Wat te doen bij een dip?

Dit keer een bijdrage van een van onze Ambassadors: Frank van Asten. Zoals in zijn profiel staat, heeft hij de afgelopen jaren veel lessen geleerd hoe je een hoogdividend-portefeuille opbouwt, wat je wel kan verwachten en wat zeker niet, hoe je deze goed spreidt, hoe je deze bijhoudt, hoe je op een eenvoudige manier informatie over de verschillende posities vindt. En hoe je geen hartaanval moet krijgen op het moment dat de waarde van je portefeuille daalt. Hij legt hoe hij dat aanpakt.

Iedereen hoopt dat zijn portefeuille met hoogdividend-aandelen qua waarde altijd in het groen staat en (licht) stijgt. In de praktijk is dit anders. Zowel individuele aandelen als de hele beurs beweegt zich in een golfbeweging, met af en toe kleine uitschieters en heel soms een grote uitschieter. Hoe gaan we hier het beste mee om?

Een belangrijk mantra onder hoogdividend-beleggers is, dat je de beurs niet moet proberen te timen, ons doel is namelijk dividendinkomen en niet direct koerswinst. Kortom, of de koers nu omhoog of omlaag gaat, het gaat om het inkomen dat gegenereerd wordt via dividend. Zolang dat in stand blijft of groeit, is er niks aan de hand.

Betekent dit nu dat je zomaar in ieder hoog dividend aandeel in de portefeuille moet instappen?

Nee, dat is nu weer de andere kant. Het is wel altijd belangrijk om te kijken naar het koersverloop van een aandeel. Zoals gezegd bijna alle aandelen bewegen in een golfbeweging. Natuurlijk zijn we lange termijn beleggers, maar dan nog is het goed om even stil te staan waar in de golfbeweging je koopt.
Zijn hier dan complexe technische analyses voor nodig? Nee, zeker niet. Ik zoek zelf het fonds even op bij Google Finance of Yahoo Finance en kijk naar de hoogste en laagste koers in de afgelopen 52 weken. Als het aandeel dan onder het gemiddelde van die twee zit, dan ben ik geïnteresseerd. Kortom, het gaat niet om het laagst mogelijke moment te vinden, maar je probeert ook te voorkomen dat je op het hoogst mogelijke moment koopt.

Voorkom ik daarmee dat mijn portefeuillewaarde negatief is? Nee, niet noodzakelijkerwijs en dat is ook niet erg. Ik heb veel aandelen die een aantal procent in de min staan, maar door mijn spreiding over meerdere aandelen heb ik ook aandelen die een aantal procent in de plus staan. Dit middelt elkaar mooi uit en het dividend loopt door, ongeacht de waarde.

Mini dips

Een of twee keer per jaar gebeurt er wel iets in de wereldwijde economie dat er voor zorgt dat alle beurzen en dus alle aandelen dalen. Denk aan renteverhogingen, het verlies nemen van Amerikaanse beleggers (om belastingvoordeel te halen), inflatie of grondstoffenprijzen die stijgen. Maar soms zijn het voor ons stervelingen ook onverklaarbare redenen. De beurs en veel aandelen kunnen dan opeens 10 of wel 20% dalen, vaak in een korte tijd.

Is dat schrikken? Ja. Vooral als je er niet op voorbereid bent. Het gebeurt, neem maar van mij aan.

Is het erg? Nee. Als je het een aantal keren hebt meegemaakt, zie je dat vaak na een maand of maximaal twee maanden de koersen weer op hun normale niveau zijn en het belangrijkste: het dividend loopt door.

Is het een kans? Ja. Vaak is het een moment om aandelen waar je een goed gevoel bij hebt en die vaak op een hoge prijs staan bij te kopen. Als deze aandelen onder je aankoopkoers komen en je hebt nog geld achter de hand of dividend dat herbelegd kan worden, is dit een goed moment om bij te kopen. Het levert je een hoger dividendpercentage en een lagere gemiddelde kostprijs van het aandeel. Probeer ook hier niet het laagste moment te timen, dat gaat je niet lukken. Laat het even zakken onder de kostprijs van je aandeel en koop bij. Als de prijs nog verder zakt, geeft dat niet. Een maand of twee maanden later staat de koers weer hoger.

Wereldwijde crisis

Eén keer in de zoveel jaar slaat er een zware crisis toe, die alle koersen raakt. Soms wel met koersdalingen van 40 tot 50% als gevolg. De coronapandemie was daar een goed voorbeeld van. De waarde van mijn hele portfolio ging binnen twee weken met zo’n 40% naar beneden.

Komt dit ooit nog goed? Heb ik de verkeerde beslissing genomen? Moet ik alles zo snel mogelijk verkopen? Ja, nee, en nee. Het komt echt goed. Dit zijn extreme tijden, maar ze gebeuren. Tijdens corona moesten een paar aandelen hun dividend verlagen en een heel enkel aandeel moet zijn dividend stopzetten. Doordat ik een goede spreiding in fondsen had, was de invloed op mijn totale dividenduitkering zeer klein. Als je geld achter de hand hebt en je durft, dan is dit natuurlijk een mooi moment om bij te kopen.

Maar wat nog belangrijker is dat 4 tot 6 maanden later de waarde van mijn portefeuille hersteld was tot de waarde voor de crisis. En de hoogte van mijn dividend was hersteld tot voor de crisis.

Dip van een individueel aandeel

Soms gebeurt het. Een plotselinge dip van een individueel aandeel. Door veranderende economische factoren (zoals de bv de rente, thuiswerken of de prijs van grondstoffen), moet een bedrijf ingrijpen. In z’n strategie of in z’n dividenduitkering. Beleggers vinden dit meestal niet leuk. Resultaat de koers daalt en/of het dividend daalt. Soms zie jet het aankomen, soms ook niet. De portefeuille van Beter Beleggen van de Bank probeert dit zo goed mogelijk te voorkomen. Maar soms gebeurt het ook met een aandeel in de portefeuille, dat is niet te voorkomen.
Dat is ook een belangrijke reden voor een goede spreiding over meerdere aandelen, meerdere type fondsen, meerdere industrieën. Als je goed gespreid bent over minimaal 20 tot 40 fondsen, heeft een dergelijke daling van het dividend of de koers maar een zeer klein effect op je totale portefeuille. Dat is waarom ik zelf 25% van mijn dividend reserveer. Ik heb dan zelf de keus, heb ik het nodig om af en toe een verlies op te vangen of herbeleg ik het als ik het niet nodig heb en verhoog ik altijd mijn dividend.

Kortom, als een individueel fonds opeens het dividend verlaagt of stopt en/of de koers flink daalt, lees ik altijd eerst waarom. Soms is een dividendverlaging juist goed richting de toekomst;  dan neem ik de koersverlaging voor lief en koop ik zelfs bij. Als het dividend stopt of de koersdaling heeft geen goede reden, dan verkoop ik. Vaak met verlies. Vind ik dat erg. Nee, want ik ben goed gespreid, dus het effect is klein. Als ik mijn reserve gebruik, kan ik het verlies compenseren en voor het oorspronkelijke bedrag een ander hoog-dividendaandeel kopen, zodat mijn dividend gelijk blijft of zelfs weer stijgt.

Welke lessen kan je hieruit trekken:

Probeer niet de beurs of de koers van een fonds te timen, maar probeer ook niet op het hoogste niveau te kopen. Goede spreiding is belangrijk: spreid over meerdere fondsen, meerdere type fondsen en meerdere industrieën. Geduld is belangrijk, als koersen of een individuele koers daalt, is er niet meteen redenen om te verkopen. Het dividend blijft binnenkomen en na een aantal weken of een aantal maanden ziet het er alweer heel anders uit. Reserveer altijd een percentage van al je dividenduitkeringen om eventueel een verlies op te vangen of om het te kunnen herbeleggen, zodat je dividend altijd stijgt.