Waarom het timen van de markt meestal niet werkt

We krijgen regelmatig vragen over al of niet de juiste in/uitstapmomenten, vooral tijdens onrustige (beurs)tijden. Toch is het consequent kiezen van het juiste aan/verkoopmoment vrijwel onmogelijk; ervaren beleggers zullen dat toegeven. Het timen van de markt is niet alleen heel moeilijk, maar kan zelfs leiden tot mindere resultaten.

Er zijn over dit onderwerp veel boeken geschreven, maar de bottom line is dat de juiste instap-, en verkoopmomenten eigenlijk niet te voorspellen zijn.

Bekijken we dus de situatie van een gemiddelde pensioenspaarder, dan ligt het voor de hand om periodiek, zeg elk maand, een bedrag te beleggen. Dat blijkt een veel effectievere strategie te zijn dan wachten op een goed instap/verkoop moment. Beleggen in de tijd dus.

Wanneer je in de tijd belegt, hoef je niet te letten op je de juiste timing van aankoop/verkoop momenten. De meesten van ons, met name jongeren, hebben geen enorme bedragen om ineens te beleggen.

Ze werken veelal en proberen elke maand een bepaald bedrag opzij te zetten om te beleggen. Als je dat meteen in aandelen belegt, tijdens jouw werkzame jaren, koop je aandelen in goede en slechte tijden.

Door altijd op regelmatige tijdstippen te kopen, zal het merendeel van de aankopen op een goed moment plaatsvinden. De markt wordt namelijk gemiddeld vaker beter dan slechter.

Maar ook, wanneer je wel grote bedragen ineens wilt beleggen, is spreiding in de tijd aan te raden. Maak je geen zorgen over de keren dat je toevallig op een slecht moment koopt; op de langere termijn hebben zelfs die aankopen een goed rendement, zeker wanneer het gaat om stabiele dividend-aandelen.

Tijdens jouw werkzame jaren heb je waarschijnlijk de kans om 100% van jouw dividenden te herbeleggen. Als je dit doet zul je, tegen de tijd dat je met pensioen gaat, merken dat jouw portefeuille een forse cashflow voortkomend uit dividenden produceert. Beleggen zonder timing dus.

Amerikanen noem dat Dollar Cost Averaging (DCA).

Dollar-Cost Averaging is een beleggingsstrategie waarbij een belegger toewerkt naar een spaarsom door zijn beleggingsbedragen periodiek te spreiden met als doel om de invloed van beurs-volatiliteit te beperken. Deze strategie geeft een hoop rust; pogingen om de markt te timen en aandelen tegen de beste prijzen te kopen/verkopen zijn dan niet opportuun.

Concreet betekent dat dus systematisch beleggen met gelijke bedragen, gespreid over regelmatige (bijvoorbeeld maandelijks) intervallen, ongeacht de prijs. Hierdoor worden hoge en lage koersen uitgemiddeld. Voor Europese beleggers geldt dat eveneens voor het euro/dollar risico.