIT; de investeringen zijn voornamelijk in de betere woonvoorzieningen in de VS. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in New York.

OXLC: Oxford Lane Capital Corp

Oxford Lane Capital Corp. is a “publicly-traded registered closed-end management investment company”. Men investeert in vastrentende waarden zoals hoogrendement- (bedrijfs)obligaties. Het bedrijf biedt een hoger dan gemiddeld stabiel dividendrendement, mede omdat deels met geleend geld wordt gewerkt. Recent is het dividend verlaagd maar nog immer erg hoog.

PNNT: Pennantpark Investment Corp.

PennantPark Investment Corporation is een investeringsmaatschappij/Business Development Company. De onderneming heeft als doel, het genereren van inkomen/dividend en vermogensgroei voor de deelnemers. Er wordt geïnvesteerd (gemiddeld enige tientallen miljoenen) in kleinere en middelgrote ondernemingen via leningen en deelnemingen. PNNT heeft een lange stabiele dividendhistorie.

PDI: PIMCO Dymamic Income Fund

Pimco is de grootste obligatiebelegger ter wereld en maakt deel uit van Allianz. Men opereert wereldwijd met honderden beleggingsexperts en beheert ca 1500 miljard dollar aan beleggingen. PDI is een Closed-end Fund. Men investeert in obligaties en andere waardepapieren. De portfolio omvat ruim 4 miljard dollar aan waarde met een grote spreiding. PDI kent een lange stabiele dividendhistorie met in december vaak nog een extra dividend.

PCI: PIMCO Dynamic Credit and Income Fund

Pimco is de grootste obligatiebelegger ter wereld en maakt deel uit van Allianz. Men opereert wereldwijd met honderden beleggingsexperts en beheert ca 1500 miljard aan beleggingen. PCI is een Closed-End Fund en opereert in de ”fixed income market”. De portfolio, met een gezamenlijke waarde van meer dan 5 miljard dollar, is gespreid over honderden posities en grotendeels gericht op hypotheken. PCI kent en lange stabiele dividendhistorie met soms extra dividend in december.

PSEC: Prospect Capital Corp.

Prospect Capital Corporation verstrekt leningen en investeert in kleine en middelgrote ondernemingen. Prospect Capital Corporation is een Business Development Corporation. De portfolio omvat meer dan 100 ondernemingen en is zeer gespreid. Prospect Capital Corporation is een snelgroeiend bedrijf en zeer gericht op dividend voor zijn aandeelhouders.

SFL: Ship Finance International Limited

Ship Finance heeft zich de laatste jaren ontwikkeld vanuit een bedrijf met uitsluitend olietankers naar een van de grootste scheepvaartbedrijven ter wereld. Men bezit schepen of investeert daarin, voor talloze doeleinden zoals tankers, bulktransport, containervervoer, en offshore. Het bedrijf is genoteerd aan de New York Stock Exchange en betaalt per kwartaaldividend sinds 2004.

TGP-PRA: Teekay LNG Partners L.P. 9% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred

Teekay LNG Partners is een van de grootste rederijen ter wereld met schepen voor het vervoer van LNG, lpg-gas en ruwe olie. Het bedrijf exploiteert bijna 80 schepen, waarvan 11 nieuwbouw; de meeste zijn verhuurd op lange termijncontracten. Teekay is een Master Limited Partnership (MLP). Het Preferente aandeel is op de markt gebracht eind 2016.

De nominale waarde bedraagt 25 $. Het vaste dividend bedraagt 2.25 $/jaar.

TW0-A: Two Harbors Investment Corp. 8.125% Series A, Fixed to Floating Rate Cumulative Re-deemable Preferred Stock.

Two Harbors is een zogenaamde Mortage REIT (Real Estate Investment Trust) met het hoofdkantoor in New York. Men financiert hypotheken, leningen en andere financiële assets. TWO is in de VS een middelgrote speler en heeft een marktkapitalisatie van 3, 7 miljard dollar. TWO heeft maar liefst 5 preferente aandelen (A t/m E). TWO-A biedt een vast jaardividend van 2,03 $/aandeel. Daarnaast kan dit fonds pas op zijn vroegst in 2027 van de beurs worden gehaald door TWO.

UNIT: Uniti Group Inc.

De Uniti Group Inc. is een Real Estate Investment Trust (REIT) met een speciale focus. Men investeert voornamelijk in communicatieprojecten en mission-critical infrastructuren zoals draadloze telecom. Daaronder vallen communicatie-torens (bijna 500) datacenters en fibernetwerken. Men heeft ca 4,2 miljard dollar geïnvesteerd in de VS en Latijns-Amerika.

Verwijderd:

EHI: Western Asset Global High Income Fund (december 2017) MCC: Medley Capital Corp. (januari 2018)

DVHL: ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Diversified High Income ETN (februari 2018) CLNS: Colony-Capital (maart 2018)

EDF: Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (juni 2018) SNR: New Senior Investment Group Inc. (juli 2018)

BDCL: ETRACS Long Wells Fargo, 2x Leveraged BDCL (September 2018) VGI: Virtus-Newfleet Glb Multi Income Fund (November 2018)

RLGT-A: Radiant Logistics Preferred Stock (december 2018, niet meer beschikbaar) Omege Healthcare (januari 2019)