Waarom gaat Income-Investing niet alleen over dividend?

Veel dividendbeleggers kiezen vaak primair voor het hoogste dividendrendement en dat lijkt logisch. Maar dat is niet altijd zaligmakend.

Dividend/Income-beleggen vereist per definitie een langetermijn-benadering, om in de loop van de tijd systematisch vermogen op te bouwen. Maar ook weer niet zo lang wanneer je hoog-, en groeidividend combineert en wanneer je het zelf doet. Dan heb je ook nauwelijks de (hoge) kosten van een financiële instellingen/vermogensbeheerders etc.

Alleen al daardoor wordt je rendement procenten hoger. Als dividendbelegger kun je kiezen voor het hoogste dividend bij “instappen” of voor (veelal) minder hoog dividend, maar wel periodiek groeiend. Kiezen voor het hoogste dividend is vaak de standaard keuze bij starters. Begrijpelijk maar niet altijd verstandig.
Misschien kunnen we dat nog eens toelichten aan de hand van enige rekenvoorbeelden.

Vraag:
Zou je beleggen in een aandeel met een dividendrendement van 1-2%? Waarschijnlijk niet als je een income-belegger bent. Maar dividendbeleggen is per definitie een langetermijn-benadering om systematisch vermogen op te bouwen. Het gaat er dus niet alleen om wat een aandeel de afgelopen kwartalen heeft betaald, maar wat je de komende 10 tot 20 kwartalen of meer zou kunnen verwachten.

Bij veel dividendfondsen groeit namelijk het dividend geleidelijk.
Zo is bij een aandeel als VICI het dividend in geld/dollars al verdubbeld in laatste 5 jaar. En ondertussen wordt ook de koers fors mee omhooggetrokken. Dat leidt dan tot een hoog AATR-percentage (gemiddelde jaarlijkse opbrengst over x jaar). Over de laatste 5 jaar is dat bij VICI bijna 15%/jaar.
Toch valt dit kwartje niet altijd onmiddellijk bij veel (hoog)dividendbeleggers. En dat heeft alles te maken met perceptie. Beginnen met het hoogste dividend lijkt nu eenmaal veel aantrekkelijker.

Om dit echt duidelijk te maken, een paar voorbeelden die tonen wat geldgroei kan betekenen. Wel wat overdreven, maar toch…

Stel dat je voor de volgende keuze komt te staan:
Optie 1: Je krijgt een miljoen euro in cash aangeboden.
Optie 2: Of je ontvangt vandaag 1 eurocent, morgen twee cent, overmorgen 4 vier cent, en zo verder gedurende een hele maand. De meeste mensen zullen snel kiezen voor het miljoen in cash.

Optie 2 zou immers slechts 1,27 euro opleveren na de eerste week en 163,84 euro na de tweede week. Maar dat bedrag zal exponentieel blijven groeien. Een gestage dagelijkse verdubbeling zou na dertig dagen iets meer dan 5 miljoen euro opleveren.

Zo werkt het principe ook bij continu groeiend dividend; veel beleggers realiseren dat zich onvoldoende. Heb je 5 of 10 jaar geleden een groeidividend aandeel gekocht, dan is je dividendrendement intussen vaak fors gestegen, verdubbeld of zelfs meer. Dit natuurlijk o.b.v. jouw oorspronkelijke investering. Jouw inkomen blijft stijgen zolang je het fonds houdt en de koers volgt meestal. Dat betekent dat dergelijke dividendgroei-fondsen vaak op termijn (veel) betere keuzes zijn dan alleen “gewone” HD-fondsen met lage of zelfs geen dividendgroei.

Wanneer je dividendgroeifondsen blijft bijkopen in de loop der tijd, zul je zien dat het dividendrendement bij aankoop gemiddeld gelijk blijft over de jaren.
Stel je hebt een fonds 10 jaar gelden gekocht, bij een dividendrendement van 4-5%, dan zul je dit fonds waarschijnlijk ook vandaag kunnen kopen met ongeveer hetzelfde dividendrendement. Dat komt omdat de koers is meegestegen met de dividendgroei in deze periode en je weet:

Dividendrendement = Jaardividend x 100/koers op aankoopmoment!

Nog een voorbeeld:
Heb je liever een baan met een vast jaarsalaris van 50.000 euro zonder groei, of een baan die 40.000 euro betaalt bij aanvang, maar wel met een loonsverhoging van 10% per jaar? De eerste baan zou 500.000 euro aan salaris opleveren over een periode van tien jaar. De twee optie is/lijkt minder lucratief gedurende de eerste paar jaar. Je bereikt pas in het vierde jaar 50.000 euro, maar daarna gaat het hard. Tegen het tiende jaar zou je jaarlijks 94.000 euro verdienen en in totaal 637.000 euro hebben verdiend in 10 jaar.

Hoewel een lager dividendrendement bij aankoop van een fonds gevoelsmatig minder aanspreekt, kan het de komende jaren aanzienlijk lucratiever zijn, wanneer een bedrijf het dividend periodiek laat groeien.

Conclusie
De vraag die we hiervoor hebben gesteld is of hoogdividend bij aanvang beter is dan een lager dividend, maar wel met dividendgroei. Het blijft natuurlijk een persoonlijke keuze, maar de meeste mensen beleggen uiteindelijk voor langere tijd. Veel beleggers willen snel (mooie) resultaten, maar wel met weinig risico. Vaak probeert men dat via koerswinsten en niet via (groei)dividend.
Niemand wil immers langzaam rijk worden. Wil je dat wel, dan is het verstandig om ook een aantal dividend-groeifondsen op te nemen in je portefeuille. Juist in de VS vind je veel van dergelijke fondsen.