Zekerheid voor zzp’ers met combinatie hoogdividendaandelen+broodfonds

Van alle zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft 41 procent naar eigen zeggen geen enkele voorziening getroffen voor het geval zij arbeidsongeschikt zouden worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid van TNO en het CBS die net zijn gepubliceerd. En bijna 1 op de 5 zelfstandig ondernemers zonder personeel zegt niets te hebben geregeld voor het pensioen. De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen, aldus TNO.

De cijfers komen op een pikant moment. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat zzp’ers zich verplicht moeten gaan verzekeren. Maar hoe deze verplichting er uit komt te zien is nog onbekend. Je houdt je hart vast als je ziet hoe verzekeraars nu al torenhoge premies vragen voor AOV en pensioenfondsen er niet in slagen om je jarenlange investering waardevast te beleggen.

Toch ben je waarschijnlijk niet zelfstandig geworden om hard te werken en bij pensionering nauwelijks meer inkomen te hebben. En ook niet om met een fors deel van je verdiende geld de kas van verzekeringsmaatschappijen te spekken. Maar wat dan?

Een oplossing kan zijn om hoogdividendbeleggen in de VS te combineren met een broodfonds.

Om even met dat laatste te beginnen. Het Broodfonds is opgezet als reactie op de hoge AOV-tarieven. Kort gezegd creëer je met een aantal (bijvoorbeeld veertig) gelijkgestemde zzp’ers een pot voor geval iemand van de groep arbeidsongeschikt raakt. Daarvoor betaal je maandelijks een bijdrage aan het fonds die véél lager ligt dan een AOV-premie. Als iemand uit de groep arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij van de rest van de groep een uitkering in de vorm van een belastingvrije schenking. Het fonds keert maximaal twee jaar uit bij arbeidsongeschiktheid.

Inmiddels bestaan er al meer dan 500 van die fondsen en uit eigen ervaring weet ik dat ze over het algemeen goed functioneren. Aardig detail: de inleg blijft je eigendom. Als je eruit stapt, kun je het saldo min eventuele schenkingen aan anderen meenemen. Op broodfonds.nl is er meer over te lezen.

Je zou deelname aan zo’n fonds goed kunnen combineren met hoogdividendbeleggen in de VS. Gemiddeld levert dat een rendement op van 8 tot 12 procent. En door dat steeds opnieuw te beleggen, kun je zo een aardig kapitaal opbouwen voor moeilijke tijden. Of voor een goed pensioen. En net als bij een broodfonds zit er niet aan vast. Je kunt het hoogdividendaandelen op elk moment verkopen als de nood aan de man komt.
Op beterbeleggendandebank.nl wordt uitgelegd.

Een praktijkvoorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld met een bijdrage aan het broodfonds van 90 euro per maand een uitkering van circa 2.000 euro voor de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid zeker stellen.

Als je daarnaast bijvoorbeeld 10.000 euro steekt in hoogdividendbeleggen én maandelijks 100 euro daar aan toevoegt, groeit je kapitaal in 10 jaar tijd aan tot een kleine 40.000 euro. In 20 jaar tijd beschik je zelfs over een ton. Dat geld kun je gebruiken als je onverhoopt langer arbeidsongeschikt wordt dan twee jaar, of voor een pensioenvoorziening.

Toegegeven, als alles mis gaat lost het zeker niet alle problemen op. Maar je investeert in ieder geval in jezelf en niet in vage verzekeringen of onduidelijke beleggingsproducten. En dat moet een ZPP-er toch aanspreken.